07/02/2020 09:27
Bộ Công an sẽ quyết liệt xử lý các trường hợp phát tán thông tin không đúng về tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona, đặc biệt là những người có ảnh hưởng rộng tới công chúng.
Nguồn: Vietnam Journey

Tắt [X]