(Baothanhhoa.vn) - Tiếp nối các hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2020), ngày 19-6, các cơ quan, địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đến chúc mừng Báo Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chúc mừng Báo Thanh Hóa nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Tiếp nối các hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2020), ngày 19-6, các cơ quan, địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đến chúc mừng Báo Thanh Hóa.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chúc mừng Báo Thanh Hóa nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy chúc mừng Báo Thanh Hóa.

Đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, đại diện các sở, địa phương, ban ngành và doanh nghiệp đã gửi lời chúc mừng, đánh giá cao công tác phối hợp tuyên truyền của Báo Thanh Hóa trong thời gian qua. Báo Thanh Hóa đang có bước phát triển toàn diện về chất lượng tuyên truyền, nội dung thông tin phong phú, hiệu quả, hình thức đẹp, sinh động, hấp dẫn; góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận, đoàn kết nhân dân, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển. Các đơn vị cũng mong muốn thời gian tới tiếp tục phối hợp cùng Báo Thanh Hóa đẩy mạnh hơn nữa trong hoạt động truyền thông để cung cấp nhiều thông tin cần thiết đến người dân.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chúc mừng Báo Thanh Hóa nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Uỷ Ban Kiểm tra Tỉnh ủy chúc mừng Báo Thanh Hóa.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chúc mừng Báo Thanh Hóa nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Ban Dân Vận Tỉnh ủy chúc mừng Báo Thanh Hóa.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chúc mừng Báo Thanh Hóa nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Sở Thông tin và truyền thông chúc mừng Báo Thanh Hóa.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chúc mừng Báo Thanh Hóa nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Sở Xây dựng chúc mừng Báo Thanh Hóa.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chúc mừng Báo Thanh Hóa nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Sở Công Thương chúc mừng Báo Thanh Hóa.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chúc mừng Báo Thanh Hóa nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chúc mừng Báo Thanh Hóa.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chúc mừng Báo Thanh Hóa nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Sở Giáo dục và Đào tạo chúc mừng Báo Thanh Hóa.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chúc mừng Báo Thanh Hóa nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh chúc mừng Báo Thanh Hóa.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chúc mừng Báo Thanh Hóa nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Hội Liên Hiệp phụ nữ tỉnh chúc mừng Báo Thanh Hóa.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chúc mừng Báo Thanh Hóa nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Tòa ánh Nhân dân tỉnh chúc mừng Báo Thanh Hóa.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chúc mừng Báo Thanh Hóa nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Huyện Thiệu Hóa chúc mừng Báo Thanh Hóa.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chúc mừng Báo Thanh Hóa nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Huyện Cẩm Thủy chúc mừng Báo Thanh Hóa.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chúc mừng Báo Thanh Hóa nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Huyện Lang Chánh chúc mừng Báo Thanh Hóa.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chúc mừng Báo Thanh Hóa nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Trường Đại Học Hồng Đức chúc mừng Báo Thanh Hóa.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chúc mừng Báo Thanh Hóa nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Trường THPT Chuyên Lam Sơn chúc mừng Báo Thanh Hóa.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chúc mừng Báo Thanh Hóa nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

VCCI Thanh Hóa chúc mừng Báo Thanh Hóa.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chúc mừng Báo Thanh Hóa nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Vietel Thanh Hóa chúc mừng Báo Thanh Hóa.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chúc mừng Báo Thanh Hóa nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Kiểm toán Nhà nước khu vực XI chúc mừng Báo Thanh Hóa.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chúc mừng Báo Thanh Hóa nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Công ty TNHH MTV Cao Su Thanh Hóa chúc mừng Báo Thanh Hóa.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chúc mừng Báo Thanh Hóa nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Công ty CP Mía Đường Lam Sơn chúc mừng Báo Thanh Hóa.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chúc mừng Báo Thanh Hóa nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn chúc mừng Báo Thanh Hóa.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chúc mừng Báo Thanh Hóa nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Công ty Xăng Dầu Thanh Hóa chúc mừng Báo Thanh Hóa.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chúc mừng Báo Thanh Hóa nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Đội Cảnh sát giao thông Công an TP Thanh Hóa chúc mừng Báo Thanh Hóa.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chúc mừng Báo Thanh Hóa nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Phòng Cảnh sát PCCC chúc mừng Báo Thanh Hóa.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chúc mừng Báo Thanh Hóa nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh Thanh Hóa chúc mừng Báo Thanh Hóa.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chúc mừng Báo Thanh Hóa nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Đại diện lãnh đạo huyện Hậu Lộc chúc mừng Báo Thanh Hóa.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chúc mừng Báo Thanh Hóa nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Đại diện lãnh đạo huyện Như Thanh chúc mừng Báo Thanh Hóa.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chúc mừng Báo Thanh Hóa nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh chúc mừng Báo Thanh Hóa.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chúc mừng Báo Thanh Hóa nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Đại diện Phòng khám Đa khoa Lam Kinh chúc mừng Báo Thanh Hóa.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chúc mừng Báo Thanh Hóa nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Huyện Thọ Xuân chúc mừng Báo Thanh Hóa.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chúc mừng Báo Thanh Hóa nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Hội Cựu chiến binh tỉnh chúc mừng Báo Thanh Hóa.

Thay mặt cán bộ, phóng viên, biên tập biên, người lao động Báo Thanh Hóa, Ban Biên tập Báo Thanh Hóa gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thời gian tới, Báo Thanh Hóa tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực xây dựng tập thể vững mạnh, đổi mới, sáng tạo trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng nâng cao chất lượng tuyên truyền, luôn giữ vững và khẳng định thương hiệu, tiếp tục phát huy tốt vai trò, sứ mệnh của cơ quan của Đảng bộ đảng cộng sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa.

Tiến Đông


Tiến Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]