(Baothanhhoa.vn) - Để Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được thực hiện theo hướng chuyển từ “lượng” sang “chất”, từ năm 2016, tỉnh ta tập trung chỉ đạo xây dựng NTM theo hướng từng bước thay đổi từ phương châm dễ làm trước, khó làm sau, sang tập trung tháo gỡ khó khăn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chuyển biến trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới

Để Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được thực hiện theo hướng chuyển từ “lượng” sang “chất”, từ năm 2016, tỉnh ta tập trung chỉ đạo xây dựng NTM theo hướng từng bước thay đổi từ phương châm dễ làm trước, khó làm sau, sang tập trung tháo gỡ khó khăn.

Doanh nghiệp sản xuất đũa Đức Hùng tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Từ chỉ đạo điểm sang vừa chỉ đạo điểm, vừa chỉ đạo theo diện rộng, vừa tập trung chỉ đạo xây dựng NTM trên địa bàn cấp xã, vừa quan tâm đẩy mạnh xây dựng NTM ở cấp thôn, bản, nhất là khu vực miền núi. Phân công đồng chí bí thư cấp ủy làm trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM; gắn vai trò của các ngành phụ trách tiêu chí và trách nhiệm của người đứng đầu địa phương về kết quả xây dựng NTM. Đổi mới phương thức hỗ trợ phát triển sản xuất theo hướng ưu tiên hỗ trợ phát triển các HTX, tổ liên kết, giảm dần hỗ trợ nhỏ lẻ theo quy mô hộ gia đình. Sự đổi mới trong chỉ đạo xây dựng NTM nói trên đã được cả hệ thống chính trị đồng tình, ủng hộ và vào cuộc, thực hiện quyết liệt và đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong việc hoàn thành các tiêu chí đối với các địa phương chưa về đích và tiếp tục nâng cao các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn.

Giai đoạn trước, việc xây dựng NTM của các xã đều thực hiện các tiêu chí dễ được làm trước, còn các tiêu chí khó sẽ được tập trung hoàn thành sau, vì thế đến giai đoạn “nước rút” các địa phương đều vất vả bởi vừa phải lo làm hồ sơ, vừa phải dồn lực để hoàn thành các tiêu chí khó. Bước sang giai đoạn 2016-2020, nhận thấy, các xã hoàn thành về giai đoạn sau đa phần đều là các xã có xuất phát điểm thấp, gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoàn thành các tiêu chí, vì vậy việc đổi mới từ dễ làm trước, khó làm sau, sang tập trung tháo gỡ khó khăn đã giúp các xã xác định được những tiêu chí khó thực hiện tại địa phương, từ đó đề ra các giải pháp tháo gỡ được những khó khăn. Đối với các xã đã về đích NTM thì việc đổi mới chỉ đạo đã giúp nhiều xã không những giữ vững mà còn nâng cao được một số tiêu chí được xem là khó, như: Thu nhập, môi trường, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế... giúp cho phong trào xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh được lan rộng ra khắp các thôn, bản. Diện mạo NTM trên địa bàn tỉnh không còn mang những mảng màu “sáng”, “tối” cục bộ mà được thay đổi toàn diện từ xã đến thôn. Khoảng cách về diện mạo, tiêu chí giữa khu vực miền núi và đồng bằng được tiệm cận hơn. Cũng nhờ việc đổi mới trong chỉ đạo này mà số lượng thôn, bản đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh được tăng nhanh trong những năm gần đây. Tính đến tháng 11-2018, trên địa bàn tỉnh có 1 huyện, 244 xã, 544 thôn, bản đạt chuẩn NTM, nâng bình quân tiêu chí đạt chuẩn NTM của toàn tỉnh lên 15,3 tiêu chí/xã.

Cùng với việc đổi mới trong chỉ đạo, phát triển sản xuất theo hướng ưu tiên hỗ trợ các HTX, tổ liên kết, giảm dần hỗ trợ nhỏ lẻ theo quy mô hộ gia đình cũng đã và đang khuyến khích, tạo động lực để các HTX, tổ liên kết đầu tư triển khai, nhân rộng các mô hình sản xuất tập trung, quy mô lớn; đồng thời, khuyến khích các hộ cá thể tham gia tích tụ ruộng đất để sản xuất quy mô lớn.

Cũng nhờ việc đổi mới trong chỉ đạo xây dựng NTM, nên trong giai đoạn từ 2016-2018, tổng vốn đầu tư xây dựng NTM của toàn tỉnh là 18.043 tỷ đồng, chiếm 18,12% tổng vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Với nguồn vốn huy động được các địa phương trong tỉnh đã quan tâm đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.


Bài và ảnh: Hương Thơm


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]