(Baothanhhoa.vn) - Những tháng đầu năm, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh và kết quả thu ngân sách. Chính vì vậy, Cục Thuế đã và đang triển khai thực hiện các giải pháp để bù lại những khoản hụt thu trong những tháng đầu năm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN được giao năm 2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng nguồn thu ngân sách

Những tháng đầu năm, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh và kết quả thu ngân sách. Chính vì vậy, Cục Thuế đã và đang triển khai thực hiện các giải pháp để bù lại những khoản hụt thu trong những tháng đầu năm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN được giao năm 2020.

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng nguồn thu ngân sách

Công nhân Nhà máy Xi măng Long Sơn bốc xếp sản phẩm. Ảnh: Xuân Hùng

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, tổng thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2020 được 5.792 tỷ đồng, đạt 30,9% dự toán Bộ Tài chính giao; 29,6% dự toán tỉnh giao, bằng 111,1% so với cùng kỳ. Một số lĩnh vực, sắc thuế có số nộp ngân sách quan trọng, quyết định đến thực hiện dự toán giao, như: Doanh nghiệp Nhà nước Trung ương thu 4 tháng 443 tỷ đồng, đạt 25,3% dự toán Bộ Tài chính và tỉnh giao, bằng 76,1% so với cùng kỳ. Trong đó, một số doanh nghiệp trọng điểm nhưng kết quả thu 4 tháng đạt thấp so với dự toán và cùng kỳ, như: Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa, nộp ngân sách 122 tỷ đồng, đạt 27,8% so với dự toán, bằng 75,2% so với cùng kỳ; Công ty CP Bia Thanh Hóa, nộp ngân sách 62 tỷ đồng, đạt 15,3% so với dự toán giao, bằng 69,5% so với cùng kỳ... Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 4 tháng thu ngân sách 1.212 tỷ đồng, đạt 27,1% dự toán Bộ Tài chính và tỉnh giao, bằng 99,9% so với cùng kỳ... Thuế thu nhập cá nhân, 4 tháng thu 356 tỷ đồng, đạt 45,7% dự toán Bộ Tài chính và tỉnh giao, bằng 113,7% so với cùng kỳ và nguyên nhân thu đạt cao so với dự toán do các đơn vị nộp theo quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019, thuế thu nhập cá nhân từ tiền chuyển nhượng sử dụng đất tăng 13 tỷ đồng so với cùng kỳ. Thu lệ phí trước bạ 252 tỷ đồng, đạt 28% dự toán Bộ Tài chính và tỉnh giao, bằng 100,2% so với cùng kỳ. Thuế bảo vệ môi trường, thu 371 tỷ đồng, đạt 13,9% dự toán Bộ Tài chính và tỉnh giao, bằng 87,2% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất 2.021 tỷ đồng, đạt 48,1% dự toán Bộ Tài chính và 42,2% dự toán tỉnh giao, bằng 153,1% so với cùng kỳ. Thu tiền cho thuê mặt đất 211 tỷ đồng, đạt 32,4% dự toán Bộ Tài chính và 22,9% dự toán tỉnh giao, bằng 105,4% so với cùng kỳ.

Đồng chí Mai Đình Tú, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Để hoàn thành kế hoạch thu NSNN trên địa bàn năm 2020 được Bộ Tài chính và tỉnh giao, Cục Thuế tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo thu NSNN; hằng tuần, hằng tháng thực hiện việc cập nhập, theo dõi tình hình diễn biến ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến tình hình sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tổng hợp kết quả gia hạn để nắm bắt tình hình, có giải pháp để hỗ trợ hoặc báo cáo UBND tỉnh, Tổng cục Thuế kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh, Cục Thuế phân tích, đánh giá, dự báo nộp NSNN từng tháng, từng quý và những tháng còn lại của năm 2020 sát với khả năng để thông báo, phối hợp với chính quyền các huyện, thị xã, thành phố có cơ sở chỉ đạo, điều hành thu NSNN. Đánh giá hiệu quả quy chế phối hợp trong chỉ đạo thu NSNN giữa Cục Thuế và UBND các huyện, thị xã, thành phố để nắm bắt những khó khăn trong quá trình triển khai và rút kinh nghiệm để thực hiện có hiệu quả công tác chỉ đạo thu NSNN trên địa bàn. Tổ chức làm việc với Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn để yêu cầu doanh nghiệp nộp thuế bảo vệ môi trường theo đúng Công văn số 2661/BTC-TCT ngày 10-3-2020 của Bộ Tài chính.

Đi đôi với đó, Cục Thuế tiếp tục chỉ đạo các phòng thanh tra - kiểm tra tập trung nhân lực kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế và phân tích hồ sơ người nộp thuế thuộc kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 để thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Thực hiện tốt các đề án giám sát doanh nghiệp có hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, giám sát hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, như: Giá chuyển nhượng, kinh doanh vận chuyển, hoạt động khai thác đất đá cát sỏi. Đẩy mạnh việc kiểm tra bằng phương thức điện tử, nghiên cứu ứng dụng số hóa trong hoạt động khai thác mỏ để nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra. Cục Thuế tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, các ngành, cơ quan triển khai thực hiện thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152-2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về thuế tài nguyên ngay sau khi được ban hành. Kiểm tra, rà soát tình hình gia hạn và thời điểm kết thúc gia hạn nộp thuế để đôn đốc người nộp thuế nộp kịp thời vào NSNN. Thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng cơ bản vãng lai ngoại tỉnh, nhà thầu nước ngoài, doanh nghiệp trọng điểm và những vướng mắc về cơ chế để báo cáo các cấp có thẩm quyền tháo gỡ, tăng thu cho NSNN. Cục Thuế tiếp tục phối hợp có hiệu quả với Sở Tài chính, các chủ đầu tư để cung cấp thông tin về danh sách từng nhà thầu sử dụng vốn NSNN về chi tiết hợp đồng, khối lượng quyết toán, thanh toán giai đoạn, số liệu nợ đọng xây dựng cơ bản và giao cho các phòng, các chi cục thuế giám sát hồ sơ khai thuế, gia hạn nộp thuế đối với các nhà thầu thi công công trình sử dụng vốn NSNN thuộc đơn vị quản lý thuế. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị định 41-2020/NĐ-CP ngày 8-4-2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Hàng tháng, hàng quý tổng hợp kết quả miễn, giảm, gia hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ để có cơ sở đánh giá, dự báo thu ngân sách báo cáo UBND tỉnh, Tổng cục Thuế. Đồng thời, thực hiện việc thu nợ đối với các khoản thuế không được gia hạn, không để cho người nộp thuế dồn vào cuối năm dẫn đến khó thu. Kiểm tra kết quả công tác quản lý nợ theo quy trình, chỉ đạo việc mời người nộp thuế có số tiền thuế nợ lớn, kéo dài đến trụ sở cơ quan thuế để làm việc, cam kết thời gian thanh toán nợ. Đồng thời, cưỡng chế nợ bằng biện pháp cưỡng chế hóa đơn đối với 100% người nộp thuế thuộc đối tượng phải cưỡng chế theo quy định. Cục Thuế đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với những người nộp thuế không chấp hành nộp đủ số tiền thuế nợ theo quy định vào NNSN. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các trường hợp thuê đất đã hết thời gian ổn định 5 năm có vướng mắc về hồ sơ địa chính đề điều chỉnh đơn giá, bù đất, giảm thu NSNN bởi dịch bệnh.

Xuân Hùng
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]