(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 5409/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 5409/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020.

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

Muc tiêu nhằm tiếp tục đấy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 – 2020; đồng thời nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát, theo dõi thi hành pháp luật, kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung những văn bản sai thẩm quyền, có dấu hiệu trái pháp luật hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục kịp thời tháo gỡ những khó khăn, rào cản, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng có hiệu quá các nguồn lực; kiểm soát chặt chẽ quy định thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; Thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 18/NQ-TW và Nghị quyết số 19/NỌ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đáng khóa XII; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện đổi mới quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm, quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt; Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; 50% TTHC có phát sinh hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; thực hiện tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia.

UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp nhận thức đầy đủ, xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trên cơ sở tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị mình; Công tác cải cách hành chính được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý của các cấp, các ngành; Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; gắn cải cách hành chính với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Xem toàn văn Quyết định tại đây.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]