05/05/2020 14:47
Sau chuỗi ngày “án binh bất động”, nhằm đối phó với dịch bệnh Covid-19, dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 được coi là thời điểm thuận lợi, giúp ngành du lịch có được những bước tái khởi động, với nhiều tín hiệu tương đối tích cực.
Lê Dung – Quyết Thắng

Tắt [X]