baothanhhoa.vn

Quy định trình tự xử lý kỷ luật lao động

Hỏi: Xin Tòa soạn Báo Thanh Hóa cho biết các quy định trình tự xử lý kỷ luật lao động?

Lê Xuân Hải, (Huyện Hoằng Hóa)

Trả lời: Tại Nghị định 148/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15-12-2018 quy định trình tự xử lý kỷ luật lao động theo hướng thuận tiện hơn cho người sử dụng lao động (NSDLĐ), đó là:

Việc xử lý kỷ luật lao động vẫn phải được tiến hành thông qua cuộc họp xử lý kỷ luật lao động (sau đây gọi tắt là cuộc họp). Tuy nhiên, trình tự tổ chức theo quy định mới sẽ nhanh chóng hơn nhiều:

- NSDLĐ chỉ phải thông báo mời họp được gửi đến tay các thành phần tham dự, bảo đảm các thành phần này nhận được thông báo trước khi diễn ra cuộc họp, chứ không yêu cầu phải gửi trước ít nhất 5 ngày làm việc như quy định hiện nay.

- Khi nhận được thông báo của NSDLĐ trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo, các thành phần tham dự có nghĩa vụ trả lời xác nhận có hay không thể tham dự cuộc họp.

Nếu bất kỳ thành phần tham dự nào vắng mặt mà không có lý do chính đáng, NSDLĐ có quyền tiến hành cuộc họp; thay vì phải chờ đến khi đã tiến hành thông báo ít nhất 3 lần như quy định hiện nay.

Ngoài ra, trong trường hợp bắt quả tang người lao động có hành vi vi phạm, NSDLĐ phải ngay lập tức lập biên bản vi phạm, rồi mới tiến hành trình tự tổ chức cuộc họp.

Như vậy, theo trình tự mà Nghị định 148/2018/NĐ-CP quy định, việc xử lý kỷ luật lao động hoàn toàn có thể được tiến hành trong vòng 5 ngày làm việc.


Tòa soạn Báo Thanh Hóa


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]