(Baothanhhoa.vn) - Kế tục truyền thống cách mạng vẻ vang của các tờ báo tiền thân của Đảng bộ tỉnh, giai đoạn từ 1930 đến 1960, 1961 như Tiến lên, Hồn Lao động, Tia sáng, Tự do, Đuổi giặc nước, Tấc đất, Chống giặc... Báo Thanh Hóa ra đời đánh dấu bước phát triển của báo chí cách mạng Thanh Hóa trước yêu cầu tăng cường công tác chính trị - tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới, khi cả nước đang tập trung sức cho công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Báo Thanh Hóa – 56 năm xây dựng và phát triển (20-3-1962 - 20-3-2018)

Kế tục truyền thống cách mạng vẻ vang của các tờ báo tiền thân của Đảng bộ tỉnh, giai đoạn từ 1930 đến 1960, 1961 như Tiến lên, Hồn Lao động, Tia sáng, Tự do, Đuổi giặc nước, Tấc đất, Chống giặc... Báo Thanh Hóa ra đời đánh dấu bước phát triển của báo chí cách mạng Thanh Hóa trước yêu cầu tăng cường công tác chính trị - tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới, khi cả nước đang tập trung sức cho công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tòa nhà Báo Thanh Hóa và Trung tâm báo chí TP Thanh Hóa. Ảnh: Phạm Nam

Thực hiện tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Báo Đảng d mình, 56 năm qua, Báo Thanh Hóa đã tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị..., nêu gương người tốt, việc tốt; các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; phê phán thói hư, tật xấu, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh nhà qua các thời kỳ.

Quá trình phát triển, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, kế thừa và phát huy truyền thống các thế hệ làm báo, Báo Thanh Hóa đã chú trọng xây dựng được đội ngũ, tăng số lượng, nâng cao chất lượng. Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên có lập trường tư tưởng – chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, đạo đức trong sáng, tận tâm với nghề. Đến nay, Báo Thanh Hóa có hơn 60 cán bộ, phóng viên, nhân viên, 100% cán bộ, phóng viên, biên tập viên có trình độ đại học, nhiều đồng chí có 2 bằng đại học, có trình độ thạc sĩ; cán bộ chủ chốt đa số có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị. Đảng bộ Báo Thanh Hóa nhiều năm liên tục là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; đoàn thanh niên, công đoàn, hội cựu chiến binh, Chi hội Nhà báo vững mạnh. Bên cạnh đội ngũ phóng viên được tăng cường, Báo Thanh Hóa coi trọng xây dựng phát triển lực lượng cộng tác viên với hàng trăm cộng tác viên tiêu biểu trong tỉnh và ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước là những nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nhà khoa học tên tuổi. Đây cũng là lực lượng quan trọng cung cấp thông tin đa dạng, đề cập các vấn đề sâu sắc, nhiều chiều góp phần nâng chất lượng và tính hấp dẫn các ấn phẩm của Báo Thanh Hóa.

Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp và sự hỗ trợ của các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp... cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ, nhất là về nơi làm việc, công nghệ thông tin, thiết bị phục vụ quy trình xuất bản báo được đầu tư và tăng cường theo hướng hiện đại. Sự quan tâm của tỉnh, cùng với sự đầu tư đúng hướng về công nghệ đã nâng bước cho sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên tòa soạn ngày càng năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tạo sức bật mới. Nổi bật là, từ 1-1-2003 Báo Thanh Hóa tăng kỳ xuất bản từ 3 kỳ lên 4 kỳ, rồi đầu năm 2008 lên 6 kỳ trong tuần; tháng 12-2005, trang thông tin điện tử Báo Thanh Hóa hòa mạng internet; từ tháng 8-2006 xuất bản Báo Thanh Hóa hằng hàng.

Đặc biệt, tháng 10 - 2016 Thường trực Tỉnh ủy đã phê duyệt Đề án đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện Báo Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Thực hiện đề án trên, năm 2017, Báo Thanh Hóa xuất bản số chủ nhật, 8 trang, trở thành báo hằng ngày, đồng thời Trang thông tin điện tử được nâng cấp thành báo điện tử. Tiếp đó, từ 1-1-2018, 6 số báo 4 trang còn lại đều tăng lên 8 trang.

Do có nhiều ấn phẩm báo chí, đồng thời lại được tăng trang nên tính thời sự của Báo Thanh Hóa được nâng lên rõ rệt, từng bước đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền tỉnh đối với phong trào cách mạng của địa phương và cũng là diễn đàn để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh bày tỏ tâm tư, tình cảm, ý kiến góp ý. Bám sát nghị quyết đại hội đảng các cấp, thực hiện các chương trình, mục tiêu lớn của tỉnh, Báo Thanh Hóa đã tập trung tuyên truyền theo tinh thần: Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội; tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của đảng bộ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, huy động mọi nguồn lực, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững theo hướng CNH, HĐH, gắn với giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an ninh – quốc phòng.

Phương pháp tổ chức tuyên truyền có nhiều sáng tạo, đổi mới theo hướng hiện đại. Nổi bật là thực hiện mô hình Tòa soạn hội tụ, hướng đến Tòa soạn đa phương tiện; tổ chức tổ, nhóm tuyên truyền theo sự kiện, chuyên đề chuyên sâu... Mở rộng dung lượng về các vấn đề thời sự chính trị – kinh tế – xã hội – văn hóa – thể thao nổi bật trong nước, quốc tế. Chú trọng gắn tuyên truyền nội dung nghị quyết với triển khai thực hiện nghị quyết sinh động, thiết thực; đề xuất, bổ sung cơ chế, chính sách và các giải pháp cụ thể. Phát hiện, biểu dương, cổ vũ kịp thời các đơn vị, cá nhân tiên tiến, các nhân tố mới; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, nhân dân; phê phán những biểu hiện tiêu cực, đấu tranh với những luận điệu sai trái, nhất là trên mạng xã hội, góp phần định hướng dư luận xã hội.

Nhìn lại chặng đường đã qua, vô cùng tự hào về những thành tích đã đạt được, những người làm báo Thanh Hóa nhận rõ những hạn chế cần phải khắc phục như, chất lượng thông tin và hiệu quả tuyên truyền trên báo còn hạn chế; tính hấp dẫn và tính chiến đấu chưa cao, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội còn hạn chế, hiệu quả còn khiêm tốn.

Trong bối cảnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước đang được thúc đẩy mạnh mẽ và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, những người làm báo Thanh Hóa ý thức rằng, báo chí phải tiếp tục và thật sự là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa của Đảng. Muốn xung kích, muốn đi đầu, báo chí nói chung và Báo Thanh Hóa nói riêng phải đổi mới liên tục và mạnh mẽ, đặc biệt là nâng cao tính chuyên nghiệp, coi trọng hiệu quả thông tin, tăng tính chiến đấu của tờ báo, chú trọng tính định hướng, tính phát hiện, nhanh nhạy, kịp thời và hấp dẫn,v.v...

Để đổi mới và phát triển tờ báo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Báo Thanh Hóa đã và đang tiếp tục không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện báo Thanh Hóa hằng ngày, báo Thanh Hóa hằng tháng, báo Thanh Hóa điện tử. Đồng thời, đã và đang tiếp tục lựa chọn, bổ sung, củng cố đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên có trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị vững vàng. Bằng cơ chế, chính sách cụ thể, khuyến khích, trọng dụng phóng viên, biên tập viên tài năng; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy trong tòa soạn phù hợp, tạo điều kiện để phát huy thế mạnh của từng cán bộ, phóng viên. Quan tâm hơn đến đội ngũ cộng tác viên, nhất là những địa bàn trọng yếu. Khảo sát, thăm dò ý kiến bạn đọc, phấn đấu tăng số lượng phát hành báo in và số lượng người truy cập báo điện tử. Tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, nhất là phương tiện, máy móc thiết bị chuyên dùng như máy ảnh, máy ghi âm, máy tính,v.v...

Kế tục và phát huy truyền thống 56 năm vững vàng trên mặt trận tư tưởng – văn hóa của Đảng, đội ngũ những người làm báo Thanh Hóa hôm nay nguyện nỗ lực phấn đấu hơn nữa, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh và bạn đọc gần xa.


Phạm Minh Thiệu - Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]