(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), huyện Lang Chánh đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về VSATTP, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Lang Chánh tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Thực hiện Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), huyện Lang Chánh đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về VSATTP, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

Huyện Lang Chánh tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Mô hình cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn tại xã Đồng Lương.

Ngay từ đầu năm 2019, UBND huyện đã tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, đồng thời ban hành kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ về VSATTP, phân công công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể, thời gian hoàn thành cho các phòng, đơn vị, UBND các xã, thị trấn làm cơ sở để đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Trong phạm vi trách nhiệm được giao, các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về ATTP; tập trung hướng dẫn xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh đảm bảo ATTP như: Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, cơ sở giết mổ ATTP, chợ kinh doanh thực phẩm, cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, bếp ăn tập thể bảo đảm ATTP, xã ATTP; đôn đốc xác nhận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm thực phẩm, quy định trách nhiệm quản lý ATTP của ban nông nghiệp xã, tổ giám sát cộng đồng thôn... Đến nay, huyện đang tiến hành triển khai xây dựng được 5 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Ngoài ra, huyện đã thiết lập đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về ATTP, được công khai trên hệ thống truyền thanh, truyền hình huyện và niêm yết tại công sở các xã, thị trấn. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, ban chỉ đạo VSATTP huyện họp giao ban nắm bắt tình hình, tiến độ thực hiện các tiêu chí thông qua các giải pháp tháo gỡ các nội dung còn hạn chế. Thành viên ban chỉ đạo tăng cường đi cơ sở đôn đốc các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ tiêu được giao. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về ATTP được tăng cường, đã tiến hành kiểm tra 375 cơ sở, xử lý vi phạm 15 cơ sở với số tiền xử phạt gần 32 triệu đồng, có 2 cơ sở có sản phẩm bị tiêu hủy...

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm VSATTP, huyện đã tập trung phổ biến các quy định của pháp luật về VSATTP; các tiêu chuẩn, quy định điều kiện và kiến thức khoa học về VSATTP... để giúp mỗi người nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo đảm VSATTP. Đồng thời, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra theo phân cấp quản lý Nhà nước; tuyên truyền nội dung VSATTP tại các cuộc họp thôn, bản, chú trọng các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Ông Nguyễn Xuân Hồng, Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh cho biết: Việc chỉ đạo thực hiện công tác VSATTP ngay từ đầu năm đã đưa vào kế hoạch, gắn với thi đua cuối năm. Theo đó, cấp ủy, chính quyền phải quyết liệt chỉ đạo, tuyên truyền nhiều hơn, rộng rãi hơn để nhân dân dần thực hiện theo quy định chung. Mặc dù nguồn thu ngân sách của một huyện miền núi là rất hạn chế, nhưng do ý thức được tầm quan trọng của công tác bảo đảm VSATTP đối với sự phát triển bền vững và sức khỏe của người dân, huyện đã ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng các mô hình bảo đảm VSATTP. Thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao về ATTP và thực hiện các tiêu chí xã ATTP bảo đảm yêu cầu về chất lượng, tiến độ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về ATTP đúng quy định bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.

Bài và ảnh: Hà Phương


Bài Và Ảnh: Hà Phương


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]