Agribank Nam Thanh Hóa xây dựng văn hóa doanh nghiệp
(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Nam Thanh Hóa (Agribank Nam Thanh Hóa) luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng môi trường văn hóa theo một chuẩn mực thống nhất chung trên toàn hệ thống nhằm tạo nên bản sắc văn hóa Agribank: Trung thực - kỷ cương - sáng tạo - chất lượng - hiệu quả và đặc trưng văn hóa Agribank: Gắn kết - thân thiện - nghĩa tình - địa phương - tam nông. Đây chính là chuẩn mực mà bất kỳ nhân viên nào của Agribank Nam Thanh Hóa đều lấy đó làm phương châm làm việc để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.
2c9exa1d3x7937x374ex94e4x578fx324ax7cefx8a22xX7x554cx58e6x36d9x88f3x9643x3314xX5x3d19xXax4d67x4b18x49a7x55bexXdx786cxX6x7734x3e6cxX3x4387xX6x46c5xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3x988cx566cxX6xX3x32c1x572dx7137xX3xa482x5d27xX19xX14xX3xa5a9x688exX19xX3xX1xX27xX6xX3xX2ex3e19xX6xX19xX1xX3xX19xX14xX1xXdx4382xXbxX0x54cfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX10xX6xX2exXaxX12xXcxX1x82cexXdxX3xX14xXdxX6xX19xX3x3e04x471exX6x4a97xX3xX1cxX14xX2bxX19xX3xX1xa5a1xX19xX14xX3xX1cx94fbxX19xX14xX3xX19xX14xX1xXdxX45xXbxX3xX33xX72xX3x725dxX1x527dxXexX3xXexX15xXdx8b40xX19xX3xX19xX77xX19xX14xX3xXexX1xX77xX19xX3x78d9xX3xa40axX1xXdxX3xX19xX1xX87xX19xX1xX3xX1cxX6xX1exX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX26xX27xX6xX3x5f8fxX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX6xX1exX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX26xX27xX6x7acdxX3xX5xX68xX77xX19xX3xX2axX87xX4xX3x592ax3bb7xX19xX1xX3xX19xX1xXdxX45xX1exX3xX33x33eexX3xXexX15x3c6bxX19xX14xX3xXexX2bxX1exX3xX5xX72xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX19xX14xX3xXd6x994axXdxX3xX19xX14xa88fxX3xX4xX87xX19xX3xX17xXfbxX6axX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX19xX14xX3xX1exX77xXdxX3xXexX15x5739xX5fxX19xX14xX3xX33xX34xX19xX3xX1xX27xX6xX3xXexX1xX10xX3cxX3xX1exXfbxXexX3xX4xX1xX68x48abxX19xX3xX1exX2fxX4xX3xXexX1x49afxX19xX14xX3xX19xX1x68bbxXexX3xX4xX1xX68xX19xX14xX3xXexX15x5f8dxX19xX3xXexX3cxX72xX19xX3xX1xX45xX3xXexX1xX13bxX19xX14xX3xX19xX1x5e59xX1exX3xXex5980xX3cxX3xX19xX14cxX19xX3xX17x5a32xX19xX3xX7x9548xX4xX3xX33xX34xX19xX3xX1xX27xX6xX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1ax4edexX3xXcxX15xX68xX19xX14xX3xXexX1xX2fxX4xX3xX9axX3xX1ax8498xX3xX4xX119xac58xX19xX14xX3xX9axX3xX7xX87xX19xX14xX3xXexX163xX3cxX3xX9axX3xX4xX1xX141xXexX3xX5xX119x9da8xX19xX14xX3xX9axX3xX1xXdxX45xX68xX3xX67xX68xX16bxX3xX33xX72xX3xXd6x9c0bxX4xX3xXexX15xX119xX19xX14xX3xX33xX34xX19xX3xX1xX27xX6xX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX182xX3x4c53xX16fxX19xX3xX1ax3d62xXexX3xX9axX3xXexX1xX2bxX19xX3xXexX1xXdxX45xX19xX3xX9axX3xX19xX14xX1x7593xX6xX3xXex46b8xX19xX1xX3xX9axX3xXd6xXd7xX6xX3xXbxX1xX119xX196xX19xX14xX3xX9axX3xXexX6xX1exX3xX19xX77xX19xX14x3695xX3x88cfxX2bxX2cxX3xX4xX1x8d8cxX19xX1xX3xX5xX72xX3xX4xX1xX68xX132xX19xX3xX1exX2fxX4xX3xX1exX72xX3xX17xX141xXexX3xX1ax5d6exX3xX19xX1xX2bxX19xX3xX33xXdxX14cxX19xX3xX19xX72xX3cxX3xX4x358axX6xX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX6xX1exX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX26xX27xX6xX3xXd6x8916xX68xX3xX5xX141xX2cxX3xXd6xX27xX3xX5xX72xX1exX3xXbxX1xX119xX196xX19xX14xX3xX4xX1xX2bxX1exX3xX5xX72xX1exX3xX33xXdxX45xX4xX3xXd6xX8dxX3xXbxX1xXe2xX4xX3xX33xXe2xX3xX1axX1xX87xX4xX1xX3xX1xX72xX19xX14xX3xX1exXfbxXexX3xX4xX87xX4xX1xX3xXexX13bxXexX3xX19xX1xX141xXexX215xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaab2xX3cxX2exX2cxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2axXexX9axX6xX5xXdxX14xX19xX182xX3xX4xX10xX19xXexX10xX15x75d5xXaxX12xX0xXdxX1exX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9cxX10xX19xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXax8081xXdxX2exXexX1xX182xX3x5f3fx42bax4963xXbxX2axX2dbxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX182xX3x71bfx8ee9xX311xXbxX2axX2dbxXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX48xX48xXdxX215xX17xX6xX3cxXexX1xX6xX19xX1xX1xX3cxX6xX215xX33xX19xX48xX19xX10xX2faxX7xX48x8a70xX2xX2xX303xX48xX2xX311x6f51xX2exX301xX2x3357xX2xX2xX2xX303xXexX335xX302xX301xX310xa690xX5xX303xX215x7de0xXbxX14x3a76xX15xX9xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX6xX1exX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX26xX27xX6xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX19xX14xX3xX33xX34xX19xX3xX1xX27xX6xX3xX2exX3cxX6xX19xX1xX3xX19xX14xX1xXdxX45xXbxXaxX3xX2faxXdxX2exXexX1xX9xXaxX301xX302xX303xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX310xX311xX311xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxX3cxX19xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2axXexX9axX6xX5xXdxX14xX19xX182xX3xX4xX10xX19xXexX10xX15xX2dbxXaxX12xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX26xX27xX6xX3xXexX15x7d39xX19xX14xX3xX4xX2bxX2cxX3xX2axX6xX19xX1xX3xXbxX1xX247xX3xX2axX6xX19xX1xX3xXd6xX141xXexX3xXexX15xX13bxX19xX14xX3xXd6xX3f6xXdxX3xXexX15xXe6xX4xX3xXexX163xXdxX3xX2ax89b9xX3xXcxX119xX1aexX19xX14xX3xa234xX196xX19xX3xXb4xX1cxX77xX19xX14xX3xX9cxX13bxX19xX14xXcbxX215xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bcxX3cxX2exX2cxXaxX12xX217xX8dxX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX19xX14xX3xX4xX3cxX19xX3xX19xX14xX119xX5fxXdxX3xX33xX34xX19xX3xX1xX27xX6xX6axX3xX1exX77xXdxX3xXexX15xX119xX5fxX19xX14xX3xX33xX34xX19xX3xX1xX27xX6xX6axX3xX1xX72xX19xX14xX3xX19xX34xX1exX6axX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX6xX1exX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX26xX27xX6xX3xXd6xX262xX68xX3xXd6xX34xX19xX14xX3xX1axb143xX3xX33xX72xX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX45xX19xX3xXexX13bxXexX3xX67xX68xX2cxX3xX4xX1xX1e1xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX19xX14xX3xX2exX3cxX6xX19xX1xX3xX19xX14xX1xXdxX45xXbxX3xX33xX34xX19xX3xX1xX27xX6xX3xX33xX72xX3xX2exX3cxX6xX19xX1xX3xX19xX14xX1xXdxX45xXbxX3xX6xX19xX3xXexX3cxX72xX19xX3xX33xX262xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xXexX15x3bf5xXexX3xXexX2fxX215xX3xX217xX3f6xX19xX14xX3xXexX1xX5fxXdxX6axX3xX19xX14xX2bxX19xX3xX1xX72xX19xX14xX3xX5xX68xX77xX19xX3xX5xX141xX2cxX3xX1axX1xX87xX4xX1xX3xX1xX72xX19xX14xX3xX5xX72xX3xXexX15xX68xX19xX14xX3xXexX2bxX1exX3xX4xX247xX6xX3xX1exXe6xXdxX3xX14xXdxX6xX3cxX3xX2exXd7xX4xX1xX215xX3xX9cxX87xX19xX3xX17xXfbxX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX6xX1exX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX26xX27xX6xX3xX5xX68xX77xX19xX3xXexX1xX13bxX19xX14xX3xX19xX1xX141xXexX3xX17xXfbxX3xX4xX1xX68xX132xX19xX3xX1exX2fxX4xX3xX1axX1xXdxX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX45xX19xX3xX4xX87xX4xX3xX14xXdxX6xX3cxX3xX2exXd7xX4xX1xX3xX33xb16axXdxX3xX1axX1xX87xX4xX1xX3xX1xX72xX19xX14xX6axX3xX19xX1xX15fxX1exX3xX19x459exX3xX5xX2fxX4xX3xXbxX1xXe2xX4xX3xX33xXe2xX3xXexX13bxXdxX3xXd6xX6xX3xX19xX1xX68xX3xX4x9dafxX68xX3xXd6xX6xX3xX2exX163xX19xX14xX3xX4xX247xX6xX3xX1axX1xX87xX4xX1xX3xX1xX72xX19xX14xX215xX3xX217xXdxX262xX68xX3xXd6xX27xX3xXd6xX424xX3xXexX163xX3cxX3xX2exX2fxX19xX14xX3xX1xX1faxX19xX1xX3xX16bxX19xX1xX3xX33xX34xX19xX3xX1xX27xX6xX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX1axX1xX77xX19xX14xX3xX19xX1x8a16xX19xX14xX3xXexX1xX8dxX3xX1xXdxX45xX19xX3xX67xX68xX6xX3xXbxX1xX3cxX19xX14xX3xX4xX87xX4xX1xX3xX14xXdxX6xX3cxX3xX2exXd7xX4xX1xX6axX3xXbxX1xXe2xX4xX3xX33xXe2xX3xX1axX1xX87xX4xX1xX3xX1xX72xX19xX14xX6axX3xX1exX72xX3xX4x3475xX19xX3xXexX1xX8dxX3xX1xXdxX45xX19xX3xX67xX68xX6xX3xX4xX87xX4xX1xX3xXexX1x8cbexX4xX3xX17xX13bxX3xXexX15xX21dxX6axX3xXexX15xX6xX19xX14xX3xXexX15xX21dxX3xXexX1xX68xX50dxX19xX3xX5xX1aexXdxX6axX3xX2ex32e3xX3xX19xX1xX50dxX19xX3xX2exXdxX45xX19xX3xXexX1xX119xX196xX19xX14xX3xX1xXdxX45xX68xX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xXexX163xXdxX3xX4xX87xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX19xX1xX87xX19xX1xX215xX3xX9cxX87xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX19xX1xX87xX19xX1xX3xXexX15xX3cxX19xX14xX3xXexX3cxX72xX19xX3xX1xX45xX3xXexX1xX13bxX19xX14xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX19xX14xX3xX1xX674xX1exX3xXexX1xX119xX3xX14xX27xXbxX3xX4afxX6axX3xX19xXdxX14cxX1exX3xX2cxX1e1xXexX3xX4xX77xX19xX14xX3xX1axX1xX6xXdxX3xX4xX87xX4xX3xX4xX1xX21dxX19xX1xX3xX7xX87xX4xX1xX6axX3xXexX1xX247xX3xXexXe2xX4xX6axX3xXd6xXdxX262xX68xX3xX1axXdxX45xX19xX6axX3xX1xX3f6xX3xX7xX196xX6axX3xXexX1xX5fxXdxX3xX14xXdxX6xX19xX3xX33xX6xX2cxX3xX33xX13bxX19xX6axX3xX5xX424xXdxX3xX7xX68xX141xXexX215xX215xX215xX3xXd6xX8dxX3xX19xX14xX119xX5fxXdxX3xX2exX2bxX19xX3xX19xX16fxX1exX3xX17xX16fxXexX6axX3xX17xX16bxX3cxX3xXd6xX16bxX1exX3xX2exX2bxX19xX3xX4xX1xX247xX6axX3xXd6xX1c1xXexX3xX67xX68xX2cxX262xX19xX3xX5xX1aexXdxX3xX4xX247xX6xX3xX1axX1xX87xX4xX1xX3xX1xX72xX19xX14xX3xX5xX14cxX19xX3xXexX15xX14cxX19xX3xX1xX1e1xXexX215xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bcxX3cxX2exX2cxXaxX12xX9cx4484xX19xX14xX3xX33xX5b5xXdxX3xXd6xX27xX6axX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX6xX1exX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX26xX27xX6xX3xX5xX68xX77xX19xX3xXexX163xX3cxX3xX1exX77xXdxX3xXexX15xX119xX5fxX19xX14xX3xXexX13bxXexX3xX19xX1xX141xXexX3xXd6xX8dxX3xXd6xX87xXbxX3xX68bxX19xX14xX3xX19xX1xX68xX3xX4xX5e4xX68xX3xX4xX247xX6xX3xX1axX1xX87xX4xX1xX3xX1xX72xX19xX14xX3xX33xX262xX3xXexX1xX87xXdxX3xXd6xXfbxX3xXbxX1xXe2xX4xX3xX33xXe2xX3xX4xX247xX6xX3xXexX50dxXbxX3xXexX1xX8dxX3xX19xX1xX2bxX19xX3xX33xXdxX14cxX19xX6axX3xX19xX1xX141xXexX3xX5xX72xX3xXd6xX68bxX4xX3xXexX21dxX19xX1xX3xX5xXdxX14cxX1exX3xX1axX1xXdxX1e1xXexX6axX3xXexX1xX50dxXexX3xXexX1xX72xX3xX4xX247xX6xX3xX19xX1xX2bxX19xX3xX33xXdxX14cxX19xX3xX19xX196xXdxX3xXd6xX2bxX2cxX215xX3x2f2cxX5b5xXdxX3xX7xX13bxX3xXexX1xX68xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX72xX19xX14xX3xX19xX14xX72xX2cxX3xX4xX6xX3cxX6axX3xX4xX27xX3xX19xX1xX635xX19xX14xX3xX19xX14xX72xX2cxX3xX5xX14cxX19xX3xXd6xX1e1xX19xX3xX1xX72xX19xX14xX3xXexX15xX34xX1exX3xXexX192xX3xXd6xX3f6xX19xX14xX6axX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX6xX1exX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX26xX27xX6xX3xX5xX68xX77xX19xX3xX17xX16bxX3cxX3xXd6xX16bxX1exX3xXexX1xX68xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xX21dxX19xX1xX3xX2axX87xX4xX6axX3xX1axXd7xXbxX3xXexX1xX5fxXdxX6axX3xXexX163xX3cxX3xXexX1xX68xX50dxX19xX3xX5xX1aexXdxX3xX19xX1xX141xXexX3xX4xX1xX3cxX3xX1axX1xX87xX4xX1xX3xX1xX72xX19xX14xX3xXd6xX1e1xX19xX3xX14xXdxX6xX3cxX3xX2exXd7xX4xX1xX215xX3xX26xX72xX19xX14xX3xX19xX34xX1exX6axX3xX19xX1xX2bxX19xX3xX33xXdxX14cxX19xX3xX4xX247xX6xX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX6xX1exX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX26xX27xX6xX3xXexX15xX16bxX3xX5xX163xXdxX3xXexXdxX262xX19xX3xXexX1x74dbxX6xX3xX4xX1xX3cxX3xX1axX1xX87xX4xX1xX3xX1xX72xX19xX14xX3xXexX5b5xXdxX3xX4xX1xXe2xX4xX3xX1exX27xX19xX6axX3xX33xX5b5xXdxX3xX7xX13bxX3xXexXdxX262xX19xX3xX1xX72xX19xX14xX3xXexX15xXdxX45xX68xX3xXd6xX3f6xX19xX14xX215xX3xX8a7xX5b5xXdxX3xXd6xX68bxX4xX3xXexX21dxX19xX1xX3xXexX1xX50dxXexX3xXexX1xX72xX6axX3xX5xXdxX14cxX1exX3xX1axX1xXdxX1e1xXexX6axX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX5e4xX19xX3xXexX15xX87xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX45xX1exX3xX4xX6xX3cxX3xX33xX72xX3xXbxX1xX3cxX19xX14xX3xX4xX87xX4xX1xX3xX5xX72xX1exX3xX33xXdxX45xX4xX3xXexX50dxX19xX3xXexX2bxX1exX6axX3xX19xX1xX2bxX19xX3xX33xXdxX14cxX19xX3xX14xXdxX6xX3cxX3xX2exXd7xX4xX1xX3xXd6xX424xX3xXd6xX8dxX3xX5xX163xXdxX3xXexX15xX3cxX19xX14xX3xX5xX674xX19xX14xX3xX1axX1xX87xX4xX1xX3xX1xX72xX19xX14xX3xX19xX1xXdxX262xX68xX3xX141xX19xX3xXexX119xX1aexX19xX14xX3xXexX13bxXexX3xXd6x4317xXbxX6axX3xX14xX27xXbxX3xXbxX1xX5e4xX19xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX19xX14xX3xX68xX2cxX3xXexX21dxX19xX3xXexX1xX119xX196xX19xX14xX3xX1xXdxX45xX68xX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX215xX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX6xX1exX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX26xX27xX6xX3xX5xX68xX77xX19xX3xXexX163xX3cxX3xXd6xXdxX262xX68xX3xX1axXdxX45xX19xX3xX4xX1xX3cxX3xX19xX14xX119xX5fxXdxX3xX2exX2bxX19xX3xXexXdxX1e1xXbxX3xX4xX50dxX19xX3xX19xX14xX68xX3f6xX19xX3xX33xX13bxX19xX3xX33xX6xX2cxX3xXd6xX196xX19xX3xX14xXdxX16bxX19xX6axX3xXexX1xX68xX50dxX19xX3xX5xX1aexXdxX6axX3xX4xX1xX247xX3xXd6xXfbxX19xX14xX3xXbxX1xX13bxXdxX3xX1xX1aexXbxX3xX33xX5b5xXdxX3xX4xX141xXbxX3xX247xX2cxX6axX3xX4xX1xX21dxX19xX1xX3xX67xX68xX2cxX262xX19xX6axX3xX4xX87xX4xX3xXexafe3xX3xX4xX1xX68bxX4xX3xXd6xX3cxX72xX19xX3xXexX1xX8dxX3xXd6xXd7xX6xX3xXbxX1xX119xX196xX19xX14xX3xXd6xX132xX2cxX3xX1exX163xX19xX1xX3xXexX68xX2cxX14cxX19xX3xXexX15xX68xX2cxX262xX19xX6axX3xX67xX68xX16bxX19xX14xX3xX17xX87xX3xX4xX87xX4xX3xX2exXd7xX4xX1xX3xX33xXe2xX3xXexXdxX45xX19xX3xX21dxX4xX1xX3xX4xX247xX6xX3xX1xX45xX3xXexX1xX13bxX19xX14xX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xXd6xX1e1xX19xX3xX4xX87xX4xX3xXexX1xX77xX19xX6axX3xX2axX27xX1exX3xX33xX72xX3xXd6xX1e1xX19xX3xXexX99exX19xX14xX3xX1xXfbxX3xX2exX2bxX19xX215xX3xX8a7xX5b5xXdxX3xXbxX1xX119xX196xX19xX14xX3xX4xX1xX2bxX1exX3x424bxX17xX87xX1exX3xX7xX87xXexX3xX2exX2bxX19xX6axX3xX1xXdxX8dxX68xX3xX2exX2bxX19xX6axX3xX14xX5e4xX19xX3xX2exX2bxX19x9386xX6axX3xXd6xXfbxXdxX3xX19xX14xX100xX3xX4xX87xX19xX3xX17xXfbxX3xX4xX247xX6xX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX6xX1exX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX26xX27xX6xX3xXexX1xX119xX5fxX19xX14xX3xX2axX68xX2cxX14cxX19xX3xXexX1xX10xX3cxX3xX2ex9ed0xXdxX6axX3xX17xX87xX1exX3xX7xX87xXexX3xXd6xXd7xX6xX3xX17xX72xX19xX6axX3xX4xX1xX247xX3xXd6xXfbxX19xX14xX3xXexX119xX3xX33xX141xX19xX6axX3xX1xX119xX5b5xX19xX14xX3xX2ex73fcxX19xX3xX4xX1xX3cxX3xX19xX14xX119xX5fxXdxX3xX19xX77xX19xX14xX3xX2exX2bxX19xX3xX4xX87xX4xX3xXexX1xX247xX3xXexXe2xX4xX3xX33xX6xX2cxX3xX33xX13bxX19xX6axX3xX4xX87xX4xX1xX3xX7x42d6xX3xX2exXe2xX19xX14xX3xX33xX13bxX19xX3xX33xX6xX2cxX3xX1xXdxX45xX68xX3xX67xX68xX16bxX215xX3xX13xX19xX1xX3xX26xX72xX3xX8a7xX34xX19xX3x70d5xX68xX19xX14xX3x680axX3xX2axX424xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3x5d13xX236xX3xXb4xX1cxX1xX119xX3x5638xX68xX2bxX19xXcbxX6axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x4a06xX182xX3xXbe3xX9cxX87xX19xX3xX17xXfbxX3xXexX21dxX19xX3xX2exXe2xX19xX14xX3xX4xX247xX6xX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1xX119xX3xXcdcxX68xX2bxX19xX3xX9axX3xX1cxX6xX1exX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX26xX27xX6xX3xX5xX68xX77xX19xX3xX19xX1xXdxX45xXexX3xXexX1faxX19xX1xX6axX3xXexX50dxX19xX3xXexX2bxX1exX3xX1xX119xX5b5xX19xX14xX3xX2exXc6fxX19xX6axX3xX1xX5caxX3xXexX15xX1aexX3xX19xX14cxX19xX3xX33xXdxX45xX4xX3xX5xX72xX1exX3xXexX1xX247xX3xXexXe2xX4xX6axX3xX1xX3f6xX3xX7xX196xX3xX33xX6xX2cxX3xX33xX13bxX19xX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX15xX141xXexX3xXd6xX196xX19xX3xX14xXdxX16bxX19xX6axX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX14xXe6xX19xX6axX3xXexX1xX68xX50dxX19xX3xXexXdxX45xX19xX215xX3xX1cxX1xXdxX262xX68xX3xX1xXfbxX3xX2exX2bxX19xX3xXexX15xX3cxX19xX14xX3xX2axX424xX3xX1axX1xXdxX3xX4xX27xX3xX19xX1xX68xX3xX4xX5e4xX68xX3xX33xX6xX2cxX3xX33xX13bxX19xX3xX4xX100xX19xX14xX3xXd6xX119xX1aexX4xX3xX4xX87xX19xX3xX17xXfbxX3xXexX21dxX19xX3xX2exXe2xX19xX14xX3xXd6xX1e1xX19xX3xXexX50dxX19xX3xX19xX1xX72xX3xX1xX5caxX3xXexX15xX1aexX6axX3xX1xX119xX5b5xX19xX14xX3xX2exXc6fxX19xX3xX5xX72xX1exX3xXexX1xX247xX3xXexXe2xX4xX6axX3xX1xX3f6xX3xX7xX196xX3xX33xX6xX2cxX3xX33xX13bxX19xX6axX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX4xX1xX27xX19xX14xX3xXexX1xX132xX1exX3xXd6xXd7xX19xX1xX3xX33xX72xX3xX14xXdxX16bxXdxX3xX19xX14xX2bxX19xX3xX19xX14xX68xX3f6xX19xX3xX33xX13bxX19xX3xX33xX6xX2cxX3xXd6xX8dxX3xX14xXdxX6xX3xXd6xX1faxX19xX1xX3xXbxX1xX87xXexX3xXexX15xXdxX8dxX19xX3xX7xX16bxX19xX3xX2axX68xX141xXexXc02xX215xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bcxX3cxX2exX2cxXaxX12xX8a7xX5b5xXdxX3xXbxX1xX119xX196xX19xX14xX3xX4xX1xX2bxX1exX3xXbe3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX9axX3xX1exX6xX19xX14xX3xXbxX1xX3f6xX19xX3xXexX1xXd7xX19xX1xX3xXd6xX1e1xX19xX3xX1axX1xX87xX4xX1xX3xX1xX72xX19xX14xXc02xX6axX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX6xX1exX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX26xX27xX6xX3xX5xX68xX77xX19xX3xXd6xXb47xXdxX3xX1exX5b5xXdxX3xXexX15xX3cxX19xX14xX3xX14xXdxX6xX3cxX3xX2exXd7xX4xX1xX3xX33xX5b5xXdxX3xX1axX1xX87xX4xX1xX3xX1xX72xX19xX14xX6axX3xXbxX1xXe2xX4xX3xX33xXe2xX3xX19xX14xX119xX5fxXdxX3xX2exX2bxX19xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX4xX1xX27xX19xX14xX3xX33xX72xX3xXexX1xX68xX50dxX19xX3xXexXdxX45xX19xX215xX3xX9cxX87xX19xX3xX17xXfbxX6axX3xX19xX1xX2bxX19xX3xX33xXdxX14cxX19xX3xXd6xX119xX1aexX4xX3xXd6xX72xX3cxX3xXexX163xX3cxX3xX17xX72xXdxX3xX17xX16bxX19xX6axX3xX4xX1xX68xX2cxX14cxX19xX3xX19xX14xX1xXdxX45xXbxX6axX3xX1axX1xX77xX19xX14xX3xX19xX14xX99exX19xX14xX3xXd6xXb47xXdxX3xX1exX5b5xXdxX3xXexX87xX4xX3xXbxX1xX3cxX19xX14xX3xXbxX1xXe2xX4xX3xX33xXe2xX6axX3xX1xX119xX5b5xX19xX14xX3xXd6xX1e1xX19xX3xX7xX2fxX3xX1xX72xXdxX3xX5xX674xX19xX14xX3xX4xX6xX3cxX3xX19xX1xX141xXexX3xX4xX1xX3cxX3xX1axX1xX87xX4xX1xX3xX1xX72xX19xX14xX215xX3xX1cxX14xX2bxX19xX3xX1xX72xX19xX14xX3xX5xX68xX77xX19xX3xXexX1xX13bxX19xX14xX3xX19xX1xX141xXexX3xX17xXfbxX3xX4xX1xX68xX132xX19xX3xX1exX2fxX4xX3xX1axX1xXdxX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX45xX19xX3xX4xX87xX4xX3xX14xXdxX6xX3cxX3xX2exXd7xX4xX1xX3xX33xX5b5xXdxX3xX1axX1xX87xX4xX1xX3xX1xX72xX19xX14xX6axX3xX19xX1xX15fxX1exX3xX19xX5caxX3xX5xX2fxX4xX3xXbxX1xXe2xX4xX3xX33xXe2xX3xXexX13bxXdxX3xXd6xX6xX3xX19xX1xX68xX3xX4xX5e4xX68xX3xX4xX247xX6xX3xX1axX1xX87xX4xX1xX3xX1xX72xX19xX14xX215xX3xX2bcxX14cxX19xX3xX4xX163xX19xX1xX3xX1xX3cxX163xXexX3xXd6xXfbxX19xX14xX3xXbxX1xXe2xX4xX3xX33xXe2xX3xX1axXdxX19xX1xX3xX2exX3cxX6xX19xX1xX3xXexX72xXdxX3xX4xX1xX21dxX19xX1xX6axX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX6xX1exX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX26xX27xX6xX3xX5xXdxX14cxX19xX3xXexXe2xX4xX3xXexX1xX6xX1exX3xX14xXdxX6xX3xX4xX87xX4xX3xX1xX3cxX163xXexX3xXd6xXfbxX19xX14xX3xX6xX19xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX2axX424xX3xX1xXfbxXdxX6axX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX19xX14xX3xX33xX34xX19xX3xX1xX27xX6xX3xXexX13bxXexX3xXd6xXa80xXbxX6axX3xX19xX1xX2bxX19xX3xX33xX34xX19xX3xX4xX247xX6xX3xXexX99exX19xX14xX3xX4xX87xX19xX3xX17xXfbxX215xX3xX9cxX1xXdxX3xX19xX1xX87xX19xX1xX3xXexX1xX119xX5fxX19xX14xX3xX2axX68xX2cxX14cxX19xX3xX4xX1x8b46xX3xXd6xX163xX3cxX3xX33xX72xX3xX33xX50dxX19xX3xXd6xXfbxX19xX14xX3xX4xX87xX19xX3xX17xXfbxX6axX3xX19xX1xX2bxX19xX3xX33xXdxX14cxX19xX3xX1xX119xXcc9xX19xX14xX3xX68bxX19xX14xX3xX4xX77xX19xX14xX3xXexX87xX4xX3xX6xX19xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX2axX424xX3xX1xXfbxXdxX3xXexX163xXdxX3xXd6xXd7xX6xX3xXbxX1xX119xX196xX19xX14xX215xX3xX26xX15fxX19xX14xX3xX19xX34xX1exX6axX3xX9cxX77xX19xX14xX3xXd6xX3cxX72xX19xX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX6xX1exX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX26xX27xX6xX3xXd6xX262xX68xX3xXbxX1xX87xXexX3xXd6xXfbxX19xX14xX3xXbxX1xX3cxX19xX14xX3xXexX15xX72xX3cxX3xXexX1xXdxX3xXd6xX68xX6xX3xX33xX72xX3xX1xX119xX5b5xX19xX14xX3xX2exXc6fxX19xX3xX4xX87xX4xX3xXexXb47xX3xX4xX1xX68bxX4xX3xX4xX77xX19xX14xX3xXd6xX3cxX72xX19xX3xX4xX196xX3xX7xXcc9xX3xXexX1xX72xX19xX1xX3xX33xXdxX14cxX19xX3xXexXb47xX3xX4xX1xX68bxX4xX3xXexX15xXdxX8dxX19xX3xX1axX1xX6xXdxX3xX4xX77xX19xX14xX3xXexX87xX4xX3xXexX99exX3xXexX1xXdxX45xX19xX6axX3xXd6xX262xX19xX3xX196xX19xX3xXd6xX87xXbxX3xX19xX14xX1xX1f6xX6xX6axX3xX33xX5b5xXdxX3xX7xX13bxX3xXexXdxX262xX19xX3xX1xX72xX19xX14xX3xXexX192xX3xXd6xX3f6xX19xX14xX3xX1exX5caxXdxX3xX19xX34xX1exX3xXd6xX8dxX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX45xX19xX3xX4xX77xX19xX14xX3xXexX87xX4xX3xX6xX19xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX2axX424xX3xX1xXfbxXdxX6axX3xX19xX1xX2bxX19xX3xXd6xX163xX3cxX3xXexX99exX3xXexX1xXdxX45xX19xX3xX17xX15fxX19xX14xX3xX19xX1xXdxX262xX68xX3xX1xX1faxX19xX1xX3xXexX1xX68bxX4xX6axX3xX19xX1xX119xX182xX3x8f29xX19xX14xX3xX1xXfbxX3xXbxX1xX674xX19xX14xX6axX3xX4xX1xX13bxX19xX14xX3xX2exXd7xX4xX1xX3xX9cx5c68xX8a7x951dxXcc4xX9axX2xX340xX3xX33xX72xX3xXbxX1xX674xX19xX14xX3xX4xX1xX13bxX19xX14xX3xX1xX163xX19xX3xX1exX1c1xX19xX3xXd6xX3f6xX19xX14xX3xX17xX15fxX19xX14xX3xX7xX77xX19xX14xX3xX9cxXca0xX68xX3x93c0xX3cxX19xX14xX2dbxX3xXexX1xX34xX1exX6axX3xXexX15xX6xX3cxX3xXexX1c1xX19xX14xX3xX67xX68xX72xX3xX4xX1xX3cxX3xX4xX87xX4xX3xXexX1xX119xX196xX19xX14xX3xX17xXdxX19xX1xX6axX3xX17xX45xX19xX1xX3xX17xXdxX19xX1xX3xXd6xX6xX19xX14xX3xXd6xXdxX262xX68xX3xXexX15xXd7xX3xXexX163xXdxX3xXcxX15xX68xX19xX14xX3xXexX2bxX1exX3xX217xXdxX262xX68xX3xX2exX119x56c8xX19xX14xX3xX19xX14xX119xX5fxXdxX3xX4xX27xX3xX4xX77xX19xX14xX3xXexX110exX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX26xX27xX6xX2dbxX3xXd6xX27xX19xX14xX3xX14xX27xXbxX6axX3xXexX15xX6xX3cxX3xXexX1c1xX19xX14xX3xX1axXdxX19xX1xX3xXbxX1xX21dxX3xX1xX5caxX3xXexX15xX1aexX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX19xX14xX3xX19xX1xX72xX3xXbe3xXcd4xX1xX34xX19xX3xX67xX68xX72xX19xX14xX3xXd6xae69xXc02xX6axX3xXexX15xX6xX3cxX3xXexX1c1xX19xX14xX3xX2axX10xX3xXd6xX163xXbxX3xX1xX5caxX3xXexX15xX1aexX3xX1xXe6xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX4xX27xX3xX1xX3cxX72xX19xX3xX4xX16bxX19xX1xX3xXd6xX1c1xX4xX3xX17xXdxX45xXexX3xX1axX1xX27xX3xX1axX1xX34xX19xX2dbxX3xXexX1c1xX19xX14xX3xX1xX72xX19xX14xX3xX4xX1xXe2xX4xX3xX19xX14xX1xX1faxX19xX3xX4xX2bxX2cxX3xX1axX10xX3cxX3xX14xXdxX13bxX19xX14xX3xX4xX1xX3cxX3xX1cxX1xX2bxX19xX3xX2exX2bxX19xX3xX4xX87xX4xX3xXd6xXd7xX6xX3xXbxX1xX119xX196xX19xX14xX215xX215xX215xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bcxX3cxX2exX2cxXaxX12xXcdcxX2bxX2cxX3xX2exX2fxX19xX14xX3xX33xX34xX19xX3xX1xX27xX6xX3xX2exX3cxX6xX19xX1xX3xX19xX14xX1xXdxX45xXbxX3xXexX163xXdxX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX6xX1exX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX26xX27xX6xX3xXd6xX424xX3xX14xX27xXbxX3xXbxX1xX5e4xX19xX3xX67xX68xX6xX19xX3xXexX15xXe6xX19xX14xX3xXbxX1xX87xXexX3xXexX15xXdxX8dxX19xX3xX1axXdxX19xX1xX3xX2exX3cxX6xX19xX1xX3xX4xX247xX6xX3xX4xX1xXdxX3xX19xX1xX87xX19xX1xX6axX3xXexX163xX3cxX3xX19xX14cxX19xX3xX1xX1faxX19xX1xX3xX16bxX19xX1xX3xXexX13bxXexX3xXd6xXa80xXbxX3xX33xX262xX3xXexX1xX119xX196xX19xX14xX3xX1xXdxX45xX68xX3xX13xX14xX15xXdxX17xX6xX19xX1axX3xX5xX72xX3xX1exXfbxXexX3xX19xX14xX2bxX19xX3xX1xX72xX19xX14xX3xX5xX68xX77xX19xX3xX1xX119xX5b5xX19xX14xX3xX33xX262xX3xX4xXfbxX19xX14xX3xXd6xX3f6xX19xX14xX6axX3xX33xX1faxX3xX7xX2fxX3xXbxX1xX87xXexX3xXexX15xXdxX8dxX19xX3xX4xX247xX6xX3xXd6xXd7xX6xX3xXbxX1xX119xX196xX19xX14xX215xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX68xXexX1xX3cxX15xXaxX12xX2bcxX72xXdxX3xX33xX72xX3xX16bxX19xX1xX182xX3xXcd4xX1xX87xX19xX1xX3xX85xX1xX119xX196xX19xX14xX0xX48xXbxX12
Bài và ảnh: Khánh Phương