Hỗ trợ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm kịp thời hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng, giảm nhẹ nỗi đau thương, mất mát cho trẻ em bị ảnh hưởng và trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản về việc triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ, chăm sóc đối tượng này.
ce62x10c9dx14834xe499x17a0cxcec3xf234x11eb3x17745xX7x118c2x1046bx15135xdcafx17536x17aa9xX5x14db4xXax16c32x1507bx149cfxX3xXex16e54x10b1bx1541axX3xX4xX1xf344x12bedxX3xX7xf035xX4xX3xXexX17xce87xX3xX10xX1exX3xf6b8x11c70xX3x18ab9xdd8fxX1xX3xX1xe10cx10e3dxX2fx14969xX3x12903xd373xX3xe2fdx1867bxXdxX3xX38xX2cxX4xX1xX3x1622exe8e4x13606xfd3exdf2bx110dcxX2x11dd1xX0x10cbexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX38xXaxX12xf45exX1xef44xX1exX3x10734xX2cxXbxX3xXexX1x15d52xXdxX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX1exX3xX7xX21xX4xX19xX3xX2fx16d01x173eexXdxX3xX38xX33x17ae5xX2fxX36xX19xX3xX36xXdxX2exX1exX3xX2fxX1xd31fxX3xX2fxX14xXdxX3xX3bxX6xX83xX3xXexX1xX33x11396xX2fxX36xX19xX3xX1excff9xXexX3xX1ex15dc6xXexX3xX4xX1xX39xX3xXexX17xX26xX3xX10xX1exX3xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX1xX3xX1xX33xX34xX2fxX36xX3xfeb7x11a2cxX3xXexX17xX26xX3xX10xX1exX3xX1ex10380xX3xX4xX84xXdxX3xX38xX39xX3xX3bxX3cxXdxX3xX38xX2cxX4xX1xX3xX44xX45xX46xX47xX48xX49xX2xX4bxX3xXexX17xe082xX2fxX3xX3bxX2cxX6xX3xX2bxXc8xX2fxX3xXex12d0axX2fxX1xX19xX3x10f1bxd76axX62xX48xX3xXexXfbxX2fxX1xX3xXcxX1xX6xX2fxX1xX3xX13xX21xX6xX3xX3bx15fcexX3xX4xX21xX3xXc7xX1dxX2fxX3xX2bxX2exX2fxX3xXc7x1937cxX3xXc7xXdx11528xX4xX3xXexX17xXdx12b3exX2fxX3xX67xX1xX6xXdxX3xXexX1x10194xX4xX3xX1xXdxX127xX2fxX3xX4xXacxX4xX3xX2bxXdxX127xX2fxX3xXbxX1xXacxXbxX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX1exX3xX7xX21xX4xX3xX3bx18231xXdxX3xXexX33xX18xX2fxX36xX3xX2fxXc8x15f3dx170ddxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX39xX38xX16axXaxX12xX0xXdxX1exX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX38xXexX1xX83xX1exX2bxX3xXdxX44xX10xX2fxXexX10xX17xXaxX3xX7xXexX16axX5xX10xX9xXaxe985xXdxX38xXexX1xffb5xX3x11530xf55dxX1acxXbx129a5x13f80xX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX1aaxX3x13b64xX1bbx140f7xXbxX1b0xX1b1xXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1aaxX4dxX4dxX4xX38xX2fxX16bxX2bxX6xX39xXexX1xX6xX2fxX1xX1xX39xX6xX16bxXc7xX2fxX4dxX38xX10xX7xX67xXexX39xXbxX4dxX2fxX10xX1a5xX7xX4dx15b33xX2xX1f0xX1acxX4dxX2xX4bxX1bdxX38xX2xX2xX1acxX1adxX2xX1f0xX1bdxXex17ca5xX1bdxX1adxX1bbxX5xX1f0xX49xXexX17xX6xX39xX49x19203xX83xX6xX49xX4xX1xX39xX49xXexX1xXdxX10xX83xX49xX2fxX16bx10d05xXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX1exX3xX7xX21xX4xX3xXexX17xX26xX3xX10xX1exX3xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX1xX3xX1xX33xX34xX2fxX36xX3xX38xX39xX3xX3bxX3cxXdxX3xX38xX2cxX4xX1xX3xX44xX45xX46xX47xX48xX49xX2xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX6xXbxXexXdxX39xX2fxXaxX12x143d4x15b99xX2fxX1xX3xX1exXdxX2fxX1xX3xX1x11363xX6x1339fxX16bxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX39xX38xX16axXaxX12xXcxX1xX10xX39xX3xX3bxX21xX19xX3x183d0xX34xX3x142d1xX6xX39xX3xX3bxf5e4xX2fxX36xX19xX3xXcxX1xX33xXa2xX2fxX36xX3xX2bxXdxX2fxX1xX3xXc7xXc8xX3x1940cxX115xX3xX1xX2b1xXdxX3xXexX17xXdxX12dxX2fxX3xX67xX1xX6xXdxX3xXexX1xX137xX4xX3xX1xXdxX127xX2fxX3xX67xX2cxXbxX3xXexX1xX6dxXdxX3xXc7xXdxX127xX4xX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xX4xX1xX39xX3xXexX17xX26xX3xX10xX1exX3xX5xXc8xX3xX4xX39xX2fxX3xX4xf81dxX6xX3xX7xX2exX2fxX3xXbxX1x11d85xX3xX2bxX2cxX3xX2fxX1xXdx13f0fxX1exX3xX44xX45xX46xX47xX48xX49xX2xX4bxX1b1xX3xXexX17xX26xX3xX10xX1exX3xX4xX21xX3xX4xX2exX3xX4xX1xX6xX3xXc7xXc8xX3xX1exX95xX3xXexd4a4xX3xXc7xX39xX2fxX36xX3xXc7x1467axX3xX2fxX1xXdxX31axX1exX3xX44xX45xX46xX47xX48xX49xX2xX4bxX1b1xX3xX4xX21xX3xX4xX1xX6xX3xX1xX39xfdf7xX4xX3xX1exX95xX3xXexX33fxX3xXc7xX39xX2fxX36xX3xXc7xX347xX3xX2fxX1xXdxX31axX1exX3xX44xX45xX46xX47xX48xX49xX2xX4bxX3xX4xX21xX3xX1xX39xXc8xX2fxX3xX4xX2exX2fxX1xX3xX67xX1xX21xX3xX67xX1xX1dxX2fxX3xXexX1xX10xX39xX3xX20dxX83xX16axX3xX3bxX2cxX2fxX1xX3xX4xX309xX6xX3xX101xX2b1xX3xX2acxX6xX39xX3xX3bxX2b1xX2fxX36xX19xX3xXcxX1xX33xXa2xX2fxX36xX3xX2bxXdxX2fxX1xX3xXc7xXc8xX3xX2c5xX115xX3xX1xX2b1xXdxX3xXc7xXc8xX3xX1xX33x137b1xX2fxX36xX3xX38x164abxX2fxX3xX4xX309xX6xX3x16c60xX83x185cexX3xX101xX2exX39xX3xXexX17xX18xX3xXexX17xX26xX3xX10xX1exX3xX46xXdxX127xXexX3xX62xX6xX1exX1b1xX3xX44xX1xXfbxX3xX3bxX3cxX39xX19xX3xX1xX33xX3d2xX2fxX36xX3xX38xX3d7xX2fxX3xXexX1xX137xX4xX3xX1xXdxX127xX2fxX3xX67xX2cxXbxX3xXexX1xX6dxXdxX3xXc7xXdxX127xX4xX3xX4xX1xX1dxX1exX3xX7xX21xX4xX3xXexX1xX6xX16axX3xXexX1x17970xX3xX4xX1xX39xX3xXexX17xX26xX3xX10xX1exX3xX1exXd2xX3xX4xX84xXdxX3xX38xX39xX3xX3bxX3cxXdxX3xX38xX2cxX4xX1xX3xX44xX45xX46xX47xX48xX49xX2xX4bxX3xXexX1xX10xX39xX3xX20dxX83xX16axX3xX3bxX2cxX2fxX1xX3xX4xX309xX6xX3xX2acxX83x1755axXexX3xXcxX17xX26xX3xX10xX1exX16bxX3x1866axX83xX3xXexXdxXefxX2fxX3xX2bxX15fxX3xXexX17x10cbbxX19xX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xX3bxX12dxX3xXexX17xX26xX3xX10xX1exX3xX3bxX33xX18xX4xX3xX4xX1xX1dxX1exX3xX7xX21xX4xX3xXexX1xX6xX16axX3xXexX1xX436xX3xX2bxX34xXdxX3xX2fxX36xX33xX6dxXdxX3xXexX1x18428xX2fxX19xX3xX4xXacxX3xX2fxX1xX4c2xX2fxX19xX3xX36xXdxX6xX3xX3bxX347xX2fxX1xX3xX2fxX1xX473xX2fxX3xX4xX1xX1dxX1exX3xX7xX21xX4xX3xX3bxX12dxX3xXexX17xX26xX3xX10xX1exX3xX3bxX33xX18xX4xX3xX7xX15fxX2fxX36xX3xXexX17xX39xX2fxX36xX3xX1exX84xXdxX3xXexX17xX33xX6dxX2fxX36xX3xX36xXdxX6xX3xX3bxX347xX2fxX1xX3xXc7xXc8xX3xX2bxX2exX39xX3xX3bxX2exX1exX3xX5xX18xXdxX3xX48bxX4xX1xX3xXexX15fxXexX3xX2fxX1xXa8xXexX3xX4xX1xX39xX3xXexX17xX26xX3xX10xX1exX1b1xX3xX13xX33xX3d2xX2fxX36xX3xX38xX3d7xX2fxX3xXexX1xX137xX4xX3xX1xXdxX127xX2fxX3xX20dxX83xX16axX3xXexX17xX347xX2fxX1xX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX19xX3xX4xX6xX2fxX3xXexX1xXdxX127xXbxX3xXexX17xX26xX3xX10xX1exX3xX2bxX2cxX3xX1b0xX4c2xX1exX3xX1xX3cxXdxX19xX3xXexX17xX26xX3xX10xX1exX3xX4xX21xX3xX2fxX36xX83xX16axX3xX4xXa2xX3xX2bxX2cxX3xX2bxX3cxX39xX3xX5xX137xX4xX19xX3xX2bxX21xX4xX3xX5xX2b1xXexX19xX3xX2bxe78bxX3xX17xXa2xXdxX3xXc7xXc8xX3xXexX17xX26xX3xX10xX1exX3xX4xX21xX3xX1xX39xXc8xX2fxX3xX4xX2exX2fxX1xX3xX3bxX362xX4xX3xX2bxXdxX127xXexX3xXexX17xX39xX2fxX36xX3xX2bxX15fxXdxX3xX4xX2exX2fxX1xX3xX38xX2cxX4xX1xX3xX2bxX127xX2fxX1xX3xX44xX45xX46xX47xX48xX49xX2xX4bxX1b1xX3xX4xX1xXfbxX3xX3bxX3cxX39xX3xX4xXacxX4xX3xX4xXa2xX3xX7xX34xX3xXexX17xX18xX3xX36xXdx134c3xXbxX3xX1b0xX115xX3xX1xX2b1xXdxX3xXexXdxX436xXbxX3xX2fxX1xX473xX2fxX19xX3xX2fxX83xX84xXdxX3xX38xX33xX89xX2fxX36xX19xX3xX4xX1xX1dxX1exX3xX7xX21xX4xX3xXexX17xX26xX3xX10xX1exX3xX1exXd2xX3xX4xX84xXdxX3xX38xX39xX3xX3bxX3cxXdxX3xX38xX2cxX4xX1xX3xX44xX45xX46xX47xX48xX49xX2xX4bxX1b1xX3xXexX33xX3xXc7xXa8xX2fxX19xX3xXexX17xX18xX3xX36xXdxX608xXbxX3xX67xX2cxXbxX3xXexX1xX6dxXdxX3xX3bxX15fxXdxX3xXc7xX3d2xXdxX3xXexX17xX26xX3xX10xX1exX3xX2bxX2cxX3xX1exXd2xX3xX4xX84xXdxX3xX38xX39xX3xX3bxX3cxXdxX3xX38xX2cxX4xX1xX3xX44xX45xX46xX47xX48xX49xX2xX4bxX3xX3bxX12dxX3xX36xXdxX608xXbxX3xX4xX1xX39xX3xXexX17xX26xX3xX10xX1exX3xX36xXdxX2exX1exX3xX2bxX3d2xXexX3xX7xX6xX2fxX36xX3xX4xX1xXa8xX2fxX3xXexX4c2xX1exX3xX5x114f5xX3xXc7xXc8xX3xX3bxX33xX18xX4xX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX1exX3xX7xX21xX4xX3xX2bxX64xX2fxX36xX3xX4xXacxX4xX3xX1xX347xX2fxX1xX3xXexX1x154a3xX4xX3xXbxX1xf395xX3xX1xX18xXbxX1b1xX3x14ce1xX1xX15fxXdxX3xX1xX18xXbxX3xXc7xX3d2xXdxX3xX4xXacxX4xX3xX7xX34xX19xX3xX2bxX6xX2fxX19xX3xX2fxX36xXc8xX2fxX1xX3xXc7xXc8xX3xX100xX101xX62xX48xX3xX4xXacxX4xX3xX1xX83xX16axX127xX2fxX19xX3xXexX1xX2cxX3xX1b0xX115xX19xX3xXexX1xXc8xX2fxX1xX3xXbxX1xX15fxX3xXexX17xXdxX12dxX2fxX3xX67xX1xX6xXdxX3xXexX1xX137xX4xX3xX1xXdxX127xX2fxX3xX67xX2cxXbxX3xXexX1xX6dxXdxX3xX4xX1xX48bxX2fxX1xX3xX7xXacxX4xX1xX3xXexX17xX18xX3xX36xXdxX608xXbxX3xX1b0xX115xX3xX1xX2b1xXdxX3xX3bxX15fxXdxX3xXc7xX3d2xXdxX3xXexX17xX26xX3xX10xX1exX3xX1exXd2xX3xX4xX84xXdxX3xX38xX39xX3xX3bxX3cxXdxX3xX38xX2cxX4xX1xX3xX44xX45xX46xX47xX48xX49xX2xX4bxX3xXexX1xX10xX39xX3xX20dxX83xX16axX3xX3bxX2cxX2fxX1xX16bxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX39xX38xX16axXaxX12xX2a9xX34xX3xXcxX33xX3xXbxX1xXacxXbxX3xX4xX1xXfbxX3xX3bxX3cxX39xX19xX3xX1xX33xX3d2xX2fxX36xX3xX38xX3d7xX2fxX3xXexX1xX137xX4xX3xX1xXdxX127xX2fxX3xX67xX2cxXbxX3xXexX1xX6dxXdxX3xXc7xXdxX127xX4xX3xX3bxX1dxX2fxX36xX3xX67xX6c9xX3xX67xX1xX6xXdxX3xX7xXdxX2fxX1xX19xX3xXexX1xX309xX3xXexX312xX4xX3xXbxX1xXacxXbxX3xX5xX6c9xX3xX3bxX15fxXdxX3xXc7xX3d2xXdxX3xXexX17xX26xX3xX10xX1exX3xX1exXd2xX3xX4xX84xXdxX3xX38xX39xX3xX3bxX3cxXdxX3xX38xX2cxX4xX1xX3xX44xX45xX46xX47xX48xX49xX2xX4bxX3xX3bxX33xX18xX4xX3xX2fxX36xX33xX6dxXdxX3xXexX1xX4c2xX2fxX19xX3xX4xXacxX3xX2fxX1xX4c2xX2fxX19xX3xX36xXdxX6xX3xX3bxX347xX2fxX1xX3xX2fxX1xX473xX2fxX3xX4xX1xX1dxX1exX3xX7xX21xX4xX3xXexX1xX6xX16axX3xXexX1xX436xX3xX3bxX12dxX3xXexX17xX26xX3xX10xX1exX3xX3bxX33xX18xX4xX3xX7xX15fxX2fxX36xX3xXexX17xX39xX2fxX36xX3xX1exX84xXdxX3xXexX17xX33xX6dxX2fxX36xX3xX36xXdxX6xX3xX3bxX347xX2fxX1xX3xXc7xXc8xX3xX2bxX2exX39xX3xX3bxX2exX1exX3xX5xX18xXdxX3xX48bxX4xX1xX3xXexX15fxXexX3xX2fxX1xXa8xXexX3xX4xX1xX39xX3xXexX17xX26xX1b1xX3xXexX17xX18xX3xX36xXdxX608xXbxX3xXbxX1xXacxXbxX3xX5xX6c9xX3xX4xX1xX39xX3xXexX17xX26xX3xX10xX1exX3xXexX1xX10xX39xX3xX20dxX83xX16axX3xX3bxX2cxX2fxX1xX3xX4xX309xX6xX3xXbxX1xXacxXbxX3xX5xX83xX473xXexX3xX3bxX12dxX3xX2bxX2exX39xX3xX3bxX2exX1exX3xX20dxX83xX16axX123xX2fxX19xX3xX5xX18xXdxX3xX48bxX4xX1xX3xX4xX309xX6xX3xXexX17xX26xX3xX10xX1exX3xX67xX1xX84xX2fxX36xX3xX2bxX2cxX3xX1b0xX4c2xX1exX3xX1xX3cxXdxX3xX38xX39xX3xX4xXacxX4xX3xX10xX1exX3xX67xX1xX84xX2fxX36xX3xX4xX21xX3xX7xX137xX3xX36xXdxXacxX1exX3xX1xX2b1xX3xX4xX309xX6xX3xX4xX1xX6xX19xX3xX1exX95xX16bxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX39xX38xX16axXaxX12xX2a9xX34xX3xfef0xXdxXacxX39xX3xX38xX312xX4xX3xXc7xXc8xX3x17d0axXc8xX39xX3xXexX3cxX39xX3xX4xX1xXfbxX3xX3bxX3cxX39xX3xX700xX1x18a3axX2fxX36xX3xX98dxXdxXacxX39xX3xX38xX312xX4xX3xXc7xXc8xX3xX999xXc8xX39xX3xXexX3cxX39xX3xX4xXacxX4xX3xX1xX83xX16axX127xX2fxX19xX3xXexX1xX2cxX3xX1b0xX115xX19xX3xXexX1xXc8xX2fxX1xX3xXbxX1xX15fxX3xXc7xXc8xX3xX4xXacxX4xX3xX4xXa2xX3xX7xX34xX3xX36xXdxXacxX39xX3xX38xX312xX4xX3xXexX1xX10xX39xX3xX38x16246xXdxX19xX3xX2fx14fe0xX1exX3xXexX1xX84xX2fxX36xX3xXexXdxX2fxX19xX3xX1xXd2xX3xX7xXa2xX3xX17xXdxXefxX2fxX36xX3xX4xX309xX6xX3xXexX17xX26xX3xX10xX1exX3xX2bxX2cxX3xX1exXd2xX3xX4xX84xXdxX3xX38xX39xX3xX3bxX3cxXdxX3xX38xX2cxX4xX1xX3xX44xX45xX46xX47xX48xX49xX2xX4bxX3xX3bxX12dxX3xX2bxX2exX39xX3xX3bxX2exX1exX3xX20dxX83xX16axX123xX2fxX3xX17xXdxXefxX2fxX36xX3xXexX33xX3xX4xX309xX6xX3xXexX17xX26xX3xX10xX1exX16bxX3xf5a1xX287xXdxX3xX1xX39xX3cxXexX3xX3bxX2b1xX2fxX36xX3xX4xX1xX1dxX1exX3xX5xX39xX19xX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xXbxX1xX2exXdxX3xXexX1xXdxX436xXexX3xXexX1xX137xX4xX19xX3xX4xX312xX3xXexX1xX12dxX3xXc7xXc8xX3xXexX84xX2fxX3xXexX17xX287xX2fxX36xX3xX2fxX36xX83xX16axX127xX2fxX3xXc7xX287xX2fxX36xX3xX4xX309xX6xX3xX1xX287xX4xX3xX7xXdxX2fxX1xX19xX3xX2fxX1xX64xX1exX3xX3bxX2b1xX2fxX36xX3xXc7xXdxXefxX2fxX19xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX26xX3xX67xX2cxXbxX3xXexX1xX6dxXdxX19xX3xX36xXdxX608xXbxX3xX4xXacxX4xX3xX10xX1exX3xX4xX21xX3xXexX1xXefxX1exX3xX3bxXdxX123xX83xX3xX67xXdxX127xX2fxX3xX3bxX12dxX3xXc7xX33xX18xXexX3xX20dxX83xX6xX3xX67xX1xX21xX3xX67xX1xX1dxX2fxX19xX3xX1exXa8xXexX3xX1exXacxXexX19xX3xXexXdxX436xXbxX3xXexX312xX4xX3xX1xX287xX4xX3xXexX473xXbxX16bxX3xX44xX1xXfbxX3xX3bxX3cxX39xX3xX4xXacxX4xX3xX4xXa2xX3xX7xX34xX3xX36xXdxXacxX39xX3xX38xX312xX4xX3xX4xX84xX2fxX36xX3xX5xX473xXbxX3xXexX1xX137xX4xX3xX1xXdxX127xX2fxX3xXexX15fxXexX3xX4xXacxX4xX3xX4xX1xX48bxX2fxX1xX3xX7xXacxX4xX1xX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xX36xXdxXacxX39xX3xX38xX312xX4xX3xX4xX1xX39xX3xXexX17xX26xX3xX10xX1exX3xX1exXd2xX3xX4xX84xXdxX3xX38xX39xX3xX3bxX3cxXdxX3xX38xX2cxX4xX1xX3xX44xX45xX46xX47xX48xX49xX2xX4bxX1b1xX3xX20dxX83xX6xX2fxX3xXexX4c2xX1exX3xX1xX83xX16axX3xX3bxX2b1xX2fxX36xX19xX3xXc7xX473xX2fxX3xX3bxX2b1xX2fxX36xX3xX2fxX36xX83xXd2xX2fxX3xX67xXdxX2fxX1xX3xXbxX1xX48bxX3xX3bxX12dxX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xX7xXacxX4xX1xX3xXc7xX34xX19xX3xX3bxXd2xX3xX38xX6f9xX2fxX36xX19xX3xXexX1xXdxX436xXexX3xX2bxX2cxX3xXbxX1xX312xX4xX3xXc7xX312xX3xX1xX287xX4xX3xXexX473xXbxX3xX27cxX2fxX1xXa8xXexX3xX5xXc8xX3xXexX17xX6xX2fxX36xX3xXexX1xXdxX436xXexX3xX2bxX2cxX3xXbxX1xX312xX4xX3xXc7xX312xX3xX1xX287xX4xX3xXexX473xXbxX3xXexX17xX137xX4xX3xXexX83xX16axX436xX2fxX289xX3xX3bxX12dxX3xX36xXdxX608xXbxX3xX4xX1xX39xX3xXexX17xX26xX3xX10xX1exX3xX1exXd2xX3xX4xX84xXdxX3xX38xX39xX3xX3bxX3cxXdxX3xX38xX2cxX4xX1xX3xX44xX45xX46xX47xX48xX49xX2xX4bxX3xX4xX21xX3xX3bxXdxX123xX83xX3xX67xXdxX127xX2fxX3xX1xX287xX4xX3xXexX473xXbxX3xX3bx11cdexX16axX3xX3bxX309xX1b1xX3xX44xX1xXfbxX3xX3bxX3cxX39xX3xX4xXacxX4xX3xX4xXa2xX3xX7xX34xX3xX36xXdxXacxX39xX3xX38xX312xX4xX3xX4xX84xX2fxX36xX3xX5xX473xXbxX3xXbxX1xX15fxXdxX3xX1xX18xXbxX3xXc7xX3d2xXdxX3xX4xX1xX48bxX2fxX1xX3xX20dxX83xX16axX123xX2fxX3xX3bxX2cxX6xX3xXbxX1xX33xXa2xX2fxX36xX3xXexX48bxX4xX1xX3xX4xX137xX4xX3xXc7xX473xX2fxX3xX3bxX2b1xX2fxX36xX3xX4xXacxX4xX3xXex18df3xX3xX4xX1xX6f4xX4xX19xX3xX4xXacxX4xX3xX2fxX1xXc8xX3xX1xX2exX39xX3xXexX4c2xX1exX3xX20dxX83xX6xX2fxX3xXexX4c2xX1exX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xX1xX287xX4xX3xX2bxXcf1xX2fxX36xX3xX2bxX2exX39xX3xXexX17xX18xX3xX1xX287xX4xX3xXexX473xXbxX3xX5xX4c2xX83xX3xX38xXc8xXdxX3xX4xX1xX39xX3xXexX17xX26xX3xX10xX1exX3xX1exXd2xX3xX4xX84xXdxX3xX38xX39xX3xX3bxX3cxXdxX3xX38xX2cxX4xX1xX3xX44xX45xX46xX47xX48xX49xX2xX4bxX3xX3bxX6xX2fxX36xX3xXexX1xX10xX39xX3xX1xX287xX4xX3xXexX3cxXdxX3xX4xXacxX4xX3xX4xXa2xX3xX7xX34xX3xX36xXdxXacxX39xX3xX38xX312xX4xX3xX1exXc8bxX1exX3xX2fxX39xX2fxX19xX3xX36xXdxXacxX39xX3xX38xX312xX4xX3xXbxX1xXcf1xX3xXexX1xX84xX2fxX36xX16bxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX39xX38xX16axXaxX12xX2a9xX34xX3x12140xX3xXexX436xX3xX4xX1xXfbxX3xX3bxX3cxX39xX3xX4xXacxX4xX3xX4xXa2xX3xX7xX34xX3xX3bxXdxX123xX83xX3xXexX17xX2cxX19xX3xX4xXacxX4xX3xX4xXa2xX3xX7xX34xX3xX4xXacxX4xX1xX3xX5xX16axX3xXexX473xXbxX3xXexX17xX83xX2fxX36xX3xXexX17xXefxX2fxX3xX3bxX2cxX6xX3xX2bxXc8xX2fxX3xXexXfbxX2fxX1xX3xX2bxX2exX39xX3xX3bxX2exX1exX3xX33xX83xX3xXexXdxXefxX2fxX3xX4xX1xX1dxX1exX3xX7xX21xX4xX19xX3xX3bxXdxX123xX83xX3xXexX17xX2cxX19xX3xXexX1xX137xX4xX3xX1xXdxX127xX2fxX3xX4xXacxX4xX3xX2bxXdxX127xX2fxX3xXbxX1xXacxXbxX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xX67xX2cxXbxX3xXexX1xX6dxXdxX3xX4xXacxX4xX3xXexX17xX33xX6dxX2fxX36xX3xX1xX18xXbxX3xXexX17xX26xX3xX10xX1exX3xX1exXd2xX3xX4xX84xXdxX3xX2bxX2cxX3xX2fxX1xXdxX31axX1exX3xX38xX2cxX4xX1xX3xX2bxX127xX2fxX1xX3xX44xX45xX46xX47xX48xX49xX2xX4bxX3xXc7xXc8xX3xXexX17xX26xX3xX10xX1exX3xX3bxX6xX2fxX36xX3xX4xXacxX4xX1xX3xX5xX16axX3xX16axX3xXexX436xX3xX3bxX12dxX3xXbxX1xX9abxX2fxX36xX19xX3xX4xX1xX15fxX2fxX36xX3xX38xX2cxX4xX1xX3xX2bxX127xX2fxX1xX3xX44xX45xX46xX47xX48xX49xX2xX4bxX3xXexX1xX10xX39xX3xX20dxX83xX16axX3xX3bxX2cxX2fxX1xX3xXexX3cxXdxX3xX999xXdxX123xX83xX3xX2xX1adxX3xX4xX309xX6xX3xX2acxX83xX473xXexX3xXcxX17xX26xX3xX10xX1exX1b1xX3xX44xX1xXfbxX3xX3bxX3cxX39xX19xX3xX1xX33xX3d2xX2fxX36xX3xX38xX3d7xX2fxX3xXexX1xX137xX4xX3xX1xXdxX127xX2fxX3xX67xX2cxXbxX3xXexX1xX6dxXdxX3xXc7xXdxX127xX4xX3xX4xXa8xXbxX3xXexX1xX26xX3xX2bxX2exX39xX3xX1xXdxX12dxX1exX3xX16axX3xXexX436xX3xX1exXdxX31axX2fxX3xXbxX1xX48bxX3xX4xX1xX39xX3xXexX17xX26xX3xX10xX1exX3xX1exXd2xX3xX4xX84xXdxX3xX38xX39xX3xX3bxX3cxXdxX3xX38xX2cxX4xX1xX3xX44xX45xX46xX47xX48xX49xX2xX4bxX1b1xX3xX4xX1xXfbxX3xX3bxX3cxX39xX3xX4xXacxX4xX3xX4xXa2xX3xX7xX34xX3xX16axX3xXexX436xX3xX20dxX83xX6xX2fxX3xXexX4c2xX1exX3xX4xX1xX1dxX1exX3xX7xX21xX4xX3xX7xX6f4xX4xX3xX67xX1xX5a7xX10xX3xXc7xXc8xX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xX4xX1xX39xX3xXexX17xX26xX3xX10xX1exX3xX2bxX2cxX3xX1exXd2xX3xX4xX84xXdxX3xX38xX39xX3xX3bxX3cxXdxX3xX38xX2cxX4xX1xX3xX44xX45xX46xX47xX48xX49xX2xX4bxX3xX3bxX33xX18xX4xX3xXexXdxX436xXbxX3xX4xX473xX2fxX3xX4xXacxX4xX3xX38xX2cxX4xX1xX3xXc7xX312xX3xX3bxXdxX123xX83xX3xXexX17xX2cxX19xX3xX4xX1xX1dxX1exX3xX7xX21xX4xX3xX7xX6f4xX4xX3xX67xX1xX5a7xX10xX3xXbxX1xX6f9xX3xX1xX18xXbxX16bxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX39xX38xX16axXaxX12xX100xX101xX62xX48xX3xX4xXacxX4xX3xX1xX83xX16axX127xX2fxX19xX3xXexX1xX2cxX3xX1b0xX115xX19xX3xXexX1xXc8xX2fxX1xX3xXbxX1xX15fxX3xXexX1xX33xX6dxX2fxX36xX3xX1b0xX83xX16axXefxX2fxX3xX17xXc8xX3xX7xX39xXacxXexX19xX3xX4xX473xXbxX3xX2fxX1xX473xXexX3xX7xX15fxX3xX5xX33xX18xX2fxX36xX19xX3xX38xX6xX2fxX1xX3xX7xXacxX4xX1xX19xX3xX1xX39xXc8xX2fxX3xX4xX2exX2fxX1xX3xX4xX312xX3xXexX1xX12dxX19xX3xX3bxXdxX123xX83xX3xX67xXdxX127xX2fxX3xX4xX1xX1dxX1exX3xX7xX21xX4xX3xXex191e0xX2fxX36xX3xXexX17xX33xX6dxX2fxX36xX3xX1xX18xXbxX3xXexX17xX26xX3xX10xX1exX3xX4xX21xX3xX4xX1xX6xX19xX3xX1exX95xX3xX1exXa8xXexX3xX38xX39xX3xX3bxX3cxXdxX3xX38xX2cxX4xX1xX3xX44xX45xX46xX47xX48xX49xX2xX4bxX19xX3xX2fxX36xX83xX16axX127xX2fxX3xXc7xX287xX2fxX36xX3xX4xX309xX6xX3xXexX17xX26xX3xX10xX1exX3xXc7xXc8xX3xX2fxX36xX33xX6dxXdxX3xX36xXdxXacxX1exX3xX1xX2b1xX3xX4xX309xX6xX3xXexX17xX26xX3xX10xX1exX3xX3bxX12dxX3xX4xX21xX3xX2bxXdxX127xX2fxX3xXbxX1xXacxXbxX3xXexX17xX18xX3xX36xXdxX608xXbxX3xX67xX2cxXbxX3xXexX1xX6dxXdxX19xX3xXbxX1xX6f9xX3xX1xX18xXbxX16bxX3xX2c5xX4c2xX16axX3xX38xX137xX2fxX36xX3xX67xX436xX3xX1xX39xX3cxX4xX1xX3xXc7xX123xX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX1exX3xX7xX21xX4xX19xX3xX2fxX83xX84xXdxX3xX38xX33xX89xX2fxX36xX3xXexX17xX33xX3d2xX4xX3xX1exXa01xXexX3xXc7xXc8xX3xX5xX4c2xX83xX3xX38xXc8xXdxX3xX3bxX15fxXdxX3xXc7xX3d2xXdxX3xX2fxX1xX21xX1exX3xXexX17xX26xX3xX10xX1exX3xX2fxXc8xX16axX3xXexX3cxXdxX3xX3bxX2cxX6xX3xXbxX1xX33xXa2xX2fxX36xX1b1xX3x15949xX1xf982xX2fxX3xXexX17xX33xXa2xX2fxX36xX3xXexXcf1xX3xX4xX1xX6f4xX4xX3xX17xXc8xX3xX7xX39xXacxXexX19xX3xX5xX473xXbxX3xX38xX6xX2fxX1xX3xX7xXacxX4xX1xX3xXexX17xX26xX3xX10xX1exX3xX5xXc8xX3xX4xX39xX2fxX3xX4xX309xX6xX3xX7xX2exX2fxX3xXbxX1xX312xX3xX2bxX2cxX3xX2fxX1xXdxX31axX1exX3xX44xX45xX46xX47xX48xX49xX2xX4bxX1b1xX3xXexX17xX26xX3xX10xX1exX3xX4xX21xX3xX4xX2exX3xX4xX1xX6xX3xXc7xXc8xX3xX1exX95xX3xXexX33fxX3xXc7xX39xX2fxX36xX3xXc7xX347xX3xX2fxX1xXdxX31axX1exX3xX44xX45xX46xX47xX48xX49xX2xX4bxX1b1xX3xX4xX21xX3xX4xX1xX6xX3xX1xX39xX362xX4xX3xX1exX95xX3xXexX33fxX3xXc7xX39xX2fxX36xX3xXc7xX347xX3xX2fxX1xXdxX31axX1exX3xX44xX45xX46xX47xX48xX49xX2xX4bxX3xX4xX21xX3xX1xX39xXc8xX2fxX3xX4xX2exX2fxX1xX3xX67xX1xX21xX3xX67xX1xX1dxX2fxX19xX3xX36xX33fxXdxX3xXc7xX123xX3xX2a9xX34xX3xX2acxX6xX39xX3xX3bxX2b1xX2fxX36xX19xX3xXcxX1xX33xXa2xX2fxX36xX3xX2bxXdxX2fxX1xX3xXc7xXc8xX3xX2c5xX115xX3xX1xX2b1xXdxX3xX3bxX12dxX3xXexXcf1xX2fxX36xX3xX1xX18xXbxX19xX3xX2bxXacxX39xX3xX4xXacxX39xX3xX3dexX83xX3e0xX3xX101xX2exX39xX3xXexX17xX18xX3xXexX17xX26xX3xX10xX1exX3xX46xXdxX127xXexX3xX62xX6xX1exX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xX67xXdxX2fxX1xX3xXbxX1xX48bxX16bxX16bxX16bxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx103eaxX83xXexX1xX39xX17xXaxX12xX101xX999xXcxX0xX4dxXbxX12
BĐT