13/02/2020 09:53
Nghị viện châu Âu (EP) đã chính thức phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA) giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam với số phiếu áp đảo.
(Nguồn: Vnews)

Tắt [X]