Công an huyện Thiệu Hóa quyết liệt phòng, chống dịch, bệnh COVID-19
(Baothanhhoa.vn) - Trước việc trên địa bàn đã có ca nhiễm COVID-19 (bệnh nhân 5046), lực lượng Công an huyện Thiệu Hóa đã và đang triển khai quyết liệt, mạnh mẽ các biện pháp phòng chống dịch, bệnh.
717x5138x6e45xa0f8x66bcx5b18x297dx6f6dx2ab2xX7x5b0dx9b1bx7c1dx3925x429ex5fb6xX5x8655xXax2aafxX0xX7xXex8de1x177fx1302x8289xX12x89c8x7520xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1x813bx3aacx1552xX18xX3xXcxX1xXdxX26xX24xX3x7d37x7906xX6xX3x823bxX24xX25x3b8dxXexX3xX5xXdxX26xXexX3xXbxX1x881exX18xX19x22d1xX3xX4xX1x7401xX18xX19xX3x59b8x690fxX4xX1xX43xX3x4753xX26xX18xX1xX3xX1bx8886x539dx9327x771ex8f5axX2x52b0xX0x80dxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX5fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX10xX6xX4bxXaxX12xXcxX16x549dx544fxX4xX3x9cbxXdxX26xX4xX3xXexX16x8e41xX18xX3x5d42xX4cxX6xX3xX51x7f5bxX18xX3xX8dx41b5xX3xX4xX30xX3xX4xX6xX3xX18xX1xXdx5f39x5f8cxX3xX1bxX57xX58xX59xX5axX5bxX2xX5dxX3xef7xX51xX26xX18xX1xX3xX18xX1x852exX18xX3x5e07x7a3ex81b5x7b70x9821xX43xX3xX5xa4bxX4xX3xX5xX7fx596fxX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX24xX25xX26xX18xX3xXcxX1xXdxX26xX24xX3xX2fxX30xX6xX3xX8dxX96xX3xX83xX92xX3xX8dxX6xX18xX19xX3xXexX16xXdx6a5exX18xX3x2e6dxX1xX6xXdxX3xX33xX24xX25xX36xXexX3xX5xXdxX26xXexX43xX3xXa2x2519xX18xX1xX3xXa2x1151xX3xX4x5e96xX4xX3xX51xXdxX26xX18xX3xXbxX1xX10cxXbxX3xXbxX1xX40xX18xX19xX3xX4xX1xX47xX18xX19xX3xX4bxX4cxX4xX1xX43xX3xX51xX26xX18xX1xa4fxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5bb4xX17xX4bxX25xXaxX12xX0xXdxXa2xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXax7d8exXdxX4bxXexX1x54fexX3xd8bxXb9xXb9xXbx3fcfx4f9exX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX166xX3xXb8xXb8x1df4xXbxX16cxX16dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxX12fxX51xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX12fxX83xX18xX5fxX18xX10xX161xX7xX5fx9238xX2xX19cxX19cxX5fxX2xXb8xXb9xX4bxX19cxXb9xX5dxXb9x7350xX179xX168xXexXb8xXb9xX5dxXb8xX168xX5xXb9xX12fx10bbxXbxX19x78e3xX16xX9xX5dxX19cxX179xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX24xX25xX26xX18xX3xXcxX1xXdxX26xX24xX3xX2fxX30xX6xX3xX33xX24xX25xX36xXexX3xX5xXdxX26xXexX3xXbxX1xX40xX18xX19xX43xX3xX4xX1xX47xX18xX19xX3xX4bxX4cxX4xX1xX43xX3xX51xX26xX18xX1xX3xX1bxX57xX58xX59xX5axX5bxX2xX5dxXaxX3xX161xXdxX4bxXexX1xX9xXaxX168xXb9xXb9xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXb8xXb8xX179xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x582fxXc0xX4xX3xX5xX7fxXc5xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX24xX25xX26xX18xX3xX8dxX96xX3xX16xX92xX3xX7xX17xX10cxXexX3xX83xX92xX3xX5x3895xXbxX3xX4bxX6xX18xX1xX3xX7xX10cxX4xX1xX3xXex2eaaxXexX3xX4x52e2xX3xX18xX1x2eb5xX18xX19xX3xX18xX19xX7fx42c0xXdxX3xXexXdxX36xXbxX3xX16cx8496xX4xX3xX19x90a6xX18xX3xX83xX80xXdxX3xX51xX26xX18xX1xX3xX18xX1xXb5xX18xX3xXb8xXb9xXbaxXbbxX3xXadxX8dxX36xX18xX3xX8dxX47xXdxX3xXexX7fxXc5xX18xX19xX3x5d4exX179xXbcxX3xX83xX92xX3xX4xX10cxX4xX3xXexX16xX7fxX281xX18xX19xX3xX1xXc5xXbxX3xX18xX19xX1xXdxX3xX18xX1xXdxXa1xXa2xX3xXexX1xX10xX17xX3xXexX1xX1cxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX4x63a3xX6xX3xX1bxX5axX1bxX3xXex6e4fxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX2fxX17xX10cxX3xX4xX24xX18xX19xX3xX4xX272xXbxX16dxX3xXf2xX1x1708xX18xX3xXexX16xX7fxd66xX18xX19xX3xXf2xX1xX17xX6xX18xX1xX3xX83x771cxX18xX19xX43xX3xX4xX10cxX4xX1xX3xX5xX25xX3xX25xX3xXexX36xX3xX8dxX47xXdxX3xX83xX80xXdxX3xX4xX10cxX4xX3xXexX16xX7fxX281xX18xX19xX3xX1xXc5xXbxX3xX2b3xX2xX43xX3xX2b3xX19cxX3xXexX1xX10xX17xX3xX33xX24xX25xX3xX8dxX4cxX18xX1xX12fxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX17xX4bxX25xXaxX12xX0xXdxXa2xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX4bxXexX1xX166xX3xX168xXb9xXb9xXbxX16cxX16dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX166xX3xXb8xXbbxX179xXbxX16cxX16dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxX12fxX51xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX12fxX83xX18xX5fxX18xX10xX161xX7xX5fxX19cxX2xX19cxX19cxX5fxX2xXb8xXb9xX4bxX19cxXb9xX5dxXb9xX168xXb9xX1a9xXexXbaxX1a9xXb9xX1a9xXb8xX5xXb9xX12fxX1b5xXbxX10xX19xX1b8xX16xX9xX179xX179xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX24xX25xX26xX18xX3xXcxX1xXdxX26xX24xX3xX2fxX30xX6xX3xX33xX24xX25xX36xXexX3xX5xXdxX26xXexX3xXbxX1xX40xX18xX19xX43xX3xX4xX1xX47xX18xX19xX3xX4bxX4cxX4xX1xX43xX3xX51xX26xX18xX1xX3xX1bxX57xX58xX59xX5axX5bxX2xX5dxXaxX3xX161xXdxX4bxXexX1xX9xXaxX168xXb9xXb9xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXb8xXbbxX179xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x934axX1xX47xXdxX3xX1xXc5xXbxX3xX83xX80xXdxX3xX4xX10cxX4xX3xX5xXc0xX4xX3xX5xX7fxXc5xX18xX19xX3xX4xX1x6854xX4xX3xX18x72bexX18xX19xX3xX4x60ebxXa2xX3xX4xX1xX47xXexX43xX3xXexX24xX28exX18xX3xXexX16xX6xX43xX3xXf2xXdxXefxXa2xX3xX7xX17xX10cxXexX3xX4xX1x57ffxXexX3xX4xX1xX109xX43xX3x8e55xX18x2eb0xXdxX3xX51xX272xXexX3xX16cxX24xX272xXexX43xX3xX18xX19xX17xX104xXdxX3xX51xX272xXexX3xX18xX1xX264xXbx2c0dxX43xX3xXbxX1xX40xX18xX19xX3xX18xX19x7166xX6xX43xX3xX16cx9ccbxX3xX5x5643xX3xX4xX10cxX4xX3xX83xX272xX18xX3xX8dx53bexX3xXbxX1xX481xX4xX3xXexX104xXbxX3xX18xX276xX25xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX5xXdxX8axX18xX3xX33xX24xX6xX18xX3xX8dxX36xX18xX3x801ex3b30xXcxXcxX43xX3xXf2xX1xX1cxX18xX19xX3xX8dxXefxX3xX18xX19xX7fxX281xXdxX3xXf2xX1xX1cxX18xX19xX3xX4xX30xX3xX18xX1xXdxX26xXa2xX3xX83x9c47xX3xX16xX6xX3xX83xX92xX17xX3xXf2xX1xX24xX3xX83xXc0xX4xX3xX4xX10cxX4xX1xX3xX5xX25xX43xX3xXf2xX1xX24xX3xX83xXc0xX4xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX17xX276xX3xX83xX92xX3xX18xX19xX7fxX281xXdxX3xX8dxX6xX18xX19xX3xXexX1xXc0xX4xX3xX1xXdxX26xX18xX3xX4xX10cxX4xX1xX3xX5xX25xX3xXexX16xX47xX18xX3xXf2xX1x13acxXdxX3xXf2xX1xX24xX3xX4xX10cxX4xX1xX3xX5xX25xX12fxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX17xX4bxX25xXaxX12xX0xXdxXa2xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX4bxXexX1xX166xX3xX168xXb9xXb9xXbxX16cxX16dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX166xX3xXb8xX19cxX168xXbxX16cxX16dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxX12fxX51xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX12fxX83xX18xX5fxX18xX10xX161xX7xX5fxX19cxX2xX19cxX19cxX5fxX2xXb8xXb9xX4bxX19cxXb9xX5dxX2xXb9xX2xX5dxXexX2xX19cxX5dxXb9xXbbxX5xXb9xX12fxX1b5xXbxX19xX1b8xX16xX9xXbaxX2xX1a9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX24xX25xX26xX18xX3xXcxX1xXdxX26xX24xX3xX2fxX30xX6xX3xX33xX24xX25xX36xXexX3xX5xXdxX26xXexX3xXbxX1xX40xX18xX19xX43xX3xX4xX1xX47xX18xX19xX3xX4bxX4cxX4xX1xX43xX3xX51xX26xX18xX1xX3xX1bxX57xX58xX59xX5axX5bxX2xX5dxXaxX3xX161xXdxX4bxXexX1xX9xXaxX168xXb9xXb9xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXb8xX19cxX168xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxXdxX36xX18xX3xX1xX92xX18xX1xX3xXbxX1xX24xX18xX3xXf2xX1xX4dexX3xXexX16xX318xX18xX19xX3xXexXdxX8axX24xX3xX8dxX4b3xX4xX3xXexX104xXdxX3xX4xX10cxX4xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX7x984axX12fxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX17xX4bxX25xXaxX12xX0xXdxXa2xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX4bxXexX1xX166xX3xX168xXb9xXb9xXbxX16cxX16dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX166xX3xXbbxXb9xXb9xXbxX16cxX16dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxX12fxX51xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX12fxX83xX18xX5fxX18xX10xX161xX7xX5fxX19cxX2xX19cxX19cxX5fxX2xXb8xXb9xX4bxX19cxXb9xX5dxXb9xX5dxXb9xX179xXexXb8xX179xXb9xX179xX2xX5xXb9xX12fxX1b5xXbxX19xX1b8xX16xX9xXbbxXbbxX179xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX24xX25xX26xX18xX3xXcxX1xXdxX26xX24xX3xX2fxX30xX6xX3xX33xX24xX25xX36xXexX3xX5xXdxX26xXexX3xXbxX1xX40xX18xX19xX43xX3xX4xX1xX47xX18xX19xX3xX4bxX4cxX4xX1xX43xX3xX51xX26xX18xX1xX3xX1bxX57xX58xX59xX5axX5bxX2xX5dxXaxX3xX161xXdxX4bxXexX1xX9xXaxX168xXb9xXb9xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXbbxXb9xXb9xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX23dxXc0xX4xX3xX5xX7fxXc5xX18xX19xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX24xX25xX26xX18xX3xX8dxX96xX3xX4xX1xX2e4xX3xX8dxX4b3xX18xX19xX3xXbxX1xX47xXdxX3xX1xXc5xXbxX3xX83xX80xXdxX3xX4xX10cxX4xX3xX51xX6xX18xX43xX3xX18xX19xX92xX18xX1xX43xX3xX8dxX17xX92xX18xX3xXexX1xXefxX3xXexX16xX8axX18xX3xX8dxX4cxX6xX3xX51xX92xX18xX3xXex7b22xX3xX4xX1xX481xX4xX3xXexX24xX25xX8axX18xX3xXexX16xX24xX25xX4ecxX18xX3xX5xX7fxX24xX3xX8dxX4b3xX18xX19xX3xXexX104xXdxX3xX4xX10cxX4xX3xXexX24xX25xX36xX18xX3xX8dxX7fxX281xX18xX19xX3xX83xX92xX3xX18xX1xX27axX18xX19xX3xX18xX30cxXdxX3xXexX264xXbxX3xXexX16xX24xX18xX19xX3xX8dxX1cxX18xX19xX3xX18xX19xX7fxX281xXdxX3xX18xX1xX7fxX3xX4xX1xXc5xX43xX3xX4xX10cxX4xX3xX4xX30cxX3xX7xX6d2xX3xXf2xXdxX18xX1xX3xX4bxX17xX6xX18xX1xX43xX3xX1xX92xX18xX19xX3xX33xX24xX10cxX18x82f4xX3xX83xX4ecxX3xX4xX10cxX4xX3xX51xXdxX26xX18xX3xXbxX1xX10cxXbxX3xXbxX1xX40xX18xX19xX3xX18xX19xX4d9xX6xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX1bxX57xX58xX59xX5axX5bxX2xX5dxX12fxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX17xX4bxX25xXaxX12xX0xXdxXa2xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX4bxXexX1xX166xX3xX168xXb9xXb9xXbxX16cxX16dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX166xX3xXb8xX2xX19cxXbxX16cxX16dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxX12fxX51xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX12fxX83xX18xX5fxX18xX10xX161xX7xX5fxX19cxX2xX19cxX19cxX5fxX2xXb9xXb8xX4bxX19cxX2xXbaxX19cxX1a9xX19cxX168xXexX19cxX168xXb8xXb9xX5dxX5xXb9xX12fxX1b5xXbxX19xX1b8xX16xX9xX19cxXbaxX1a9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX24xX25xX26xX18xX3xXcxX1xXdxX26xX24xX3xX2fxX30xX6xX3xX33xX24xX25xX36xXexX3xX5xXdxX26xXexX3xXbxX1xX40xX18xX19xX43xX3xX4xX1xX47xX18xX19xX3xX4bxX4cxX4xX1xX43xX3xX51xX26xX18xX1xX3xX1bxX57xX58xX59xX5axX5bxX2xX5dxXaxX3xX161xXdxX4bxXexX1xX9xXaxX168xXb9xXb9xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXb8xX2xX19cxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX50fxX1xX27axX18xX19xX3xX4xX1xXdxX36xX4xX3xX16cxX10xX3xXexX24xX25xX8axX18xX3xXexX16xX24xX25xX4ecxX18xX3xX5xX7fxX24xX3xX8dxX4b3xX18xX19xX3xX5xX10xX18xX3xX5xX586xXdxX3xX83xX92xX17xX3xXexX4d9xX18xX19xX3xX18xX19x4d40xX43xX3xX16cxX30xXa2xX3xXexX24xX25xX8axX18xX3xXexX16xX24xX25xX4ecxX18xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xX7fxX281xXdxX3xX4bxXb5xX18xX3xX83xX4ecxX3xX4xX1cxX18xX19xX3xXexX10cxX4xX3xXbxX1xX40xX18xX19xX43xX3xX4xX1xX47xX18xX19xX3xX4bxX4cxX4xX1xX12fxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX17xX4bxX25xXaxX12xX0xXdxXa2xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX4bxXexX1xX166xX3xX168xXb9xXb9xXbxX16cxX16dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX166xX3xXb8xXb9xXb9xXbxX16cxX16dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxX12fxX51xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX12fxX83xX18xX5fxX18xX10xX161xX7xX5fxX19cxX2xX19cxX19cxX5fxX2xXb8xXb9xX4bxX19cxXb9xX5dxX2xXb9xXb8xX1a9xXexX2xXbbxXbaxX2xXbaxX5xXb9xX12fxX1b5xXbxX19xX1b8xX16xX9xX168xXb8xXbbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX24xX25xX26xX18xX3xXcxX1xXdxX26xX24xX3xX2fxX30xX6xX3xX33xX24xX25xX36xXexX3xX5xXdxX26xXexX3xXbxX1xX40xX18xX19xX43xX3xX4xX1xX47xX18xX19xX3xX4bxX4cxX4xX1xX43xX3xX51xX26xX18xX1xX3xX1bxX57xX58xX59xX5axX5bxX2xX5dxXaxX3xX161xXdxX4bxXexX1xX9xXaxX168xXb9xXb9xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXb8xXb9xXb9xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX58xX80xXdxX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX28exX18xX3xX33xX24xX25xX36xXexX3xX5xXdxX26xXexX3xX4b1xX4xX1xX47xX18xX19xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX18xX1xX7fxX3xX4xX1xX47xX18xX19xX3xX19xXdxX4a9xX4xX4cexX43xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX24xX25xX26xX18xX3xXcxX1xXdxX26xX24xX3xX2fxX30xX6xX3xXexX485xX18xX19xX3xX4xX7fxX281xX18xX19xX3xXexX24xX28exX18xX3xXexX16xX6xX3xX19cxXbaxX5fxX19cxXbaxX1xX3xXexX104xXdxX3xX4xX10cxX4xX3xX8dxX4cxX6xX3xX51xX92xX18xX43xX3xXexX24xX25xX36xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX1cxX18xX19xX43xX3xX4xX10cxX4xX3xX4xX30cxX3xX7xX6d2xX3xXf2xXdxX18xX1xX3xX4bxX17xX6xX18xX1xX12fxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX17xX4bxX25xXaxX12xX0xXdxXa2xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX4bxXexX1xX166xX3xX168xXb9xXb9xXbxX16cxX16dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX166xX3xXb8xXbaxXb9xXbxX16cxX16dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxX12fxX51xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX12fxX83xX18xX5fxX18xX10xX161xX7xX5fxX19cxX2xX19cxX19cxX5fxX2xXb8xXb9xX4bxX19cxXb9xX5dxX2xX2xX2xX168xXexX2xXbbxXb9xX2xX1a9xX5xXb9xX12fxX1b5xXbxX19xX1b8xX16xX9xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX24xX25xX26xX18xX3xXcxX1xXdxX26xX24xX3xX2fxX30xX6xX3xX33xX24xX25xX36xXexX3xX5xXdxX26xXexX3xXbxX1xX40xX18xX19xX43xX3xX4xX1xX47xX18xX19xX3xX4bxX4cxX4xX1xX43xX3xX51xX26xX18xX1xX3xX1bxX57xX58xX59xX5axX5bxX2xX5dxXaxX3xX161xXdxX4bxXexX1xX9xXaxX168xXb9xXb9xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXb8xXbaxXb9xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX1xX7fxX281xX18xX19xX3xX16cxX24xX25xX8axX18xX3xX16cxX24xX47xX18xX19xX3xX4xX30cxX3xX7xX6d2xX3xX18xX1xX48axX4xX3xX18xX1xX6d2xX3xX18xX19xX7fxX281xXdxX3xX4bxXb5xX18xX3xXexX1xXc0xX4xX3xX1xXdxX26xX18xX3xX18xX19xX1xXdxX8axXa2xX3xX4xX10cxX4xX3xX51xXdxX26xX18xX3xXbxX1xX10cxXbxX3xXbxX1xX40xX18xX19xX43xX3xX4xX1xX47xX18xX19xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX51xX26xX18xX1xX12fxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX17xX4bxX25xXaxX12xX0xXdxXa2xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX4bxXexX1xX166xX3xX168xXb9xXb9xXbxX16cxX16dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX166xX3xXbbxXb9xX1a9xXbxX16cxX16dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxX12fxX51xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX12fxX83xX18xX5fxX18xX10xX161xX7xX5fxX19cxX2xX19cxX19cxX5fxX2xXb8xXb9xX4bxX19cxXb9xX5dxX2xX2xXbaxXb8xXexX179xXbaxX168xX168xX168xX5xXb9xX12fxX1b5xXbxX19xX1b8xX16xX9xX2xX19cxX19cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX24xX25xX26xX18xX3xXcxX1xXdxX26xX24xX3xX2fxX30xX6xX3xX33xX24xX25xX36xXexX3xX5xXdxX26xXexX3xXbxX1xX40xX18xX19xX43xX3xX4xX1xX47xX18xX19xX3xX4bxX4cxX4xX1xX43xX3xX51xX26xX18xX1xX3xX1bxX57xX58xX59xX5axX5bxX2xX5dxXaxX3xX161xXdxX4bxXexX1xX9xXaxX168xXb9xXb9xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXbbxXb9xX1a9xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x3bdexXdxX3xXexX4d9xX18xX19xX3xX18xX19xXa25xX43xX3xX19xXa25xX3xXexX4d9xX18xX19xX3xX18xX1xX92xX43xX3xX16xX92xX3xXexX4d9xX18xX19xX3xX18xX19xX7fxX281xXdxX43xX3xXf2xX1xX1cxX18xX19xX3xX8dxXefxX3xX7xX30xXexX3xX5x7231xXexX3xX4xX10cxX4xX3xXexX16xX7fxX281xX18xX19xX3xX1xXc5xXbxX3xX5xXdxX8axX18xX3xX33xX24xX6xX18xX3xX8dxX36xX18xX3xX18xX19xX7fxX281xXdxX3xX18xX1xXdxXa1xXa2xX3xX51xX26xX18xX1xX3xXexX16xX8axX18xX3xX8dxX4cxX6xX3xX51xX92xX18xX12fxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX17xX4bxX25xXaxX12xX0xXdxXa2xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX4bxXexX1xX166xX3xX168xXb9xXb9xXbxX16cxX16dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX166xX3xXbbxX19cxX2xXbxX16cxX16dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxX12fxX51xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX12fxX83xX18xX5fxX18xX10xX161xX7xX5fxX19cxX2xX19cxX19cxX5fxX2xXb8xXb9xX4bxX19cxXb9xX5dxX2xX19cxX179xXbbxXexXbaxX179xX5dxXb9xX1a9xX5xXb9xX12fxX1b5xXbxX19xX1b8xX16xX9xXb8xX19cxX19cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX24xX25xX26xX18xX3xXcxX1xXdxX26xX24xX3xX2fxX30xX6xX3xX33xX24xX25xX36xXexX3xX5xXdxX26xXexX3xXbxX1xX40xX18xX19xX43xX3xX4xX1xX47xX18xX19xX3xX4bxX4cxX4xX1xX43xX3xX51xX26xX18xX1xX3xX1bxX57xX58xX59xX5axX5bxX2xX5dxXaxX3xX161xXdxX4bxXexX1xX9xXaxX168xXb9xXb9xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXbbxX19cxX2xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX58xX264xX18xX3xX8dxX4b3xX18xX19xX3xX50fxX1xXb5xX18xX3xX4bxXb5xX18xX3xXexX1xXc0xX4xX3xX1xXdxX26xX18xX3xX18xX19xX1xXdxX8axXa2xX3xXf2xX1xX24xX25xX36xX18xX3xX4xX10cxX17xX3xX4b1xXb8x47e8xX4cexX3xX4xX2e4xX6xX3xX13fxX4b3xX3x6794xX3xXexX36xX12fxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX17xX4bxX25xXaxX12xX0xXdxXa2xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX4bxXexX1xX166xX3xX168xXb9xXb9xXbxX16cxX16dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX166xX3xXbbxXb9xX2xXbxX16cxX16dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxX12fxX51xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX12fxX83xX18xX5fxX18xX10xX161xX7xX5fxX19cxX2xX19cxX19cxX5fxX2xXb8xXb9xX4bxX19cxXb9xX5dxX2xX19cxXb8xX179xXexX1a9xX19cxXb8xX179xXb9xX5xXb9xX12fxX1b5xXbxX19xX1b8xX16xX9xX5dxX179xX179xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX24xX25xX26xX18xX3xXcxX1xXdxX26xX24xX3xX2fxX30xX6xX3xX33xX24xX25xX36xXexX3xX5xXdxX26xXexX3xXbxX1xX40xX18xX19xX43xX3xX4xX1xX47xX18xX19xX3xX4bxX4cxX4xX1xX43xX3xX51xX26xX18xX1xX3xX1bxX57xX58xX59xX5axX5bxX2xX5dxXaxX3xX161xXdxX4bxXexX1xX9xXaxX168xXb9xXb9xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXbbxXb9xX2xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX23dxXc0xX4xX3xX5xX7fxXc5xX18xX19xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX8dxX96xX3xXexX485xX18xX19xX3xX4xX7fxX281xX18xX19xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xXexX10cxX4xX3xXf2xXdxXefxXa2xX3xXexX16xX6xX43xX3xX16cxX4dexX3xX5xX4e1xX3xX18xX19xX1xXdxX8axXa2xX3xX18xX1xX27axX18xX19xX3xXexX16xX7fxX281xX18xX19xX3xX1xXc5xXbxX3xX83xXdxX3xXbxX1xX104xXa2xX3xX4xX10cxX4xX3xX33xX24xX25xX3xX8dxX4cxX18xX1xX3xX83xX4ecxX3xXbxX1xX40xX18xX19xX43xX3xX4xX1xX47xX18xX19xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX1bxX57xX58xX59xX5axX5bxX2xX5dxX43xX3xX18xX1xX7fxX3xXf2xX1xX1cxX18xX19xX3xX8dxX10xX17xX3xXf2xX1xX306xX24xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xXf2xX1xXdxX3xX16xX6xX3xXf2xX1xX586xXdxX3xX18xX1xX92xX43xX3xXf2xX1xX1cxX18xX19xX3xXf2xX1xX6xXdxX3xX51xX10cxX17xX3xX25xX3xXexX36xX43xX3xXf2xX1xX6xXdxX3xX51xX10cxX17xX3xX25xX3xXexX36xX3xXf2xX1xX1cxX18xX19xX3xXexX16xX24xX18xX19xX3xXexX1xXc0xX4xX43xX3xXf2xX1xX1cxX18xX19xX3xXexX1xXc0xX4xX3xX1xXdxX26xX18xX3xX8dxX485xX18xX19xX3xXf2xX4e1xX3xXexX104xXa2xX3xXexX16xX28axX43xX3xX8dxX7fxX6xX3xXexXdxX18xX3xX19xXdxX276xX3xX83xX4ecxX3xXbxX1xX40xX18xX19xX3xX4xX1xX47xX18xX19xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX51xX26xX18xX1xX8b4xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50exX24xXexX1xX17xX16xXaxX12x31e1xX24xX47xX4xX3xX2fxX7fxX30cxX18xX19xX0xX5fxXbxX12
Quốc Hương