Công ty Kinh doanh Than Thanh Hóa vượt nhiều mục tiêu kế hoạch, đảm bảo ổn định đời sống người lao động
(Baothanhhoa.vn) - Công ty Kinh doanh Than Thanh Hóa vừa tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và hội nghị người lao động năm 2022. Đồng chí Phạm Tuấn Ngọc, Trưởng Ban Quản lý vốn Tập đoàn công nghiệp than, khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc dự và chỉ đạo hội nghị.
ff95x13cf1x14a5dx102a2x15cd9x1916fx11577xffc2x1875exX7x19163x11ef8x126f1x13cecx15d3dx17cd2xX5x1252exXax10870xX0xX7xXex13a7bx19382x14addx16851xX12x19361x147ecxX18xX19xX3xXex1598fxX3x14150xXdxX18xX1xX3x15957xX17xX6xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3x10eb2x1639cxX6xX3x1140ax11858x18ab4xXexX3xX18xX1xXdx12388x11d48xX3x11e68x167fbxX4xX3xXexXdx1269dxX46xX3x16d8ax151c9xX3xX1xX17x1561exX4xX1x18c45xX3x190c1x186c9xX48xX3x1341dxX5cxX17xX3x1100fxX18xX3xX5bx18a9dxX18xX1xX3xX5bx1368axXdxX3xX7x145a2xX18xX19xX3xX18xX19xX3exX6cxXdxX3xX5xX6xX17xX3xX5bx13883xX18xX19xX0x166e2xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX83xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX10xX6xX28xXaxX12xX1bxX1cxX18xX19xX3xXexX21xX3xX23xXdxX18xX1xX3xX28xX17xX6xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX39xX3axX6xX3xX3dx14148xX6xX3xXexX63xX18xX19xX3xX51xX52xXexX3xX1xX17xX56xXexX3xX5bxX7fxX18xX19xX3xX7xX5cxX18xX3x1057axX46x10587xXexX59xX3xX51xXdxX18xX1xX3xX28xX17xX6xX18xX1xX3xX18x10f8fxX48xX3x10c59x13e05xXf3xX2xX3xX3dx16c79xX3xX1xX7fxXdxX3xX18xX19xX1xX67xX3xX18xX19xX3exX6cxXdxX3xX5xX6xX17xX3xX5bxX7fxX18xX19xX3xX18xXf0xX48xX3xXf3xXf4xXf3xXf3x194ffxX3x1099ax154eexX18xX19xX3xX4xX1x1141exX3x1308dxX1xX56xX48xX3xXcxX46xXe0xX18xX3x17694xX19x143b7xX4xX59xX3xXcxX16xX3ex150dcxX18xX19xX3x165d2xX6xX18xX3x174a2xX46xX5cxX18xX3xX5x17374xX3xX3dxX70xX18xX3xXcx11cebxXbxX3xX5bxX17xXf9xX18xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdx1544bxXbxX3xXexX1xX6xX18xX59xX3xX51xX1xX17x11268xX18xX19xX3xX7xX5cxX18xX3x119b2xXdxX15fxXexX3xX130xX6xX48xX3x12f57xX173xXdxX18xX6xX4xX17xX48xXdxX18x15445xX59xX3xX1bxX1x169c6xX3xXexX67xX4xX1xX3xX39xX7fxXdxX3xX5bxX11exX18xX19xX3x152d7xX46xX5cxX18xX3xXexX16xX67xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xXexX21xX3xX1bxX126xX3xX23xXdxX18xX1xX3xX28xX17xX6xX18xX1xX3xXexX1xX6xX18xX3x13227xXdxX45xX18xX3xX13dx1793cxX4xX3xX28x14354xX3xX3dxXf9xX3xX4xX1x10721xX3xX5bxX56xX17xX3xX1xX7fxXdxX3xX18xX19xX1xX67xX11bxX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxX17xX28xX21xXaxX12xX0xXdxX48xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXax172b3xXdxX28xXexX1x19199xX3x11337xXf4xXf4xXbxXdex12cc1xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX215xX3x108f2x13a31x146fbxXbxXdexX21cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX83xX83xXdxX11bxX5fxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX11bxX3dxX18xX83xX18xX10xX210xX7xX83xXf3xX2x13f4bxXf3xX83xX2x14c67xX227xX28xXf3xX2xXf4x111ebxX228xXf3xX24dxXexX257xX257xX227xXf3xXf4xX5xXf4xX11bx16d42xXbxX19x189d9xX16xX9xX226xX257xX228xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xXexX21xX3xX23xXdxX18xX1xX3xX28xX17xX6xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX39xX3axX6xX3xX3dxX3exX3fxXexX3xX18xX1xXdxX45xX46xX3xX48xX49xX4xX3xXexXdxX4exX46xX3xX51xX52xX3xX1xX17xX56xX4xX1xX59xX3xX5bxX5cxX48xX3xX5fxX5cxX17xX3xX63xX18xX3xX5bxX67xX18xX1xX3xX5bxX6cxXdxX3xX7xX70xX18xX19xX3xX18xX19xX3exX6cxXdxX3xX5xX6xX17xX3xX5bxX7fxX18xX19xXaxX3xX210xXdxX28xXexX1xX9xXaxX217xXf4xXf4xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX226xX227xX228xXaxX3xX83xX12xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX11dxX11exX18xX19xX3xX4xX1xX124xX3xX126xX1xX56xX48xX3xXcxX46xXe0xX18xX3xX130xX19xX132xX4xX59xX3xXcxX16xX3exX139xX18xX19xX3xX13dxX6xX18xX3xX141xX46xX5cxX18xX3xX5xX147xX3xX3dxX70xX18xX3xXcxX14exXbxX3xX5bxX17xXf9xX18xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX15fxXbxX3xXexX1xX6xX18xX59xX3xX51xX1xX17xX16bxX18xX19xX3xX7xX5cxX18xX3xX173xXdxX15fxXexX3xX130xX6xX48xX59xX3xX1bxX1xX18bxX3xXexX67xX4xX1xX3xX39xX11dxX141xXcxX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xXexX21xX3xX1bxX126xX23x1819cxX3xXexX1xX6xX18xX3xX1bfxXdxX45xX18xX3xX13dxX1c5xX4xX3xXbxX1xX16bxXexX3xX5fxXdx15b92xX46xX3xX4xX1xX1d0xX3xX5bxX56xX17xX3xX1xX7fxXdxX3xX18xX19xX1xX67xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxX17xX28xX21xXaxX12xX130xXf0xX48xX3xXf3xXf4xXf3xX2xX3xXexX46xX21xX3xX19x1707fxXbxX3xX18xX1xXdxX45xX46xX3xX51xX1xX3axX3xX51xX1xXf0xX18xX3xX28xX17xX3xX28xX67xX4xX1xX3xX5fxX15fxX18xX1xX3xX1bx11859xX173x103c2xX389x1458bxX2xX251xX3xX28xXdx13427xX18xX3xX5fxXdxX52xX18xX3xXbxX1x12ddbxX4xX3xXexX56xXbxX59xX3xX7xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xXexX21xX3xX3dx15647xX18xX3xXexXdxX52xXbxX3xXexX49xX4xX3xXdex146baxX21xX3xX28xX1c9xX18xX19xX3xX5bxX3exX3fxX4xX3xX1x18063xX18xX1xX3xX5cxX18xX1xX59xX3xXexX1xX3ex1319fxX18xX19xX3xX1xXdxX15fxX46xX59xX3xXexX56xX17xX3xX28xX1c9xX18xX19xX3xX5bxX3exX3fxX4xX3xX18xXdxX45xX48xX3xXexXdxX18xX3xX3dx144efxX18xX19xX3xX4xX1xX1c5xX4xX3xX5bxX70xXdxX3xX3dx1278fxXdxX3xX51xX1xX16bxX4xX1xX3xX1xXf9xX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX19bxX46xX6xX18xX3xX1xX15fxX3xX48xX46xX6xX3xX5fxX16bxX18xX3xXexX1xX6xX18xX59xX3xX5xXf9xX3xX5bxX447xX18xX3xX3dxX67xX3xXexXdxX18xX3xX4xX14exX21xX59xX3xX5fxX56xX18xX3xX1xXf9xX18xX19xX3xXexX1xX42dxX18xX3xXexX1xXdxX52xXexX3xX3dxXf9xX3xXexX16xX46xX21xX45xX18xX3xXexX1xX70xX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX51xX1xX46xX3xX3dxX1c9xX4xX3xX4x146c0xX18xX19xX3xX18xX1xX3exX3xXexX16xX4exX18xX3xX5bxX67xX6xX3xX5fxXf9xX18xX3xXexX1d0xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX39xX3axX6xX11bxX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxX17xX28xX21xXaxX12x13dacxX5cxX18xX3xX5xX3exX3fxX18xX19xX3xXexX1xX6xX18xX3xX48xX46xX6xX3xX4xX18bxX6xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xXexX21xX3xX5bxX56xXexX3xX1xX447xX18xX3xX217xX24dxX24dxX11bxXf4xXf4xXf4xX3xXexXe0xX18xX59xX3xX5bxX56xXexX3xX2xXf3xX24dx12eb8xX3xX51xX52xX3xX1xX17xX56xX4xX1xX21cxX3xX7xX5cxX18xX3xX5xX3exX3fxX18xX19xX3xXexX1xX6xX18xX3xXexXdxX4exX46xX3xXexX1xX49xX3xX5bxX56xXexX3xX2xX11bxXf4xX2xX217xX11bxXf4xXf4xXf4xX3xXexXe0xX18xX59xX3xX5bxX56xXexX3xX2xX2xX24dxX55bxX3xX51xX52xX3xX1xX17xX56xX4xX1xX21cxX3xX28xX17xX6xX18xX1xX3xXexX1xX46xX3xX5bxX56xXexX3xX2xX11bxX228xX226xX251xX3xXex10ac4xX3xX5bxX11exX18xX19xX59xX3xX5bxX56xXexX3xX2xXf4xXf3xX55bxX21cxX3xX19xXdxX5cxXdxX3xX19bxX46xX21xX52xXexX3xX3dxXdxX15fxX4xX3xX5xXf9xX48xX59xX3xXexX1xX46xX3xX18xX1xX14exXbxX3xX63xX18xX3xX5bxX67xX18xX1xX3xX4xX1xX17xX3xX217xX2xX3xX5xX6xX17xX3xX5bxX7fxX18xX19xX3xX3dxX477xXdxX3xX48xX40axX4xX3xXexX1xX46xX3xX18xX1xX14exXbxX3xX5fxX43bxX18xX1xX3xX19bxX46xX42dxX18xX3xX2xX2xX3xXexX16xXdxX15fxX46xX3xX5bxX11exX18xX19xX83xX18xX19xX3exX6cxXdxX83xXexX1xX16bxX18xX19xX11bxX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxX17xX28xX21xXaxX12xX13dxX4exX18xX3xX4xX56xX18xX1xX3xX5xXf9xX48xX3xXexX70xXexX3xX4xX1cxX18xX19xX3xXexX16bxX4xX3xX51xXdxX18xX1xX3xX28xX17xX6xX18xX1xX59xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xXexX21xX3xX5bx17442xX3xX4xX1x17307xX3xXexX16xX132xX18xX19xX3xXdexX42dxX21xX3xX28xX1c9xX18xX19xX59xX3xX5bxXf9xX17xX3xXexX56xX17xX3xX5bxX7fxXdxX3xX18xX19xX4e7xX3xX18xX1xX42dxX18xX3xX5xX1c9xX4xX3xX4xX1xXe0xXexX3xX5xX3exX3fxX18xX19xX3xX4xX6xX17xX59xX3xX18xXf0xX18xX19xX3xX5bxX7fxX18xX19xX59xX3xX7xX16bxX18xX19xX3xXexX56xX17xX59xX3xX4xX1xX46xX21xX4exX18xX3xX18xX19xX1xXdxX15fxXbxX21cxX3xX5bxX11exX18xX19xX3xXexX1xX6cxXdxX3xX5xX46xX1cxX18xX3xX19bxX46xX6xX18xX3xXexX42dxX48xX3xX4xX1xXf0xX48xX3xX5xX17xX3xX5bxX6cxXdxX3xX7xX70xX18xX19xX3xX18xX19xX3exX6cxXdxX3xX5xX6xX17xX3xX5bxX7fxX18xX19xX59xX3xX5xXf9xX48xX3xXexX70xXexX3xX4xX1cxX18xX19xX3xXexX16bxX4xX3xX6xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXdexX67bxX3xX1xX7fxXdxX11bxX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxX17xX28xX21xXaxX12xX0xXdxX48xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX210xXdxX28xXexX1xX215xX3xX217xXf4xXf4xXbxXdexX21cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX215xX3xX24dxX24dxX226xXbxXdexX21cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX83xX83xXdxX11bxX5fxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX11bxX3dxX18xX83xX18xX10xX210xX7xX83xXf3xX2xX24dxXf3xX83xX2xX251xX227xX28xXf3xX2xXf4xX257xX228xX24dxX24dxXexX228xXf3xX251xXf4xX257xX5xXf4xX11bxX264xXbxX19xX267xX16xX9xXf3xX217xX24dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xXexX21xX3xX23xXdxX18xX1xX3xX28xX17xX6xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX39xX3axX6xX3xX3dxX3exX3fxXexX3xX18xX1xXdxX45xX46xX3xX48xX49xX4xX3xXexXdxX4exX46xX3xX51xX52xX3xX1xX17xX56xX4xX1xX59xX3xX5bxX5cxX48xX3xX5fxX5cxX17xX3xX63xX18xX3xX5bxX67xX18xX1xX3xX5bxX6cxXdxX3xX7xX70xX18xX19xX3xX18xX19xX3exX6cxXdxX3xX5xX6xX17xX3xX5bxX7fxX18xX19xXaxX3xX210xXdxX28xXexX1xX9xXaxX217xXf4xXf4xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX24dxX24dxX226xXaxX3xX83xX12xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX11dxX11exX18xX19xX3xX4xX1xX124xX3xX130xX19xX46xX21xX400xX18xX3x15479xX18xX1xX3xXcxX17xX16bxX18xX59xX3xX126xX1xX3axX3xXcxX63xX18xX19xX3x1189exXdxX16bxX48xX3xX5bxX70xX4xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xXexX21xX3xX1bxX126xX23xX389xX3xXexX1xX6xX18xX3xX1bfxXdxX45xX18xX3xX13dxX1c5xX4xX59xX3xX88bxXdxX16bxX48xX3xX5bxX70xX4xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xXexX21xX3xX23xX389xX3xXexX1xX6xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX39xX3axX6xX3xXbxX1xX16bxXexX3xX5fxXdxX3a0xX46xX3xXexX56xXdxX3xX1xX7fxXdxX3xX18xX19xX1xX67xX11bxX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxX17xX28xX21xXaxX12xX130xXf0xX48xX3xXf3xXf4xXf3xXf3xX59xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xXexX21xX3xXbxX1xXe0xX18xX3xX5bxXe0xX46xX3xX5bxX56xXexX3xX7xX5cxX18xX3xX5xX3exX3fxX18xX19xX3xX48xX46xX6xX3xX2xX11bxX2xX24dxXf4xX11bxXf4xXf4xXf4xX3xXexXe0xX18xX59xX3xX7xX5cxX18xX3xX5xX3exX3fxX18xX19xX3xX5fxX16bxX18xX3xX2xX11bxX2xX257xXf4xX11bxXf4xXf4xXf4xX3xXexXe0xX18xX59xX3xX7xX5cxX18xX3xX5xX3exX3fxX18xX19xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX6xX18xX3xX28xX67xX4xX1xX3xX3dxX49xX3xX1xX7fxX3xX5xX477xX18xX3xX2xX11bxX257xXf3xXf4xX11bxXf4xXf4xXf4xX3xXexXe0xX18xX59xX3xX5fxX43bxX18xX1xX3xX19bxX46xX42dxX18xX3xXexX1xX46xX3xX18xX1xX14exXbxX3xX4xX18bxX6xX3xX18xX19xX3exX6cxXdxX3xX5xX6xX17xX3xX5bxX7fxX18xX19xX3xX5bxX56xXexX3xX2xXf3xX59xX24dxX3xXexX16xXdxX15fxX46xX3xX5bxX11exX18xX19xX83xX18xX19xX3exX6cxXdxX83xXexX1xX16bxX18xX19xX11bxX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxX17xX28xX21xXaxX12xX11dxX3a0xX3xX5bxX56xXexX3xX5bxX3exX3fxX4xX3xX51xX52xXexX3xX19bxX46xX5cxX3xX5bxX45xX3xX16xX6xX59xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xXexX21xX3xXexXdxX52xXbxX3xXexX49xX4xX3xXexXf0xX18xX19xX3xX4xX3exX6cxX18xX19xX3xX3dxXf9xX3xX4xX1xX67fxX3xXexX16xX132xX18xX19xX3xXexX43bxX48xX3xX51xXdxX52xX48xX3xX4xX16bxX4xX3xX18xX19xX46xX11exX18xX3xXexX1xX6xX18xX3xXbxX1x14503xX3xX1xX3fxXbxX59xX3xX19xXdxX16bxX3xXexX1xXf9xX18xX1xX3xXbxX1xXa43xX3xX1xX3fxXbxX3xX5bxX16bxXbxX3xX40axX18xX19xX3xX18xX1xX46xX3xX4x19045xX46xX3xXexX1xX67xX3xXexX16xX3exX6cxX18xX19xX59xX3xX18xX1xX46xX3xX4xXa69xX46xX3xX7x10419xX3xX28xX49xX18xX19xX3xX4xX18bxX6xX3xX51xX1xX16bxX4xX1xX3xX1xXf9xX18xX19xX11bxX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxX17xX28xX21xXaxX12xX1bxXa43xX18xX19xX3xX3dxX477xXdxX3xX5bxX3axX3xX5xXf9xX3xXexXdxX52xXexX3xX51xXdxX15fxX48xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX124xX59xX3xX19xXdxX5cxX48xX3xX19xXdxX16bxX3xXexX1xXf9xX18xX1xX3xX7xX5cxX18xX3xXbxX1x10540xX48xX3xX5bxX52xX18xX3xX48xX40axX4xX3xXexX70xXdxX3xX5bxX6xX11bxX3xXcxXf0xX18xX19xX3xX4xX3exX6cxX18xX19xX3xX3dxXf9xX3xX4xX1xX67fxX3xXexX16xX132xX18xX19xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xXexX16bxX4xX3xXexX43bxX48xX3xX51xXdxX52xX48xX3xX4xX16bxX4xX3xX18xX19xX46xX11exX18xX3xXexX1xX6xX18xX3xXbxX1xXa43xX3xX1xX3fxXbxX59xX3xX19xXdxX16bxX3xXexX1xXf9xX18xX1xX3xX1xX3fxXbxX3xX5xX147xX3xX5bxX16bxXbxX3xX40axX18xX19xX3xX18xX1xX46xX3xX4xXa69xX46xX3xXexX1xX67xX3xXexX16xX3exX6cxX18xX19xX11bxX3xX11dxX11exX18xX19xX3xXexX1xX6cxXdxX3xX5xX46xX1cxX18xX3xX19bxX46xX6xX18xX3xXexX42dxX48xX3xX5xX1c5xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX10xX3xX3dxXf9xX3xX18xX1c5xX48xX3xX5fxX1c5xXexX3xX18xX1xX46xX3xX4xXa69xX46xX3xX7xXa81xX3xX28xX49xX18xX19xX3xX4xX18bxX6xX3xX51xX1xX16bxX4xX1xX3xX1xXf9xX18xX19xX11bxX3xX88bxXdxX469xX3xX3dxX469xX18xX19xX3xXexX1xX67xX3xXbxX1xXa69xX18xX3xX1xXdxX15fxX18xX3xX4xX3axX59xX3xXexX43bxX48xX3xX51xXdxX52xX48xX3xX51xX1xX6xXdxX3xXexX1xX16bxX4xX3xX4xX16bxX4xX3xX51xX1xX16bxX4xX1xX3xX1xXf9xX18xX19xX3xX48xX477xXdxX59xX3xX51xX1xX16bxX4xX1xX3xX1xXf9xX18xX19xX3xXexXdxX45xX48xX3xX18xXf0xX18xX19xX11bxX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxX17xX28xX21xXaxX12xXcxXdxX52xXbxX3xXexX49xX4xX3xX18xX19xX1xXdxX4exX18xX3xX4xX40axX46xX3xX5bxX3a0xX3xXdexX42dxX21xX3xX28xX1c9xX18xX19xX3xX4xX447xX3xX4xX1xX52xX3xX51xX1xX17xX16bxX18xX3xX19bxX46xX5cxX18xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX124xX59xX3xX4xX1xX1d0xX3xX5bxX56xX17xX3xX3dxXf9xX3xX19xXdxX16bxX48xX3xX7xX16bxXexX3xX4xX16bxX4xX3xX5bxX447xX18xX3xX3dxX67xX3xXexX16xX1c9xX4xX3xXexX1xX46xX7fxX4xX3xXexX16xXdxX3a0xX18xX3xX51xX1xX6xXdxX3xXexX1xX1c9xX4xX3xX1xXdxX15fxX18xX3xX4xX16bxX4xX3xX4xX1xX124xX18xX1xX3xX7xX16bxX4xX1xX3xX5fxX16bxX18xX3xX1xXf9xX18xX19xX59xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX17xX16bxX18xX3xXbxX1xXa43xX3xX1xX3fxXbxX3xX3dxX477xXdxX3xXexXc4xX18xX19xX3xX51xX1xX16bxX4xX1xX3xX1xXf9xX18xX19xX11bxX3xX11dxXf0xX18xX19xX3xX51xX147xX3xX4xX16bxX4xX3xX51xX52xX3xX1xX17xX56xX4xX1xX3xX5bxXa69xX46xX3xXexX3exX3xX18xXf0xX48xX3xXf3xXf4xXf3xXf3xX3xX3dxXf9xX3xXexXdxX52xX18xX3xX1xXf9xX18xX1xX3xX7xXa81xX6xX3xX4xX1xX469xX6xX59xX3xX4xX5cxXdxX3xXexX56xX17xX59xX3xX18xX42dxX18xX19xX3xX4xXe0xXbxX3xX4xX16bxX4xX3xXexX1xXdxX52xXexX3xX5fxX67xX3xXbxX1xX49xX4xX3xX3dxX49xX3xX4xX1xX17xX3xX7xX5cxX18xX3xXdexX46xXe0xXexX59xX3xX51xXdxX18xX1xX3xX28xX17xX6xX18xX1xX3xXexX56xXdxX3xX4xX16bxX4xX3xX5bxX447xX18xX3xX3dxX67xX3xXbxX1xXa43xX3xX1xX3fxXbxX3xX3dxX477xXdxX3xXbxX1xX16bxXexX3xXexX16xXdxX3a0xX18xX3xX4xX18bxX6xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xXexX21xX3xX18xX1xX469xX18xX19xX3xX18xXf0xX48xX3xXexXdxX52xXbxX3xXexX1xX10xX17xX11bxX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX878xX46xXexX1xX17xX16xXaxX12xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX39xX17xX6xX0xX83xXbxX12
Thanh Hoa