12/08/2019 16:16
- Toàn tỉnh có 29 cơ sở chế biến thủy sản áp dụng quy trình quản lý tiên tiến. - Xuất khẩu đạt 68,4% kế hoạch năm 2019. - Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 7 tháng năm 2019 tăng 2,25% so với cùng kỳ. - Bắt 2 nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma...
BĐT (Tổng Hợp)

Tắt [X]