WFP cảnh báo gần 1,4 triệu người ở ​Madagascar cần cứu trợ lương thực
Hơn 1 triệu người ở miền Nam Madagascar sẽ cần được cứu trợ lương thực trong năm nay trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang ngày càng làm trầm trọng thêm những tác động do hạn hán gây ra.
9d03x111bbx1092exfd3dxb037x13dd9x11b29x106f8x1265axX7xc87ax11492xa7fdxeccex1571ax11cfcxX5x105b7xXax11f5ex15f08xddd7x135f6xX3xX4xbf84x12b63xX1xX3xdb6ax14e09xb320xX3x1272cx15629xX19xX3xX2xa841x154abxX3xXex114fexXdx13733xf5a8xX3xX19xX20x16fd7xb783xXdxX3x124fbxX3xdb3dx10bc9xX6x12a28xX6xX20xX6xX7xX4xX6xX29xX3xX4xX21xX19xX3xX4x12d13xX2cxX3xXexX29x167bcxX3xX5xX30x1706bxX19xX20xX3xXexX1xe317xX4xX0x151a5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd37exX10xX6xX39xXaxX12xX68xX50xX19xX3xX2xX3xXexX29xXdxX2bxX2cxX3xX19xX20xX30xX31xXdxX3xX34xX3x133a9xXdxb4edxX19xX3x122abxX6xX82xX3xX37xX6xX39xX6xX20xX6xX7xX4xX6xX29xX3xX7x12cfexX3xX4xX21xX19xX3x15c75xX30xX4cxX4xX3xX4xX47xX2cxX3xXexX29xX4cxX3xX5xX30xX50xX19xX20xX3xXexX1xX56xX4xX3xXexX29xX1exX19xX20xX3xX19xe9b3xX82xX3xX19xX6xd2a8xX3xXexX29xX1exX19xX20xX3xX1cxff40xXdxX3xX4xX18xX19xX1xX3xX9dx163b4xXdxX3xX39x9dc2xX4xX1xX3xfa43x17040x1053bx13b91x13949x15e95xX2x10499xX3xX9dxX6xX19xX20xX3xX19xX20xcf54xXc1xX3xX4xXebxX19xX20xX3xX5xXebxX82xX3xXexX29xX21xX82xX3xXexX29xd6afxX19xX20xX3xXexX1x123b8xX82xX3xX19xX1x11c83xX19xX20xX3xXexX1dxX4xX3xX9dx123d5xX19xX20xX3xX39xX1exX3xX1xXd3xX19xX3xX1xX1dxX19xX3xX20x141b3xXc1xX3xX29xX6xb662xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdfdcxX1exX39xXc1xXaxX12xX0xXdxX82xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX82xX7xXe0xXbxX1xX1exXexX1exXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX19xX3xX2xX25xX26xX3xXexX29xXdxX2bxX2cxX3xX19xX20xX30xX31xXdxX3xX34xX3xX36xX37xX6xX39xX6xX20xX6xX7xX4xX6xX29xX3xX4xX21xX19xX3xX4xX47xX2cxX3xXexX29xX4cxX3xX5xX30xX50xX19xX20xX3xXexX1xX56xX4xX3xX1x149ddxX19xX1xX3xX18xX19xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX59xX59xXdxX127xX1cxX6xX1exXexX1xX6xX19xX1xX1xX1exX6xX127xf9f1xX19xX59xX19xX10xa818xX7xX59x160cbxX2x125dfxX1caxX59xX2xe2a0xX1d0xX39xX26xX1ccx10b9fx14c7fxX2xX2xX1ccxXexX1d6xX1d5xX1caxXe2xX5xX2xX127xadffxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX19xX3xX2xX25xX26xX3xXexX29xXdxX2bxX2cxX3xX19xX20xX30xX31xXdxX3xX34xX3xX36xX37xX6xX39xX6xX20xX6xX7xX4xX6xX29xX3xX4xX21xX19xX3xX4xX47xX2cxX3xXexX29xX4cxX3xX5xX30xX50xX19xX20xX3xXexX1xX56xX4xXaxX3xX39xX6xXexX6xXe0xXbxX1xX1exXexX1exXe0xX1exX29xXdxX20xXdxX19xX6xX5xXe0xX7xX29xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x15e94xX59xX59xX4xX39xX19xXdxX82xX20xX127xX1c2xXdxX10xXexX19xX6xX82xXbxX5xX2cxX7xX127xX1c2xX19xX59xXexf848xX1caxX1ccxX59xX2cxXbxX5xX1exX6xX39xX10xX39xX59xXdxX1c2xXbxXc1xX4xXdxX1c2xX1exX59xX1caxX1ccxX1caxX2xb6f6xX1ccxX2xX285xX2xdc68xX59xXexXex9d22xX1c2xX19xX285xX1xX1exX285xXexX29xX1exX127xX1e2xXbxX20xXaxX3xX59xX12xXcxX29x145dcxX3xX10xX82xX3xX28exc0d3xXbxX3xX1xXebxX19xX20xX3xX4xX1xX31xX3xX19xX1x9ed2xX19xX3xXexX1xX56xX4xX3xXbxX1x16b6exX82xX3xX4xX47xX2cxX3xXexX29xX4cxX3xXexXd3xXdxX3xXdbxX1xX122xX2cxX3xXbxX1xXdxX3xb4fdx1389bxX19xX1xX251xX3xbb8exX14xX15xX59xXcxXcxc566xXddxX87xe31dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX1exX39xXc1xXaxX12xXcxX29xX1exX19xX20xX3xXexX2cxXc1xX104xX19xX3xX1cxXcaxX3xX9dxX30xX6xX3xX29xX6xX3xX19xX20xXebxXc1xX3xX2xX28axX59xX2xX25xX3xXdbxX1xX30xX50xX19xX20xX3xXexX29xX1a2xX19xX1xX3xd1d5xX30xX50xX19xX20xX3xXexX1xX56xX4xX3xXexX1xX2a8xX3xX20xXdx13f6exXdxX3xX2d8xX13xX14xX15xX2e7xX3xX4xbb47xX6xX3xX32bxXdxX104xX19xX3xX1xX4cxXbxX3x13d14xX2cxXcaxX4xX3xX2d8xX32bxX68x10739xX2e7xX3xX4xX1xX1exX3xX1cxXdxX2a8xXexX3xX2xX25xX28axX1d6xX3xXexX29xXdxX2bxX2cxX3xX19xX20xX30xX31xXdxX25xX3xXexX30xX50xX19xX20xX3xX9dxX30xX50xX19xX20xX3xX1xX50xX19xX3xX28axX1d6xb8e5xX3xX39xX122xX19xX3xX7xXcaxX3xX34xX3xX82xXdxX84xX19xX3xX87xX6xX82xX3xX37xX6xX39xX6xX20xX6xX7xX4xX6xX29xX25xX3xX4xX21xX19xX3xX9dxX30xX4cxX4xX3xX1c2xXdxX2bxX19xX3xXexX29xX4cxX25xX3xX20xX21xX19xX3xX20x10337xXbxX3xX9dx12f51xXdxX3xX4xX1exX19xX3xX7xXcaxX3xX9dxX30xX4cxX4xX3xX20xX1xXdxX3xX19xX1xX2b6xX19xX3xX1xcaf2xXdxX3xX19xXbcxX82xX3xX1caxX1ccxX1caxX1ccxX127xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX1exX39xXc1xXaxX12xXddxX33cxXdxX3xX1c2xXdxX2bxX4xX3xX4xX1dxX4xX3xX9dxX4cxXexX3xX1xXd3xX19xX3xX1xX1dxX19xX3xX4x12a2cxX3xXexX1x1406bxX3x13ef5x1315exX1exX3xX39xXebxXdxX3xX7xX6xX19xX20xX3xX4xX18xX3xX19xXbcxX82xX3xX1caxX1ccxX1caxX2xX3xX1c2xXebxX3xX1c2xc1b3xX3xX82x14660xX6xX3xXexX1xX3c2xXexX3xXexX1xX2cxX3xX1xX3dfxXdxX3xX4xX2cxXcaxXdxX3xX19xXbcxX82xX3xX1caxX1ccxX1caxX1ccxX25xX3xX19xX1xX109xX19xX20xX3xX4xX112xX19xX20xX3xX9dxX3dfxX19xX20xX3xX39xX122xX19xX3xX4xX30xX3xXexX1xXdxX2bxXexX3xXexX1x14d53xXdxX3xX19xXebxXc1xX3xX19xX6xXc1xX3xX5xXd3xXdxX3xX4xXebxX19xX20xX3xX420xXdxX2bxXexX3xX352xX2cxX2bxX3xX420xX1xXdxX3xX4xX41axX3xX352xX2cxX1dxX3x13d61xXexX3xX19xX20xX2cxX3dfxX19xX3xX5xX56xX4xX3xX9dxX41exX3xX1c2xX56xX4xX3xX39xX2b6xXc1xX3xX1c2xXebxX3xX1c2xX30xX4cxXexX3xX352xX2cxX6xX3xX420xX1xX41axX3xX420xX1xXbcxX19xX127xX3xX87xX1xXdxX84xX2cxX3xX19xX20xX30xX31xXdxX3xX9dxa571xX3xXbxX1xX18xXdxX3xX29xX31xXdxX3xX1cx154eexX3xX19xX1xXebxX3xX4xd95exX6xX3xX9dxX41exX3xXexX1a2xX82xX3xX420xXdxX2a8xX82xX3xXexX1xX47xX4xX3xXbcxX19xX3xX1c2xXebxX3xX1c2xXdxX2bxX4xX3xX5xXebxX82xX127xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX1exX39xXc1xXaxX12xd56dxX68xX6xXdxX3xXexX1xXebxX19xX1xX3xX1c2xXdxX104xX19xX3xXexX29xX1exX19xX20xX3xX19xX112xXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX37xX6xX5xX6xX1c7xXdxX3xXexX4f4xX3xX1c2xX1exX19xX20xX3xX39xX1exX3xXdbxXdcxXddxXdexXdfxXe0xX2xXe2xf112xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX1exX39xXc1xXaxX12xXcxX2cxXc1xX104xX19xX3xX1cxXcaxX3xX4xX346xX6xX3xX13xX14xX15xX3xX4xaeccxX19xX20xX3xX9dxbf2axX4xX3xX1cxXdxX2bxXexX3xX19xX1xX3c2xX19xX3xX82xXd3xX19xX1xX3xX9dxX2a8xX19xX3xXexX1dxX4xX3xX9dxX112xX19xX20xX3xX19xX20xX1xXdxX104xX82xX3xXexX29xXfexX19xX20xX3xX4xX346xX6xX3xX9dxXd3xXdxX3xX39xXd7xX4xX1xX3xXdbxXdcxXddxXdexXdfxXe0xX2xXe2xX25xX3xX420xX1xXdxX3xX39xXd7xX4xX1xX3xX1cxX2bxX19xX1xX3xX19xX20xX2cxXc1xX3xX1xXdxX41exX82xX3xX19xXebxXc1xX3xX4xXebxX19xX20xX3xX420xX1xXdxX2a8xX19xX3xX19xX20xX30xX31xXdxX3xX39xX122xX19xX3xXexX29xX1exX19xX20xX3xX420xX1xX2cxX3xX1c2xX56xX4xX3xX19xXebxXc1xX3xX4xX1xX3dfxX19xX20xX3xX4xX1xX3c2xXexX3xX420xX1xX41axX3xX420xX1xXbcxX19xX3xX1c2xX1a2xX3xX1c2xXdxX2bxX4xX3xX5xXebxX82xX3xXexX1xX10xX1exX3xXexX1xX31xXdxX3xX1c2xX43dxX3xfa5bxX4xXd3xX19xX3xX420xXdxX2bxXexX127x12164xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX1exX39xXc1xXaxX12xX87xX1xXdxX84xX2cxX3xX20xXdxX6xX3xX9dxX1a2xX19xX1xX3xX7xXcaxX19xX20xX3xXbxX1xX43dxX3xXexX1xX2cxX112xX4xX3xX1c2xXebxX1exX3xX19xX20xX2cxX3dfxX19xX3xXexX1xX2cxX3xX19xX1xX2b6xXbxX3xX19xXebxXc1xX3xX9dxX41exX3xX1c2xX30xX4cxXexX3xX352xX2cxX6xX3xX20xXdxX6xXdxX3xX9dxX1exXd3xX19xX3xX9dxX41axXdxX3xX420xX421xX82xX25xX3xX82xX3c2xXexX3xX82xX440xX6xX25xX3xX1c2xXcaxX19xX3xX5xX104xX19xX3xX9dx154d8xX19xX1xX3xX9dxXdxX41exX82xX3xXexeb3cxX3xXexX1xX1dxX19xX20xX3xX2xX3xXexX33cxXdxX3xXexX1xX1dxX19xX20xX3xX26xX59xX1caxX1ccxX1caxX1ccxX127xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xX1exX39xXc1xXaxX12xXcxX1xX10xX1exX3xXexX29xX6xX19xX20xX3xX1c7xX1exX29xX5xX39xX1exX82xX10xXexX10xX29xX7xX127xXdxX19x12d89xX1exX25xX3xXexX4a6xX19xX1xX3xXexX33cxXdxX3xX19xX20xXebxXc1xX3xX2xX1caxX59xX2xX25xX3xX37xX6xX39xX6xX20xX6xX7xX4xX6xX29xX3xX9dxX4e1xX3xX20xX1xXdxX3xX19xX1xX2b6xX19xX3xX2xX1d5xX127xX1ccxX1ccxX2xX3xX4xX6xX3xX82xa126xX4xX3xXdbxXdcxXddxXdexXdfxXe0xX2xXe2xX25xX3xXexX29xX1exX19xX20xX3xX9dxX41axX3xX4xX41axX3xX1caxX26bxX1d0xX3xX4xX6xX3xXexX4f4xX3xX1c2xX1exX19xX20xX127xX3xbfbbxXcaxX3xX1cxX2bxX19xX1xX3xX19xX1xX122xX19xX3xX9dxX4e1xX3xX1cxX1a2xX19xX1xX3xXbxX1xX43dxX4xX3xX5xXebxX3xX2xX1d0xX127xX26xX26xX1d0xX3xX19xX20xX30xX31xXdxX127xX59xX127xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dexX2cxXexX1xX1exX29xXaxX12xX2d8xXcxXcxX2e4xXddxX87xX59xXddxXdxX10xXexX19xX6xX82x12e44xX2e7xX0xX59xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)