Nơi lắng đọng hồn quê
(Baothanhhoa.vn) - Dù cuộc sống hiện đại, nhưng xen lẫn bên những ngôi nhà cao tầng khang trang, mái bằng kiên cố, hàng chục ngôi nhà gỗ hàng trăm năm tuổi mang đậm chất truyền thống văn hóa dân tộc ở thôn Trung Sơn, xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia vẫn trường tồn với thời gian.
cafbx122abx10f3dxe65ex1480fxf110xd8e1x14a9ax10694xX7x13562x102cax11d98x10e80x1251bx13b3fxX5x13f79xXaxd30bxX0xX7xXex151c6x1325ax11001xd786xX12xf0a3x1463dxXdxX3xX5x10114xX18xX19xX3xf749x133a2xX18xX19xX3xX1x14ab6xX18xX3x14003xf365xeb48xX0x137c5xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX31xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeeb2xX10xX6xe2bfxXaxX12x1109bxeeabxX3xX4xX2ex143a2xX4xX3xX7x1249axX18xX19xX3xX1xXdx15128xX18xX3xX24x123a9xXdx1404exX3xX18xX1x10147xX18xX19xX3xce2bxX10xX18xX3xX5x13340xX18xX3x148c3xX2fxX18xX3xX18xX1x1404cxX18xX19xX3xX18xX19x102ebxXdxX3xX18xX1xec86xX3xX4xX6xX17xX3xXex137c0xX18xX19xX3xcdacxX1xX6xX18xX19xX3xXexX16xX6xX18xX19xX64xX3x131d8x10435xXdxX3xX74x12bfbxX18xX19xX3xX90xXdxX2fxX18xX3xX4xX58xX64xX3xX1xX85xX18xX19xX3xX4xX1xe0aaxX4xX3xX18xX19xX80xXdxX3xX18xX1xX85xX3xX19x14fcbxX3xX1xX85xX18xX19xX3xXexX16x12c07xX9dxX3xX18xXccxX9dxX3xXexX2ex15058xXdxX3xX9dxX6xX18xX19xX3xX24xd790xX9dxX3xX4xX1xf5b0xXexX3xXexX16xX2exfc75x126a6xX18xX3xXexX1xX58xX18xX19xX3xeb6cxXccxX18xX3xX1xd7fexX6xX3xX4cx124d3xX18xX3xXexX54xX4xX3x13de1xX3xXexX1xX80xX18xX3xXcxX16xX2exX18xX19xX3x12204xX1cxX18xX64xX3xX6cx14522xX3xXcx13f7dxX18xX1xX3xX49xe747xXdxX64xX3xX1xX2exXe9xX5exX18xX3xXcxX119xX18xX1xX3xed2fxXdxX6xX3xXf3xX71xX18xX3xXexX16xX68xf3e8xX18xX19xX3xXexX2axX18xX3xXf3xd4baxXdxX3xXexX1xX138xXdxX3xX19xXdxX6xX18x139d2xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxed2bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX9dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15dxX10xX18xXexX10xX16xX3xX4cxXexX1xX2exX9dxX74xXaxX3xX7xXexXe9xX5xX10xX9xXax147d7xXdxX4cxXexX1x11147xX3x119a4xf6a0xX190xXbxX6cx10f58xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18dxX3xed67x13062x10d79xXbxX6cxX194xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18dxX31xX31xXdxX14dxX74xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX14dxXf3xX18xX31xX18xX10xX188xX7xX31x11edcxX190xX190xd564xX31xX2xX1cbxX1a0xX4cx14834xX2xcf75xX1d1xX1a0xX190xX2xXexX1a0xX1cbxX1d3xX19fxX19exX5xX190xX14dx10633xXbxX19xf6e6xX16xX9xX18fxX190xX1d3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX5xX20xX18xX19xX3xX24xX25xX18xX19xX3xX1xX2axX18xX3xX2dxX2exX2fxXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX15dxXccxX18xX3xX18xX1xX85xX3xX19xXc3xX3xX4xfa93xX6xX3xX19xXdxX6xX3xX24x11bd1xX18xX1xX3xX80xX18xX19xX3xfa05xX2fxX3xX1bxX19xX25xX4xX3xX49xX50xX18xX19xX64xX3xX103xX3xXexX1xX80xX18xX3xXcxX16xX2exX18xX19xX3xX110xX1cxX18xX3xX4xXf8xX3xXexX2exXd5xXdxX3xX24xX138xXdxX3xX90xX1xX17xX11exX18xX19xX3xX19xX8cxX18xX3xX1c8xX190xX190xX3xX18xXccxX9dxX3xXf3xX141xXdxX3xX1d1xX3xX24xX138xXdxX3xX4xX17xX18xX3xX4xX1xX9exX2exX3xX7xX58xX18xX19xX3xXexX62xXdxX3xX24xXfcxXe9xX14dxX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX9dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15dxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe9xX5xX10xX9xXaxX188xXdxX4cxXexX1xX18dxX3xX18fxX190xX190xXbxX6cxX194xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18dxX3xX19fxX190xX190xXbxX6cxX194xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18dxX31xX31xXdxX14dxX74xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX14dxXf3xX18xX31xX18xX10xX188xX7xX31xX1c8xX190xX190xX1cbxX31xX2xX1cbxX1a0xX4cxX1d1xX2xX1d3xX1d1xX1a0xX1c8xX1d1xXexX2xX2xX1d3xX1a0xX1d3xX5xX190xX14dxX1e1xXbxX19xX1e4xX16xX9xX19fxX1d1xX1c8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX5xX20xX18xX19xX3xX24xX25xX18xX19xX3xX1xX2axX18xX3xX2dxX2exX2fxXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX15dxXccxX18xX3xX18xX1xX85xX3xX24xX68xd513xX4xX3xXexX1xXdx10d29xXexX3xX90xX379xX3xXexX1xX10xX17xX3xX90xXdxX379xX18xX3xXexX16x11e85xX4xX3xXexX16xX2exXe9xXeaxX18xX3xXexX1xX58xX18xX19xX3xX19xX2axX9dxX3xX1a0xX3xX19xXdxX6xX18xX64xX3xX1c8xX3xX4xX1xX9exXdxX3xd152xX1a0xX3xX19xXdxX6xX18xX3xX19xXdxX7axX6xX64xX3xX1c8xX3xX74xX2exX2axX18xX19xX3xX1c8xX3xX74xX2fxX18x151d0xX3xX9dxX6xX18xX19xX3xX24xXdexX9dxX3xX18x144abxXexX3xX4xXd5xX3xX6cxX68xX6xX14dxX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX9dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15dxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe9xX5xX10xX9xXaxX188xXdxX4cxXexX1xX18dxX3xX18fxX190xX190xXbxX6cxX194xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18dxX3xX1d1xX1cbxX1cbxXbxX6cxX194xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18dxX31xX31xXdxX14dxX74xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX14dxXf3xX18xX31xX18xX10xX188xX7xX31xX1c8xX190xX190xX1cbxX31xX2xX1cbxX1a0xX4cxX1d1xX2xX1d3xX1d1xX19fxX1d1xX1a0xXexX1c8xX1d1xX1a0xX190xX1c8xX5xX190xX14dxX1e1xXbxX19xX1e4xX16xX9xX1cbxX190xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX5xX20xX18xX19xX3xX24xX25xX18xX19xX3xX1xX2axX18xX3xX2dxX2exX2fxXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX7xX58xX3xX1xX85xX18xX19xX3xX4xX1xXb6xX4xX3xX18xX19xX80xXdxX3xX18xX1xX85xX3xX103xX3xXexX1xX80xX18xX3xXcxX16xX2exX18xX19xX3xX110xX1cxX18xX64xX3xX1xX8cxX2exX3xX1xX379xXexX3xXex14c8exX3xX1xX5exX3xXexX1xX58xX18xX19xX3xX4xX54xXexX3xX90x118c9xX17xX64xX3xX6cxX85xX64xX3xX2dxX2exX9exX3xX19xXdxX6xX18xX19xX64xX3xX16xX2exXdxX64xX3xX9dxX4f2xX64xX3xX4x13b7exX6xX64xX3xX74xX58xX18xX3xXf3xX9exX4xX1xX3xX18xX1xX85xX3xX24xX379xX18xX3xX18xX1xX7axX18xX19xX3xX1xXdxX5exX18xX3xXf3xXdexXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX19xXdxX6xX3xX24xX236xX18xX1xX3xX18xX1xX68xX3xXexX16xX68xX138xX18xX19xX3xX90x1513fxX3xX4xXd5xX64xX3xX90xX5exX64xX3xX7xXdexXbxX64xX3xXexX22ex14356xX3xX24xXeaxX2exX3xX5xX85xX9dxX3xX74xXa2xX18xX19xX3xX19xXc3xX3xX5xXdxX9dxX3xX1xX17xf2bexX4xX3xX19xXb6xX64xX3xX4xeceaxX18xX19xX3xX24xX116xX3xX24xX68xX373xX4xX3xXf3xX85xXdxX3xX4xX1xXb6xX4xX3xX18xXccxX9dxX3xX24xX379xX18xX3xX1xX85xX18xX19xX3xXexX16xXccxX9dxX3xX18xXccxX9dxX3xXexX2exXd5xXdxX14dxX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX9dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15dxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe9xX5xX10xX9xXaxX188xXdxX4cxXexX1xX18dxX3xX18fxX190xX190xXbxX6cxX194xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18dxX3xX1d1xX1cbxX1c8xXbxX6cxX194xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18dxX31xX31xXdxX14dxX74xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX14dxXf3xX18xX31xX18xX10xX188xX7xX31xX1c8xX190xX190xX1cbxX31xX2xX1cbxX1a0xX4cxX1d1xX2xX1d3xX1d1xX19exX1a0xX1a0xXexX1a0xX1d3xX1d3xX1cbxX19exX5xX190xX14dxX1e1xXbxX19xX1e4xX16xX9xX18fxX190xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX5xX20xX18xX19xX3xX24xX25xX18xX19xX3xX1xX2axX18xX3xX2dxX2exX2fxXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1bxX1xX7axX18xX19xX3xX18xX3d5xXexX3xX4xX1xX62xX9dxX3xXexX16xXd5xX3xX18xX1xX2exX58xX9dxX3xX9dxX85xX2exX3xXexX1xX138xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX14dxX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX9dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15dxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe9xX5xX10xX9xXaxX188xXdxX4cxXexX1xX18dxX3xX18fxX190xX190xXbxX6cxX194xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18dxX3xX19exX1a0xX19exXbxX6cxX194xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18dxX31xX31xXdxX14dxX74xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX14dxXf3xX18xX31xX18xX10xX188xX7xX31xX1c8xX190xX190xX1cbxX31xX2xX1cbxX1a0xX4cxX1d1xX2xX1d3xX1d1xX19exX19exX1d1xXexX1cbxX1d3xX19fxX18fxX1d3xX5xX190xX14dxX1e1xXbxX19xX1e4xX16xX9xX18fxX18fxX1d1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX5xX20xX18xX19xX3xX24xX25xX18xX19xX3xX1xX2axX18xX3xX2dxX2exX2fxXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX4e2xX3xX18xX19xX62xX4xX1xX3xX4xX50fxX6xX64xX3xX4xX1xX20xX18xX3xX9dxX9exXdxX64xX3xX4xX9exX4xX3xX74x12573xX4xX3xX6cxXdxX2fxX18xX3xX1xX17xX6xX55fxX3xX24xX379xX18xX3xX74xX78dxX4xX3xXexX68xX138xX18xX19xX3xX19xXc3xX3xX18xX19xXccxX18xX3xXbxX1x13e93xX18xX19xX3xX19xXdxX7axX6xX3xX1a0xX3xX19xXdxX6xX18xX3xX18xX1xX85xX3xX18xX19xX17xX85xXdxX3xXf3xX141xXdxX3xX1c8xX3xX4xX1xX9exXdxX3xX4xX57fxX18xX19xX3xX24xX68xX373xX4xX3xX4xX1xX62xX9dxX3xX90xX1xX20xX4xX3xX1xX17xX6xX3xXf3xXccxX18xX3xX18xXd5xXdxX3xX1xX379xXexX3xX7xX78dxX4xX3xXexXdxX18xX1xX3xX6cxX11exX17xX14dxX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX9dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15dxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe9xX5xX10xX9xXaxX188xXdxX4cxXexX1xX18dxX3xX18fxX190xX190xXbxX6cxX194xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18dxX3xX19exX19exX19fxXbxX6cxX194xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18dxX31xX31xXdxX14dxX74xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX14dxXf3xX18xX31xX18xX10xX188xX7xX31xX1c8xX190xX190xX1cbxX31xX2xX1cbxX1a0xX4cxX1d1xX2xX1d3xX1d1xX19fxX2xX1cbxXexX19fxX19fxX1cbxX1d3xX1a0xX5xX190xX14dxX1e1xXbxX19xX1e4xX16xX9xX18fxX1d1xX1d3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX5xX20xX18xX19xX3xX24xX25xX18xX19xX3xX1xX2axX18xX3xX2dxX2exX2fxXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX2dxX2exX6xX18xX3xX18xXdxX5exX9dxX3xX4xX22exX6xX3xX18xX19xX68xX138xXdxX3xX4cxXfcxX18xX64xX3xX18xX1xX7axX18xX19xX3xX74xX78dxX4xX3xX4xX1xX62xX9dxX3xX90xX1xX20xX4xX3xX18xX19xX17xX85xXdxX3xX9dxXb6xX4xX3xX24xdd8bxX4xX1xX3xXexX1xd6cbxX9dxX3xX9dxec20xX3xX4xX7b2xX18xX3xX4xXf8xX3xef67xX3xX18xX19xX1xX119xX6xX3xX9dxX6xXe9xX3xX9dxX20xX18xX64xX3xX6cxX2exX6xX3xX24xX2exXd5xXdxX3xX18xX1xX7axX18xX19xX3xXexX1xX78dxX3xX6cxX2exXdxX3xX6cxe79dxX17xX3xXexX1xX10xX17xX3xX2dxX2exX6xX18xX3xX18xXdxX5exX9dxX3xX4xX22exX6xX3xX18xX19xX68xX138xXdxX3xX6cxX68xX6xX14dxX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX9dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15dxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe9xX5xX10xX9xXaxX188xXdxX4cxXexX1xX18dxX3xX18fxX190xX190xXbxX6cxX194xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18dxX3xX19fxX190xX190xXbxX6cxX194xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18dxX31xX31xXdxX14dxX74xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX14dxXf3xX18xX31xX18xX10xX188xX7xX31xX1c8xX190xX190xX1cbxX31xX2xX1cbxX1a0xX4cxX1d1xX2xX1d3xX1d1xX1d3xX190xX1a0xXexX1c8xX190xX1d3xX18fxX2xX5xX190xX14dxX1e1xXbxX19xX1e4xX16xX9xX19fxX1a0xX1a0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX5xX20xX18xX19xX3xX24xX25xX18xX19xX3xX1xX2axX18xX3xX2dxX2exX2fxXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x1136cxX54xXexX3xX7xX58xX3xX4cxX2exX3xX90xX1xX9exX4xX1xX3xX90xX1xXdxX3xX24xX379xX18xX3xX24xXfcxXe9xX3xX4xX1xX17xX3xX16xXa2xX18xX19xX64xX3xX18xX1xX7axX18xX19xX3xX18xX19xX80xXdxX3xX18xX1xX85xX3xX18xX85xXe9xX3xX4xXf8xX3xX7xf2f8xX3xXexX68xX1cxX18xX19xX3xX24xX2axX18xX19xX3xX90xXdxX379xX18xX3xXexX16xX38bxX4xX3xX16xXe3xXexX3xX5xX141xX18xX3xX7xX17xX3xXf3xX141xXdxX3xX18xX1xX85xX3xX4xXd5xX3xX103xX3xXcxX1xX85xX18xX1xX3xXbxX1xX58xX3xX49xX54xXdxX3x102fdxX18xX64xX3xXexX54exX18xX1xX3x147b1xX2exX11exX18xX19xX3xX1bxX6xX9dxX14dxX3xX4fxX50xX3xX18xX19xX80xXdxX3xX18xX1xX85xX3xX912xXexX3xX18xX1xXdxXeaxX2exX3xX24xX116xX3xX24xX68xX373xX4xX3xX4xX11exXdxX3xXexX62xX17xX3xX18xX1xX68xX18xX19xX3xXexXe3xXexX3xX4xX11exX3xX24xXeaxX2exX3xX5xX68xX2exX3xX19xXdxX7axX3xX90xX1xX9exX3xX18xX19xX2exXe9xX2fxX18xX3xXf3x12649xX18xX3xX18xX1xX7axX18xX19xX3xX18xX3d5xXexX3xX90xXdxX379xX18xX3xXexX16xX38bxX4xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX379xX3xX4xXd5xX3xX6cxX68xX6xX14dxX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1533bxX17xX4cxXe9xX3xXbxX15dxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX9dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15dxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe9xX5xX10xX9xXaxX188xXdxX4cxXexX1xX18dxX3xX18fxX190xX190xXbxX6cxX194xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18dxX3xX19fxX190xX190xXbxX6cxX194xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18dxX31xX31xXdxX14dxX74xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX14dxXf3xX18xX31xX18xX10xX188xX7xX31xX1c8xX190xX190xX1cbxX31xX2xX1cbxX1a0xX4cxX1d1xX2xX1d3xX19exX2xX2xX1cbxXexX1d1xX1cbxX18fxX19exX19exX5xX190xX14dxX1e1xXbxX19xX1e4xX16xX9xX1cbxX1c8xX1cbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX5xX20xX18xX19xX3xX24xX25xX18xX19xX3xX1xX2axX18xX3xX2dxX2exX2fxXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xd01axX18xX379xXbxX3xX6cxX68xX6x14223xX64xX3xX19xXdxX6xX18xX3xX19xXdxX7axX6xX3xX24xX68xX373xX4xX3xX19xXdxX6xX3xX4xX1xX22exX3xX4cxX50xX18xX19xX3xX5xX85xX9dxX3xXbxX1xX7b2xX18xX19xX3xX90xX1xX9exX4xX1xX3xXf3xX85xX3xX24xX577xXexX3xX74xX85xX18xX3xXexX1xX138xX3xX19xXdxX6xX3xXexXdxX2fxX18xX14dxX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX9dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15dxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe9xX5xX10xX9xXaxX188xXdxX4cxXexX1xX18dxX3xX18fxX190xX190xXbxX6cxX194xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18dxX3xX19exX1cbxX190xXbxX6cxX194xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18dxX31xX31xXdxX14dxX74xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX14dxXf3xX18xX31xX18xX10xX188xX7xX31xX1c8xX190xX190xX1cbxX31xX2xX1cbxX1a0xX4cxX1d1xX2xX1d3xX1d1xX1d3xX1c8xX1c8xXexX19fxX190xX190xX190xX190xX5xX190xX14dxX1e1xXbxX19xX1e4xX16xX9xX1cbxX19fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX5xX20xX18xX19xX3xX24xX25xX18xX19xX3xX1xX2axX18xX3xX2dxX2exX2fxXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX12dxXdxX7axX6xX3xX4xX2exX54xX4xX3xX7xX58xX18xX19xX3xX1xXdxX5exX18xX3xX24xX62xXdxX64xX3xX74xX85xX3xX4xX17xX18xX3xXf3xX50xX18xX19xX3xX24xXe3xXexX3xX6cxX116xX3xXcxX119xX18xX1xX3xX49xX11exXdxX3xXf3xX71xX18xX3xX19xXdxX7axX3xX19xX236xX18xX64xX3xX74xX11exX17xX3xXf3xX5exX3xX18xX1xX7axX18xX19xX3xX18xX3d5xXexX3xX24xXb13xXbxX3xXexX16xX2exXe9xXeaxX18xX3xXexX1xX58xX18xX19xX3xXf3xX58xX18xX3xX4xXf8xX3xX4xX22exX6xX3xX4cxXfcxX18xX3xXexX54xX4xX3x100d5xXdxX5exXexX14dxX3xXcxX62xXdxX3xX4xX9exX4xX3xX18xX19xX80xXdxX3xX18xX1xX85xX3xX4xXd5xX3xX18xX85xXe9xX64xX3xX4xX1xX22exX3xX18xX1xXfcxX18xX3xX16xXe3xXexX3xX74xXdxX379xXexX3xX4xX9exX4xX1xX3xX7xX20xXbxX3xX6cxX379xXbxX64xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xXexX16xX912xX3xX18xX54xXdxX3xXexX1xXe3xXexX3xXbxX1xX50xX3xX1xX373xXbxX3xXf3xX141xXdxX3xX90xX1xX80xX18xX19xX3xX19xXdxX6xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX17xX62xXexX3xXf3xX85xX3xX1xX62xX18xX3xX4xX1xX379xX3xX7xXa78xX3xX74xXe3xXexX3xXexXdxX5exX18xX64xX3xX5xX62xX4xX3xX5x1507fxX18xX19xX3xXf3xX141xXdxX3xXexX1xX379xX3xX19xXdxX141xXdxX3xX1xXdxX5exX18xX3xX24xX62xXdxX14dxX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX9dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15dxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe9xX5xX10xX9xXaxX188xXdxX4cxXexX1xX18dxX3xX18fxX190xX190xXbxX6cxX194xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18dxX3xX19exX19exX1d1xXbxX6cxX194xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18dxX31xX31xXdxX14dxX74xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX14dxXf3xX18xX31xX18xX10xX188xX7xX31xX1c8xX190xX190xX1cbxX31xX2xX1cbxX1a0xX4cxX1d1xX2xX1d3xX1d1xX1d3xX1d1xX1d1xXexX19exX1d3xX1a0xX1cbxX2xX5xX190xX14dxX1e1xXbxX19xX1e4xX16xX9xX1d1xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX5xX20xX18xX19xX3xX24xX25xX18xX19xX3xX1xX2axX18xX3xX2dxX2exX2fxXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX49xXdxX5exX18xX3xXcxX119xX18xX1xX3xX49xX11exXdxX3xX4xXf8xX3xX90xX1xX17xX11exX18xX19xX3xX1xX1cxX18xX3xX1a0xX190xX3xX18xX19xX80xXdxX3xX18xX1xX85xX3xX19xXc3xX64xX3xXexXdexXbxX3xXexX16xX2exX18xX19xX3xXexX16xX2fxX18xX3xX18fxX190x114a4xX3xX103xX3xXexX1xX80xX18xX3xXcxX16xX2exX18xX19xX3xX110xX1cxX18xX64xX3xX4xXf8xX3xXexX2exXd5xXdxX3xX24xX138xXdxX3xX90xX1xX17xX11exX18xX19xX3xXexX16xX2fxX18xX3xX4cxX68xX141xXdxX3xX1c8xX190xX190xX3xX18xXccxX9dxX14dxX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXab5xX2exXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX49xX17xX85xXdxX3xXcxX1xX2exX0xX31xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX31xXbxX12
Hoài Thu