Hàn Quốc tìm cách trợ giúp lương thực, phân bón cho Triều Tiên
Ngày 19/2, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết nước này đang thăm dò các cách thức khác nhau để cung cấp lương thực và phân bón đến Triều Tiên, trong bối cảnh Triều Tiên được cho là đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực do ảnh hưởng của các đợt bão lũ vừa qua.
57cdxd74dxae6fx57ddxc117xe77cx8b96x73eex6cc2xX7x86b5xc60dxf003xb24exf8bex742fxX5xbeb4xXaxe33dxf4e9x8946x74c6xX3x61e5xa1dax9d7axX4xX3xXexb2c6xeb63xX3xX4xa119xX4xX1xX3xXex9ceex7e80xX3x9695xXdxb166xXbxX3xX5xd48cxd323xX15xX29xX3xXexX1x5a2bxX4x9b91xX3xXbxX1xe237xX15xX3x8631xce47xX15xX3xX4xX1x8878xX3xXcxX26xXdx6354xX18xX3xXcxXdxd328xX15xX0xf3c7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x5d88xXaxX12x84a3xX29xX14xf109xX3xX2x717dxX52x5ba3xX38xX3xd020x78d7xX3xXcxX1xX19xX15xX29xX3xX15xX1x6c82xXexX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX4xX1xX45xX3xX3fxXdxcad0xXexX3xX15xX2fxd6ccxX4xX3xX15xX14xX6axX3x99e2xX6xX15xX29xX3xXexX1xac9axX1exX3xX64xa640xX3xX4xX21xX4xX3xX4xX21xX4xX1xX3xXexX1xb58bxX4xX3xbdeaxX1xX21xX4xX3xX15xX1xX6xX18xX3xX9bxa76exX3xX4xX18xX15xX29xX3xX4xX7dxXbxX3xX5xX2fxX30xX15xX29xX3xXexX1xX36xX4xX3xbd35xX14xX3xXbxX1xX3cxX15xX3xX3fxX40xX15xX3xX9bxX8fxX15xX3xXcxX26xXdxX4axX18xX3xXcxXdxX4fxX15xX38xX3xXexX26xX45xX15xX29xX3xX3fxX19xXdxX3xX4xc289xX15xX1xX3xXcxX26xXdxX4axX18xX3xXcxXdxX4fxX15xX3xX9bxX2fxX27xX4xX3xX4xX1xX45xX3xX5xX14xX3xX9bxX6xX15xX29xX3xXbxX1xXfexXdxX3xX9bxX19xXdxX3xX1exd484xXexX3xXd7xX94xXdxX3xXexX1dxX15xX1xX3xXexX26xa934xX15xX29xX3xXexX1xXdxX8fxX18xX3xX5xX2fxX30xX15xX29xX3xXexX1xX36xX4xX3xX64xX45xX3xXfexX15xX1xX3xX1xX2fxd3e8xX15xX29xX3xX4xe0b6xX6xX3xX4xX21xX4xX3xX9bxX27xXexX3xX3fx7dfdxX45xX3xX5xd874xX3xXd7x7209xX6xX3x826dxX18xX6xe871xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxae80xX6xXbxXexXdxX45xX15xXaxX12xX0xXdxX1exX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1exX7x6bc4xXbxX1xX45xXexX45xXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX64xXdxX7xXbxX5xX6xX6ax7a13xX3xX3fxX5xX45xX4xXb6x5c0axX3xX1exX6xX26xX29xXdxX15xX19axX5xX10xf94cxXexX1b0xX3xX6xX18xXexX45xX1b7xX3xX1exX6xX26xX29xXdxX15xX19axX26xXdxX29xX1xXexX1b0xX3xX6xX18xXexX45xX1b7xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xXexX1dxX1exX3xX4xX21xX4xX1xX3xXexX26xX27xX3xX29xXdxX2bxXbxX3xX5xX2fxX30xX15xX29xX3xXexX1xX36xX4xX38xX3xXbxX1xX3cxX15xX3xX3fxX40xX15xX3xX4xX1xX45xX3xXcxX26xXdxX4axX18xX3xXcxXdxX4fxX15xX3xX1xX1dxX15xX1xX3xXfexX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX52xX52xXdxX172xX3fxX6xX45xXexX1xX6xX15xX1xX1xX45xX6xX172xXd7xX15xX52xX15xX10xa6dcxX7xX52xX6fxX2x748ex590bxX52xX2xX253xa9a8xX64xe993xX2x88cdxX6fxX6fxX259xX252xXexX6dxX25bxX6fxX6dxX5xX2xX172xe62cxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xXexX1dxX1exX3xX4xX21xX4xX1xX3xXexX26xX27xX3xX29xXdxX2bxXbxX3xX5xX2fxX30xX15xX29xX3xXexX1xX36xX4xX38xX3xXbxX1xX3cxX15xX3xX3fxX40xX15xX3xX4xX1xX45xX3xXcxX26xXdxX4axX18xX3xXcxXdxX4fxX15xXaxX3xX64xX6xXexX6xX19axXbxX1xX45xXexX45xX19axX45xX26xXdxX29xXdxX15xX6xX5xX19axX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1b0xX52xX52xX4xX64xX15xXdxX1exX29xX172xXd7xXdxX10xXexX15xX6xX1exXbxX5xX18xX7xX172xXd7xX15xX52xXex6e83xX6fxX252xX52xX18xXbxX5xX45xX6xX64xX10xX64xX52xX1xX45xXexX15xX15x9c8dxX52xX6fxX252xX6fxX2xafa2xX252xX6fxX302xX2xX6dxX52xXd7xXdxX10xX15xX302xXexX26xX45xX172xX268xXbxX29xXaxX3xX52xX12xd62bxX10xX3xXexXfexXdxX3xX4xX159xX6xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX4xX1xX154xX3xX3fxX73xXexX3xX1exab68xX3xXd7xXdx8a96xX15xX3xXexX26xX27xX3xX4xX1xX45xX3xXcxX26xXdxX4axX18xX3xXcxXdxX4fxX15xX3xX16fxX18xX6xX3xX4x651dxX6xX3xXb6xX1x5a2dxX18xX3xX3fxXdxX4fxX15xX3xX29xXdxX94xXdxX3xXex5c6cxX15xX1xX3x9844xX6xX268xX18xX38xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX172xX3xd44exe6daxX15xX1xX1b0xX3xc542xa5c5xX36cxX52xXcxXcxX319xb709xX67x642cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX45xX64xX6axXaxX12xX36cxX1xX21xXexX3xX3fxXdxXc1xX18xX3xXexX136xXdxX3xX4xX18xX73xX4xX3xX1xc1a1xXbxX3xX3fxX21xX45xX3xXexX1xX2fxd882xX15xX29xX3xXb6xX336xX38xX3xXbxX1xX21xXexX3xX15xX29x84f7xX15xX3xXd7xXdxX4fxX15xX3xX72xX73xX3xXcxX1xX19xX15xX29xX3xX15xX1xX7dxXexX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX38xX3xX3fxX14xX3x7990xX10xX10xX3x9cb6xX45xX15xX29xX19axX268xX45xX45xX38xX3xXb6xX1xf870xX15xX29xX3xX9bxaff6xX15xX1xX3xd3d3xX10xX45xX18xX5xX3xXd7x9c64xX15xX3xX64xX18xX6axX3xXexX26xX1dxX3xX16fxX18xX6xX15xX3xX9bxXdxXc1xX1exX3xX4x87a7xX15xX3xXbxX1xXfexXdxX3xX29xXdxXfexXdxX3xX16fxX18xX6axX8fxXexX3xX4xX21xX4xX3xXd7xX7dxX15xX3xX9bxX4axX3xX15xX1xX3cxX15xX3xX9bxX136xX45xX3xX15xX1xX2fxX3xXexX1xXdxX8fxX18xX3xX1xedc2xXexX3xX5xX2fxX30xX15xX29xX3xXexX1xX36xX4xX38xX3xX3fxX7dxXexX3xXb6xXc1xX3xXexX1dxX15xX1xX3xX1xX1dxX15xX1xX3xX4xX1xa871xX15xX1xX3xXexX26xX406xX3xXd7xX14xX3xX16fxX18xX3cxX15xX3xX7xX36xX172xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX45xX64xX6axXaxX12xXcxX1xX10xX45xX3xX15xX29xX2fxX3bfxXdxX3xXbxX1xX21xXexX3xX15xX29xX3cexX15xX3xX15xX14xX6axX38xX3xX15xX1xX18xX3xX4xX427xX18xX3xX4xX1xX18xX15xX29xX3xXd7xX4axX3xX15xX1xX3cxX15xX3xX9bxX136xX45xX38xX3xX15xX1xX2fxX3xX29xX136xX45xX3xXd7xX14xX3xXbxX1xX3cxX15xX3xX3fxX40xX15xX38xX3xX4xX427xX15xX3xX9bxX2fxX27xX4xX3xXbxX1xX3cxX15xX3xXexX47bxX4xX1xX3xXexX1xX10xX45xX3xX4xX21xX4xX1xX3xX4xX40xX3xXexX1xXc1xX3xXexX1xX36xX4xX3xX7xX36xX3xX4xXfexXdxX3xXexX1xXdxX33axX15xX3xX4xX1xX7dxXexX3xX5xX2fxX27xX15xX29xX3xX4xX18xX73xX4xX3xX7xX19xX15xX29xX3xX4xX159xX6xX3xX15xX29xX2fxX3bfxXdxX3xX64xX3cxX15xX3xXcxX26xXdxX4axX18xX3xXcxXdxX4fxX15xX3xX4xX169xX15xX29xX3xX15xX1xX2fxX3xX4xX3cxX15xX3xX15xX1x7d9fxX4xX3xX4xX21xX4xX3xXd7xX7dxX15xX3xX9bxX4axX3xX5xXdxX4fxX15xX3xX16fxX18xX6xX15xX3xXexX94xXdxX3xXexX1dxX15xX1xX3xX1xX1dxX15xX1xX3xX9bxX136xXdxX3xX64xX406xX4xX1xX3xX182x9c76xX389xa874xf834xX19axX2xX6dxX3xXd7xX14xX3xX15xX1x945fxXbxX3xXb6xX1xX35axX18xX3xX15xX29xX18xX6axX4fxX15xX3xXd7xX59dxXexX3xX5xXdxX33axX18xX3xXexX94xXdxX3xXcxX26xXdxX4axX18xX3xXcxXdxX4fxX15xX38xX3xXd7xX94xXdxX3xX7xX36xX3xX9bxce54xX15xX29xX3xXexX1xX18xX59dxX15xX3xX4xX159xX6xX3xX15xX29xX2fxX3bfxXdxX3xX64xX3cxX15xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX172xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX45xX64xX6axXaxX12xXcxX18xX6axX3xX15xX1xXdxX4fxX15xX38xX3xX3fxX14xX3xX3f1xX10xX10xX3xX3f5xX45xX15xX29xX19axX268xX45xX45xX3xX5xX2fxX18xX3x5d79xX3xX26xc104xX15xX29xX3xX1xXdxX33axX15xX3xXexX136xXdxX3xX72xX73xX3xXcxX1xX19xX15xX29xX3xX15xX1xX7dxXexX3xXb6xX1xX3cexX15xX29xX3xX4xX40xX3xXb6xX8fxX3xX1xX45xX136xX4xX1xX3xX4xX459xX3xXexX1xXc1xX3xXexX26xX45xX15xX29xX3xXd7xXdxX33axX4xX3xX4xX18xX15xX29xX3xX4xX7dxXbxX3xXexX1xX3cexX15xX29xX3xXexXdxX15xX3xX4xX1xX45xX3xXbxX1xX47bxX6xX3xXcxX26xXdxX4axX18xX3xXcxXdxX4fxX15xX3xXd7xX4axX3xX1xX14xX15xX29xX3xX1xX40xX6xX3xXd7xXdxX33axX15xX3xXexX26xX27xX3xX4xX169xX15xX29xX3xX15xX1xX2fxX3xX7xX19xX3xX5xX2fxX27xX15xX29xX3xXd7xX14xX3xXexX1xX3bfxXdxX3xX9bxXdxXc1xX1exX3xXd7xXdxX33axX15xX3xXexX26xX27xX3xX172xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX45xX64xX6axXaxX12xXcxX26xX2fxX94xX4xX3xX9bxX40xX3xX1exX73xXexX3xX15xX29xX14xX6axX38xX3xX72xX73xX3xXexX26xX2fxX154xX15xX29xX3xXcxX1xX19xX15xX29xX3xX15xX1xX7dxXexX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX3f1xX10xX10xX3xX592xX15xX19axX6axX45xX18xX15xX29xX3xX4xX1xX45xX3xX3fxXdxX8fxXexX3xXcxX26xXdxX4axX18xX3xXcxXdxX4fxX15xX3xX9bxX165xX3xX15xX1xXdxX4axX18xX3xX5xX427xX15xX3xXexX16cxX3xX4xX1xX19xXdxX3xX7xX36xX3xXexX26xX27xX3xX29xXdxX2bxXbxX3xX4xX159xX6xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xXexX26xX45xX15xX29xX3xX3fxX19xXdxX3xX4xXfexX15xX1xX3xX16fxX18xX6xX15xX3xX1xX33axX3xX1xX6xXdxX3xX1exXdxX4axX15xX3xX4xXa2xX15xX29xX3xXexX1xX401xX15xX29xX38xX3xX9bxX5cdxX15xX29xX3xXexX1xX3bfxXdxX3xX15xX1xX14xX3xX5xX165xX15xX1xX3xX9bxX136xX45xX3xXcxX26xXdxX4axX18xX3xXcxXdxX4fxX15xX3x6b8cxXdxX1exX3xX3f5xX45xX15xX29xX19axX18xX15xX3xX9bxX165xX3xX6axX4fxX18xX3xX4xX427xX18xX3xX29xXdxX94xXdxX3xX4xX1xXb3xX4xX3xX15xX2fxX94xX4xX3xX15xX14xX6axX3xXb6xX1xX3cexX15xX29xX3xX15xX1xX59dxX15xX3xXd7xXdxX33axX15xX3xXexX26xX27xX3xXexX16cxX3xX3fxX4fxX15xX3xX15xX29xX45xX14xXdxX3xX64xX45xX3xX16fxX18xX6xX15xX3xX15xX29xX136xXdxX3xX15xX29xX18xX6axX3xX4xX30xX3xX5xX3cxX6axX3xX15xX1xXdxe11dxX1exX3xX64xX406xX4xX1xX3xX182xX590xX389xX592xX593xX19axX2xX6dxX3xXexX136xXdxX3xXcxX26xXdxX4axX18xX3xXcxXdxX4fxX15xX172xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX382xX18xXexX1xX45xX26xXaxX12xXcxX1xX10xX45xX3xeff1xX45xX15xX1xX6xXbxX0xX52xXbxX12
Theo Yonhap