(Baothanhhoa.vn) - Xác định công tác bình đẳng giới (BĐG), vì sự tiến bộ của phụ nữ là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Như Xuân đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ vươn lên trong học tập, lao động, sản xuất và xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hiệu quả công tác bình đẳng giới ở huyện Như Xuân

Xác định công tác bình đẳng giới (BĐG), vì sự tiến bộ của phụ nữ là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Như Xuân đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ vươn lên trong học tập, lao động, sản xuất và xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Để công tác BĐG mang lại hiệu quả thiết thực, ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện đã xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động thực hiện đồng bộ các mục tiêu hành động vì sự tiến bộ phụ nữ, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới như: Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe; đảm bảo quyền bình đẳng của phụ nữ trong lao động - việc làm, tạo điều kiện cho phụ nữ học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ... Đặc biệt, huyện đã triển khai các chiến dịch truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình (tháng 6); hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em g