Công ty CP Đấu giá Hậu Lộc thông báo
Công ty CP Đấu giá Hậu Lộc (Khu 4, TT Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc) thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Phong Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
8ae5xe47ax12ceex132bdx147c1xd693x123e9x14903xaf7cxX7x144dbx1128exbd87xe492xae71x124f2xX5x13efdxXaxe880xe07dxb603xf6bex109caxX3xXex9063xX3xX13x118c2xX3xe049xe8c9x124f3xX3xX16xXdx1134dxX3x147e9xbfa8xX20xX3x126ccxaec3xX4xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3x10fcbxX24xbd86xX0x9821xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX10xX6x120dexXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX16xXdxX24xX3xX26xX27xX20xX3xX2axX2bxX4xX3x9c1exb156xX1xX20xX3x11ba9xb43axX3xXcxXcxX3xX26xX27xX20xX3xX2axX2bxX4xX6exX3xX1xX20xX19xd2d5xX15xX3xX26xX27xX20xX3xX2axX2bxX4xce51xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX34xX24xX36xX3xc12bxX1fxX20xX3xX16xXdxX24xX3xXex11952xXdxX3xX7x104e3xX15xX3xX5xX9exX3x13e08xX20xX19xdad7xX15xX3xX7x1466exX3xX4axb6d7xX15xX16xX3xX95xX1fxXexX3xXex1310dxXdxX3xc99bxe521xX3xX1cxX1xX36xX15xX16xX3xX2axX2bxX4xX6exX3xX1xX20xX19xX7fxX15xX3xX26xX27xX20xX3xX2axX2bxX4xX6exX3xXexecf1xX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX26x11c68xX6xae36xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10x124f0xXaxX12xX0xXdx115dcxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4axXexX1xX20xX103xX34xX3xXdxX13xX10xX15xXexX10xXfexXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXax8e5fxXdxX4axXexX1x130c4xX3xc757xb43exX12cxXbxXbex12abfxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX129xX3x138c5xa638xb544xXbxXbexX130xXaxX3xX7xXfexX4xX9xXaxX38xX38xXdxXe9xX34xX6xX36xXexX1xX6xX15xX1xX1xX36xX6xXe9xcd9dxX15xX38xX15xX10xX124xX7xX38xX2xX13bxX13cxX2xX38xX2xX12cxX13cxX4axX13cxX12cxd86bxX13cx144d5xX12cxX13cxXexX16axX6dxX12cxX16axX5xX13cxb43bxXexX1xX36xX15xX16xX176xX34xX6xX36xX176xX157xX10xX176xX157xXdxX10xX4xX176xX15xX36xXe9xXbxX15xX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX16xXdxX24xX3xX26xX27xX20xX3xX2axX2bxX4xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX34xX24xX36xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx902cxX36xX4axX19xXaxX12xX2xXe9xX3x9840xX16xcfd8xa4bdxXdxX3xX4xXe7xX3xXexX9exXdxX3xX7xXa2xX15xX3xX95xX1fxX20xX3xX16xXdxX24xX129xX3xe392xX1cdxX1d6xf896xX3xX1xX20xX19xX7fxX15xX3xX26xX27xX20xX3xX2axX2bxX4xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cdxX36xX4axX19xXaxX12xce5axXe9xX3xXcxX1xX1d9xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX6exX3xX95x13a40xX6xX3xX95xXdxd2d1xX103xX3xX95xX1fxX20xX3xX16xXdxX24xX3xXexX9exXdxX3xX7xXa2xX15xX129xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cdxX36xX4axX19xXaxX12xXcxX1xX1d9xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX129xX3xX16cxX1xX13axX12cxX3xX15xX16xX9exX19xX3xX217xX217xX3xXexX1xX24xX15xX16xX3xX2xX2xX3xX15xf955xX103xX3xX217xX12cxX2xX13bxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cdxX36xX4axX19xXaxX12xX1exX226xX6xX3xX95xXdxX22bxX103xX129xX3xXcxXbbxXdxX3xX1xX2bxXdxX3xXexXfexX1d8xX1d9xX15xX16xX3xX1f0xX1cdxX1d6xX1f3xX3xXbexXbfxX3xX1cxX1xX36xX15xX16xX3xX2axX2bxX4xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cdxX36xX4axX19xXaxX12xX13axXe9xX3xXcx99ddxX15xX3xXexX9exXdxX3xX7xXa2xX15xX129xX3xdf8axX20xX19xXabxX15xX3xX7xXafxX3xX4axXb2xX15xX16xX3xX95xX1fxXexX3xa6c1xX3xX2xX13bxX3xX5xX14xX3xX95xX1fxXexX3xXexXbbxXdxX3xb158xX1cdxX2e0xX26xX3xX7x8f9cxX3xX2xX12cxX16cxX217xX38xX2e0xX1exX176xX1f0xX1cdxX1d6xX1f3xX3xX15xX16xX9exX19xX3xX217xX2xX38xX12cxX12bxX38xX217xX12cxX2xX13bxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cdxX36xX4axX19xXaxX12xX6dxXe9xX3x10cadxXdxX24xX3xf1b6xX1xX2f2xXdxX3xX95xXdxX22bxX103xX129xX3xXex10329xX3xX2xX217xX12cxXe9xX12cxX12cxX12cxXe9xX12cxX12cxX12cxX3xX95x10311xX15xX16xX3xX95xbab5xX15xX3xX2xX13axX12bxXe9xX12cxX12cxX12cxXe9xX12cxX12cxX12cxX3xX95xX35dxX15xX16xX38xX2xX3xX5xX14xXe9xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cdxX36xX4axX19xXaxX12xX13cxXe9xX3xXcxX1xX1d9xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX6exX3xX95xX226xX6xX3xX95xXdxX22bxX103xX6exX3xX95xXdxXabxX20xX3xX342xXdxX7fxX15xX3xX4xX24xX4xX1xX3xXexX1xdf03xX4xX3xXexX1xX6xX103xX3xX16xXdxX6xX3xX95xX1fxX20xX3xX16xXdxX24xX129xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cdxX36xX4axX19xXaxX12xXcxX1xX1d9xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX103xX20xX6xX3xX1xX35dxX3xX7xfdf7xX3xXexX34exX3xX15xX16xX9exX19xX3xX12cxX13cxX38xX2xX2xX38xX217xX12cxX2xX13bxX3xX95xX362xX15xX3xX15xX16xX9exX19xX3xX2xX16axX38xX2xX2xX38xX217xX12cxX2xX13bxX3xXexXbbxXdxX3xX1f0xX1cdxX1d6xX1f3xX3xXbexXbfxX3xX1cxX1xX36xX15xX16xX3xX2axX2bxX4xX3xX1xX36xa699xX4xX3xX157xX275xX15xX3xXbxX1x13984xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX16xXdxX24xX3xX26xX27xX20xX3xX2axX2bxX4xXe9xX3xXcxX1xX1d9xXdxX3xX16xXdxX6xX3xX15xX2bxXbxX3xX1xX35dxX3xX7xX3f4xX6exX3xXexXdxXabxX15xX3xX95xX435xXexX3xX4xe5eexX4xX3xXexX34exX3xX15xX16xX9exX19xX3xX2xX16axX38xX2xX2xX38xX217xX12cxX2xX13bxX3xX95xX362xX15xX3xX15xX16xX9exX19xX3xX217xX2xX38xX2xX2xX38xX217xX12cxX2xX13bxXe9xX3xX1exX226xX6xX3xX95xXdxX22bxX103xX129xX3xXcxXbbxXdxX3xX1xX2bxXdxX3xXexXfexX1d8xX1d9xX15xX16xX3xX1f0xX1cdxX1d6xX1f3xX3xXbexXbfxX3xX1cxX1xX36xX15xX16xX3xX2axX2bxX4xX3xX1exXdxXabxX20xX3xX342xXdxX7fxX15xX3xX1xX2bxX3xX16xXdxX6xX3xX95xb4faxX15xX1xX6exX3xX4xX24xX3xX15xX1xfd38xX15xX3xX4xXe7xX3xX95x13759xX3xX95xXdxXabxX20xX3xX342xXdxX7fxX15xX3xXexX1xX10xX36xX3xXa8xX20xX19xX3xX95xX226xX15xX1xX3xX4xX4f5xX6xX3xXbxX1xX24xXbxX3xX5xX20xX27xXexX6exX3xX4xXe7xX3xX95xX3f4xX15xX3xX95xXabxX3xX15xX16xX1xX226xX3xXexX1xX6xX103xX3xX16xXdxX6xX3xX95xX1fxX20xX3xX16xXdxX24xX3xX95xXabxX20xX3xX95xX1d8x14563xX4xX3xX103xX20xX6xX3xX1xX35dxX3xX7xX3f4xX3xX157xX9exX3xXexX1xX6xX103xX3xX16xXdxX6xX3xX95xX1fxX20xX3xX16xXdxX24xXe9xX3xX13xX24xX4xX1xX3xXexX1xX3b9xX4xX129xX3xX1exX1fxXdxX3xX16xXdxX24xX3xX34x13b27xX15xX16xX3xX34xc4cfxX3xXbxX1xXdxX362xX20xX3xX342xaef5xX15xX3xXexXfexb5e2xX4xX3xXexXdxX362xXbxX3xXexXbbxXdxX3xX4xX20xX2bxX4xX3xX95xX1fxX20xX3xX16xXdxX24xX3xXexX1xX10xX36xX3xXbxX1xX1d8xX3f4xX15xX16xX3xXexX1xX3b9xX4xX3xXexXfexXa2xX3xX5xX2d4xX15xX3xX2xX3xX5xd9bcxX15xXe9xX0xX38xXbxX12