baothanhhoa.vn

Trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội

Hỏi: Trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) được quy định như thế nào?

Trả lời: Tại Điều 23, Luật BHXH (Luật số 58/2014/QH13), trách nhiệm của cơ quan BHXH được quy định như sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế (BHTN, BHYT).

2. Ban hành mẫu sổ, mẫu hồ sơ BHXH, BHTN sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Tổ chức thực hiện thu, chi BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật.

4. Cấp sổ BHXH cho người lao động; quản lý sổ BHXH khi người lao động đã được giải quyết chế độ hưu trí hoặc tử tuất.

5. Tiếp nhận hồ sơ BHXH, BHYT; giải quyết chế độ BHXH, BHYT; tổ chức trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN đầy đủ, thuận tiện và đúng thời hạn.

6. Hằng năm, xác nhận thời gian đóng BHXH cho từng người lao động; cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng chế độ, thủ tục thực hiện BHXH khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu.

7. Hằng năm, cung cấp thông tin về việc đóng BHXH của người lao động để người sử dụng lao động niêm yết công khai.

8. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý BHXH; lưu trữ hồ sơ của người tham gia BHXH theo quy định của pháp luật.

9. Quản lý, sử dụng quỹ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các biện pháp bảo toàn và tăng trưởng quỹ BHXH, BHTN, BHYT theo quyết định của hội đồng quản lý BHXH.

11. Thực hiện công tác thống kê, kế toán tài chính về BHXH, BHTN, BHYT.

12. Tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ về BHXH, BHTN, BHYT.
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.
 • Giữ vững quốc phòng – an ninh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

  Báo hàng tháng

  Giữ vững quốc phòng – an ninh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

 • Tiếp cận thực phẩm an toàn là quyền cơ bản của mỗi con người

  Báo hàng tháng

  Tiếp cận thực phẩm an toàn là quyền cơ bản của mỗi con người

 • Nhà Nguyễn với dấu ấn vương triều Đàng Trong

  Báo hàng tháng

  Nhà Nguyễn với dấu ấn vương triều Đàng Trong

 • Chất lượng dân số - nền tảng của sự phát triển

  Báo hàng tháng

  Chất lượng dân số - nền tảng của sự phát triển

 • Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ rừng luồng hiệu quả ở huyện Quan Hóa

  Báo hàng tháng

  Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ rừng luồng hiệu quả ở huyện Quan Hóa

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]