(Baothanhhoa.vn) - “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Đó là di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta. Điều đó thể hiện tư tưởng, tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ đối với những chủ nhân tương lai của đất nước.

Bồi dưỡng thế hệ trẻ là việc rất quan trọng...

“Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Đó là di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta. Điều đó thể hiện tư tưởng, tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ đối với những chủ nhân tương lai của đất nước.

Bồi dưỡng thế hệ trẻ là việc rất quan trọng...

Phát động lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019.

Sinh thời, trong những lần trực tiếp về thăm Thanh Hóa hay nhiều lần gửi thư động viên, thăm hỏi, biểu dương những thành tích của Đảng bộ và nhân dân tỉnh, Bác Hồ đều dành một phần nói về thanh, thiếu niên, nhi đồng. Lần thứ 4 và cũng là lần cuối cùng Người về thăm Thanh Hóa tháng 12-1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen ngợi những thành tích Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa đã đạt được. Nói chuyện với đồng bào, cán bộ tỉnh, Bác khẳng định: “...Tỉnh ta có ngót 12 vạn đảng viên và đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) lao động, đó là một lực lượng rất lớn. Cán bộ, đảng viên và ĐVTN cần phải thực sự xung phong, gương mẫu tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu mệnh lệnh, chống lãng phí, tham ô... Ra sức phát triển và củng cố tốt Đảng và Đoàn; đoàn kết toàn dân cùng nhau thi đua tiến bộ. Làm được như thế thì Thanh Hóa chắc sẽ trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc...”.

Về thăm HTX Yên Trường (Yên Định), Bác đã biểu dương, khen ngợi một số thành tích nổi bật cần tiếp tục phát huy của HTX; tặng Huy hiệu của Người cho một số cá nhân xuất sắc tham gia phong trào thi đua sản xuất như thanh niên Trịnh Gia Minh, xã Yên Trường đã làm 113m3 thủy lợi, 370 tạ phân bón, 332 ngày công; cô Hoàng Thị An, xã Yên Trường đã làm được 100m3 thủy lợi, làm được 140 tạ phân bón, 300 ngày công. Trao đổi với chúng tôi, ông Trịnh Gia Minh, năm nay đã 80 tuổi, người vinh dự, tự hào được gặp Bác, được Bác động viên, khen ngợi về tinh thần của tuổi trẻ có nhiều cống hiến cho quê hương, đất nước, bồi hồi, nhớ lại: Năm 1961, Bác về thăm HTX Yên Trường. Sau khi biểu dương, khen ngợi thành tích phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp của Đảng bộ, nhân dân xã Yên Trường, Bác Hồ đã dành thời gian hỏi về phong trào “Ba sẵn sàng” của đoàn thanh niên. Tôi báo cáo ngắn gọn với Bác về phong trào làm phân bón ruộng (từ bèo hoa dâu, cây xanh, bùn ao), phong trào làm thủy lợi nội đồng, phong trào phát triển kinh tế của các ĐVTN trong xã, với thành tích sản xuất hàng trăm tấn phân bón, đào đắp hàng nghìn mét khối đất, bùn làm thủy lợi nội đồng mỗi năm. Bác đã khen ngợi và động viên ĐVTN tiếp tục duy trì phong trào, đốt đuốc làm thủy lợi nội đồng, làm phân bón vào ban đêm để ban ngày tham gia lao động sản xuất trên đồng ruộng với xã viên HTX. Tôi báo cáo xong, Bác tặng Huy hiệu của Người cho tôi, cô Hoàng Thị An và căn dặn: Mọi người không ngừng đẩy mạnh “thi đua tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm, làm đúng mọi nhiệm vụ Đảng và Chính phủ giao cho”... Từ những lời căn dặn của Bác, đã tạo động lực giúp đảng bộ, chính quyền và nhiều thanh, thiếu niên ngày ấy phấn đấu trong công việc để phá nhiều kỷ lục, nhất là nhiều thanh niên, nông dân đã quên cả công việc gia đình, lo công việc tập thể để trở thành kiện tướng thủy lợi, kiện tướng cấy lúa, kiện tướng nuôi bèo hoa dâu, kiện tướng trồng rừng... Riêng ông Minh, với vai trò là cán bộ đoàn xã từ năm 1961-1965, ông luôn được cấp ủy đảng, chính quyền tạo môi trường, điều kiện để tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua sản xuất trong ĐVTN. Năm 1965, ông Minh lên đường nhập ngũ, vào chiến trường miền Nam. Đến năm 1973, ông Minh xuất ngũ, rồi tiếp tục đi học, trưởng thành về công tác tại Bộ Công nghiệp (cũ) và nghỉ hưu vào năm 2000.

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên, đồng thời quán triệt sâu sắc lời căn dặn của Người, trong mỗi thời kỳ cách mạng, tỉnh ta luôn đặc biệt quan tâm đến công tác thanh niên, trong đó chú trọng công tác giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng, bồi dưỡng, phát triển Đảng. Trong kháng chiến, đã phát động và tổ chức nhiều phong trào, hoạt động cụ thể động viên tuổi trẻ trong tỉnh hăng hái thi đua, xung kích, tình nguyện trên các mặt trận sản xuất, chiến đấu, lao động và học tập, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ đất Lam Sơn.

Trong công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc và tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc ở miền Nam, tuổi trẻ trong tỉnh đã phát huy truyền thống yêu nước của quê hương, “Hăng hái xung phong, không ngại khó khăn”, dũng cảm trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Hưởng ứng phong trào “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong” với khí thế “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”... hàng vạn thanh niên hăng hái vừa lao động sản xuất, vừa chiến đấu chống lại sự đánh phá điên cuồng của giặc Mỹ xâm lược... Trong số đó, có hàng ngàn người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần xương máu nơi chiến trường. Nhiều tập thể, cá nhân được Bác Hồ, Đảng, Chính phủ tặng Bằng khen, giấy khen, 53 thanh niên được tặng Huy hiệu Bác Hồ, 83 thanh niên được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang, 6 thanh niên được phong tặng Anh hùng Lao động, những tấm gương anh hùng trẻ tuổi như: Ngô Thị Tuyển, Lê Mã Lương, Lê Đình Chinh... mãi mãi là niềm tự hào và tấm gương sáng của tuổi trẻ Thanh Hóa nói riêng, thanh niên Việt Nam nói chung.

Ngày nay, thanh niên luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên, ngày 2-4-2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên trong tình hình mới”, quán triệt, triển khai tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng đã làm tốt công tác rèn luyện, giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ về lý tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống và trách nhiệm của thanh niên với quê hương, đất nước.

Xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thanh Hóa vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, hạt nhân chính trị của phong trào luôn là mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng được Tỉnh đoàn quan tâm, chỉ đạo sát sao. Quan tâm bồi dưỡng, phát hiện đoàn viên ưu tú giới thiệu kết nạp Đảng, từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh kết nạp được 37.839 đoàn viên vào Đảng, trung bình mỗi năm giới thiệu trên 6.000 đoàn viên. Riêng 6 tháng đầu năm 2019, đã giới thiệu 2.424 đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng; cấp ủy các cấp đã giao cho thanh niên đảm nhận công tác xã hội, công trình thanh niên, phần việc để thanh niên rèn luyện, đào tạo nguồn cán bộ cho Đảng. Hiện toàn tỉnh có 1 triệu đoàn viên sinh hoạt trong 1.373 tổ chức cơ sở đoàn. Trong những năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức tốt các phong trào, cuộc vận động lớn, như: “Thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Thanh niên tình nguyện”... Qua tham gia các phong trào, cuộc vận động, ĐVTN đã nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân đối với xã hội được nâng lên; bản lĩnh chính trị luôn vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, thông qua phong trào tạo môi trường thuận lợi để cán bộ trẻ trải nghiệm, tự rèn luyện mình, trưởng thành, phấn đấu, bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, cung cấp cán bộ cho hệ thống chính trị. Đơn cử như tại Huyện đoàn Thọ Xuân, là cán bộ trẻ đã được tôi luyện, trưởng thành từ công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi, được giao giữ các chức vụ Phó Bí thư, Bí thư Huyện đoàn Thọ Xuân, đầu năm 2019, đồng chí Phan Thanh Dũng đã được Thường trực Huyện ủy Thọ Xuân tin tưởng bố trí, sắp xếp, giao nhiệm vụ giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thiên. Trên các cương vị công tác, bản thân đồng chí luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền giao phó. Đây cũng là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của huyện Thọ Xuân trong việc quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ và mạnh dạn trong việc bố trí, sắp xếp, sử dụng nguồn nhân lực trẻ có trình độ, chuyên môn vào làm việc trong hệ thống chính trị. Huyện cũng rất quan tâm đến công tác luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo trẻ, có nhiều triển vọng, nằm trong quy hoạch. Đây là điều kiện tốt để cán bộ trưởng thành, vững vàng về phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, có phương pháp lãnh đạo toàn diện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tạo bước đột phá trong tạo nguồn cán bộ chất lượng, lâu dài cho địa phương.

Sinh thời Bác căn dặn, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết và Bác đã đặt niềm tin vào thế hệ thanh niên. Bác từng nói: Thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Tin tưởng vào thế hệ trẻ là điều cần thiết ở mọi quốc gia, trong mọi thời kỳ, ở mọi sự nghiệp... Giữ vững “niềm tin” của Bác, của lớp lớp cha anh, thế hệ trẻ hôm nay - những người viết tiếp trang sử vàng của dân tộc luôn trân trọng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần yêu nước, ra sức cống hiến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với những gì cha anh đã dày công gây dựng.

Lê Phượng


Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]