(Baothanhhoa.vn) - Ngay sau khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII thành công, ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là một trong những chủ trương lớn của Đảng nhằm góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tự giác, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là biểu hiện sinh động của sự kính yêu Bác, niềm tin vào con đường và sự nghiệp cách mạng mà Đảng và Bác đã chỉ ra, để mỗi người sống và làm việc tốt hơn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực

Ngay sau khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII thành công, ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là một trong những chủ trương lớn của Đảng nhằm góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tự giác, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là biểu hiện sinh động của sự kính yêu Bác, niềm tin vào con đường và sự nghiệp cách mạng mà Đảng và Bác đã chỉ ra, để mỗi người sống và làm việc tốt hơn.

Học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực

Các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 được tuyên dương tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tổ chức ngày 7-5-2019. Ảnh: P.N

Thanh Hóa tự hào là tỉnh có truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng, địa phương vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm và dành nhiều tình cảm đặc biệt. Sinh thời, Bác đã 4 lần trực tiếp về thăm tỉnh ta, nhiều lần Người tặng Cờ thi đua Quyết thắng, cùng với hàng trăm bức thư, bức điện khen ngợi các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất và chiến đấu. Vì vậy, đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Thanh Hóa, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà còn là niềm tự hào, thể hiện tình cảm và sự tôn kính đối với Bác, đồng thời là việc làm thiết thực, cụ thể nhất để phấn đấu thực hiện lời dạy của Bác trong lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa vào ngày 20-2-1947, đó là: “Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu... thì phải làm sao cho mọi mặt chính trị, kinh tế, quân sự phải là kiểu mẫu. Làm một người kiểu mẫu, một nhà kiểu mẫu, một làng kiểu mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu. Quyết tâm làm thì sẽ thành kiểu mẫu”.

Hơn 3 năm qua, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, các chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng bước đầu đạt được kết quả quan trọng. Việc học tập và làm theo Bác đã thực sự lan tỏa trong cuộc sống và đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực; xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, là cơ sở quan trọng, tạo tiền đề để thực hiện tốt hơn nữa chuyên đề năm 2019. Việc làm theo lời Bác đã trở thành việc làm thường xuyên ở nhiều cấp ủy, cơ quan, đơn vị, của nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã lựa chọn, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, nội dung đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Điển hình như: Huyện Nga Sơn chọn nội dung “Nhân rộng diện tích sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao”. Huyện Tĩnh Gia chọn nội dung “Đổi mới phong cách tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức”. Huyện Như Thanh chọn nội dung “Chấn chỉnh, khắc phục phong cách làm việc trì trệ, yếu kém, thiếu sâu sát cơ sở, chưa gần dân, sát dân của một số lãnh đạo, quản lý”. Huyện Đông Sơn chọn nội dung “Xây dựng hình ảnh cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị “Chuẩn mực - Trách nhiệm - Thân thiện””. TP Sầm Sơn chọn nội dung “Tăng cường đối thoại với công nhân, lao động; quan tâm, lắng nghe và giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân, nhất là những người dân bị ảnh hưởng bởi việc giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn”. Huyện Mường Lát chọn nội dung “Tập trung chỉ đạo ổn định nhà ở, khắc phục sản xuất cho nhân dân ở các khu tái định cư sau lũ lụt và triển khai các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân”. Huyện Thọ Xuân chọn nội dung “Đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm kỷ cương trong giờ làm việc”. Sở Giáo dục và Đào tạo chọn nội dung “Chấn chỉnh dạy thêm, học thêm, liên kết đào tạo, lạm thu sai quy định”. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chọn nội dung “Đổi mới phong cách, tác phong công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong việc “nói đi đôi với làm” của cán bộ, đảng viên”. Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh chọn nội dung “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”. Hội Cựu chiến binh tỉnh phát động phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”...

Cán bộ, đảng viên lựa chọn các nội dung làm theo Bác sát thực với chức trách, nhiệm vụ được giao; tập trung vào đổi mới lề lối, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; sâu sát cơ sở, phát hiện những vấn đề nổi cộm, bức xúc và đề xuất giải pháp giải quyết kịp thời; vận động nhân dân dồn đổi ruộng đất theo nhóm hộ để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; về thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, giải tỏa lấn chiếm vỉa hè, lề đường giao thông...

Trong học và làm theo Bác đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến được xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Đó là những cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh thực hiện tốt 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, đã phá thành công Chuyên án 018T, triệt xóa tổ chức tín dụng đen hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố trong toàn quốc và triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet với số tiền giao dịch lên đến hơn 500 tỷ đồng, được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, năm 2018 được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đó là tấm gương doanh nhân Nguyễn Trọng Thấu, Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty CP Dụng cụ thể thao Delta - người sáng lập và luôn nỗ lực lãnh đạo công ty không ngừng mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 3.000 lao động, đóng góp cho ngân sách Nhà nước mỗi năm hàng chục tỷ đồng. Tấm gương vươn lên thoát nghèo làm giàu chính đáng của bà Nguyễn Thị Thủy, chủ cơ sở sản xuất “Tháp rượu đá khói” xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, đã nỗ lực nghiên cứu, tìm tòi và sáng tạo ra sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, được khách hàng trong cả nước đón nhận. Hình ảnh “Lương y như từ mẫu” của bác sĩ Nguyễn Hoành Sâm, Trưởng Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, có nhiều sáng kiến khoa học được áp dụng trong điều trị cấp cứu bệnh nhân. Là tấm gương của ông Vũ Ngọc Khôi, công dân thôn 3, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn, đã hiến hàng trăm mét vuông đất để mở rộng đường giao thông, góp phần xây dựng đô thị văn minh. Tấm gương nỗ lực vươn lên trong học tập của em Nguyễn Ngọc Long, học sinh lớp 12F, Trường THPT chuyên Lam Sơn, đạt Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế. Tấm gương của Trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an tỉnh đã tham mưu xác lập Chuyên án Đ513 đấu tranh, xử lý các đối tượng tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh...

Sự xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực thực sự là nguồn cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, đơn vị và của tỉnh nhà. Từng cá nhân, tập thể được vinh danh, khen thưởng, biểu dương là những bông hoa đẹp, kết thành đài hoa ngát hương ngàn việc tốt dâng lên Bác Hồ kính yêu, họ là những hạt nhân nòng cốt để góp phần làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả tốt hơn, trở thành động lực quan trọng để Thanh Hóa phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020, phấn đấu trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác kính yêu hằng mong muốn.

“Việc tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đã đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự phát triển đi lên của tỉnh trong những năm qua; trong đó có rất nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy, đổi mới lề lối làm việc, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”..., nêu cao ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, được nhân dân ghi nhận, góp phần quan trọng để tỉnh Thanh Hóa hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra” - đó là lời khẳng định của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị của tỉnh được tổ chức ngày 7-5 vừa qua.

Việc tổ chức học tập nghiêm túc các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thấy rõ hơn trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong việc học tập và làm theo Bác, là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đổi mới tác phong công tác để trở thành người cán bộ tốt, đảng viên tốt..., góp phần tạo nên những kết quả đáng khích lệ, thúc đẩy triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo đà cho những năm tiếp theo.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]