Hàn Quốc hỗ trợ tài chính cho các công ty vật liệu trong nước
Chủ tịch Ủy ban dịch vụ tài chính (FSC) của Hàn Quốc Eun Sung-soo ngày 17/9 cho biết cơ quan này đã chuẩn bị một loạt hỗ trợ tài chính cho các công ty sản xuất vật liệu, phụ tùng và trang thiết bị trong nước để giảm sự phụ thuộc vào Nhật Bản, trong bối cảnh Tokyo siết chặt xuất khẩu sang Hàn Quốc.
e5a0x188e7x1808cx18737x13a2ex14f68xed92x18a70x186acxX7x18fd2x19142x13ea3x19cebx176adx18a10xX5x1a647xXax1350ax12585x1158ax110adxX3x1a13cx11ad8x15201xX4xX3xX1x16efdxX3xXex1a172x11a82xX3xXexX14xXdxX3xX4xX1x10819xX15xX1xX3xX4xX1x15873xX3xX4x103c6xX4xX3xX4x12fb5xX15x12aa5xX3xXex17062xX3x12306x177b0xXexX3xX5xXdx1335exX18xX3xXexX20xX2fxX15xX38xX3xX15x1581cx1613axX4xX0x103c1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x1a013xXaxX12xf267xX1x12b3bxX3xXex197dbxX4xX1xX3xfbdaxX3bxX3x14caexX6xX15xX3xX63xX6bxX4xX1xX3xX3dxed55xX3xXexX14xXdxX3xX4xX1xX29xX15xX1xX3x14d22x1937fxecd6xX66x15b6axX3xX4xX68xX6xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3x14c23xX18xX15xX3xX8axX18xX15xX38x11411xX7xX2fxX2fxX3xX15xX38xX14xX3bxX3xX2xee95xX51x137acxX3xX4xX1xX2fxX3xX72xXdx1918dxXexX3xX4x18fe0xX3x1144cxX18xX6xX15xX3xX15xX14xX3bxX3x1145dx19668xX3xX4xX1xX18x14188xX15xX3xX72xX6bxX3x1a758x16a57xXexX3xX5xX2fx196c1xXexX3xX1xX1dxX3xXexX20xX21xX3xXexX14xXdxX3xX4xX1xX29xX15xX1xX3xX4xX1xX2fxX3xX4xX32xX4xX3xX4xX36xX15xX38xX3xXexX3bxX3xX7x159aaxX15xX3x132f3xX18x11ef7xXexX3xX3dxX3exXexX3xX5xXdxX43xX18x1732fxX3xXbxX1xX7cxX3xXex12871xX15xX38xX3xX3dxX14xX3xXexX20xX6xX15xX38xX3xXexX1xXdxXb8xXexX3xX72xX6bxX3xXexX20xX2fxX15xX38xX3xX15xX4dxX4exX4xX3xXc7x17bfaxX3xX38xXdxXfexXd3xX3xX7x112b9xX3xXbxX1xX7cxX3xXexX1xX18xXd4xX4xX3xX3dxX14xX2fxX3x11de7xX1xX3exXexX3xf066xXfexX15xX10exX3xXexX20xX2fxX15xX38xX3xX72xX19xXdxX3xX4xXfexX15xX1xX3xXcxX2fx12030xX3bxX2fxX3xX7xXdxXb8xXexX3xX4xX1x145fdxXexX3xX101xX18xX103xXexX3xX16axX1xXcdxX18xX3xX7xX6xX15xX38xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4x12f41xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX6xXbxXexXdxX2fxX15xXaxX12xX0xXdxXd3xX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd3xX7xXa3xXbxX1xX2fxXexX2fxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX63xXdxX7xXbxX5xX6xX3bx18c8cxX3xX72xX5xX2fxX4xX16axfec3xX3xXd3xX6xX20xX38xXdxX15xXa3xX5xX10x16c64xXexX1cdxX3xX6xX18xXexX2fxX1d4xX3xXd3xX6xX20xX38xXdxX15xXa3xX20xXdxX38xX1xXexX1cdxX3xX6xX18xXexX2fxX1d4xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1xX1dxX3xXexX20xX21xX3xXexX14xXdxX3xX4xX1xX29xX15xX1xX3xX4xX1xX2fxX3xX4xX32xX4xX3xX4xX36xX15xX38xX3xXexX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX5xXdxX43xX18xX3xXexX20xX2fxX15xX38xX3xX15xX4dxX4exX4xX3xX1x14a8exX15xX1xX3xXfexX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX51xX51xXdxX18fxX72xX6xX2fxXexX1xX6xX15xX1xX1xX2fxX6xX18fxX3dxX15xX51xX15xX10x152a5xX7xX51xX2xXb0x121c6xXaexX51xX2xXaexf5c6xX63x10d65xX275x13d53xX26exX277xX26exXb0xXex16cc4xXaexX27dx13052xX5xX2xX18fxf6f7xXbxX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1xX1dxX3xXexX20xX21xX3xXexX14xXdxX3xX4xX1xX29xX15xX1xX3xX4xX1xX2fxX3xX4xX32xX4xX3xX4xX36xX15xX38xX3xXexX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX5xXdxX43xX18xX3xXexX20xX2fxX15xX38xX3xX15xX4dxX4exX4xXaxX3xX63xX6xXexX6xXa3xXbxX1xX2fxXexX2fxXa3xX2fxX20xXdxX38xXdxX15xX6xX5xXa3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1cdxX51xX51xX4xX63xX15xXdxXd3xX38xX18fxX3dxXdxX10xXexX15xX6xXd3xXbxX5xX18xX7xX18fxX3dxX15xX51xXex14649xX275xX277xX51xX18xXbxX5xX2fxX6xX63xX10xX63xX51xX15xX38xXexXd3xX72xX1xX51xX275xX277xX2xXb0xef19xX277xXb0xX31dxX2xXaexX51xX269xX2fxX15xX18fxX284xXbxX38xXaxX3xX51xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX7x18ebfxX3xX1xX1dxX3xXexX20xX21xX3xXexX14xXdxX3xX4xX1xX29xX15xX1xX3xX4xX1xX2fxX3xX4xX32xX4xX3xX4xX36xX15xX38xX3xXexX3bxX3xX3dxX3exXexX3xX5xXdxX43xX18xX3xXexX20xX2fxX15xX38xX3xX15xX4dxX4exX4xX18fxX3xX88xX14fxX38xX18x164c9xX15xX1cdxX3x10895xX2fxX15xX1xX6xXbxX8cxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX2fxX63xX3bxXaxX12x16f6dxX15xX38xX3xX9bxX18xX15xX3xX8axX18xX15xX38xXa3xX7xX2fxX2fxX3xXc7xX4dxX6xX3xX20xX6xX3xXbxX1xX32xXexX3xX72xXdxX137xX18xX3xXexX20x176eexX15xX3xX16axX1xXdxX3xXexX1xe968xXd3xX3xXd3xXd4xXexX3xX15xX1xX14xX3xXd3xX32xX3bxX3xX4xX68xX6xX3xX4xX36xX15xX38xX3xXexX3bxX3xef07x10b75xX14fxX9bxX8axX3xX7xXfexX15xX3xX101xX18xX103xXexX3xXexX20xX6xX15xX38xX3xXexX1xXdxXb8xXexX3xX72xX6bxX3xX4xX1xX2fxX3xX4xX1xX103xXexX3xX72xX32xX15xX3xX63x15baexX15xX3xX3dxX14xX3xXd3xX14xX15xX3xX1xX244xX15xX1xX3xXexXd9xXdxX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xXbxX1xX19xX3x116cdxX15xX7xX10xX2fxX15xX38xX10exX3xX4xX32xX4xX1xX3xXexX1xX68xX3xXc7xX36xX3xX8axX10xX2fxX18xX5xX3xX273xX277xX16axXd3xX3xX3dxf20exX3xXbxX1xX29xX6xX3xX14fxX6xXd3xX18fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX2fxX63xX3bxXaxX12xX395xX15xX38xX3xX9bxX18xX15xX3xX8axX18xX15xX38xXa3xX7xX2fxX2fxX3xX15xX1xX103xX15xX3xXd3xXd9xX15xX1xX3xX15xX3c2xX15xX38xX3xX5xX13fxX4xX3xX4xXd9xX15xX1xX3xXexX20xX6xX15xX1xX3xX4xX68xX6xX3xX4xX32xX4xX3xX15xX38xX14xX15xX1xX3xX7xXfexX15xX3xX101xX18xX103xXexX3xX3dxX3exXexX3xX5xXdxX43xX18xX10exX3xXbxX1xX7cxX3xXexX115xX15xX38xX3xX3dxX14xX3xXexX20xX6xX15xX38xX3xXexX1xXdxXb8xXexX3xX72xX6bxX3xX5xX14xX3xXd3xXd4xXexX3xX4xXbcxX3xX7x14319xX3xX20xX103xXexX3xXbexX18xX6xX15xX3xXexX20x16959xX15xX38xX3xXc7xX19xXdxX3xX3dxX4exXdxX3xX15xX447xX15xX3xX16axXdxX15xX1xX3xXexXb8xX3xX4xX68xX6xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX10exX3xX3dxX244xX3xX3dxX3exX3bxX3xX89xX8axX66xX3xX7xX339xX3xX4xX18xX15xX38xX3xX4xX103xXbxX3xX1xX1dxX3xXexX20xX21xX3xXexX14xXdxX3xX4xX1xX29xX15xX1xX3xXexX20xX3b9xX15xX3xXbxX1xXd9xXd3xX3xX3dxXdxX3xX20xXd4xX15xX38xX3xX4xX1xX2fxX3xX4xX32xX4xX3xX15xX38xX14xX15xX1xX3xX15xX14xX3bxX3xXc7xX137xX3xXexX3c2xX15xX38xX3xX16axX1xXfexX3xX15xX3c2xX15xX38xX3xX4xXd9xX15xX1xX3xXexX20xX6xX15xX1xX18fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX2fxX63xX3bxXaxX12xX89xX8axX66xX3xX4x17a6fxX3xX16axXb8xX3xX1xX2fxXd9xX4xX1xX3xXexX3c2xX15xX38xX3xX1xX1dxX3xXexX20xX21xX3xXexX14xXdxX3xX4xX1xX29xX15xX1xX3xX4xX1xX2fxX3xX4xX32xX4xX3xX4xX36xX15xX38xX3xXexX3bxX3xXexX1xX18xXd4xX4xX3xX4xX32xX4xX3xX15xX38xX14xX15xX1xX3xXexX20xX3b9xX15xX3xXexX1xX36xX15xX38xX3xXbexX18xX6xX3xX4xX32xX4xX3xX4xX1xX4dxXbcxX15xX38xX3xXexX20xX244xX15xX1xX3xX4xX1xX29xX15xX1xX3xX7xX32xX4xX1xX3xX16axX1xX32xX4xX3xX15xX1xX6xX18xX18fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX2fxX63xX3bxXaxX12x10028xX137xX3xXex1a83fxX3xXexX1xX32xX15xX38xX3xX154xXfexX3bxX3xX3dxX622xX6xX3xXbexX18xX6xX10exX3xX14fxX1xX3exXexX3xX154xXfexX15xX3xXc7xXc8xX3xX7xXdxXb8xXexX3xX4xX1xX175xXexX3xX101xX18xX103xXexX3xX16axX1xXcdxX18xX3xX7xX6xX15xX38xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX4xX32xX4xX3xX3dxX3exXexX3xX5xXdxX43xX18xX3xX4xX1xX68xX3xX4xX1xX19xXexX18fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX2fxX63xX3bxXaxX12xX8axX10xX2fxX18xX5xX3xX4xX1xX2fxX3xX20x103e5xX15xX38xX3xXc7xXd4xX15xX38xX3xXexX1xX32xXdxX3xX15xX14xX3bxX3xX4xX68xX6xX3xXcxX2fxX16axX3bxX2fxX3xX15xX1xX69bxXd3xX3xXexX20xXfexX3xXc7x18a00xX6xX3xXbxX1xX32xX15xX3xXbexX18xX3bxXb8xXexX3xX4xX68xX6xX3xXex15a0axX6xX3xX32xX15xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX3bxX3b9xX18xX3xX4x122b0xX18xX3xX4xX32xX4xX3xX4xX36xX15xX38xX3xXexX3bxX3xX14fxX1xX3exXexX3xX154xXfexX15xX3xX72xX375xXdxX3xXexX1xX4dxe772xX15xX38xX3xX4xX1xX2fxX3xX4xX32xX4xX3xX15xXd9xX15xX3xX15xX1x1a17fxX15xX3xX72xX6bxX3xX4xX4dx1702axX15xX38xX3xX72x1632bxX4xX3xX5xX6xX2fxX3xXc7xXd4xX15xX38xX3xXexX1xX707xXdxX3xX16ax190c8xX3xX14fxX1xX3exXexX3xX154xXfexX15xX3xXc7xX36xX3xX1xXd4xX3xX154xX32xX15xX3xXc7xXfexX2fxX3xXcxX20xXdxX447xX18xX3xXcxXdxX3b9xX15xX18fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX2fxX63xX3bxXaxX12x14617xXdxX4exXdxX3xX4xX1xX726xX4xX3xX89xX8axX66xX3xX4xX1xX2fxX3xX72xXdxXb8xXexX3xXc7xXb8xX15xX3xX15xX6xX3bxX3xX4xXbcxX3xXbexX18xX6xX15xX3xX15xX14xX3bxX3xXc7xXc8xX3xX4xX18xX15xX38xX3xX4xX103xXbxX3xX27dxX26exXb0xX3xXex15180xX3xX269xX2fxX15xX3xX88xX280xX27dxX26exX3xXexX20xXdxX43xX18xX3x12b93xX8ax19da9xX8cxX3xX1xX1dxX3xXexX20xX21xX3xXexX14xXdxX3xX4xX1xX29xX15xX1xX3xX4xX1xX2fxX3xX4xX32xX4xX3xX4xX36xX15xX38xX3xXexX3bxX3xX72xX6bxX3xXfexX15xX1xX3xX1xX4dxX4ddxX15xX38xX3xX72xX4ddxXdxX3xX1xXd9xX15xX3xX4xX1xXb8xX3xX101xX18xX103xXexX3xX16axX1xXcdxX18xX3xX4xX68xX6xX3xX14fxX1xX3exXexX3xX154xXfexX15xX18fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX2fxX18xX20xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2fxX3xX379xX2fxX15xX1xX6xXbxX0xX51xXbxX12