[E-Magazine] - Những dấu ấn nổi bật của các cấp hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021

[E-Magazine] - Những dấu ấn nổi bật của các cấp hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021

Với phương châm “Lấy hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ làm mục tiêu”, lấy sự hài lòng của phụ nữ làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội”, hướng mạnh về cơ sở, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, nhiệm kỳ 2016 - 2021, có 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII đạt và vượt mục tiêu đề ra, đưa phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội phụ nữ Thanh Hóa dẫn đầu cả nước.

[E-Magazine] - Những dấu ấn nổi bật của các cấp hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021

[E-Magazine] - Những dấu ấn nổi bật của các cấp hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021

Trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, với tinh thần đoàn kết, các tầng lớp phụ nữ các dân tộc trong tỉnh đã chung sức cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa tích cực tham gia phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế.

[E-Magazine] - Những dấu ấn nổi bật của các cấp hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021

Các cấp hội đã vận động được gần 35 tỷ đồng hỗ trợ nhu yếu phẩm, vật tư y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tổ chức hội các cấp đã trao tặng kịp thời cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân bị ảnh hưởng tại các vùng tâm dịch trong và ngoài tỉnh hàng ngàn suất cơm miễn phí, hàng tấn hàng hóa và hàng “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” từ sự quyên góp của cán bộ, hội viên, phụ nữ và các nhà hảo tâm, góp phần lan tỏa những hành động đẹp vì cộng đồng, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

[E-Magazine] - Những dấu ấn nổi bật của các cấp hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021

Song song với công tác phòng chống dịch, hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế, tăng cường kết nối thúc đẩy phát triển sản xuất của phụ nữ được đẩy mạnh và triển khai đồng bộ các giải pháp, nguồn lực, mang lại kết quả tích cực.

[E-Magazine] - Những dấu ấn nổi bật của các cấp hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021

Các cấp Hội đã chủ động mở rộng phối hợp khai thác nguồn vốn qua các kênh ngân hàng và tổ chức tín dụng đạt 9.521 tỷ 849 triệu đồng, cho 189.910 hội viên, phụ nữ vay, phát triển kinh tế; phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho 49.118 lao động nữ (vượt 24.118 chỉ tiêu), giúp 15.075 hộ phụ nữ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn 3,27%.

[E-Magazine] - Những dấu ấn nổi bật của các cấp hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021

Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh COVID-19, nhưng nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp Hội LHPN tỉnh đã khơi dậy sức sáng tạo, hỗ trợ vượt trội cho 10.843 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp (kế hoạch hỗ trợ 500 chị khởi nghiệp) trong đó có 661 doanh nghiệp do nữ làm chủ được thành lập. Nhiều chị em đã nỗ lực vượt khó, duy trì và mở rộng phát triển sản xuất, kinh doanh, có nhiều ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thành công.

Đặc biệt, năm 2021, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa vinh dự có 6 cá nhân là cán bộ, hội viên, phụ nữ vượt qua 368 dự án tham gia thi khởi nghiệp và đoạt giải Chương trình “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế”, gồm 2 giải nhất, 2 giải nhì và 2 giải ba; 3 cá nhân đoạt giải Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp toàn quốc” năm 2021 trên tổng số 24 dự án/ý tưởng xuất sắc, tiêu biểu nhất đoạt giải; 1 cá nhân được tặng giải thưởng Nữ doanh nhân ASEAN tiêu biểu.

[E-Magazine] - Những dấu ấn nổi bật của các cấp hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021

Các cấp hội đã hỗ trợ xây dựng 153 mô hình phát triển kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ, trong đó thành lập mới 62 hợp tác xã (vượt chỉ tiêu 42 HTX). Hiệp hội Doanh nhân nữ và 14 câu lạc bộ Nữ doanh nhân kết nối, hỗ trợ phụ nữ thực hiện ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh và tích cực tham gia hoạt động nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội. Những kết quả trên đang dần rút ngắn khoảng cách về giới, khẳng định vai trò, vị trí của phụ nữ trên mọi lĩnh vực.

[E-Magazine] - Những dấu ấn nổi bật của các cấp hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021

[E-Magazine] - Những dấu ấn nổi bật của các cấp hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021

“Nghe hội viên nói, nói hội viên hiểu, làm hội viên tin” là phương châm đổi mới hoạt động hội theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2015 - 2020”. Các phong trào, hoạt động hội đều hướng về cơ sở, giải quyết những vấn đề thiết thân liên quan đến phụ nữ bằng những mô hình, công trình, phần việc cụ thể rõ mục đích, rõ đối tượng, rõ kết quả.

[E-Magazine] - Những dấu ấn nổi bật của các cấp hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021

Rõ nét nhất là công tác tuyên truyền vận động được chú trọng đổi mới theo hướng “dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện” đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các đối tượng, thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số và đại dịch COVID-19.

[E-Magazine] - Những dấu ấn nổi bật của các cấp hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021

Nhiều phong trào, mô hình hoạt động của hội đã để lại dấu ấn sâu sắc trên các lĩnh vực, như: “Nhà sạch vườn mẫu”, “Tổ phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế, vì sức khỏe gia đình”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, câu lạc bộ xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Làng quê/Khu dân cư an toàn cho phụ nữ và trẻ em”… các mô hình, hoạt động trên đã tạo nên phong trào rộng lớn, chị em đoàn kết giúp nhau về mọi mặt và có 82.307 lượt hộ nghèo được các cấp Hội giúp bằng nhiều hình thức với tổng giá trị 114.884 triệu đồng.

[E-Magazine] - Những dấu ấn nổi bật của các cấp hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021

Nhiệm kỳ 2016 – 2021, các cấp hội đã thu hút mới 56.547 hội viên vào tổ chức hội (vượt 15.547 chỉ tiêu), nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 580.371 hội viên. Chất lượng hoạt động của tổ chức Hội ngày càng được nâng lên, 100% cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (vượt 1 chỉ tiêu). Qua các phong trào hoạt động hội đã có 35.600 điển hình tiên tiến được các cấp hội biểu dương, khen thưởng đã truyền cảm hứng, động viên, khích lệ phụ nữ tiếp tục phấn đấu hoàn thiện phẩm chất người phụ nữ thời đại mới.

[E-Magazine] - Những dấu ấn nổi bật của các cấp hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021

Hướng về cơ sở, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, phụ nữ, tổ chức hội các cấp đã chủ động và phối hợp tham gia giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến phụ nữ thông qua triển khai hiệu quả các chương trình, đề tài, đề án, dự án… Tổ chức hội đã chăm lo hỗ trợ hội viên, phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc ngày càng thực hiện sâu rộng hơn.

[E-Magazine] - Những dấu ấn nổi bật của các cấp hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021

Các cấp hội đã vận động được 76 tỷ đồng thực hiện an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, trong đó có trên 13 tỷ đồng thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Đây là một trong những chương trình lớn được Hội LHPN tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai tại 16/16 xã biên giới của tỉnh, nhằm chung tay chăm lo đời sống cho những gia đình hội viên, phụ nữ vùng biên còn nhiều khó khăn, góp phần tham gia bảo vệ vùng biên cương của Tổ quốc.

[E-Magazine] - Những dấu ấn nổi bật của các cấp hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội có nhiều đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực. Hội LHPN cấp huyện, cấp xã đã chủ động tham mưu tổ chức diễn đàn đối thoại chính sách, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền để hội viên, phụ nữ phản ánh nguyện vọng, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền, với tổ chức Hội những vấn đề đang quan tâm, thể hiện trách nhiệm của các cấp Hội trong phát huy quyền dân chủ trực tiếp của phụ nữ.

[E-Magazine] - Những dấu ấn nổi bật của các cấp hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với xây dựng NTM và đô thị văn minh, nhiều mô hình, hoạt động hội được triển khai đạt hiệu quả, như: “Phòng chống rác thải nhựa”, “Nhà sạch vườn mẫu”, “Nhà sạch vườn đẹp”, tường rào xanh”, thành lập các chuỗi giá trị trong chăn nuôi, trồng trọt; mỗi gia đình có vườn rau tại nhà; vận động phụ nữ miền biển giữ gìn vệ sinh bãi biển sạch, đẹp... 100% cơ sở Hội lựa chọn, đăng ký với cấp ủy, chính quyền và thực hiện có hiệu quả 3.458 hoạt động/phần việc tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh (vượt chỉ tiêu).

[E-Magazine] - Những dấu ấn nổi bật của các cấp hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021

Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội giúp thêm 147.761 gia đình đạt tiêu chí 5 không, 3 sạch (vượt 142.422 chỉ tiêu), nâng số hộ đạt 8 tiêu chí lên 580.401 hộ, góp phần thiết thực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng tổng số toàn tỉnh có 8 huyện, 332 xã, 890 thôn, bản đạt chuẩn NTM.

[E-Magazine] - Những dấu ấn nổi bật của các cấp hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021

Có thể khẳng định nhiệm kỳ qua, phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội toàn tỉnh đã có bước phát triển mới, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc. Tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống quê hương Bà Triệu anh hùng, nhiệm kỳ 2021- 2026, phụ nữ Thanh Hóa tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, khát vọng vươn lên, vì hạnh phúc của phụ nữ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chung sức cùng cả tỉnh quyết tâm xây dựng Thanh Hóa thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ Quốc.

[E-Magazine] - Những dấu ấn nổi bật của các cấp hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021

Nội dung và ảnh: Lê Hà

Đồ họa: Mai Huyền

Xuất bản: 1:29:11:2021:15:34

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM