14/03/2020 09:47
Sách giáo khoa mới được trình bày, in đẹp hơn bộ sách giáo khoa hiện hành. Tuy nhiên Bộ tài chính đang đề nghị không tăng giá sách giáo khoa so với giá hiện hành. Các nhà xuất bản nói gì?
Theo VTC1

Tắt [X]