12/06/2019 08:16
Hướng dẫn viên tự do, hướng dẫn viên chui, hay hướng dẫn không tuân thủ pháp luật VN… sẽ bị xử phạt hành chính. Đây là những điều được qui định tại dự thảo Nghị định số 45/2019/NĐ - CP của Chính phủ về “Quy định xử phạt vi phạm hành chính...

Tắt [X]