(Baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày 7 và 8-11, Sở Công thương tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Sở Công thương gắn với công tác chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và thực hiện Tiêu chí số 7 về chợ trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới cho TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn và các huyện: Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Hà Trung, Nga Sơn, Đông Sơn, Triệu Sơn, Quảng Xương, Tĩnh Gia, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Yên Định, Vĩnh Lộc, Như Thanh, Như Xuân, Nông Cống, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bồi dưỡng kiến thức về an toàn thực phẩm gắn với công tác chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ

Trong 2 ngày 7 và 8-11, Sở Công thương tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Sở Công thương gắn với công tác chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và thực hiện Tiêu chí số 7 về chợ trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới cho TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn và các huyện: Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Hà Trung, Nga Sơn, Đông Sơn, Triệu Sơn, Quảng Xương, Tĩnh Gia, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Yên Định, Vĩnh Lộc, Như Thanh, Như Xuân, Nông Cống, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát.

Bồi dưỡng kiến thức về an toàn thực phẩm gắn với công tác chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt nhiều nội dung quan trọng về an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của ngành công thương; Trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ như: Định hướng, chính sách phát triển của Nhà nước đối với công tác quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và thực hiện Tiêu chí số 7 về chợ trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bồi dưỡng kiến thức về an toàn thực phẩm gắn với công tác chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ

Bên cạnh đó, các học viên cũng được hướng dẫn về việc đánh giá các tiêu chí chợ an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo TCVN 11856:2017 về Chợ kinh doanh thực phẩm.

Bồi dưỡng kiến thức về an toàn thực phẩm gắn với công tác chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ

Đây là hoạt động quan trọng nhằm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức thuộc UBND các xã có chợ nằm trong quy hoạch, phụ trách công tác quản lý an toàn thực phẩm, góp phần phục vụ cho công tác chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và thực hiện tiêu chí số 7 về chợ trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Tô Hà


Tô Hà


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]