31/03/2020 16:43
Xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa đã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019 và hiện nay đang phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh. Diện mạo của xã đã có nhiều thay đổi, đời sống nhân dân được nâng lên. Nhưng nhiều năm nay người dân...
Quyết Thắng

Tắt [X]