15/03/2020 10:47
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và nhiều tỉnh thành phố, đã ban hành thêm những quy định mới để chống dịch. Nhiều quy định sẽ bắt đầu có hiệu lực ngay từ ngày 16-3-2020.
Theo VTC1

Tắt [X]