Chương trình hành động của Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV Cao Thị Xuân - Đơn vị bầu cử số 4

Chương trình hành động của Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV Cao Thị Xuân - Đơn vị bầu cử số 4

Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu Chương trình hành động của Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV Cao Thị Xuân - Đơn vị bầu cử số 4, tỉnh Thanh Hóa.

Với nhận thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm của ĐBQH chuyên trách và kinh nghiệm hoạt động 2 nhiệm kỳ qua, nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm tiếp tục bầu làm ĐBQH khóa XV, tôi dự kiến công việc đại biểu của mình nếu trúng cử nhiệm kỳ tới như sau:

Chương trình hành động của Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV Cao Thị Xuân - Đơn vị bầu cử số 4

Trước hết, tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng để phản ánh đầy đủ với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan có liên quan. Tham gia đầy đủ các kỳ họp, có trách nhiệm với các hoạt động của Quốc hội; không ngừng học hỏi, nâng cao kiến thức, kỹ năng để đóng góp có chất lượng trong hoạt động xây dựng luật pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật nhằm góp phần để đảm bảo Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam.

Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo kế hoạch của Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá; có trách nhiệm nghiên cứu đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân để chuyển đến các cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền giải quyết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân theo quy định của pháp luật; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân.

Hai là: Phát triển kinh tế - xã hội gắn với phòng, chống dịch bệnh

Tập trung các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, điển hình là dịch Covid – 19 hiện nay không chỉ là vấn đề sống còn của nước ta mà còn là mối quan tâm của toàn thế giới.

Việt Nam chúng ta đã bước đầu phòng, chống có hiệu quả và thực hiện được mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid -19 vẫn tiềm ẩn nguy cơ rất lớn với nhiều tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội. Nếu được cử tri tin tưởng bầu làm ĐBQH khóa XV thì tôi sẽ tiếp tục đóng góp ý kiến cùng Quốc hội, Chính phủ thực hiện các giải pháp hiệu quả để vừa thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của người dân, vừa phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm sinh kế cho người dân, đặc biệt tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách trong cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số như: vấn đề xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển y tế, giáo dục; tăng cường giám sát đối với việc triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Ba là: Giải quyết đầu vào và đầu ra cho sản xuất nông nhiệp

Giải quyết đầu vào và đầu ra cho sản xuất nông nhiệp là vấn đề lớn của nước ta hiện nay. Tỉnh của chúng ta đi lên từ nông nghiệp, việc giải quyết đầu vào như giống, vật tư, phân bón, thuốc trừ sâu và đầu ra cho sản phẩm của nông nghiệp là vấn đề phải được quan tâm hàng đầu. Để giải quyết vấn đề này, thì ngoài nỗ lực, cố gắng của tỉnh thì cần có cơ chế, chính sách của Trung ương. Nếu được các cô bác, anh chị tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV, tôi sẽ nghiên cứu và đề xuất ý kiến, xây dựng chính sách để tháo gỡ những khó khăn hiện nay trong vấn đề đầu vào và đầu ra của sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng thương hiệu sản phẩm, tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Bốn là: Về chính sách cán bộ cơ sở

Cấp xã, phường, thị trấn là một cấp hết sức quan trọng trong hệ thống chính quyền 4 cấp của Nhà nước ta; cán bộ Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể của thôn, xóm, tổ dân phố là cánh tay nối dài chính quyền cơ sở, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với Nhân dân. Mặc dù đã được Nhà nước từng bước quan tâm, năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34, sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nhưng so với mặt bằng chung, so với khối lượng công việc, nhiệm vụ mà những cán bộ này phải đảm nhiệm thì chế độ chính sách của cán bộ cơ sở còn nhiều bất cập, nhất là trong tình hình giá cả hiện nay. Điều này càng khó khăn hơn đối với những tỉnh chưa tự chủ được ngân sách, còn phụ thuộc vào ngân sách trung ương như Thanh Hóa chúng ta. Nếu được vào Quốc hội, tôi dự kiến tiếp tục đề nghị Nhà nước quan tâm, nâng cao mức đãi ngộ đối với cán bộ cơ sở, có chính sách ổn định hơn đối với cán bộ không chuyên trách và cán bộ cấp thôn, xóm, tổ dân phố, tăng cường đào tạo cho cán bộ cơ sở để tạo điều kiện cho họ thực hiện tốt nhiệm vụ mà nhà nước giao.

Năm là: Vấn đề liên quan đến giáo dục

Nếu được tiếp tục trúng cử ĐBQH, tôi sẽ quan tâm đến vấn đề tăng cường kiểm soát chất lượng, hiệu quả biên soạn, thẩm định sách giáo khoa; bảo đảm điều kiện về đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất để thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Yêu cầu Chính phủ có giải pháp tốt để nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng. Đẩy mạnh tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học.

Sáu là: Tăng cường hiệu lực, hiệu quả giảm sát của Quốc hội

Nếu được cử tri tín nhiệm tiếp tục bầu làm ĐBQH, tôi sẽ nỗ lực đề xuất với Quốc hội XV chú trọng hơn nữa công tác giám sát việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan nhà nước nhằm tạo sự chuyển biến căn bản đối với một số vấn đề nóng, bức xúc được Nhân dân quan tâm như cải cách thủ tục, tinh giản bộ máy, biên chế hành chính; kiểm soát chặt chẽ đầu tư công, chống tham nhũng, lãng phí, thu hồi tài sản tham nhũng; an toàn giao thông; an toàn thực phẩm; chống hàng giả, hàng nhái; phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, Quốc hội cần quy định rõ hơn về trách nhiệm, chế tài trong việc thực hiện kết luận, kiến nghị giám sát, nhất là trong giám sát chuyên đề, giám sát một số vụ việc nổi cộm, phức tạp mà dư luận xã hội, cử tri và ĐBQH quan tâm và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Được về tỉnh Thanh Hoá ứng cử, tôi rất vinh dự và tự hào! Là người con của quê hương Thanh hóa, tôi có niềm tự hào to lớn về những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh nhà XVIII đề ra, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước.

Bước vào nhiệm kỳ 2020 -2025, tôi rất tâm đắc với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, trong đó nhấn mạnh: Phấn đấu đến năm 2025 nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước. Tỉnh cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 6 chương trình trọng tâm và 3 khâu đột phá ; phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 5 trụ cột tăng trưởng và 6 hành lang kinh tế, tôi thấy rất trúng và đúng.

Để thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp này không chỉ là vấn đề của riêng của tỉnh mà còn có nhiều nội dung liên quan đến phát triển kinh tế vùng, đồng thời cũng là vấn đề của cấp Trung ương. Do đó rất cần sự quan tâm, tạo điều kiện của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành. Nếu tiếp tục trúng cử, là đại diện cho Nhân dân cả nước và tỉnh Thanh hóa, từ việc thấu hiểu những tiềm năng, lợi thế, những thuận lợi cũng như khó khăn của tỉnh, tôi sẽ cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá có ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, có chính sách đặc thù, tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Thanh Hóa bứt phá đi lên; phát huy vai trò đầu tàu, động lực, sức lan tỏa tích cực của các dự án lớn trong Khu kinh tế trọng điểm Nghi Sơn, nhất là các ngành công nghiệp sau lọc hóa dầu, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, năng lượng sạch, phát triển dịch vụ logicstic, nông nghiệp công nghệ cao để tỉnh Thanh Hoá hoàn thành sớm những mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ.

Nếu trúng cử ĐBQH, tôi xin hứa sẽ đem hết khả năng và nhiệt huyết, gắn bó, liên hệ chặt chẽ với các đồng chí lãnh đạo và cử tri trong tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với lòng tin và sự tín nhiệm của cử tri.

T.H

Xuất bản: 3:12:05:2021:15:49

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM