Chương trình hành động của Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV Lại Thế Nguyên - Đơn vị bầu cử số 5

Chương trình hành động của Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV Lại Thế Nguyên - Đơn vị bầu cử số 5

Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu Chương trình hành động của Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV Lại Thế Nguyên - Đơn vị bầu cử số 5, tỉnh Thanh Hóa.

Tôi rất vinh dự và rất phấn khởi được Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa giới thiệu về ứng cử ĐBQH khóa XV, tại đơn vị bầu cử số 5, gồm 8 huyện miền núi của tỉnh, đó là: Huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thường Xuân.

Đơn vị bầu cử số 5, gồm 8 huyện miền núi, trong đó có nhiều huyện miền núi cao, địa hình phức tạp, bị chia cắt, thường xuyên có lũ ống, lũ quét khi có mưa lớn xảy ra; kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội còn thiếu và nhiều yếu kém chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ; đời sống của đồng bào các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn.

Chia sẻ và thấu hiểu với những khó khăn, thách thức của đồng bào các dân tộc các huyện miền núi trong tỉnh, là ứng cử viên ĐBQH khóa XV, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026, tôi nguyện đem hết sức lực, trí tuệ, tâm huyết của mình để hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân theo quy định của pháp luật.

Chương trình hành động của Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV Lại Thế Nguyên - Đơn vị bầu cử số 5

Trước hết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV, đây sẽ là điều kiện thuận lợi để cá nhân tôi kết nối mối quan hệ giữa Trung ương với địa phương, giữa các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành Trung ương với Nhân dân trong tỉnh, Nhân dân khu vực miền núi của tỉnh. Trên cương vị công tác của mình, trước những đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống, cá nhân tôi sẽ tích cực nghiên cứu, lắng nghe ý kiến của cử tri, phân tích lựa chọn thông tin, để tham gia đóng góp có chất lượng vào các dự luật, góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.

Tập trung nghiên cứu, nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội, đời sống của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói chung và các huyện miền núi nơi tôi ứng cử nói riêng, để có những đề xuất, kiến nghị một cách hiệu quả cho việc xây dựng và ban hành chính sách, pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, để những chính sách, pháp luật sau khi được Quốc hội ban hành phù hợp thực tiễn, mang hơi thở của cuộc sống, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Hai là, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV, tôi sẽ tập trung nghiên cứu, để tham gia ý kiến với Quốc hội khi bàn bạc những nội dung quan trọng trên lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước. Trong đó, đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách để thực hiện có hiệu quả hơn nữa “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030” theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18-11-2019 của Quốc hội khóa XIV; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; các cơ chế, chính sách, giải pháp để hỗ trợ, định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của nông dân; các giải pháp nhằm thực hiện tốt chính sách đất đai; đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, nhất là ở khu vực miền núi.

Bên cạnh đó, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn, phát huy và khai thác các giá trị truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trong quá trình hội nhập, phát triển; xây dựng cơ chế, chính sách đảm bảo an sinh xã hội, mà trọng tâm là thực hiện chính sách đối với người có công, người nghèo, trẻ em, người già, người tàn tật…; giải quyết việc làm, nhất là việc làm cho người nghèo, cho thanh niên, góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc.

Đặc biệt coi trọng các giải pháp, biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sản xuất - kinh doanh, sức khỏe, đời sống của Nhân dân; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phòng, chống thiên tai, lũ lụt; ứng phó đối với biến đổi khí hậu.

Ba là, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV, tôi sẽ tích cực đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp; tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tôi sẽ thường xuyên liên hệ, gặp gỡ với Nhân dân nơi ứng cử và nơi cư trú, qua đó tìm hiểu, ghi nhận, tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của cử tri để chuyển tải, phản ánh trung thực, đầy đủ đến Quốc hội. Đồng thời kiên trì bảo vệ trước Quốc hội những ý kiến đề xuất, những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Xuất bản: 3:12:05:2021:10:38

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

1 bình luận

 Nguyễn Bá Do - 15:35 18/05/21

 Trả lời

Ứng cử viên ĐBQH đối với ông Lại Thế Nguyên là xứng đáng. Bởi ông ấy là con người chuẩn mực. Nói đi đôi với làm

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM