(Baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa hiện có gần 13.000 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Trước tình hình thực phẩm không đảm bảo an toàn gây bức xúc trong dư luận, thời gian qua, tỉnh đã triển khai đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, tạo chuyển biến rõ nét, sự đồng thuận và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm

Thanh Hóa hiện có gần 13.000 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Trước tình hình thực phẩm không đảm bảo an toàn gây bức xúc trong dư luận, thời gian qua, tỉnh đã triển khai đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, tạo chuyển biến rõ nét, sự đồng thuận và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí đại biểu tỉnh dự lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018”. Ảnh: N.N

Ngày 18-8-2016, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Sau gần hai năm triển khai thực hiện, nhận thức, trách nhiệm về ATTP của cán bộ, đảng viên, người quản lý, người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm được nâng lên. Hệ thống văn bản quản lý Nhà nước về ATTP được hoàn thiện; trách nhiệm của các cấp, các ngành được phân định rõ nét; tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về ATTP các cấp được thành lập và kiện toàn. Nguồn lực cho công tác đảm bảo ATTP được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành và xử lý vi phạm về VSATTP đã phát huy hiệu quả, hạn chế tình trạng chồng chéo, trùng lắp, gây phiền hà cho doanh nghiệp; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, diện tích sản xuất rau an toàn tăng lên; các chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn được hình thành và nhân rộng. Toàn tỉnh đã hình thành 73 vùng sản xuất chuyên canh rau, quả an toàn tập trung với diện tích 444,3 ha đủ điều kiện ATTP (trong đó có 230,7 ha đã được chứng nhận sản xuất theo quy trình VietGAP). Các huyện Đông Sơn, Yên Định, Nga Sơn đã xây dựng vùng sản xuất lúa năng suất, chất lượng cao theo hình thức cánh đồng lúa lớn với diện tích là 874 ha. 5 vùng chăn nuôi lợn an toàn nông hộ theo VietGAP trên địa bàn các huyện Quảng Xương, Hoằng Hóa, Thọ Xuân, Triệu Sơn và Yên Định, với sự tham gia của 1.863 hộ chăn nuôi thuộc 95 nhóm GAP, đã có 1.121 hộ chăn nuôi được cấp giấy chứng nhận VietGAP nông hộ...

Bên cạnh những kết quả đạt được, ở một số nơi, một số lĩnh vực vẫn còn vi phạm các quy định về ATTP ở các khâu sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ... Nhất là tình trạng lạm dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thuốc kích thích tăng trưởng trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sử dụng các chất ngoài danh mục cho phép vẫn chưa được giải quyết triệt để, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, gây bức xúc trong dư luận, làm giảm niềm tin của người tiêu dùng, tác động xấu đến sản xuất, môi trường đầu tư, uy tín, hình ảnh của doanh nghiệp trong thời hội nhập. Bên cạnh đó, sản xuất, kinh doanh thực phẩm còn nhỏ lẻ, hộ gia đình là chủ yếu, chưa được kiểm soát và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Vùng sản xuất hàng hóa nông sản, thủy sản an toàn tập trung chưa được hình thành. Chưa có nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; số lượng chuỗi giá trị sản phẩm an toàn, cơ sở giết mổ tập trung an toàn còn ít và quy mô nhỏ lẻ. Công tác kiểm tra, giám sát ATTP còn thụ động, xử lý vi phạm chưa thực sự kiên quyết, chưa đảm bảo tính răn đe. Việc lấy mẫu thực phẩm để giám sát, cảnh báo các nguy cơ gây mất ATTP ở cấp huyện, cấp xã hầu như chưa được thực hiện. Công tác quản lý chất lượng nông sản thực phẩm chưa có bước đột phá mới, nhất là quản lý chất lượng sản phẩm ban đầu nhỏ lẻ. Chưa ứng dụng công nghệ thông tin để tạo chuyển biến trong quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm...

Theo ông Hà Văn Giáp, Phó Chánh Văn phòng điều phối VSATTP tỉnh, để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh, thời gian tới cần phát huy trách nhiệm người đứng đầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, đồng thời cấp ủy, chính quyền xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu thường xuyên trong chỉ đạo điều hành năm 2018. Tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kiến thức, trình độ chuyên môn, năng lực, kỹ năng quản lý, điều hành và trách nhiệm thực thi của cán bộ quản lý ATTP các cấp và cán bộ trong hệ thống chính trị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về VSATTP, tập trung vào các đối tượng hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở các chợ, người sản xuất nông sản nhỏ lẻ. Tuyên truyền những đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ cũng như các đơn vị thực hiện không tốt nhiệm vụ được giao. Tập trung chỉ đạo hoàn thành mục tiêu xây dựng các mô hình thí điểm ATTP trên địa bàn tỉnh. Tạo đột phá trong kết nối sản xuất, kinh doanh với tiêu thụ sản phẩm an toàn. Tổ chức hội nghị kết nối cung cầu hằng năm; xây dựng phần mềm kết nối cung cầu thông qua website, mạng xã hội, kết nối cơ sở sản xuất với hệ thống kinh doanh thực phẩm, hướng tới xây dựng trang thương mại điện tử về thực phẩm an toàn. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát về ATTP; tập trung vào các đối tượng thuộc phân cấp xã quản lý. Tăng cường đầu tư ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện cho công tác ATTP; trang bị đầy đủ thiết bị kiểm tra nhanh tại hiện trường cho các cơ quan quản lý ATTP từ cấp tỉnh đến cấp xã, tổ giám sát cộng đồng thôn, tổ giám sát tại chợ ATTP. Đẩy mạnh phối kết hợp liên ngành, nhất là các tổ chức chính trị - xã hội như: Hội nông dân, hội phụ nữ, MTTQ... trong công tác vận động tuyên truyền đảm bảo ATTP.


Nguyễn Ngọc


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]