24/10/2019 15:40
 Ở một số tỉnh, thành phố, hoạt động dán thẻ E-tag vẫn khá mờ nhạt, thậm chí hoạt động này còn không được triển khai, dẫn đến tình trạng khó thu phí tự động vào cuối năm.
Theo VTC1

Tắt [X]