Bầu cử Mỹ 2020: Ứng cử viên Biden dẫn đầu cuộc thăm dò ở Texas
Theo kết quả thăm dò công bố ngày 2/2, cựu Phó Tổng thống Joe Biden hiện dẫn đầu danh sách các ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ với 17 điểm cách biệt so với ứng cử viên Sanders.
8b84x10c81xd4ebxbac8xf21fxf3c1xba5bxd18exd565xX7xf98ex969dx10f75x95bcxc0e4xb884xX5x8e78xXaxd6fex1078axc8afxd66exX3xX4xb18exX3xd1cfx104bfxX3x9685xa102xX1dxX1exc1a7xX3xf08exf3adx9e3exX3xX4xX18xX3xa213xXdxcedexX24xX3xX13xXdxfa90xX10xX24xX3xX31x10702xX24xX3x10f4exX14xX15xX3xX4xX15xa361xX4xX3xXexX1xe3f6xc78cxX3xX31x99a4xX3xef99xX3xXcxX10xca17xX6xX7xX0x93c0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10d71xX10xX6xX31xXaxX12xXcxX1xX10xab04xX3xbd16xe38cxXexX3xdb10xX15x1145bxX3xXexX1xX44xX45xX3xX31xX48xX3xX4xe536xX24xX25xX3xe277x90eaxX3xX24xX25xcc8ex938cxX3xX1dxX52xX1dx8bb0xX3xX4x95e1xX15xX3xd20dxX1xf110xX3xXcxe03axX24xX25xX3xXexX1xX82xX24xX25xX3x9d20xX6axX10xX3xX13xXdxX31xX10xX24xX3xX1xXdxb80axX24xX3xX31xX36xX24xX3xX39xX14xX15xX3xX31xX6xX24xX1xX3xX7x11050xX4xX1xX3xX4xXbexX4xX3xe93exX24xX25xX3xX4xX18xX3xX2axXdxX2cxX24xX3xXexX97xX24xX25xX3xXexX1xX82xX24xX25xX3xX4xd762xX6xX3xX39xX72xX24xX25xX3xff18xc501xX24xX3xX4xX1xXdexX3xX2ax9cc7xXdxX3xX2xf815xX3xX39xXdxbacaxX45xX3xX4xXbexX4xX1xX3xX81xXdxXadxXexX3xX7xX6axX3xX2axXefxXdxX3xXc6xX24xX25xX3xX4xX18xX3xX2axXdxX2cxX24xX3xffdfxX6xX24xX31xX10x9ce6xX7xf304xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6axX31xX87xXaxX12xX0xXdxX45xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX45xX7xac0bxXbxX1xX6axXexX6axXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1dxX1exX21xX3xX23xX24xX25xX3xX4xX18xX3xX2axXdxX2cxX24xX3xX13xXdxX31xX10xX24xX3xX31xX36xX24xX3xX39xX14xX15xX3xX4xX15xX3fxX4xX3xXexX1xX44xX45xX3xX31xX48xX3xX4axX3xXcxX10xX4exX6xX7xX3xX1xf7f6xX24xX1xX3xX72xX24xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX11cxX4xX9xXaxX52xX52xXdxX11exX81xX6xX6axXexX1xX6xX24xX1xX1xX6axX6xX11exX2axX24xX52xX24xX10x9643xX7xX52xX1dxX1exX1exb33bxX52xX2xXf3xXf3xX31xX2xX1ex111cfxX1dx9e7fx10db2xa2bcxXexX1c9xX1bdxX1c5xX2xX5xX2xX11exeb90xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1dxX1exX21xX3xX23xX24xX25xX3xX4xX18xX3xX2axXdxX2cxX24xX3xX13xXdxX31xX10xX24xX3xX31xX36xX24xX3xX39xX14xX15xX3xX4xX15xX3fxX4xX3xXexX1xX44xX45xX3xX31xX48xX3xX4axX3xXcxX10xX4exX6xX7xXaxX3xX31xX6xXexX6xX143xXbxX1xX6axXexX6axX143xX6axX11cxXdxX25xXdxX24xX6xX5xX143xX7xX11cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX21xX52xX52xX4xX31xX24xXdxX45xX25xX11exX2axXdxX10xXexX24xX6xX45xXbxX5xX15xX7xX11exX2axX24xX52xXexX1c9xX1dxX1exX52xX15xXbxX5xX6axX6xX31xX10xX31xX52xXbxX4xa888xX6axX52xX1dxX1exX1dxX1ex98f7xX1exX1dxX26axX1exX1c7xX52xXexXexX4exX2axX24xX26axX1exX1c7xX1exX1dxX26axX1d2xX6axX10xX26axX81xXdxX31xX10xX24xX11exX1d2xXbxX25xXaxX3xX52xX12x10054xX8fxX15xX3xX92xX1xX94xX3xXcxX97xX24xX25xX3xXexX1xX82xX24xX25xX3xX1axX1bxX3xXa1xX6axX10xX3xX13xXdxX31xX10xX24xX3xXexX11cxX6axX24xX25xX3xX45xX3fxXexX3xX4xX15xX3fxX4xX3xX2axb8bexX24xX3xX39xX3fxX24xX25xX3xXexX11cxX6xX24xX1xX3xX4xX18xX3xX4axX3x1088bxX45xX45xX10xXexX7xX81xX15xX11cxX25xX8cxX3xX81xX6xX24xX25xX3x1063bxX6axX1b7xX6xX11exX3x11560xecfdxX24xX1xX21xX3xcaa2xf748xX92xX52xXcxXcxf156xfec6x111efxa3afxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6axX31xX87xXaxX12xb41cxX6dxXexX3xX70xX15xX72xX3xX4xX15xX3fxX4xX3xX6cxX1xX72xX6axX3xX7xXbexXexX3xX31xX6axX3xXexX11cxc71ex112d0xX24xX25xX3xc9f0xc79fxXdxX3xX1x8d9dxX4xX3xXe6xX6xX5xX5xX6xX7xX3xX1axX6axX11cxX24xXdxX24xX25xX3xX2f5xX10xX1b7xX7xX3xX4xXdexX6xX3xX81xX6xX24xX25xX3xXcxX10xX4exX6xX7xX3xX4xX1xX6axX3xX81xXdxX6dxXexX3xX7dxX24xX25xX3xX13xXdxX31xX10xX24xX3xX24xX1xX2bdxX24xX3xX39xX327xf6e4xX4xX3xX7xX8fxX3xXdexX24xX25xX3xX1xX3fxX3xX4xXdexX6xX3xX1c7xX1bdxcea1xX3xX7xX82xX3xX24xX25xX327xX328xXdxX3xX39xX327xX371xX4xX3xX1xdcb8xXdxX8cxX3xX2axX327xX371xXexX3xX70xX15xX6xX3xXexbd4dxX3xX5xXadxX3xXdexX24xX25xX3xX1xX3fxX3xX2xX1c5xX384xX3xX4xXdexX6xX3xXc6xX24xX25xX3xX4xX18xX3xX2axXdxX2cxX24xX3xX7xXbexX24xX25xX3xX25xXdxXbexX3xX13xX10xX11cxX24xXdxX10xX3xX117xX6xX24xX31xX10xX11cxX7xX3xX11exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6axX31xX87xXaxX12xXcxX3a3xX3xX5xXadxX3xX4xXbexX4xX1xX3xX81xXdxXadxXexX3xX25xXdxa340xX6xX3xX1xX6xXdxX3xXc6xX24xX25xX3xX4xX18xX3xX2axXdxX2cxX24xX3xX24xX86xX87xX3xX39x9fdbxX3xXexX44xX24xX25xX3xX5xX2cxX24xX3xb292xX3xX39xXdxXf7xX45xX3xX7xX6axX3xX2axXefxXdxX3xX6cxX6dxXexX3xX70xX15xX72xX3xX4xXdexX6xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX15xX3fxX4xX3xXexX1xX44xX45xX3xX31xX48xX3xX31xX6axX3xX32cxX32dxXdxX3xX1xX331xX4xX3xXcxX10xX4exX6xX7xX3xXexXdxX6dxX24xX3xX1xX86xX24xX1xX3xX2axX86xX6axX3xXexX1xXbexX24xX25xX3xX426xX3xX2axX86xX3xXexX1xXbexX24xX25xX3xX2xX2xX3xX24xX44xX45xX3xX1dxX1exX2xX426xX11exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6axX31xX87xXaxX12xX30cxX6dxXexX3xX70xX15xX72xX3xXexX1xX44xX45xX3xX31xX48xX3xX4xedddxX24xX25xX3xX4xX1xX6axX3xXexX1x9347xX87xX3xXexX1xX327xX371xX24xX25xX3xX24xX25xX1x102a1xX3xX7xX1bxX3xX2d0xX5xXdx10c19xX6xX81xX10xXexX1xX3xfdc8xX6xX11cxX11cxX10xX24xX3xX2axX86xX3xX4xX8fxX15xX3xXcxX1xX4caxX3xXexX11cxX327xX4axX24xX25xX3xXexX1xX86xX24xX1xX3xXbxX1xX82xX3xX2f5xX10xX1b7xX3x8d7cxX6axX11cxX6cxX8cxX3xXexX3a3xX3xXbxX1x110d8xX3xX1axXdxX4xX1xX6xX10xX5xX3xX13xX5xX6axX6axX45xX81xX10xX11cxX25xX8cxX3xX4x109b2xX24xX25xX3xX25xXdxX86xX24xX1xX3xX2axX4caxX3xXexX11cxbe1exX3xXexX1xXc6xX3xX1c7xX3xX2axXefxXdxX3xXexcb85xX3xX5xXadxX3xXdexX24xX25xX3xX1xX3fxX3xX5xX86xX3xX2xX1c9xX384xX11exX3xX28dxXbexX4xX3xXc6xX24xX25xX3xX4xX18xX3xX2axXdxX2cxX24xX3xX4xX48xX24xX3xX5xX32dxXdxX3xX6cxX1xX7dxX24xX25xX3xX25xXdxX86xX24xX1xX3xX39xX327xX371xX4xX3xX7xX8fxX3xXdexX24xX25xX3xX1xX3fxX3xX1dxX3xX4xX6axX24xX3xX7xX82xX11exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6axX31xX87xXaxX12xX28dxX4b3xX24xX25xX3xXexX1xX10xX6axX3xX6cxX6dxXexX3xX70xX15xX72xX3xXexX1xX44xX45xX3xX31xX48xX8cxX3xXc6xX24xX25xX3xX4xX18xX3xX2axXdxX2cxX24xX3xX13xXdxX31xX10xX24xX3xX25xXdxX86xX24xX1xX3xX39xX327xX371xX4xX3xX7xX8fxX3xXdexX24xX25xX3xX1xX3fxX3xX4xX6xX6axX3xX24xX1xX4bdxXexX3xXexfc24xX3xX24xX1xX94xX45xX3xX4xX18xX3xXexX11cxXdxX3xX39xX72xX24xX25xX3xXe6xXe7xX24xX3xX4xX1xXdexX3xX31xX6xX3xX45xX86xX15xX3xX2axX86xX3xX24xX1xX94xX45xX3xX4xX18xX3xXexX11cxXdxX3xX39xX3fxX4xX3xX5xX2bdxXbxX3xXexX1xXdxX2cxX24xX3xX2axd04fxX3xX39xX72xX24xX25xX3xXe6xXe7xX24xX3xX4xX1xXdexX11exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6axX31xX87xXaxX12x98e3xX24xX25xX3xX13xXdxX31xX10xX24xX3xX24xX1xX2bdxX24xX3xX39xX327xX371xX4xX3xX1bdxX1exX384xX3xX7xX8fxX3xXdexX24xX25xX3xX1xX3fxX3xX4xXdexX6xX3xX4xXbexX4xX3xX4xX18xX3xXexX11cxXdxX3xX31xX6xX3xX45xX86xX15xX3xXexX32dxXdxX3xX81xX6xX24xX25xX3xX24xX86xX87xX8cxX3xXexX11cxX6axX24xX25xX3xX6cxX1xXdxX3xX7dxX24xX25xX3xX117xX6xX24xX31xX10xX11cxX7xX3xX4xX1xX53dxX3xX25xXdxX86xX24xX1xX3xX39xX327xX371xX4xX3xX2xX1c5xX384xX11exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6axX31xX87xXaxX12xX652xX24xX25xX3xX13xXdxX31xX10xX24xX3xX4xX4b3xX24xX25xX3xX31xX36xX24xX3xX39xX14xX15xX3xX4xXbexX4xX3xXc6xX24xX25xX3xX4xX18xX3xX2axXdxX2cxX24xX3xX6cxX1xXdxX3xX4xX94xX3xX39xX327xX371xX4xX3xXexX53dxX3xX5xXadxX3xXdexX24xX25xX3xX1xX3fxX3xX4xXdexX6xX3xX4xXbexX4xX3xX4xX18xX3xXexX11cxXdxX3xX31xX6xX3xXexX11cxc94fxX24xX25xX3xX5xX86xX3xX1dxXf3xX384xX3xX2axX86xX3xX4xXbexX4xX3xX4xX18xX3xXexX11cxXdxX3xX25xX82xX4xX3x10541xX6xXexXdxX24xX1xX3xX5xX86xX3xX1c7xX1c7xX384xX11exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6axX31xX87xXaxX12xX30cxX6dxXexX3xX70xX15xX72xX3xXexX11cxX2cxX24xX3xX39xX327xX371xX4xX3xX39xX327xX6xX3xX11cxX6xX3xX2xX3xX24xX25xX86xX87xX3xXexX11cxX327xXefxX4xX3xX6cxX1xXdxX3xX31xXdxf4a8xX24xX3xX11cxX6xX3xX4xX15xX3fxX4xX3xX81xX14xX15xX3xX4xX18xX3xX7xf3f8xX3xX81xX3fxX3xX39xX14xX15xX3xXexXdxX2cxX24xX3xX4xXdexX6xX3xX4xXbexX4xX3xXc6xX24xX25xX3xX4xX18xX3xX2axXdxX2cxX24xX3xX39xX72xX24xX25xX3xXe6xXe7xX24xX3xX4xX1xXdexX3xXexX32dxXdxX3xX81xX6xX24xX25xX3xX2e1xX6axX1b7xX6xX3xX24xX1xfa2fxX45xX3xX25xXdxX86xX24xX1xX3xX4xX1xXdxX6dxX4xX3xX2axac6fxX3xXexX11cxX4axX3xXexX1xX86xX24xX1xX3xXc6xX24xX25xX3xX4xX18xX3xX2axXdxX2cxX24xX3xXexX97xX24xX25xX3xXexX1xX82xX24xX25xX3xX4xX1xX530xX24xX1xX3xXexX1xXc6xX4xX3xX4xXdexX6xX3xX39xX72xX24xX25xX3xX24xX86xX87xX3xXexX11cxX6axX24xX25xX3xX4xX15xX3fxX4xX3xX39xX15xX6xX3xX2axX86xX6axX3xX2f5xX1xX86xX3xXcxX11cxX72axX24xX25xX3xX2axX86xX6axX3xX4xX15xX82xXdxX3xX24xX44xX45xX3xX24xX6xX87xX11exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6axX31xX87xXaxX12xX32cxXe7xX87xX3xX39xX327xX371xX4xX3xX4xX6axXdxX3xX5xX86xX3xX7xX8fxX3xX6cxX1xX4axXdxX3xX39xX14xX15xX3xX39xX14xX87xX3xd869xX3xX24xX25xX1x93a9xX6xX3xX39xX82xXdxX3xX2axXefxXdxX3xXexX4bdxXexX3xX4xX72xX3xXc6xX24xX25xX3xX4xX18xX3xX2axXdxX2cxX24xX3xX4xXdexX6xX3xX39xX72xX24xX25xX3xXe6xXe7xX24xX3xX4xX1xXdexX3xX2axX86xX3xX39xX72xX24xX25xX3xX28dxX3fxX24xX25xX3xX1xX48xX6xX11exX52xX11exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2edxX15xXexX1xX6axX11cxXaxX12xX2e7xXcxXcxX2f3xX2f4xX2f5xX52xX2f4xXdxX10xXexX24xX6xX45xecb4xX2f6xX0xX52xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)