12/05/2020 14:47
Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập, trong thời gian học sinh nghỉ học, nếu không tổ chức học trực tuyến thì không được thu học phí và các khoản thu hộ chi hộ.
Theo VTC1

Tắt [X]