Các nhóm nổi dậy lớn ở CH Trung Phi đơn phương ngừng bắn
Ngày 24/12, Liên minh các nhóm vũ trang lớn ở CH Trung Phi đã bất ngờ tuyên bố đơn phương ngừng bắn 3 ngày. Tuyên bố được đưa ra ngay trước thềm cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội sẽ diễn ra vào cuối tuần này.
aec3x13627x12acdxf2fbx134ccx11795xf03ax12d42x101f4xX7x132ebx103c7xc135xded0xd914x10a53xX5xb65fxXax11c94xf0f0x10629xX4xX3x10163xX1x12debxd383xX3xX17x13905xXdxX3xc557xde51xbd32xX3xX5xc702xX17xX3xfafbxX3xX13xead8xX3xXcxb894x137f4xX17x10a3exX3x119f7xX1xXdxX3xccb2x12f14xX17xX3xXbxX1xc234xX38xX17xX31xX3xX17xX31xe783xX17xX31xX3xb8e2xc0e7xX17xX0x134b7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX10xX6xX20xXaxX12xc285xX31xc8cexX22xX3x133fexf752xX4cxX2xX66xb556xX3x11421xXdx11887xX17xX3xX1axXdxX17xX1xX3xX4xX14xX4xX3xX17xX1xX19xX1axX3xc4bdxc448xX3xXexX2exX6xX17xX31xX3xX5xX25xX17xX3xX28xX3xX13xX2bxX3xXcxX2exX2fxX17xX31xX3xX33xX1xXdxX3xX37x1228exX3xX48xd848xXexX3xX17xX31x114e2xX3xXexX2fxX22xX6fxX17xX3xX48xc91dxX3xX37xX38xX17xX3xXbxX1xX3dxX38xX17xX31xX3xX17xX31xX44xX17xX31xX3xX48xX49xX17xX3xd4f3xX3xX17xX31xX63xX22x12cf6xX3xXcxX2fxX22xX6fxX17xX3xX48xXaexX3xX37xX3dx11864xX4xX3xX37xX3dxX6xX3xX2exX6xX3xX17xX31xX6xX22xX3xXexX2exX3dxX25xX4xX3xXexX1xb134xX1axX3xX4xX2fxfe80xX4xX3xX48x1366exX2fxX3xX4x126dexX3xXexX1dxX17xX31xX3xXexX1xXaexX17xX31xX3xX80xX63xX3xff79xX2fxXaexX4xX3xX1xXf4xXdxX3xX7x115aaxX3xX20xXdxf466xX17xX3xX2exX6xX3xX80xX63xb412xX3xX4xX2fxXaexXdxX3xXexX2fxXf8xX17xX3xX17xX63xX22xXcbxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcb55xX122xX20xX22xXaxX12xX0xXdxX1axX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xfe6fxXbxX1xX122xXexX122xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX1xX19xX1axX3xX17xX1dxXdxX3xX20xX21xX22xX3xX5xX25xX17xX3xX28xX3xX13xX2bxX3xXcxX2exX2fxX17xX31xX3xX33xX1xXdxX3xX37xX38xX17xX3xXbxX1xX3dxX38xX17xX31xX3xX17xX31xX44xX17xX31xX3xX48xX49xX17xX3xX1x11fddxX17xX1xX3x1058cxX17xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXcbxX48xX6xX122xXexX1xX6xX17xX1xX1xX122xX6xXcbxX80xX17xX4cxX17xX10x11bdfxX7xX4cxX66xd776xc345xX2xX4cxX2xb4e4xX1cdxX20xX1c9xX1c8x1042axX2xXc5xX67xX67xXex1058bxX67xX66xX1cdxX5xX2xXcbx12582xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX1xX19xX1axX3xX17xX1dxXdxX3xX20xX21xX22xX3xX5xX25xX17xX3xX28xX3xX13xX2bxX3xXcxX2exX2fxX17xX31xX3xX33xX1xXdxX3xX37xX38xX17xX3xXbxX1xX3dxX38xX17xX31xX3xX17xX31xX44xX17xX31xX3xX48xX49xX17xXaxX3xX20xX6xXexX6xX156xXbxX1xX122xXexX122xX156xX122xX2exXdxX31xXdxX17xX6xX5xX156xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xc0d0xX4cxX4cxX4xX20xX17xXdxX1axX31xXcbxX80xXdxX10xXexX17xX6xX1axXbxX5xX2fxX7xXcbxX80xX17xX4cxXex11cb4xX66xX1c8xX4cxX2fxXbxX5xX122xX6xX20xX10xX20xX4cxX48xX122xX1dfxX122x11139xX6xX4cxX66xX1c8xX66xX1c8xb6f9xX2xX66xX273xX66xX1c9xX4cxX4xX6xX2exX6xX2exX1axX10xX20xX31xX2exX122xX2fxXbxX7xXcbxX1dfxXbxX31xXaxX3xX4cxX12xX13xX14xX4xX3xXexX6xX22xX3xX7xfd61xX17xX31xX3xX80xX81xX3xXexX2exX6xX17xX31xX3xXexffd2xXdxX3xX13xX2bxX3xXcxX2exX2fxX17xX31xX3xX33xX1xXdxXcbxX3xd5adxdfedxX17xX1xX241xX3x12243xe90exX33xX4cx12c83xX10xXexXexX22x10789xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX122xX20xX22xXaxX12xXcxX2exX122xX17xX31xX3xX1axXf4xXexX3xXexX2fxX22xX6fxX17xX3xX48xXaexX6bxX3xX6dxXdxX6fxX17xX3xX1axXdxX17xX1xX3xX17xX1xece9xX17xX31xX3xX17xX31xX3dxXa5xXdxX3xX22xX6fxX2fxX3xX17xX3dxX25xX4xX3xX80xX19fxX3xX7xc718xX3xXexX1xX6xX22xX3xX37xX1dxXdxX3xX2b8xX13xX33xX13xX2c7xX3xX156xX3xXexX21xXbxX3xX1xXd8xXbxX3xX25bxX3xXexX2exX122xX17xX31xX3xX7xXaexX3xX4xX14xX4xX3xX17xX1xX19xX1axX3xX17xX1dxXdxX3xX20xX21xX22xX3xX4xX1xf492xX17xX1xX3xX28xX3xX13xX2bxX3xXcxX2exX2fxX17xX31xX3xX33xX1xXdxX3xX156xX3xXexX2fxX22xX6fxX17xX3xX48xXaexX3xX7xX116xX3xX17xX31xX44xX17xX31xX3xX48xX49xX17xX3xXexX2exX6fxX17xX3xXexX122xX63xX17xX3xX10cxX2fxXaexX4xX3xXexX2exX122xX17xX31xX3xX1cdxX66xX3xX31xXdxXa5xX6bxX3xX37xcbe4xX17xX31xX3xXexX1xXa5xXdxX3xX26cxX6fxX2fxX3xX31x10382xXdxX3xX4xX1xX34dxX17xX1xX3xXbxX1xef92xX3xX4xX81xX17xX31xX3xX4xX19xX3xX37xXf4xX17xX31xX3xXexX1xX14xXdxX3xXexX3dxX38xX17xX31xX3xXexX314xX3xXexX2exX122xX17xX31xX3xX4xfca2xX17xX31xX3xXexX1xXa5xXdxX3xX31xXdxX6xX17xX3xXexX2exX6fxX17xXcbxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX122xX20xX22xXaxX12xXcxX2fxX22xX3xX17xX1xXdxX6fxX17xX6bxX3xX17xX31xX3dxXa5xXdxX3xXbxX1xX14xXexX3xX17xX31x10462xX17xX3xX13xX1xX34dxX17xX1xX3xXbxX1xX3afxX3xX13xX2bxX3xXcxX2exX2fxX17xX31xX3xX33xX1xXdxX3xX2bexX17xX31xX10xX156xcc50xX6xf4e7xXdxX1axX10xX3xf2b6xX6x11492xX6xX31xX2fxXdxX3xX4xX1xX122xX3xX48xXdx11c54xXexX3xX37x12970xX22xX3xX4xX1xf77fxX3xX5xX63xX3xX10cxX2fxX22xX447xXexX3xX37xd6b8xX17xX1xX3xX37xX38xX17xX3xXbxX1xX3dxX38xX17xX31xX3xX80xX63xX3xX1xXdxba1cxX17xX3xX26cxX1xX413xX17xX31xX3xX4xX19xX3xX20xXa0xX2fxX3xX1xXdxX470xX2fxX3xX4xX1xX122xX3xXexX1xXa0xX22xX3xX13xX33xX13xX3xX7xX116xX3xX20xX44xX17xX31xX3xX4xX14xX4xX3xX1xX122xX2a7xXexX3xX37xXf4xX17xX31xX3xX31xXdxX6xX122xX3xXexX2exX6xX17xX1xXcbxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX122xX20xX22xXaxX12xXcxX2exX3dxX25xX4xX3xX26cxX1xXdxX3xX37xX3dxX6xX3xX2exX6xX3xX26cxX6fxX2fxX3xX31xX3a4xXdxX3xX17xX31xX44xX17xX31xX3xX48xX49xX17xX6bxX3xX13xX33xX13xX3xX37xX9dxX3xXexXdxX447xX17xX3xX1xX63xX17xX1xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX2fxXf4xX4xX3xXexXa0xX17xX3xX4xX413xX17xX31xX3xX4xX1xXaexX17xX31xX3xX4xX1xX34dxX17xX1xX3xXbxX1xX3afxX3xXexX2exX122xX17xX31xX3xX7xX2fxXaexXexX3xX1axXf4xXexX3xXexX2fxXf8xX17xX3xX10cxX2fxX6xXcbxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX122xX20xX22xXaxX12xX6dxX314xX4xX3xX5xX3dxXd8xX17xX31xX3xX17xX63xX22xX3xX4xX81xX17xX31xX3xX22xX6fxX2fxX3xX4xXf8xX2fxX3xXcxX1dxX17xX31xX3xXexX1xXaexX17xX31xX3xX2bfxX6xX2fxX7xXexXdxX17xX3xX2bexX2exX4xX1xX6xX17xX31xX10xX3xXcxX122xX2fxX6xX20xc6f3xX2exX6xX3xXbxX1xX1a3xXdxX3xX37xX19fxX17xX1xX3xX4xX1xX450xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX2fxXf4xX4xX3xX48xXf8xX2fxX3xX4xXfcxX3xX7xX49xXbxX3xXexX25xXdxX3xX80xX25xXdxX3xX5xc587xX3xX20xX122xX3xX4xX1xX3dxX6xX3xX4xX19xX3xX37xX3afxX3xX37xXdxXefxX2fxX3xX26cxXdxX470xX17xX3xX37x1059dxX3xX37xX1a3xX1axX3xX48xX1a3xX122xX3xX1xX122xX2a7xXexX3xX37xXf4xX17xX31xX3xX17xX63xX22xX3xX7xX116xX3xX20xXdxX11axX17xX3xX2exX6xX3xX7xX2fxX413xX17xX3xX7x12087xXcbxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX122xX20xX22xXaxX12xXcxX1xX10xX122xX3xX10cxX2fxX6xX17xX3xX7xX14xXexX3xX4xX3afxX6xX3xX6dxXdxX6fxX17xX3xX1xXd8xXbxX3xX10cxX2fxXaexX4xX3xX80xX63xX3xX1axXf4xXexX3xX7xXaexX3xXexX1dxX3xX4xX1xcecbxX4xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX1xX34dxX17xX1xX3xXbxX1xX3afxX3xX28xX3xX13xX2bxX3xXcxX2exX2fxX17xX31xX3xX33xX1xXdxX6bxX3xX31xXdxX6xX122xX3xXexX2exX6xX17xX1xX3xX37xX9dxX3xX5xX49xX17xX31xX3xX20xX45cxX2fxX3xXexX2a7xXdxX3xX1axXf4xXexX3xX7xXaexX3xX37xX45cxX6xX3xXbxX1xX3dxX38xX17xX31xX3xXexX2exX122xX17xX31xX3xX7xX14xX17xX31xX3xX66xX67xX4cxX2xX66xXcbxX4cxXcbxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexX2fxXexX1xX122xX2exXaxX12xX2b8xXcxXcx1285fxe0d5xX61xX4cxX6bdxXdxX10xXexX17xX6xX1axb8a5xX2c7xX0xX4cxXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)