(Baothanhhoa.vn) - Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá rất cao vị trí, vai trò của người phụ nữ đối với tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong diễn ca “Lịch sử nước ta”, Người đã khẳng định: “Phụ nữ ta chẳng tầm thường. Ðánh Ðông, dẹp Bắc làm gương để đời”. Vì vậy, Người luôn tự hào: “Dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng... Phụ nữ Việt Nam là phụ nữ anh hùng”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phụ nữ Thanh Hóa làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá rất cao vị trí, vai trò của người phụ nữ đối với tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong diễn ca “Lịch sử nước ta”, Người đã khẳng định: “Phụ nữ ta chẳng tầm thường. Ðánh Ðông, dẹp Bắc làm gương để đời”. Vì vậy, Người luôn tự hào: “Dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng... Phụ nữ Việt Nam là phụ nữ anh hùng”.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội LHPN tỉnh trao đổi với điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi. Lê Hà

Ngày 13-6-1957, trong dịp về thăm Thanh Hóa, phụ nữ Thanh Hóa vinh dự và tự hào khi được Bác nhận định “Chị em phụ nữ Thanh Hóa có tinh thần cần cù lao động rất tốt. Như thế là vừa làm lợi nhà, vừa làm ích nước, mong rằng nam giới hãy thi đua với phụ nữ”.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của con cháu Bà Triệu, khắc sâu tình cảm, lời khen ngợi, dặn dò, chỉ bảo ân cần của Bác đối với phụ nữ Thanh Hóa, trong những năm qua Hội LHPN tỉnh đã xác định chức năng, nhiệm vụ của mình cùng phụ nữ các dân tộc trong tỉnh nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo lời Bác dạy. Từ kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục triển khai Chỉ thị 05-CT/TW (ngày 15-5-2016) của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm thiết thực. Trong đó, gắn việc học và làm theo gương Bác với thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Thanh Hóa thời kỳ CNH, HĐH đất nước với 4 phẩm chất “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”.

Xác định tuyên truyền là giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng thực hiện chỉ thị, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp hội tổ chức tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động giúp cho 100% cán bộ, hội viên, phụ nữ được học tập, tiếp thu đầy đủ chỉ thị và các chuyên đề học tập hàng năm; xây dựng và phát hành tài liệu hỏi - đáp“Bác Hồ với phụ nữ Thanh Hóa, phụ nữ Thanh Hóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Phụ nữ Thanh Hóa tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến 635 xã, phường, thị trấn làm tài liệu sinh hoạt. Duy trì chuyên trang Phụ nữ Thanh Hóa học tập và làm theo Bác trên cuốn Thông tin phụ nữ Thanh Hóa được in ấn và xuất bản định kỳ hàng quý; phối hợp với Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự tuyên truyền về những gương điển hình tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt chi hội, nói chuyện chuyên đề, giao lưu văn hóa, văn nghệ... qua đó giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của chỉ thị trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là gắn với vai trò, trách nhiệm người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

Hàng năm, các cấp hội xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các tập thể và cá nhân, lựa chọn vấn đề đang đặt ra với phụ nư, từ đó xác định nội dung đột phá tìm biện pháp khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét nhằm thực hiện chức năng đại diện, chăm lo cho phụ nữ, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đối với hội viên, phụ nữ thi đua rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”, cán bộ chuyên trách hội các cấp tập trung đổi mới tác phong, lề lối làm việc khoa học, khắc phục hành chính hóa, nâng cao chất lượng tham mưu; thực hiện nghiêm quy chế đi cơ sở của cán bộ hội các cấp: Cán bộ phong trào Hội LHPN tỉnh đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt với hội viên ít nhất 1 quý/1 lần; cán bộ Hội LHPN huyện đi cơ sở và dự sinh hoạt với hội viên ít nhất 1 tháng/1 lần; cán bộ hội cơ sở xuống nắm tình hình hội viên ít nhất 1 tuần/1 lần. Thực hiện tốt quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong hệ thống hội; xây dựng phong cách người cán bộ hội “Gần hội viên, hiểu hội viên, nghe hội viên nói, nói hội viên hiểu, làm hội viên tin”; khắc phục những hạn chế, yếu kém của tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và triển khai, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy mạnh mẽ phong trào phụ nữ. Các cấp hội đã chuyển trọng tâm từ việc “học tập” sang “làm theo” Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, có sức lan tỏa, thực sự đi vào đời sống trong cán bộ, hội viên, phụ nữ. Cán bộ hội các cấp thi đua đổi mới lề lối, tác phong làm việc, khắc phục hành chính hóa trong hoạt động, nâng cao chất lượng tham mưu, sâu sát cơ sở. Hội viên phụ nữ thi đua rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Nhiều phong trào thi đua hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã ra đời, điển hình như phong trào: “Phụ nữ Thanh Hóa làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Mỗi ngày làm một việc tốt”, xây dựng “Mái ấm tình thương”, “Ngân hàng bò”, trao tặng “Con giống niềm tin”, “Túi tiền tiết kiệm”, “Hũ gạo tình thương”... Điểm chú ý là các cơ sở hội đã lồng ghép việc thực hành tiết kiệm với hoạt động nhân đạo, từ thiện, ủng hộ phụ nữ và nhân dân vùng bị thiên tai, tạo ra một phong trào rộng lớn trong các tầng lớp phụ nữ phát huy nội lực, tinh thần tương thân, tương ái, tự nguyện giúp nhau vươn lên thoát nghèo. Cùng với việc làm trên, các cấp hội tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình kinh tế tập thể giúp hội viên, phụ nữ khắc phục phương thức sản xuất manh mún nhỏ lẻ, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh gắn kết chặt chẽ với đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; triển khai có hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” để khuyến khích phụ nữ khởi nghiệp, tổ chức Ngày phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp để xây dựng ý tưởng, kết nối tiêu thụ sản phẩm; quan tâm hỗ trợ hiệp hội doanh nhân nữ và các câu lạc bộ nữ doanh nhân hoạt động ngày càng hiệu quả.

Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các cấp hội đã triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, nhiều mô hình sáng tạo, có ý nghĩa thiết thực đã được xây dựng và nhân rộng: 55 “Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm”; 450km“đường hoa thay thế cỏ dại ven đường”, cắm biển 4.986 tuyến đường, đoạn đường phụ nữ tự quản; 142.143 lò xử lý rác thải tại hộ gia đình; xây dựng 22.194 nhà vệ sinh đạt chuẩn Bộ Y tế... Đã có nhiều tấm gương cán bộ, hội viên, phụ nữ tự nguyện tham gia quyên góp ngày công, vật liệu xây dựng và hiến đất làm đường góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bằng nhiều hình thức khác nhau, trong 2 năm đã có 55.125 hội viên, phụ nữ được các cấp hội giúp ngày công, con giống, phân bón, cho vay không lấy lãi trị giá 76 tỷ đồng, trao tặng 323 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; vận động, hỗ trợ 14.577 suất quà trị giá 5 tỷ 360 triệu đồng cho gia đình hội viên bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt; huy động 7.396.152 triệu đồng cho 215.941 hội viên, phụ nữ vay phát triển kinh tế; thành lập 192 mô hình kinh tế tập thể; có 11.080 lao động nữ được học nghề và giới thiệu việc làm. Hàng năm gần 4.000 hội viên, phụ nữ được hội giúp đỡ thoát nghèo, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã mang lại kết quả thiết thực. Từ trong phong trào thi đua đã có 3.090 điển hình được biểu dương, khen thưởng, đặc biệt, có 1 chị được nhận Cúp Bông hồng vàng, 2 chị được nhận Giải thưởng KOVA, 2 chị được tuyên dương tại lễ “Tự hào phụ nữ Việt Nam”, 2 chị được tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quốc, 2 chị nhận Giải thưởng “Vì sự phát triển Thanh Hóa”, 25 chị được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về công dân kiểu mẫu tiêu biểu và sản xuất giỏi, công tác xã hội trong vùng dân tộc thiểu số; 1.563 điển hình được các cấp hội biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng tạo sức lan tỏa rộng khắp tới toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong thời gian tới hội LHPN các cấp sẽ tập trung chỉ đạo, thực hiện một số giải pháp cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên bằng nhiều hình thức phong phú phù hợp với tình hình thực tế trong các cấp hội.

Hai là, thực hiện tốt yêu cầu “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực học tập, noi theo”, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác; khắc phục, giải quyết dứt điểm vướng mắc, yếu kém.

Ba là, hướng mạnh về cơ sở, quan tâm đến phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, duy trì và nhân rộng các mô hình làm theo Bác hiệu quả; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên, phụ nữ; đề xuất các giải pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc của hội viên, phụ nữ theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Lấy hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ làm mục tiêu”, “lấy sự hài lòng của phụ nữ làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội”.

Bốn là, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo cho phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng phong trào phụ nữ tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Phát huy những kết quả đạt được, xác định rõ vai trò, vị trí của tổ chức hội trong sự nghiệp đổi mới đất nước, các cấp hội phụ nữ tỉnh Thanh đang nêu cao quyết tâm thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng và nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp, góp phần xây dựng Thanh Hóa trở thành “tỉnh kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.


Phạm Thị Thanh Thủy Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]