Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 2 tại huyện Quan Hóa
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 13-6, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 2 tại huyện Quan Hóa.
a425xcd3bx10bfcxd31fxd57cxd1fbxd870x10bb7xeb0exX7xfddcxe1f1xb534xd34bx10f51x10045xX5x1032fxXaxdaf4xX0xX7xXexbe9bxe4f3x12423x12488xX12xca4dxX1x10f9bxX3xa5b1xba08xX3xXexX1xb41fxX3xXcx1151dxX18xX1xX3x10fb0xbf46xX0x1096bxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXcxX16xdb61xX18xX1xX3xXcxa77dxd604xX18xX3xb241xXdxX18xX1xX3xf257xXdxc604xbc36xX3xXexX16xX6xbf4dxX3xX4xX1xX27xX3xa4b3xfcb5xX17xX3xX4xfc07xX18xX19xX3xXex108bdxX4xX3xf843xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX3xdc6bxf3fexXdxX3xX4x123e6xX18xX3xdab4xf0f3xX17xX3xX7xca6fxX3xbd13xX3xXexX5dxXdxX3xX1xX45xX2cxc786xX18xX3x11524xX45xX6xX18xX3xec06xX1dxX6xX0xX2exX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX2exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX10xX6xb84cxXaxX12xed30xX19xad05xX2cxX3xX2xb31axb35exe215xX56xX3xX5cxdf23xX18xX19xX3xX4xX1xX20xX3xXcxX16xX40xX18xX1xX3xXcxX45xX46xX18xX3xX49xXdxX18xX1xX56xX3xX1bxX1xX1dxX3xX1fxX20xX3xXexX1xX24xX3xXcxX27xX18xX1xX3xX2bxX2cxX3xX5cxX7axX3xX5cxXdxX3xX4exXdxX50xX51xX3xXexX16xX6xX56xX3xX4xX1xX27xX3xX5cxX5dxX17xX3xX4xX61xX18xX19xX3xXexX66xX4xX3xX69xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX3xX71xX72xXdxX3xX4xX76xX18xX3xX79xX7axX17xX3xX7xX7exX3xX80xX3xXexX5dxXdxX3xX1xX45xX2cxX89xX18xX3xX8cxX45xX6xX18xX3xX91xX1dxX6xa99exX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX17xXb0xX2cxXaxX12xX0xXdxX51xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxdd63xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxccedxXdxXb0xXexX1xf13bxX3xe7c2xcefcxX171xXbxb01fx10cc9xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX16exX3xef58xXb9xXb9xXbxX174xX175xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX2exX2exXdxX137xX79xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX137xX71xX18xX2exX18xX10xX169xX7xX2exX80xX2xX80xXb9xX2exX2xX17fxXb9xXb0xX171xX2xda06xX2xX170xX17fxX80xXexXb9xXb9xea35xX2xX170xX5xX171xX137xf416xXbxX19xe413xX16xX9xXb9xX1afxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX3xX1fxX20xX3xXexX1xX24xX3xXcxX27xX18xX1xX3xX2bxX2cxX3xXcxX16xX40xX18xX1xX3xXcxX45xX46xX18xX3xX49xXdxX18xX1xX3xX4exXdxX50xX51xX3xXexX16xX6xX56xX3xX4xX1xX27xX3xX5cxX5dxX17xX3xX4xX61xX18xX19xX3xXexX66xX4xX3xX69xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX3xX71xX72xXdxX3xX4xX76xX18xX3xX79xX7axX17xX3xX7xX7exX3xX80xX3xXexX5dxXdxX3xX1xX45xX2cxX89xX18xX3xX8cxX45xX6xX18xX3xX91xX1dxX6xXaxX3xX169xXdxXb0xXexX1xX9xXaxX170xX171xX171xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX17fxXb9xXb9xXaxX3xX2exX12xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xbc5bxXbfxX18xX19xX3xX4xX1xX20xX3xX1bxX1xX1dxX3xX1fxX20xX3xXexX1xX24xX3xXcxX27xX18xX1xX3xX2bxX2cxX3xXcxX16xX40xX18xX1xX3xXcxX45xX46xX18xX3xX49xXdxX18xX1xX3xXexX1xcc73xX51xX3xX1xc333xXdxX56xX3xX5cxc20bxX18xX19xX3xX71xXdx12307xX18xX3xX71xXb5xX3xXexX16xX6xX17xX3xX5cxb1ebxXdxX3xX18xa789xX51xX3xXexe61axX18xX1xX3xX1xX2bbxX18xX1xX3xX71xXdxX89xX4xX3xXb0xXdxX3xXb0xcce9xXdxX3xX5cxf706xX18xX3xX4exX1xX45xX3xXexX66xXdxX3xX5cxX40xX18xX1xX3xX4xX24xX3xX51xX72xXdxX3xX4xX2bxX6xX3xX4xX66xX4xX3xX1xX2a1xX3xXb0x11737xX18xX3xX7xX7exX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4exX1xX45xX3xX71x10d0fxX4xX3xX4xX1dxX3xX18xX19xX45xX2cxX3xX4xX76xX3xX7xX5dxXexX3xX5x124baxX3xX4xX6xX17xX3xXexX1xX45xX2a1xX4xX3xX79xefe1xX18xX3xX15axX17xX3xd14fxX10xX56xX3xX174xX7axX3xXcxX16xX45xX18xX19xX3xX49xX76xX18xX137xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX17xXb0xX2cxXaxX12xX15axd95bxX18xX19xX3xX5cxXdxX3xX4xX1dxX3xX5cxXbfxX18xX19xX3xX4xX1xX20xX3xX32dxX6xXdxX3xd850xX45xX2f4xX18xX3xc66fxXdxX2a7xX51xX56xX3xaeb1xX2cxX3xX71xXdxX2a7xX18xX3xX1fxX6xX18xX3xXcxX1xX24xX2cdxX18xX19xX3xX71xda89xX3xXcxX27xX18xX1xX3xX2bxX2cxX56xX3xX1bxX1xX1dxX3xX15axX1xX2bxX3xXexX40xX4xX1xX3xf9d6xX1fxXb3xd922xX3xXexX27xX18xX1xX175xX3xX5xX7axX18xX1xX3xX5cxX5dxX17xX3xX4xX66xX4xX3xX7xX31axX3xa4daxXdxX6xX17xX3xXexX1xX61xX18xX19xX3xXbaxX3xad5dxccf8xX18xX3xXexX327xXdxX56xX3xXb3xX61xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX89xXbxX3xX71xXb5xX3xX1bxX1xX66xXexX3xXexX16xXdxX50xX18xX3xX18xX61xX18xX19xX3xXexX1xX61xX18xX56xX3xX3caxX298xX18xX3xXbxX1xb498xX18xX19xX3xXcxX27xX18xX1xX3xX2bxX2cxX137xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX17xXb0xX2cxXaxX12xX0xXdxX51xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15axX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX169xXdxXb0xXexX1xX16exX3xX170xX171xX171xXbxX174xX175xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX16exX3xX17fxXbbxX170xXbxX174xX175xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX2exX2exXdxX137xX79xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX137xX71xX18xX2exX18xX10xX169xX7xX2exX80xX2xX80xXb9xX2exX2xX17fxXb9xXb0xX171xX2xX1afxX80xX2xX80xX17fxXexXbbxX1afxX1afxXbbxX1b7xX5xX171xX137xX1bdxXbxX19xX1c0xX16xX9xX17fxXbbxX171xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX3xX1fxX20xX3xXexX1xX24xX3xXcxX27xX18xX1xX3xX2bxX2cxX3xXcxX16xX40xX18xX1xX3xXcxX45xX46xX18xX3xX49xXdxX18xX1xX3xX4exXdxX50xX51xX3xXexX16xX6xX56xX3xX4xX1xX27xX3xX5cxX5dxX17xX3xX4xX61xX18xX19xX3xXexX66xX4xX3xX69xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX3xX71xX72xXdxX3xX4xX76xX18xX3xX79xX7axX17xX3xX7xX7exX3xX80xX3xXexX5dxXdxX3xX1xX45xX2cxX89xX18xX3xX8cxX45xX6xX18xX3xX91xX1dxX6xXaxX3xX169xXdxXb0xXexX1xX9xXaxX170xX171xX171xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX17fxXbbxX170xXaxX3xX2exX12xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX26axXbfxX18xX19xX3xX4xX1xX20xX3xX1bxX1xX1dxX3xX1fxX20xX3xXexX1xX24xX3xXcxX27xX18xX1xX3xX2bxX2cxX3xXcxX16xX40xX18xX1xX3xXcxX45xX46xX18xX3xX49xXdxX18xX1xX3xX5cxX2d1xX18xX3xX4exXdxX50xX51xX3xXexX16xX6xX56xX3xX18xX2b7xX51xX3xXexX2bbxX18xX1xX3xX1xX2bbxX18xX1xX3xX71xXdxX89xX4xX3xXb0xXdxX3xXb0xX2cdxXdxX3xX4xX66xX4xX3xX1xX2a1xX3xXb0xX2f4xX18xX3xX7xX7exX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4exX1xX45xX3xX71xX307xX4xX3xX4xX1dxX3xX18xX19xX45xX2cxX3xX4xX76xX3xX7xX5dxXexX3xX5xX31axX3xX4xX6xX17xX3xXexX1xX45xX2a1xX4xX3xX79xX327xX18xX3xX15axX17xX3xX32dxX10xX56xX3xX174xX7axX3xXcxX16xX45xX18xX19xX3xX49xX76xX18xX3xX5cxX2d1xX18xX3xX4exX1xX45xX3xXexX66xXdxX3xX5cxX40xX18xX1xX3xX4xX24xX3xX51xX72xXdxX137xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX17xXb0xX2cxXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX5cxX1dxX56xX3xX5cxXbfxX18xX19xX3xX4xX1xX20xX3xX1bxX1xX1dxX3xX1fxX20xX3xXexX1xX24xX3xXcxX27xX18xX1xX3xX2bxX2cxX3xXcxX16xX40xX18xX1xX3xXcxX45xX46xX18xX3xX49xXdxX18xX1xX3xX71xXb5xX3xX4xX66xX4xX3xXexX1xXb5xX18xX1xX3xX71xXdxX2a7xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX5cxX17xXb5xX18xX3xX5cxX7axX3xX5cxX2d1xX18xX3xX4exXdxX50xX51xX3xXexX16xX6xX56xX3xX18xX2b7xX51xX3xXexX2bbxX18xX1xX3xX1xX2bbxX18xX1xX3xXb0xXdxX3xXb0xX2cdxXdxX3xXb9xX17fxX3xX1xX2a1xX3xXb0xX2f4xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX7xX7exX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4exX1xX45xX3xX71xX307xX4xX3xX4xX1dxX3xX18xX19xX45xX2cxX3xX4xX76xX3xX7xX5dxXexX3xX5xX31axX3xX4xX6xX17xX56xX3xXexX1xX45xX2a1xX4xX3xX79xX327xX18xX3xX15axX17xX3xX32dxX10xX56xX3xX174xX7axX3xXcxX16xX45xX18xX19xX3xX49xX76xX18xX175xX3xXexXdxX2d1xX18xX3xX5cxX2a1xX3xX174xX2f4xX2cxX3xXb0xX307xX18xX19xX3xX4exX1xX45xX3xXexX66xXdxX3xX5cxX40xX18xX1xX3xX4xX24xX3xX79xX327xX18xX3xX15axX17xX3xX32dxX10xX3xX51xX72xXdxX3xX71xXb5xX3xX18xX19xX1xX10xX3xX5xX7axX18xX1xX3xX5cxX5dxX17xX3xX1xX45xX2cxX89xX18xX3xX79xX66xX17xX3xX4xX66xX17xX3xX4xX61xX18xX19xX3xXexX66xX4xX3xX69xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX3xX71xX72xXdxX3xX4xX76xX18xX3xX79xX7axX17xX3xX7xX7exX3xX80xX137xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX17xXb0xX2cxXaxX12xX0xXdxX51xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15axX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX169xXdxXb0xXexX1xX16exX3xX170xX171xX171xXbxX174xX175xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX16exX3xX17fxX17fxXbbxXbxX174xX175xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX2exX2exXdxX137xX79xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX137xX71xX18xX2exX18xX10xX169xX7xX2exX80xX2xX80xXb9xX2exX2xX17fxXb9xXb0xX171xX2xX1afxX80xX170xX17fxXb9xXexXb9xXb9xXb9xX80xXb9xX5xX171xX137xX1bdxXbxX19xX1c0xX16xX9xXb9xX1afxX80xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX3xX1fxX20xX3xXexX1xX24xX3xXcxX27xX18xX1xX3xX2bxX2cxX3xXcxX16xX40xX18xX1xX3xXcxX45xX46xX18xX3xX49xXdxX18xX1xX3xX4exXdxX50xX51xX3xXexX16xX6xX56xX3xX4xX1xX27xX3xX5cxX5dxX17xX3xX4xX61xX18xX19xX3xXexX66xX4xX3xX69xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX3xX71xX72xXdxX3xX4xX76xX18xX3xX79xX7axX17xX3xX7xX7exX3xX80xX3xXexX5dxXdxX3xX1xX45xX2cxX89xX18xX3xX8cxX45xX6xX18xX3xX91xX1dxX6xXaxX3xX169xXdxXb0xXexX1xX9xXaxX170xX171xX171xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX17fxX17fxXbbxXaxX3xX2exX12xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX26axXbfxX18xX19xX3xX4xX1xX20xX3xX1bxX1xX1dxX3xX1fxX20xX3xXexX1xX24xX3xXcxX27xX18xX1xX3xX2bxX2cxX3xXcxX16xX40xX18xX1xX3xXcxX45xX46xX18xX3xX49xXdxX18xX1xX3xXexX1xX298xX51xX3xX1xX29cxXdxX56xX3xX5cxX2a1xX18xX19xX3xX71xXdxX2a7xX18xX56xX3xX18xX2b7xX51xX3xXexX2bbxX18xX1xX3xX1xX2bbxX18xX1xX3xX71xXdxX89xX4xX3xXb0xXdxX3xXb0xX2cdxXdxX3xX5cxX2d1xX18xX3xX4exX1xX45xX3xXexX66xXdxX3xX5cxX40xX18xX1xX3xX4xX24xX3xX51xX72xXdxX3xX71xX72xXdxX3xX18xX19xX24xX2cdxXdxX3xXb0xX2f4xX18xX3xX7xX7exX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4exX1xX45xX3xX71xX307xX4xX3xX4xX1dxX3xX18xX19xX45xX2cxX3xX4xX76xX3xX7xX5dxXexX3xX5xX31axX3xX4xX6xX17xX3xXexX1xX45xX2a1xX4xX3xX79xX327xX18xX3xX15axX17xX3xX32dxX10xX56xX3xX174xX7axX3xXcxX16xX45xX18xX19xX3xX49xX76xX18xX137xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX17xXb0xX2cxXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX79xX66xX17xX3xX4xX66xX17xX3xX4xX2bxX6xX3xX1xX45xX2cxX89xX18xX3xX8cxX45xX6xX18xX3xX91xX1dxX6xX56xX3xX4exX1xX45xX3xXexX66xXdxX3xX5cxX40xX18xX1xX3xX4xX24xX3xX79xX327xX18xX3xX15axX17xX3xX32dxX10xX3xX51xX72xXdxX56xX3xX174xX7axX3xXcxX16xX45xX18xX19xX3xX49xX76xX18xX3xX5cxX24xb901xX4xX3xec97xX45xX2cxX3xX1xX17xX5dxX4xX1xX56xX3xX79xX7exX3xXexX16xX20xX3xX18xX76xXdxX3xX31axX3xX4xX1xX17xX3xXb9xX17fxX3xX1xX2a1xX3xXb0xX2f4xX18xX56xX3xX71xX72xXdxX3xXb0xXdxX89xX18xX3xXexX20xX4xX1xX3xX79xX2bbxX18xX1xX3xX9b2xX45xX2f4xX18xX3xX80xX80xX17fxX51xX0xX7xX45xXbxX12xX80xX0xX2exX7xX45xXbxX12xX2exX1xX2a1xX137xX3xX26axX2d1xX18xX3xX18xX6xX2cxX56xX3xX1xX45xX2cxX89xX18xX3xX5cxX7axX3xX71xXb5xX3xX5cxX6xX18xX19xX3xXbxX1xX7exXdxX3xX1xX9afxXbxX3xX71xX72xXdxX3xX5cxX76xX18xX3xX71xX40xX3xXexX1xXdxX3xX4xX61xX18xX19xX3xXexX16xXdxX50xX18xX3xX4exX1xX6xXdxX3xX174xX2f4xX2cxX3xXb0xX307xX18xX19xX3xX1xX89xX3xXexX1xX7exX18xX19xX3xX5cxX24xX2cdxX18xX19xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX61xX18xX19xX56xX3xX1xX89xX3xXexX1xX7exX18xX19xX3xX5cxXdxX89xX18xX3xX5xX24xX72xXdxX56xX3xX18xX1xXb5xX3xX71xX298xX18xX3xX1xX1dxX6xX3xX4xX2a1xX18xX19xX3xX5cxXbfxX18xX19xX137xX137xX137xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX17xXb0xX2cxXaxX12xX0xXdxX51xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15axX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX169xXdxXb0xXexX1xX16exX3xX170xX171xX171xXbxX174xX175xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX16exX3xX17fxXb9xXb9xXbxX174xX175xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX2exX2exXdxX137xX79xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX137xX71xX18xX2exX18xX10xX169xX7xX2exX80xX2xX80xXb9xX2exX2xX17fxXb9xXb0xX171xX2xX1afxXb9xX171xXb9xX2xXexX2xXb9xX170xX170xX171xX5xX171xX137xX1bdxXbxX19xX1c0xX16xX9xX170xX17fxX80xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX3xX1fxX20xX3xXexX1xX24xX3xXcxX27xX18xX1xX3xX2bxX2cxX3xXcxX16xX40xX18xX1xX3xXcxX45xX46xX18xX3xX49xXdxX18xX1xX3xX4exXdxX50xX51xX3xXexX16xX6xX56xX3xX4xX1xX27xX3xX5cxX5dxX17xX3xX4xX61xX18xX19xX3xXexX66xX4xX3xX69xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX3xX71xX72xXdxX3xX4xX76xX18xX3xX79xX7axX17xX3xX7xX7exX3xX80xX3xXexX5dxXdxX3xX1xX45xX2cxX89xX18xX3xX8cxX45xX6xX18xX3xX91xX1dxX6xXaxX3xX169xXdxXb0xXexX1xX9xXaxX170xX171xX171xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX17fxXb9xXb9xXaxX3xX2exX12xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX16xXdxX50xX18xX3xX4exX1xX6xXdxX3xX4ex105ffxX17xX3xX5cxXdxX89xX18xX3xX71xf358xX3xX4exX1xX45xX3xXexX66xXdxX3xX5cxX40xX18xX1xX3xX4xX24xX3xX79xX327xX18xX3xX15axX17xX3xX32dxX10xX3xX51xX72xXdxX56xX3xX174xX7axX3xXcxX16xX45xX18xX19xX3xX49xX76xX18xX137xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX17xXb0xX2cxXaxX12xX3a5xX307xX3xX4exXdxX2d1xX18xX3xXexX16xX45xX18xX19xX3xXexX45xe7cbxX18xX3xXexX1xX66xX18xX19xX3xX1afxXbaxX80xX171xX80xX2xX56xX3xX1xX45xX2cxX89xX18xX3xX7xd960xX3xX1xX17xXb5xX18xX3xXexX1xXb5xX18xX1xX3xX71xXdxX89xX4xX3xXb0xXdxX3xXb0xX2cdxXdxX3xX4xX66xX4xX3xX1xX2a1xX3xXb0xX2f4xX18xX3xXex1018dxX3xX4exX1xX45xX3xX71xX307xX4xX3xX4xX1dxX3xX18xX19xX45xX2cxX3xX4xX76xX3xX7xX5dxXexX3xX5xX31axX3xX4xX6xX17xX56xX3xXexX1xX45xX2a1xX4xX3xX79xX327xX18xX3xX15axX17xX3xX32dxX10xX3xX4xf8d4xX3xX5cxX2d1xX18xX3xX4exX1xX45xX3xXexX66xXdxX3xX5cxX40xX18xX1xX3xX4xX24xX3xX51xX72xXdxX137xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX17xXb0xX2cxXaxX12xX0xXdxX51xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15axX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX169xXdxXb0xXexX1xX16exX3xX170xX171xX171xXbxX174xX175xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX16exX3xX17fxXb9xXb9xXbxX174xX175xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX2exX2exXdxX137xX79xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX137xX71xX18xX2exX18xX10xX169xX7xX2exX80xX2xX80xXb9xX2exX2xX17fxXb9xXb0xX171xX2xX1afxX80xXb9xf1c3xX1b7xXexXd36xXbbxX170xX80xX1afxX5xX171xX137xX1bdxXbxX19xX1c0xX16xX9xX170xXb9xXb9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX3xX1fxX20xX3xXexX1xX24xX3xXcxX27xX18xX1xX3xX2bxX2cxX3xXcxX16xX40xX18xX1xX3xXcxX45xX46xX18xX3xX49xXdxX18xX1xX3xX4exXdxX50xX51xX3xXexX16xX6xX56xX3xX4xX1xX27xX3xX5cxX5dxX17xX3xX4xX61xX18xX19xX3xXexX66xX4xX3xX69xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX3xX71xX72xXdxX3xX4xX76xX18xX3xX79xX7axX17xX3xX7xX7exX3xX80xX3xXexX5dxXdxX3xX1xX45xX2cxX89xX18xX3xX8cxX45xX6xX18xX3xX91xX1dxX6xXaxX3xX169xXdxXb0xXexX1xX9xXaxX170xX171xX171xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX17fxXb9xXb9xXaxX3xX2exX12xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX26axXbfxX18xX19xX3xX4xX1xX20xX3xX1bxX1xX1dxX3xX1fxX20xX3xXexX1xX24xX3xXcxX27xX18xX1xX3xX2bxX2cxX3xXcxX16xX40xX18xX1xX3xXcxX45xX46xX18xX3xX49xXdxX18xX1xX3xX5cxX2d1xX18xX3xX4exXdxX50xX51xX3xXexX16xX6xX3xXexXdxX2d1xX18xX3xX5cxX2a1xX3xX174xX2f4xX2cxX3xXb0xX307xX18xX19xX3xX4exX1xX45xX3xXexX66xXdxX3xX5cxX40xX18xX1xX3xX4xX24xX3xX79xX327xX18xX3xX15axX17xX3xX32dxX10xX3xX51xX72xXdxX56xX3xX174xX7axX3xXcxX16xX45xX18xX19xX3xX49xX76xX18xX137xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX17xXb0xX2cxXaxX12xX1fxX2a7xX18xX3xX4xX5dxX18xX1xX3xX5cxX1dxX56xX3xX5cxX50xX3xX69xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX3xX71xX72xXdxX3xX4xX76xX18xX3xX79xX7axX17xX3xX7xX7exX3xX80xX56xX3xX1xX45xX2cxX89xX18xX3xX8cxX45xX6xX18xX3xX91xX1dxX6xX3xX5cxX7axX3xX4exX1xd055xX18xX3xXexX16xX24xX76xX18xX19xX3xXexX16xXdxX50xX18xX3xX4exX1xX6xXdxX3xX4xX66xX4xX3xX18xX1xXdxX89xX51xX3xX71xX38axX56xX3xXbxX1xX24xX76xX18xX19xX3xX66xX18xX3xXbxX1xX3fexX18xX19xX3xX4xX1xX7exX18xX19xX3xXexX1xXdxX2a7xX18xX3xXexX6xXdxX3xX71xXb5xX3xXexX2bbxX51xX3xX4exXdxX2d1xX51xX3xX4xX69xX45xX3xX18xX5dxX18xX3xXexX16xX2a7xX18xX3xX5cxX40xX6xX3xX79xXb5xX18xX137xX3xX26ax10838xX4xX3xX79xXdxX89xXexX3xX5xXb5xX3xX1xX45xX2cxX89xX18xX3xX5cxX7axX3xXbxX1xX7exXdxX3xX1xX9afxXbxX3xX71xX72xXdxX3xX4xX66xX4xX3xX5xX307xX4xX3xX5xX24xX9afxX18xX19xX3xX18xX1xX24xX16exX3xX15axX61xX18xX19xX3xX6xX18xX56xX3xX8cxX45xX2f4xX18xX3xX5cxX2a1xXdxX56xX3xX1fxXdxX2a7xX18xX3xXbxX1xX3fexX18xX19xX3xX5xX2a7xX18xX3xXbxX1xX24xX76xX18xX19xX3xX66xX18xX3xX7xe177xX18xX3xX7xXb5xX18xX19xX3xXb0xXdxX3xX4xX1xX45xX2cxX50xX18xX3xX4xX66xX4xX3xX1xX2a1xX3xXb0xX2f4xX18xX3xX18xc8e2xX51xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4exX1xX45xX3xX71xX307xX4xX3xX4xX1dxX3xX18xX19xX45xX2cxX3xX4xX76xX3xX7xX5dxXexX3xX5xX31axX3xX5cxX2d1xX18xX3xX18xX76xXdxX3xX6xX18xX3xXexX17xXb5xX18xX3xX4exX1xXdxX3xX4xX1dxX3xXexX2bbxX18xX1xX3xX1xX45xX7exX18xX19xX3xX174xX327xX2cxX3xX16xX6xX137xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX17xXb0xX2cxXaxX12xX8cxX45xX6xX3xX4exXdxX50xX51xX3xXexX16xX6xX3xXexX1xX307xX4xX3xXexX2d1xX56xX3xX5cxXbfxX18xX19xX3xX4xX1xX20xX3xX1bxX1xX1dxX3xX1fxX20xX3xXexX1xX24xX3xXcxX27xX18xX1xX3xX2bxX2cxX3xXcxX16xX40xX18xX1xX3xXcxX45xX46xX18xX3xX49xXdxX18xX1xX3xX5cxX66xX18xX1xX3xX19xXdxX66xX3xX4xX6xX17xX3xX4xX61xX18xX19xX3xXexX66xX4xX3xXexX16xXdxX50xX18xX3xX4exX1xX6xXdxX3xX4xX66xX4xX3xXbxX1xX24xX76xX18xX19xX3xX66xX18xX3xX69xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX3xX71xX72xXdxX3xX4xX76xX18xX3xX79xX7axX17xX3xX7xX7exX3xX80xX3xX4xX2bxX6xX3xX1xX45xX2cxX89xX18xX3xX8cxX45xX6xX18xX3xX91xX1dxX6xX56xX3xX4xXca2xX18xX19xX3xX18xX1xX24xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xXc33xX18xX3xX4xX327xX18xX1xX3xX19xXdxX66xX4xX56xX3xX4xX1xX2bxX3xX5cxX2a1xX18xX19xX3xXbxX1xX3fexX18xX19xX3xX4xX1xX7exX18xX19xX3xXexX1xXdxX2a7xX18xX3xXexX6xXdxX3xX4xX2bxX6xX3xX18xX19xX24xX2cdxXdxX3xXb0xX2f4xX18xX3xX5cxX40xX6xX3xXbxX1xX24xX76xX18xX19xX137xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX17xXb0xX2cxXaxX12xX0xXdxX51xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15axX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX169xXdxXb0xXexX1xX16exX3xX170xX171xX171xXbxX174xX175xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX16exX3xX17fxX170xX1afxXbxX174xX175xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX2exX2exXdxX137xX79xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX137xX71xX18xX2exX18xX10xX169xX7xX2exX80xX2xX80xXb9xX2exX2xX17fxXb9xXb0xX171xX2xX1afxX80xX17fxX2xX1b7xXexX80xXb9xXbbxX171xXd36xX5xX171xX137xX1bdxXbxX19xX1c0xX16xX9xX170xX170xX1b7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX3xX1fxX20xX3xXexX1xX24xX3xXcxX27xX18xX1xX3xX2bxX2cxX3xXcxX16xX40xX18xX1xX3xXcxX45xX46xX18xX3xX49xXdxX18xX1xX3xX4exXdxX50xX51xX3xXexX16xX6xX56xX3xX4xX1xX27xX3xX5cxX5dxX17xX3xX4xX61xX18xX19xX3xXexX66xX4xX3xX69xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX3xX71xX72xXdxX3xX4xX76xX18xX3xX79xX7axX17xX3xX7xX7exX3xX80xX3xXexX5dxXdxX3xX1xX45xX2cxX89xX18xX3xX8cxX45xX6xX18xX3xX91xX1dxX6xXaxX3xX169xXdxXb0xXexX1xX9xXaxX170xX171xX171xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX17fxX170xX1afxXaxX3xX2exX12xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX26axXbfxX18xX19xX3xX4xX1xX20xX3xX1bxX1xX1dxX3xX1fxX20xX3xXexX1xX24xX3xXcxX27xX18xX1xX3xX2bxX2cxX3xXcxX16xX40xX18xX1xX3xXcxX45xX46xX18xX3xX49xXdxX18xX1xX3xX18xX2b7xX51xX3xX79xX2b7xXexX3xX9b2xX45xX2cxX3xX1xX17xX5dxX4xX1xX56xX3xXexXdxX2d1xX18xX3xX5cxX2a1xX3xX174xX2f4xX2cxX3xXb0xX307xX18xX19xX3xX4exX1xX45xX3xXexX66xXdxX3xX5cxX40xX18xX1xX3xX4xX24xX3xX79xX327xX18xX3xX15axX17xX3xX32dxX10xX3xX51xX72xXdxX56xX3xX174xX7axX3xXcxX16xX45xX18xX19xX3xX49xX76xX18xX137xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX17xXb0xX2cxXaxX12xX26axXbfxX18xX19xX3xX4xX1xX20xX3xX1bxX1xX1dxX3xX1fxX20xX3xXexX1xX24xX3xXcxX27xX18xX1xX3xX2bxX2cxX3xXcxX16xX40xX18xX1xX3xXcxX45xX46xX18xX3xX49xXdxX18xX1xX3xX2cxX2a7xX45xX3xX4xXc33xX45xX3xX4xX66xX4xX3xX4xX46xXbxX3xX2bxX2cxX3xX5cxX327xX18xX19xX56xX3xX4xX1xX20xX18xX1xX3xX9b2xX45xX2cxXbe0xX18xX3xX1xX45xX2cxX89xX18xX3xXexXdxX2d1xXbxX3xXexX38axX4xX3xXexX1xX10xX17xX3xXb0xd1abxXdxX3xX7xX66xXexX3xXb0xXdx104a4xX18xX3xX79xXdxX2d1xX18xX3xX4xX2bxX6xX3xX4xX76xX18xX3xX79xX7axX17xX3xX7xX7exX3xX80xX3xX71xXb5xX3xXexX2bbxX18xX1xX3xX1xX2bbxX18xX1xX3xXexX1xX2cdxXdxX3xXexXdxX2d1xXexX3xX5cxX50xX3xX4xX1xX2bxX3xX5cxX2a1xX18xX19xX3xX4xX66xX4xX3xXbxX1xX24xX76xX18xX19xX3xX66xX18xX3xX69xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX137xX3xXcxX3cbxXbxX3xXexX16xX45xX18xX19xX3xX4xX1xX27xX3xX5cxX5dxX17xX3xX4xX66xX4xX3xX5cxX76xX18xX3xX71xX40xX3xXexX1xXdxX3xX4xX61xX18xX19xX3xX5cxXeb8xX2cxX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXexXdxX2d1xX18xX3xX5cxX2a1xX3xX174xX2f4xX2cxX3xXb0xX307xX18xX19xX3xX4xX66xX4xX3xX4xX61xX18xX19xX3xXexX16xX2bbxX18xX1xX3xXexX1xXdxX2d1xXexX3xX2cxX2d1xX45xX3xXexX5dxXdxX3xX4exX1xX45xX3xXexX66xXdxX3xX5cxX40xX18xX1xX3xX4xX24xX3xX79xX327xX18xX3xX15axX17xX3xX32dxX10xX3xX51xX72xXdxX56xX3xX18xX1xXf9dxX51xX3xX7xX72xX51xX3xX2b3xX18xX3xX5cxX40xX18xX1xX3xX18xX76xXdxX3xX31axX3xX4xX1xX17xX3xX4xX66xX4xX3xX1xX2a1xX3xXb0xX2f4xX18xX175xX3xXbxX1xX46xX18xX3xX5cxX46xX45xX3xX1xX17xXb5xX18xX3xXexX1xXb5xX18xX1xX3xX71xXdxX89xX4xX3xXb0xXdxX3xXb0xX2cdxXdxX3xX4xX66xX4xX3xX1xX2a1xX3xXb0xX2f4xX18xX3xX5cxX2d1xX18xX3xX4exX1xX45xX3xXexX66xXdxX3xX5cxX40xX18xX1xX3xX4xX24xX3xX51xX72xXdxX3xXexX16xX24xX72xX4xX3xX51xX354xX6xX3xX51xX24xX6xX3xX79xX7axX17xX137xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX17xXb0xX2cxXaxX12xX0xXdxX51xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15axX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX169xXdxXb0xXexX1xX16exX3xX170xX171xX171xXbxX174xX175xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX16exX3xX17fxX1afxX2xXbxX174xX175xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX2exX2exXdxX137xX79xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX137xX71xX18xX2exX18xX10xX169xX7xX2exX80xX2xX80xXb9xX2exX2xX17fxXb9xXb0xX171xX2xX1afxX80xXbbxX2xX1b7xXexX80xX170xX17fxXbbxX171xX5xX171xX137xX1bdxXbxX19xX1c0xX16xX9xXd36xX80xXbbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX3xX1fxX20xX3xXexX1xX24xX3xXcxX27xX18xX1xX3xX2bxX2cxX3xXcxX16xX40xX18xX1xX3xXcxX45xX46xX18xX3xX49xXdxX18xX1xX3xX4exXdxX50xX51xX3xXexX16xX6xX56xX3xX4xX1xX27xX3xX5cxX5dxX17xX3xX4xX61xX18xX19xX3xXexX66xX4xX3xX69xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX3xX71xX72xXdxX3xX4xX76xX18xX3xX79xX7axX17xX3xX7xX7exX3xX80xX3xXexX5dxXdxX3xX1xX45xX2cxX89xX18xX3xX8cxX45xX6xX18xX3xX91xX1dxX6xXaxX3xX169xXdxXb0xXexX1xX9xXaxX170xX171xX171xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX17fxX1afxX2xXaxX3xX2exX12xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX17xXb0xX2cxXaxX12xX26axXbfxX18xX19xX3xX4xX1xX20xX3xX1bxX1xX1dxX3xX1fxX20xX3xXexX1xX24xX3xXcxX27xX18xX1xX3xX2bxX2cxX3xXcxX16xX40xX18xX1xX3xXcxX45xX46xX18xX3xX49xXdxX18xX1xX3xX5cxXbe0xX3xX18xX19xX1xX40xX3xX4xX66xX4xX3xX4xX46xXbxX3xX2bxX2cxX3xX5cxX327xX18xX19xX56xX3xX4xX1xX20xX18xX1xX3xX9b2xX45xX2cxXbe0xX18xX3xX1xX45xX2cxX89xX18xX3xX8cxX45xX6xX18xX3xX91xX1dxX6xX3xXexXdxX2d1xXbxX3xXexX38axX4xX3xX18xX2a7xX45xX3xX4xX6xX17xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xXc33xX18xX3xX4xX1xX2bxX3xX5cxX2a1xX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX3fexX18xX19xX3xX4xX1xX7exX18xX19xX3xXexX1xXdxX2a7xX18xX3xXexX6xXdxX3xX71xXb5xX3xXexX2bbxX51xX3xX4exXdxX2d1xX51xX3xX4xX69xX45xX3xX18xX5dxX18xX56xX3xX4xX1xX45xXeb8xX18xX3xX79xX40xX3xXexX7exXexX3xX4xX66xX4xX3xX5cxXdxXbe0xX45xX3xX4exXdxX89xX18xX3xX4xXc33xX18xX3xXexX1xXdxX2d1xXexX3xX71xXbe0xX3xX5xX307xX4xX3xX5xX24xX9afxX18xX19xX56xX3xXbxX1xX24xX76xX18xX19xX3xXexXdxX89xX18xX56xX3xX71xX3cbxXexX3xXexX24xX56xX3xX1xX3cbxX45xX3xX4xXc33xX18xX3xXexX1xX10xX17xX3xXbxX1xX24xX76xX18xX19xX3xX4xX1xX2f4xX51xX3xae70xXd36xX3xXexX5dxXdxX3xX4xX1xe49dxb726xX137xX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX5cxX1dxX56xX3xX9b2xX45xX6xX18xX3xXexX2f4xX51xX3xXexX1xX307xX4xX3xX1xXdxX89xX18xX3xXexX7exXexX3xX4xX61xX18xX19xX3xXexX66xX4xX3xXb0xXdxX3xXb0xX2cdxXdxX3xX4xX66xX4xX3xX1xX2a1xX3xXb0xX2f4xX18xX3xX31axX3xX18xX1x114bfxX18xX19xX3xX4exX1xX45xX3xX71xX307xX4xX3xX4xX1dxX3xX18xX19xX45xX2cxX3xX4xX76xX3xX7xX5dxXexX3xX5xX31axX3xX4xX6xX17xX3xX4exX1xXdxX3xX4xX1dxX3xXexX2bbxX18xX1xX3xX1xX45xX7exX18xX19xX3xX174xX327xX2cxX3xX16xX6xX137xX3xXcxX298xX18xX19xX3xX4xX24xX2cdxX18xX19xX3xX4xX61xX18xX19xX3xXexX66xX4xX3xX4exXdxX50xX51xX3xXexX16xX6xX56xX3xX4xX1xX27xX3xX5cxX5dxX17xX3xX4xX66xX4xX3xX174xX7axX56xX3xXexX1xX40xX3xXexX16xX46xX18xX3xXexX16xX2a7xX18xX3xX5cxX40xX6xX3xX79xXb5xX18xX3xXexX16xXdxX50xX18xX3xX4exX1xX6xXdxX3xX18xX19xX1xXdxX2a7xX51xX3xXexd356xX4xX3xX4xX66xX4xX3xXbxX1xX24xX76xX18xX19xX3xX66xX18xX3xX69xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX56xX3xX4exX1xX2b7xX4xX3xXbxX1xX38axX4xX3xX1xX3cbxX45xX3xX9b2xX45xX327xX3xXexX1xXdxX2a7xX18xX3xXexX6xXdxX56xX3xX18xX1xX46xXexX3xX5xXb5xX3xX4xX66xX4xX3xX5cxX40xX6xX3xX79xXb5xX18xX3xXexX1xX24xX2cdxX18xX19xX3xX174xX45xX2cxX2a7xX18xX3xX79xX40xX3xX7xX5dxXexX3xX5xX31axX137xX0xX2exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf909xX45xXexX1xX17xX16xXaxX12xXcxX16xXc33xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX0xX2exXbxX12
Trần Thanh