​Vòng đàm phán mới nhất giữa Nga và Ukraine: Đã có tiến triển đáng kể
Theo hãng tin Reuters, sau vòng đàm phán Nga-Ukraine ngày 3/3, Trưởng đoàn đàm phán Nga, ông Vladimir Medinsky, cho biết nước này đã nhất trí ủng hộ ý tưởng mở các hành lang nhân đạo cho dân thường và một lệnh ngừng bắn khả thi, đồng thời cho rằng đã có "tiến triển đáng kể" trong đàm phán.
d51dx13729x13baexf6caxd961x15546x1100bx14e02xfa8fxX7xecf9x15d7ax13061x1105exd838x16317xX5x10989xXax117fcx1577ex10cc9xd9a5xf197x120b9xX3x13a00x11ec5x106efxX3xXbxX1x15d0fxX16xX3xX1bx165cbxXdxX3xX16xX1x14b30xXexX3xX17xXdx15d04xX6xX3xddabxX17xX6xX3x141eaxX1axX3x148a6x16552xd598xX6xXdxX16xX10x114e9xX3x100b1xeb8cxX3xX4x112ebxX3xXexXdx11400xX16xX3xXexX39xXdxe325xX16xX3xX19xX1fxX16xX17xX3xX38xX4exX0xe391xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12b91x1322ex13bfbx13a5fxXaxX12xX0xXdxX1bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1bxX7xf170xXbxX1xX69xXexX69xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xXbxX1xX1fxX16xX3xX1bxX23xXdxX3xX16xX1xX28xXexX3xX17xXdxX2dxX6xX3xX30xX17xX6xX3xX34xX1axX3xX37xX38xX39xX6xXdxX16xX10xX3exX3xX40xX41xX3xX4xX44xX3xXexXdxX48xX16xX3xXexX39xXdxX4exX16xX3xX19xX1fxX16xX17xX3xX38xX4exX3xX1x121cexX16xX1xX3x11a29xX16xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX59xX59xXdxfe5bxfe0bxX6xX69xXexX1xX6xX16xX1xX1xX69xX6xXe6xX34xX16xX59xX16xX10x137f4xX7xX59x12076xXfbx10e9ex10d16xX59xX2x118dcxX101xX6ax14ab7xXfdx135b8xX104xX101x137d0xX106xXexX109xXfbxXfexX106xX5xX2xXe6x1110bxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xXbxX1xX1fxX16xX3xX1bxX23xXdxX3xX16xX1xX28xXexX3xX17xXdxX2dxX6xX3xX30xX17xX6xX3xX34xX1axX3xX37xX38xX39xX6xXdxX16xX10xX3exX3xX40xX41xX3xX4xX44xX3xXexXdxX48xX16xX3xXexX39xXdxX4exX16xX3xX19xX1fxX16xX17xX3xX38xX4exXaxX3xX6axX6xXexX6xX7dxXbxX1xX69xXexX69xX7dxX69xX39xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX7dxX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX3exX59xX59xX4xX6axX16xXdxX1bxX17xXe6xX34xXdxX10xXexX16xX6xX1bxXbxX5xf3e0xX7xXe6xX34xX16xX59xXex155baxXfbxXfdxX59xX195xXbxX5xX69xX6xX6axX10xX6axX59xXe7xX69xX38xXexXexX113xX59xXfbxXfdxXfbxXfbx13426xXfdx110c6xX1b4xXfdxX109xX59xXexXex149efxX34xX16xX1b4xX6axX6xX1bxX1b4xXbxX1xX6xX16xX1b4xX16xX17xX6xX1b4xX195xX38xX39xX6xXdxX16xX10xXe6xX113xXbxX17xXaxX3xX59xX12x161edxX1xX1fxXdxX3xX19xX69xX1axX16xX3xX30xX17xX6xX3xf75cxXexX39xX1fxXdx13828xX3xX34xX1axX3xX37xX38xX39xX6xXdxX16xX10xX3xXex145eaxXdxX3xX34xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xXbxX1xX1fxX16xX3x12066xX3xX34x15477xX16xX17xX3x15a55xX69xX1bxX10xf03axX3xX68xX10xX5xX6xX39xX195xX7xX3xX16xX17xX1axX6bxX3xXfbxX106xX59xXfbxX59xXfbxXfdxXfbxXfbxXe6xX3xX1ebxf935xX16xX1xX3exX3xXcx10242x12961xX59xXcxXcxX23cxX14xX30xX1f0xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23bxX10xX6xX6axXaxX12xXcxX1xX10xX69xX3xX1xX41xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xdd47xX10xX195xXexX10xX39xX7xX21axX3xX7xX6xX195xX3xX34xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xXbxX1xX1fxX16xX3xX30xX17xX6xX7dxX37xX38xX39xX6xXdxX16xX10xX3xX16xX17xX1axX6bxX3xX1b6xX59xX1b6xX21axX3xXcxX39x144fbxX20fxX16xX17xX3xX19xX69xX1axX16xX3xX19xX1axX1bxX3xXbxX1xX1fxX16xX3xX30xX17xX6xX21axX3x10dcbxX16xX17xX3xX14xX5xX6xX6axXdxX1bxXdxX39xX3xe687xX10xX6axXdxX16xX7xX38xX6bxX21axX3xX4xX1xX69xX3xXe7xXdxX48xXexX3xX16xX29axX23xX4xX3xX16xX1axX6bxX3xX19xX41xX3xX16xX1xX28xXexX3xXexX39x11196xX3xe0b5xX16xX17xX3xX1x150bbxX3x15382xX3xXexX29axX20fxX16xX17xX3xX1bxX20fxX3xX4xX1fxX4xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX5xX6xX16xX17xX3xX16xX1x15297xX16xX3xX19xX1fexX69xX3xX4xX1xX69xX3xX6axX309xX16xX3xXexX1xX29ax11c6dxX16xX17xX3xX34xX1axX3xX1bxX2ecxXexX3xX5xe8ddxX16xX1xX3xX16xX17xf0ecxX16xX17xX3xXe7x10c99xX16xX3xX38xX1xXd7xX3xXexX1xXdxX21axX3xX19xf23exX16xX17xX3xXexX1xX31bxXdxX3xX4xX1xX69xX3xX39xe550xX16xX17xX3xX19xX41xX3xX4xX44xX3x100faxXexXdxX48xX16xX3xXexX39xXdxX4exX16xX3xX19xX1fxX16xX17xX3xX38xX4exed32xX3xXexX39xX69xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xXbxX1xX1fxX16xXe6xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX69xX6axX6bxXaxX12xXcxX39xX69xX16xX17xX3xX38xX1xXdxX3xX19xX44xX21axX3xf5aex1099bxX3xX34xX28xX16xX3xXcx15609xX16xX17xX3xXexX1xX39fxX16xX17xX3xX37xX38xX39xX6xXdxX16xX10xX21axX3xX2b2xX16xX17xX3xX2bfxX6bxX38xX1xX6xXdxX5xX69xX3xX1ddxX69xX6axX69xX5xX6bxX6xX38xX21axX3xX4xX1xX69xX3xX1xX6xX6bxX3xX34xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xXbxX1xX1fxX16xX3xXexX1x117b0xX3xX1xX6xXdxX3xX34xX23xXdxX3xX30xX17xX6xX3xX4xX1xX29axX6xX3xX1bxX6xX16xX17xX3xX5xX1fexXdxX3xX16xX1xX2dxX16xX17xX3xX38xX48xXexX3xeebexX195xXd7xX3xX1bxX1axX3x13e68xXdxX10xX34xX3xX1xX6bxX3xX34xfdfbxX16xX17xX3xX19xX1fexXexX3xX19xX29ax12b23xX4xX21axX3xX7xX69xX16xX17xX3xX1xX6xXdxX3xXe7x16617xX16xX3xX19xX41xX3xXexX1xX39fxX16xX17xX3xX16xX1xX28xXexX3xX34xXdxX327xX4xX3xXexX1xXdxX48xXexX3xX5x13537xXbxX3xX4xX1fxX4xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX5xX6xX16xX17xX3xX16xX1xX309xX16xX3xX19xX1fexX69xX3xX19xX4exX3xX7xda32xX3xXexX1fxX16xX3xX6axX309xX16xX3xXexX1xX29axX31bxX16xX17xXe6xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX69xX6axX6bxXaxX12x16274xX16xX17xX3xX1ddxX69xX6axX69xX5xX6bxX6xX38xX3xX4xX1xX69xX3xXe7xXdxX48xXexX3xX1xX6xXdxX3xXe7xX436xX16xX3xX6ax11953xX3xX38xXdxX48xX16xX3xX4xX44xX3xXexX1xX4exX3xX19xX1fexXexX3xX19xX29axX428xX4xX3xX1bxX2ecxXexX3xX5xX327xX16xX1xX3xX16xX17xX32dxX16xX17xX3xXe7xX332xX16xX3xXexX1fexX1bxX3xXexX1xX31bxXdxX3xX19xX4exX3xXexX1fexX69xX3xX19xXdx12b94xX195xX3xX38xXdxX327xX16xX3xX7xX471xX3xXexX1fxX16xX3xX6axX309xX16xX3xXexX1xX29axX31bxX16xX17xXe6xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX69xX6axX6bxXaxX12xX497xX16xX17xX3xX17xXdxXd7xXdxX3xXexX1xX2e5xX4xX1xX3xX39xX34dxX16xX17xX3xX38xX1xX2b2xX16xX17xX3xXbxX1xXd7xXdxX3xX20fxX3xX1bxX41exXdxX3xX16xX471xXdxX21axX3xX1bxX1axX3xX4xX1xe7b3xX3xX20fxX3xX16xX1xX2dxX16xX17xX3xX16xX471xXdxX3xX4xX44xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX5xX6xX16xX17xX3xX16xX1xX309xX16xX3xX19xX1fexX69xX21axX3xX4xX44xX3xX38xX1xXd7xX3xX16x13657xX16xX17xX3xX1xX6xXdxX3xXe7xX436xX16xX3xX7x10d56xX3xX16xX17xX32dxX16xX17xX3xXe7xX332xX16xX3xXexX39xX69xX16xX17xX3xXexX1xX31bxXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX7xX471xX3xXexX1fxX16xXe6xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX69xX6axX6bxXaxX12xX68xX436xX16xX3xX4xX1fexX16xX1xX3xX19xX44xX21axX3xX1xX6xXdxX3xXe7xX436xX16xX3xX4xe9b3xX16xX17xX3xX19xX41xX3xX16xX1xX28xXexX3xXexX39xX2e5xX3xX34xXdxX327xX4xX3xX34xX453xX16xX3xX4xX1xX195xX6bxX4exX16xX3xXexX1xX195xX39fxX4xX3xX1bxX10xX16xX3xX34xX1axX3xXexX1xX4b6xX4xX3xXbxX1x1373cxX1bxX3xX19xX48xX16xX3xX16xX1xX2dxX16xX17xX3xX19x12ad1xX6xX3xX19xXdxX4exX1bxX3xX19xX6xX16xX17xX3xX4xX44xX3xX4xX1xXdxX48xX16xX3xX7xX4b6xX3xX1fxX4xX3xX5xXdxX327xXexX3xX16xX1xX28xXexXe6xX3xX497xX16xX17xX3xX1ddxX69xX6axX69xX5xX6bxX6xX38xX3xX4xX5d8xX16xX17xX3xX4xX1xX69xX3xX39xX34dxX16xX17xX3xX34xX15xX16xX17xX3xX19xX39fxXdxX3xXexX1xX69xX1fexXdxX3xXexX1xX3e8xX3xXe7xX6xX3xX17xXdxX2dxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX16xX29axX23xX4xX3xX16xX436xX16xX3xX6axXdx14b4cxX16xX3xX39xX6xX3xX4xX1axX16xX17xX3xX7xX23xX1bxX3xX4xX1axX16xX17xX3xXexX39fxXexXe6xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX69xX6axX6bxXaxX12xX39exX195xX2ecxX4xX3xX19xX1axX1bxX3xXbxX1xX1fxX16xX3xX17xXdxX2dxX6xX3xX4xX1fxX4xX3xX40exX195xX6xX16xX3xX4xX1xX3e8xX4xX3xX37xX38xX39xX6xXdxX16xX10xX3xX34xX1axX3xX30xX17xX6xX3xX5x10c7exX16xX3xX16xX1axX6bxX3xX6axXdxX686xX16xX3xX39xX6xX3xX20fxX3xX68xX10xX5xX69xX34xX10x149dcxX1xX7xX38xX6xX6bxX6xX3xX1ddxX195xX7xX1xX4xX1xX6xX3xXexX1xX195xX2ecxX4xX3xX34xX212xX16xX17xX3xX68xX39xX10xX7xXexX21axX3xX68xX10xX5xX6xX39xX195xX7xX21axX3xX17xXdxX1fxXbxX3xX17xXdxX23xXdxX3xX68xX6xX3x12324xX6xX16xXe6xX3xX40xX309xX6bxX3xX5xX1axX3xX34xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xXbxX1xX1fxX16xX3xXexX1xX3e8xX3xX1xX6xXdxX3xX17xXdxX2dxX6xX3xX30xX17xX6xX3xX34xX1axX3xX37xX38xX39xX6xXdxX16xX10xX3xXexX39xX69xX16xX17xX3xXe7xX39fxXdxX3xX4xXd7xX16xX1xX3xX4xX1xXdxX48xX16xX3xX6axX61axX4xX1xX3xX40exX195xX309xX16xX3xX7xX4b6xX3xX19x11613xX4xX3xXe7xXdxX327xXexX3xX4xX2e7xX6xX3xX30xX17xX6xX3xX20fxX3xX37xX38xX39xX6xXdxX16xX10xX3xX19xX41xX3xXe7xX29axX23xX4xX3xX7xX6xX16xX17xX3xXexX195xX6e4xX16xX3xXexX1xX3e8xX3xX1xX6xXdxXe6xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX69xX6axX6bxXaxX12xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xXbxX1xX1fxX16xX3xX19xX6e4xX195xX3xXexXdxX436xX16xX3xX6axXdxX686xX16xX3xX39xX6xX3xX16xX17xX1axX6bxX3xXfbxX106xX59xXfbxX3xX34xX1axX3xX38xf970xX69xX3xX6axX1axXdxX3xXexX39xX69xX16xX17xX3xX104xX3xX17xXdxX31bxX3xX19xX33fxX16xX17xX3xX1xX33fxXe6xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX69xX6axX6bxXaxX12xX1ddxX1xX1fxXexX3xXe7xXdxX4exX195xX3xXexX39xX436xX16xX3xX38xX436xX16xX1xX3xXexX39xX195xX6bxX4f2xX16xX3xX1xXd3xX16xX1xX3xX267xX195xX7xX7xXdxX6xX7dxXfbxX109xX3xX16xX17xX1axX6bxX3xX1b6xX59xX1b6xX21axX3xX39exX1xX2e7xX3xXexX61axX4xX1xX3xf279xX6bxX3xXe7xX6xX16xX3x15650xX195xX1bxX6xX3x1190cxX195xX39fxX4xX3xX17xXdxX6xX3xX1ebxX23bxX1fexX3xX34xXdxX327xX16xX3xX30xX17xX6xX1f0xX3xX34xX4f2xX3xX4xX1fxX4xX3xX34xX28xX16xX3xX19xX4f2xX3xX40exX195xX39fxX4xX3xXexX48xX21axX3xXexX1xX1axX16xX1xX3xX34xXdxX436xX16xX3xXbxX1xX1fxXdxX3xX19xX69xX1axX16xX3xX19xX1axX1bxX3xXbxX1xX1fxX16xX3xX30xX17xX6xX21axX3xX2b2xX16xX17xX3xX733xX10xX69xX16xXdxX6axX3x13484xX5xX195xXexX7xX38xX6bxX21axX3xX4xX1xX69xX3xXe7xXdxX48xXexX3xX30xX17xX6xX3xX34xX1axX3xX37xX38xX39xX6xXdxX16xX10xX3xX4xX44xX3xXexX1xX4exX3xX7xX58axX3xXexXdxX48xX16xX3xX1xX1axX16xX1xX3xXexX1xX436xX1bxX3xX16xX1xXdxX4f2xX195xX3xX34xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xXbxX1xX1fxX16xX3xX16xX2dxX6xXe6xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX69xX6axX6bxXaxX12xX497xX16xX17xX3xX8d7xX5xX195xXexX7xX38xX6bxX3xX16xX436xX195xX3xX39x11ef4xX3exX3xX357xX2bfxX2ecxXexX3xX7xX39fxX3xX34xX28xX16xX3xX19xX4f2xX3xX4xX1xX2e5xX16xX1xX3xXexX39xX61axX3xX19xX41xX3xX19xX29axX428xX4xX3xXexX1xXd7xX69xX3xX5xX195xX453xX16xX3xXexX39xX69xX16xX17xX3xX34xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xXbxX1xX1fxX16xX3xXexX1xX3e8xX3xX1xX6xXdxX21axX3xX4xX44xX3xX5xX58axX21axX3xX7xX58axX3xX4xX6e4xX16xX3xXexX1xX436xX1bxX3xXexX32dxX3xX1bxX2ecxXexX3xX19xX48xX16xX3xX34xX1axXdxX3xX34xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xXbxX1xX1fxX16xX3xX16xX2dxX6xXe6xX3xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xXbxX1xX1fxX16xX3xXexX1xX3e8xX3xXe7xX6xX3xX7xX58axX3xX6axXdxX686xX16xX3xX39xX6xX3xXexX39xX69xX16xX17xX3xXexX1xX31bxXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX7xX23xX1bxX3xX16xX1xX28xXexXe6xX3xXcxX2b2xXdxX3xX16xX17xX1x15aeexX3xX39xX34dxX16xX17xX3xX1ebxX4xX1fxX4xX3xX4xX195xX2ecxX4xX3xX19xX1axX1bxX3xXbxX1xX1fxX16xX3xXexX23xXdxX3xX7xX58axX3xX19xX29axX428xX4xX3xXexX3a6xX3xX4xX1xX3e8xX4xX1f0xX3xX4xX5d8xX16xX17xX3xXexX39xX436xX16xX3xX5xX41xX16xX1xX3xXexX1xX3a6xX3xX68xX10xX5xX6xX39xX195xX7xXe6xX36axX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX69xX6axX6bxXaxX12xX87bxX195xX6xX16xX3xX4xX1xX3e8xX4xX3xX16xX1axX6bxX3xX4xX5d8xX16xX17xX3xX38xX1xdf95xX16xX17xX3xX19xX61axX16xX1xX3xX30xX17xX6xX3xX6axX4b6xX3xX19xX61axX16xX1xX3xX16x14f45xX3xX5xX4b6xX4xX3xX1xX48xXexX3xX1bxXd3xX16xX1xX3xX19xX4exX3xX38xX1xX20fxXdxX3xX19xX2ecxX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX5xX6xX16xX17xX3xX16xX1xX309xX16xX3xX19xX1fexX69xX3xX7xX23xX1bxX3xX16xX1xX28xXexX3xX4xX44xX3xXexX1xX4exXe6xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX69xX6axX6bxXaxX12xX68xXd3xX16xX1xX3xX5xX195xX453xX16xX3xX34xX4f2xX3xX34xXdxX327xX4xX3xX30xX17xX6xX3xX34xX1axX3xX37xX38xX39xX6xXdxX16xX10xX3xXexX1xX39fxX16xX17xX3xX16xX1xX28xXexX3xX6axX195xX6bxX3xXexX39xXd3xX3xX4xX1fxX4xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX5xX6xX16xX17xX3xX16xX1xX309xX16xX3xX19xX1fexX69xX3xX34xX1axX3xX4xX44xX3xXexX1xX4exX3xX19xX29axX6xX3xX39xX6xX3xX1bxX2ecxXexX3xX5xX327xX16xX1xX3xX16xX17xX32dxX16xX17xX3xXe7xX332xX16xX3xXexX1fexX1bxX3xXexX1xX31bxXdxX3xXexX39xX69xX16xX17xX3xX40exX195xX1fxX3xXexX39xXd3xX16xX1xX3xX7xX471xX3xXexX1fxX16xX3xX6axX309xX16xX3xXexX1xX29axX31bxX16xX17xX21axX3xX16xX17xX29axX31bxXdxX3xXbxX1xX1fxXexX3xX16xX17xX2b2xX16xX3xX733xXdxX436xX16xX3xX1xX428xXbxX3xX40exX195xX39fxX4xX3xX8d7xXexX10xXbxX1xX6xX16xX10xX3xX876xX195xX113xX6xX39xX39xXdxX4xX3xXbxX1xX1fxXexX3xXe7xXdxX4exX195xX3xX39xX34dxX16xX17xX3xXe7xX28xXexX3xX38x1612dxX3xX40exX195xX6bxX48xXexX3xX19xX61axX16xX1xX3xXexX2e5xX4xX1xX3xX4xX4b6xX4xX3xX16xX1axX69xX3xX16xX1xX34dxX1bxX3xXe7xXd7xX69xX3xX34xX327xX3xX6axX309xX16xX3xXexX1xX29axX31bxX16xX17xX3xX20fxX3xX37xX38xX39xX6xXdxX16xX10xX3xX19xX4f2xX195xX3xX19xX29axX428xX4xX3xX733xXdxX436xX16xX3xX1xX428xXbxX3xX40exX195xX39fxX4xX3xX1xX69xX6xX16xX3xX16xX17xX1xX436xX16xX1xXe6xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX69xX6axX6bxXaxX12xX497xX16xX17xX3xX876xX195xX113xX6xX39xX39xXdxX4xX3xX38xX1xXa85xX16xX17xX3xX19xX61axX16xX1xX3exX3xX357xX39exX1xe261xX16xX17xX3xXexX2b2xXdxX3xX1xX69xX6xX16xX3xX16xX17xX1xX436xX16xX1xX3xX1bxX41exXdxX3xX7xX4b6xX3xXexXdxX48xX16xX3xXexX39xXdxX4exX16xX3xX4xX44xX3xXexX1xX4exX3xX17xXdxXc5dxXbxX3xXe7xXd7xX69xX3xX34xX327xX3xX6axX309xX16xX3xXexX1xX29axX31bxX16xX17xX3xX34xX1axX3xX17xXdxXd7xX1bxX3xX4xX29axX31bxX16xX17xX3xX19xX2ecxX3xX1bdxX195xX16xX17xX3xX19xX2ecxXexX36axXe6xX59xXe6xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15e16xX195xXexX1xX69xX39xXaxX12xX1ebxXcxXcxX23cxX14xX30xX59xX14xXdxX10xXexX16xX6xX1bxf834xX1f0xX0xX59xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)