Mỹ-Anh nối lại đàm phán thương mại qua hình thức trực tuyến
Người phát ngôn Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) ngày 4/5 xác nhận các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Anh sẽ được tổ chức trực tuyến vào ngày 5/5.
114ex49c2x9b3fx73e1x3491x28c8x771fx4fedx3aeaxX7x63ddx2988x7824x9f2fx7c21x3cedxX5x35d7xXax9b15x6ef8x8da4x8af4x8a07x1cc7xX1xX3xX17x7362xXdxX3xX5x5110xXdxX3x4c99x3854x19c3xX3xXbxX1x4c69xX17xX3xXexX1x6954x3c18xX17x59fdxX3xX24xX1fxXdxX3x8f3cx9142xX6xX3xX1x7199xX17xX1xX3xXexX1x8289xX4xX3xXex6614x3e4dxX4xX3xXexX37x752ax2f0cxX17xX0x1f8bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx45caxX10xX6xa747xXaxX12x830dxX30xX2dx928dxXdxX3xXbxX1xX28xXexX3xX17xX30x1b4bxX17xX3x30c3x77b6xX17xX3xXbxX1x719fxX17xX30xX3x75c1xX1fxXdxX3xX61xXdx7156xX17xX3xXcxX1xX2dxX2exX17xX30xX3xX24xX1fxXdxX3xX13xX14xX3x43a8x7102x44d4xXcx9b29x9e03xX3xX17xX30xX23xX4bxX3x9202xX4fx86f8xX3x48fdxX28xX4xX3xX17xX1x2ffbxX17xX3xX4xX28xX4xX3xX4xX37x1209xX4xX3xX22xX23xX24xX3xXbxX1xX28xX17xX3xXexX1xX2dxX2exX17xX30xX3xX24xX1fxXdxX3xX30xXdx3a47xX6xX3xX13xX14xX3x8638xX23xX3xX16xX17xX1xX3xX7x3611xX3xX22xX2dx2526xX4xX3xXex2518xX3xX4xX1xX41xX4xX3xXexX45xX46xX4xX3xXexX37xX4bxX4cxX17xX3xXd3xX23x7722xX3xX17xX30xX23xX4bxX3xXa3xX4fxXa3x3ea9xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx49c8xXf7xX61xX4bxXaxX12xX0xXdxX24xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX24xX7xX15xXbxX1xXf7xXexXf7xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX1xX3xX17xX1bxXdxX3xX5xX1fxXdxX3xX22xX23xX24xX3xXbxX1xX28xX17xX3xXexX1xX2dxX2exX17xX30xX3xX24xX1fxXdxX3xX36xX37xX6xX3xX1xX3bxX17xX1xX3xXexX1xX41xX4xX3xXexX45xX46xX4xX3xXexX37xX4bxX4cxX17xX3xX1xX3bxX17xX1xX3x7233xX17xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX45xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX101x33d2xX6xXf7xXexX1xX6xX17xX1xX1xXf7xX6xX101xXd3xX17xX4fxX17xX10x8639xX7xX4fx84f3x60cdxX2x7aefxX4fxX2x9e11xX1a0xX61xX19axX19bxX1a0xXa1xX19axX19axX19axXexXa1xXa3x1383x1b91xX5xX2xX101x2fd6xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX1xX3xX17xX1bxXdxX3xX5xX1fxXdxX3xX22xX23xX24xX3xXbxX1xX28xX17xX3xXexX1xX2dxX2exX17xX30xX3xX24xX1fxXdxX3xX36xX37xX6xX3xX1xX3bxX17xX1xX3xXexX1xX41xX4xX3xXexX45xX46xX4xX3xXexX37xX4bxX4cxX17xXaxX3xX61xX6xXexX6xX15xXbxX1xXf7xXexXf7xX15xXf7xX45xXdxX30xXdxX17xX6xX5xX15xX7xX45xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xa016xX4fxX4fxX4xX61xX17xXdxX24xX30xX101xXd3xXdxX10xXexX17xX6xX24xXbxX5xX37xX7xX101xXd3xX17xX4fxXex6addxX19axX19bxX4fxX37xXbxX5xXf7xX6xX61xX10xX61xX4fxXa5xXbxX4xX197xXd3xXf7xXd3xXexX4fxX19axX19bxX19axX19bx3fdbxX19bxXa3xX24bxX19bxXa3xX4fxXexXexXa5xXd3xX17xX24bxX6xX17xX1xX101xX1b2xXbxX30xXaxX3xX4fxX12xX5exX23xX17xX30xX3xX1x6594xX6xX3xXa5xX4cxXbxX3xXexX1fxXdxX3xX4xX176xX17xX30xX3x322fxX3xX97xXf7xX37xXexX1xX6xX24xXbxXexXf7xX17x4fb8xX3xX16xX17xX1xX101xX3xX95xX64xX30xX37x6152xX17xX217xX3xX16x1396x4bd8xX4fxXcxXcx5bf0xX74xX64xX9axX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xXf7xX61xX4bxXaxX12xXcxX45xX2dx3e37xX4xX3xX22xX269xX286xX3xX17xX30xX2dxX67xXdxX3xXbxX1xX28xXexX3xX17xX30xX71xX17xX3xX4x7479xX6xX3xXcxX1xX2cfxX3xXexX2dxX2b7xX17xX30xX3xX16xX17xX1xX3xX111xXf7xX45xXdxX7xX3x4bd2xXf7xX1xX17xX7xXf7xX17xX3xX22x8dacxX3xXexX1xX71xX17xX30xX3xX186xX28xXf7xX3xX4xX28xX4xX3xX4xX37xXb4xX4xX3xX22xX23xX24xX3xXbxX1xX28xX17xX3xX30xXdxXcdxX6xX3x8d15xXf7xX17xX61xXf7xX17xX3xXd3xX23xX3x67fbxX6xX7xX1xXdxX17xX30xXexXf7xX17xX3xX7xXdbxX3xX22xX2dxXdfxX4xX3xX17xX1bxXdxX3xX5xX1fxXdxX101xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xXf7xX61xX4bxXaxX12xX64xX30xX2dxX67xXdxX3xXbxX1xX28xXexX3xX17xX30xX71xX17xX3xX17xX23xX4bxX3xX17xX269xXdxX217xX3x69a2x1b9bxX176xX3xX19axX3xX186x456bxX17xX3xX22x7150xX37xX3xX186xX23xX4bxX3xXex9c89xX3xX7x8558xX17xX3xX7xX23xX17xX30xX3xX22x8d6exX3xX22xX1fxXexX3xX22xX2dxXdfxX4xX3xXexXdxX4cxX17xX3xXexX45xXdxX384xX17xX3xX4xX23xX17xX30xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xX4xX23xX17xX30xX3xXexX1bxXexX101xX3xX74xX3bxX3xXd3xXabxX4bxX286xX3xX4xX1x295fxX17xX30xX3xXexX71xXdxX3xX24xXf7xX17xX30xX3xX24xX37xX1bxX17xX3xX4xX269xX3xX24xXb4xXexX3xX4xX37xXb4xX4xX3xX22xX23xX24xX3xXbxX1xX28xX17xX3xX24xX6xX17xX30xX3xXex315axX17xX1xX3xXa5x2e4cxX4bxX3xX61xX46xX17xX30xX3x6b12x9bc0xXf7xX3xX61xX23xXdxX3xX19axX3xXexX37x3b00xX17xX101x3b75xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xXf7xX61xX4bxXaxX12xX297xX1xX3e6xX6xX3xX6xX17xX1xX3xX4x56fbxX17xX30xX3xX3f3xX1x4415xX17xX30xX3xX22x9079xX17xX1xX3xX24xXf7xX17xX30xX3xX24xX37xX1bxX17xX3xX22xX1fxXexX3xX22xX2dxXdfxX4xX3xXexX1xX378xX6xX3xXexX1xX37xXabxX17xX3xXexX1xX2dxX2exX17xX30xX3xX24xX1fxXdxX3xXexX46xX3xX61xXf7xX3xX22xX3ffxX4bxX3xXexX1xX6xX24xX3xXd3x533exX17xX30xX3xXd3xX2b7xXdxX3xX22xX1bxXdxX3xXexX28xX4xX3xXexX1xX2dxX2exX17xX30xX3xX24xX1fxXdxX3xX5xX2b7xX17xX3xX17xX1x1bdfxXexX3xX4xX2cfxX6xX3xX24xX3bxX17xX1xX101xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xXf7xX61xX4bxXaxX12xX74xX2dxX2exX17xX30xX3xX36xX37xX1bxX4xX3xX16xX17xX1xX3xX45xX67xXdxX3xX312xXdxX36cxX17xX3xX24xXdxX17xX1xX3xX4xX1xX3ebxX37xX3x4442xX37xX3xX95x1fa1xX96xX9axX3xXd3xX23xXf7xX3xX22xX3ffxX37xX3xX17xX75xX24xX3xX17xX6xX4bxX3xXd3xX23xX3xX1xXdxX84xX17xX3xX22xX6xX17xX30xX3xX22xX23xX24xX3xXbxX1xX28xX17xX3xXexX1xX378xX6xX3xXexX1xX37xXabxX17xX3xXexX1xX2dxX2exX17xX30xX3xX24xX1fxXdxX3xXd3xX2b7xXdxX3xX111xX45xX37xX7xX7xX10xX5xX7xX3xX4xX422xX17xX30xX3xX17xX1xX2dxX3xX4xX28xX4xX3xX22xX1bxXdxX3xXexX28xX4xX3xX5xX2b7xX17xX3xXexX45xX36cxX17xX3xXexX1xX4cxX3xX30xXdxX2b7xXdxX101xX4fxX101xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX37xXexX1xXf7xX45xXaxX12xX95xXcxXcxX29bxX74xX64xX4fxX74xXdxX10xXexX17xX6xX24x43abxX9axX0xX4fxXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)