(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 4-2-2020 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; đồng thời tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 4-2-2020 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; đồng thời tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện có hiệu quả các quyết định, kế hoạch và chỉ thị của UBND tỉnh về thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ, phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đào tạo khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng doanh nhân năm 2020 và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương tập trung hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển công nghiệp nông thôn, áp dụng sản xuất sạch trong công nghiệp để sản xuất các sản phâm có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ cao, tự động hóa; giảm dần các ngành sử dụng nhiều tài nguyên và lao động giản đơn. Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, nhằm đẩy nhanh chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, thương mại dịch vụ.

Sở Nông nghiệp và PTNT tập trung thực hiện các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giai đoạn 2016-2020; chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025; chính sách khuyến khích xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016- 2020; đồng thời nghiên cứu xây dựng chính sách cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu sửa đổi, bổ sung chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; xây dựng Đề án phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 11-10-2019 của UBND tỉnh về ứng dụng các công nghệ mới của cách mạng công nghiệp lần thứ 4, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 165-KH/TU ngày 15-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30-5-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu ban hành chính sách hồ trợ gắn kết hoạt động dạy nghề với doanh nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia dạy nghề; hướng dẫn cơ sở dạy nghề ký kết, hợp tác với các doanh nghiệp trong công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo, tư vấn, giới thiệu việc làm có địa chỉ cụ thể cho người lao động.

Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu, đôn đốc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc Chương trình xây dựng Chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh; tham mưu xây dựng đề án “Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển viễn thông, công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 -2025”.

Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động phối hợp với người sử dụng lao động, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động về lợi ích, trách nhiệm trong việc tham gia nâng cao năng suất lao động; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong doanh nghiệp, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” trong đơn vị hành chính, sự nghiệp; phát huy vai trò, trí tuệ của đoàn viên công đoàn, phát huy sáng kiến, cải tiến quy trình sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, góp phần thúc đấy tăng năng suất lao động.

Đề nghị Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát dộng, triển khai phong trào năng suất lao động trong cộng đồng doanh nghiệp nhằm khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động thông qua việc nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số, chuyển đổi mô hình kinh doanh, đổi mới công nghệ...

Liên minh Hợp tác xã tỉnh đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể, hợp tác xã; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực; xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị; ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất lao động khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện chế độ tiếp, đối thoại với doanh nghiệp định kỳ hàng tháng để kịp thời nắm bắt, giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trường các đơn vị có liên quan tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, định kỳ hàng quý báo cáo tình hình thực hiện, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]