27/10/2019 08:16
Mặc dù những lo ngại của doanh nghiệp về việc giảm giờ làm sẽ giảm hiệu suất lao động nhưng thực tế cho thấy vẫn có thể đảm bảo mức thu nhập cho người lao động dù giờ làm ít đi.
Theo VTC1

Tắt [X]