Yemen: Đụng độ tại thành phố cảng Hodeida bất chấp lệnh ngừng bắn
Ngày 14/12, đụng độ đã xảy ra rải rác ở ngoại ô thành phố cảng Hodeida của Yemen.
a095x11afex11699xddbcx10fd9x107dexb886xe398xea7axX7xb726xfff4x10179x11a57xbfa7xcab8xX5xd09exXax10ddbx114c6xX10xeaa3xX10xf014x10ac4xX3xdf97xc98bxX17xc6b1xX3xf1b7xebfexX3xXexcddfxXdxX3xXexX1xbc1cxX17xX1xX3xXbxX1xe872xX3xX4xb5daxX17xX1dxX3xa90bxf706x12269xX10xXdxX37xX6xX3xfa35xd62fxXexX3xX4xX1xX3exXbxX3xX5xeac2xX17xX1xX3xX17xX1dxf38bxX17xX1dxX3xX3dxea1bxX17xX0xf0f7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX10xX6xX37xXaxX12xb02dxX1dxX28xcaa2xX3xX2x10ccaxX55xX2xa79bxfa69xX3xX1fxX1bxX17xX1dxX3xX1fxX20xX3xX1fxfd0exX3x11503xX31xX6dxX3xe710xX6xX3xX85xX31xXdxX3xX85x109a7xX4xX3xd2d3xX3xX17xX1dxX36xX23xXdxX3xd1abxX3xXexX1xX28xX17xX1xX3xXbxX1xX2exX3xX4xX31xX17xX1dxX3xX35xX36xX37xX10xXdxX37xX6xX3xX4xb7d1xX6xX3xX13xX10xX15xX10xX17xf8dfxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf670xX36xX37xX6dxXaxX12xX0xXdxX15xX1dxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX55xX55xXdxXbaxX3dxX6xX36xXexX1xX6xX17xX1xX1xX36xX6xXbaxaf13xX17xX55xX17xX10xdb45xX7xX55xX2xa882xe98bxa9d9xX55xX70xXf3xX37xa690xX2xf42exX73xXfaxX70xX70xXexdbafxXf4xX2xXf3xX5xX2xXbaxe19axXbxX1dxXaxX3xX55xX12xb1b6xf6d8xX4xX3xX5x1118dx10901xX17xX1dxX3xXb2xX17xX1dxX3xX1xX20xX3xX4xX1xe934xX17xX1xX3xXbxX1xXb2xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX3xXexX23xXdxX3xef86xX1xae5fxX3xXeaxX111xX4xX3xX17xX1dxX36xX23xXdxX3xX98xX3xX35xX36xX37xX10xXdxX37xX6xX3xX17xX1dxX28xX6dxX3xX2xX70xX55xX2xX2xX55xX73xXf5xX2xXf3xXbaxX3xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX36xX37xX6dxXaxX12xX1ax101bfxX6dxX3xX5xX28xX3xX17xX1xbce0xX17xX1dxX3xXeaxX1bxX3xX1fxX1bxX17xX1dxX3xX1fxX20xX3xX1fxcd1axX137xX3xXexXdx11505xX17xX3xX135xe9ffxX3xXexX4dxX3xX135xX1xXdxX3xX5xX47xX17xX1xX3xX17xX1dxX4dxX17xX1dxX3xX3dxX52xX17xX3xX37xX36xX3xX110xXdxX191xX17xX3xX1xX116xXbxX3xefbexX137xX2exX4xX3xX5xX28xX15xX3xXexX85xX137xX17xX1dxX3xX1dxXdxX6xX17xX3xX4xc52axX3xX1xXdxX47xX137xX3xX5xX111xX4xX3xX4xbf69xX17xX1dxX3xX17xX1dxX28xX6dxX3xXexX23xXdxX3xXexX1xX28xX17xX1xX3xXbxX1xX2exX3xX17xX28xX6dxXbaxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX36xX37xX6dxXaxX12xbc96xX20xXexX3xX17xX1xX174xX17xX3xX4xX1x10221xX17xX1dxX3xX4xX1xX36xX3xX3dxXdxbffbxXexX3xX4xX1cexX3xX17xX1xXdxca7axX137xX3xXexXdxX21fxX17xX1dxX3xX17xb98cxX3xX1fxX23xX17xX3xXbxX1xX8dxX36xX3xX90xX3xXbxX1xX123xX6xX3xX6axX6xX15xX3xXexX1xX28xX17xX1xX3xXbxX1xX2exX74xX3xXexX85xX36xX17xX1dxX3xX135xX1xXdxX3xX15xX20xXexX3xX17xX1dxX115x125ddxXdxX3xX37xX174xX17xX3xX7xX2exX17xX1dxX3xX90xX3xX85xa9d6xX6xX3xXbxX1xX123xX6xX3xX1axX98xX17xX1dxX3xX35xX36xX37xX10xXdxX37xX6xX3xX4xX1xX36xX3xX3dxXdxX21fxXexX3xX4xX215xX3xX2xXf4xX3xXbxX1xd2c2xXexX3xX5xX23xXdxX3xX4xX1cexX3xX15xX20xXexX3xXeaxX1bxX3xX1fxX3exX137xX3xX7xX299xX17xX1dxXbaxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX36xX37xX6dxXaxX12xX6axX1xX17cxX17xX1dxX3xXeaxX1bxX3xX1fxX1bxX17xX1dxX3xX1fxX20xX3xX17xX28xX6dxX3xX81xX31xX6dxX3xX85xX6xX3xX4xX1x10c54xX3xXeaxX28xXdxX3xX1dxXdxX264xX3xX7xX6xX137xX3xX135xX1xXdxX3xX5xX47xX17xX1xX3xX17xX1dxX4dxX17xX1dxX3xX3dxX52xX17xX3xX37xX36xX3xX110xXdxX191xX17xX3xX1xX116xXbxX3xX1b9xX137xX2exX4xX3xX5xX28xX15xX3xXexX85xX137xX17xX1dxX3xX1dxXdxX6xX17xX3xX4xX1cexX3xX1xXdxX47xX137xX3xX5xX111xX4xX74xX3xXexX85xX36xX17xX1dxX3xX135xX1xX137xX98xX17xX3xX135xX1xX232xX3xXexX1xf25fxX6xX3xXexX1xX137xbd78xX17xX3xX15xX28xX3xX4xX8dxX4xX3xXbxX1xX10xX3xX1fxX2exXdxX3xX1fxceddxX4xX1xX3xX1fxX7fxX3xX17xfe26xX3xX5xX111xX4xX3xX1fxX23xXexX3xX1fxX115xX116xX4xX3xXexX23xXdxX3xXeaxc9a7xX17xX1dxX3xX1xX37bxX6xX3xX1fxX28xX15xX3xX37xXdx10114xX17xX3xX85xX6xX3xX90xX3xXcxX1xX1bxX6dxX3xX1axXdxX195xX17xX3xXexX4dxX3xX17xX1dxX28xX6dxX3xXfaxab54xX2xX70xX55xX2xX73xXbaxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX36xX37xX6dxXaxX12xe528xX6xX137xX3xX135xX1xXdxX3xX4xX8dxX4xX3xXbxX1xX10xX3xX1fxX2exXdxX3xX1fxX35fxX4xX1xX3xX17xX1xX3exXexX3xXexX85xX123xX3xX17xX1dxX4dxX17xX1dxX3xX3dxX52xX17xX3xXexX23xXdxX3xX35xX36xX37xX10xXdxX37xX6xX74xX3xX1axc300xX4xX3xXbxX1xX8dxXdxX3xXeaxXdxX191xX17xX3xX110xXdxX191xX17xX3xX1xX116xXbxX3xX1b9xX137xX2exX4xX3xX20axX6xX85xXexXdxX17xX3xbfe1xX85xXdx1229axX41fxXdxXexX1xX7xX3xX135xX191xX137xX3xX1dxf12cxXdxX3xXexX1xXdxX21fxXexX3xX5xX34cxXbxX3xd922xX15xX20xXexX3xX4xf155xX3xX4xX1xX21fxX3xX1dxXdxX8dxX15xX3xX7xX8dxXexX3xX15xX23xX17xX1xX3xX15xf3a8xX3xXeaxX28xX3xX4xX1cexX3xXexX1xed99xX15xX3xX1b9xX137xX6dxX228xX17x10d1exX3xXexX23xXdxX3xX13xX10xX15xX10xX17xXbaxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX36xX37xX6dxXaxX12xa22exX1xX8dxXexX3xX3dxXdxX195xX137xX3xXexX85xX115x1226bxX4xX3xX35xX20xXdxX3xX1fxc5f0xX17xX1dxX3xXcaxX31xX36xX3xe80bxX17xX3xX110xXdxX191xX17xX3xX1xX116xXbxX3xX1b9xX137xX2exX4xX74xX3xX98xX17xX1dxX3xX41cxX85xXdxX41fxX41fxXdxXexX1xX7xX3xX17xX1xX3exX17xX3xX15xX23xX17xX1xX3xX7xX111xX3xX4xX18cxX17xX3xXexX1xXdxX21fxXexX3xXbxX1xX31xXdxX3xXexX1xX28xX17xX1xX3xX5xX34cxXbxX3xX4xX43exX3xX4xX1xX21fxX3xXexX85xX191xX17xX74xX3xX1fxX49bxX17xX1dxX3xXexX1xX264xXdxX3xX135xX1xfbb0xX17xX1dxX3xX1fxX35fxX17xX1xX3xXeaxXdxX47xX4xX3xX4xX1xX36xX3xXbxX1x11457xXbxX3xX110xXdxX191xX17xX3xX1xX116xXbxX3xX1b9xX137xX2exX4xX3xX1fxX1cexX17xX1dxX3xXeaxX6xXdxX3xXexX85xX37bxX3xX37x110baxX17xX3xX37xX52xXexX3xXexX23xXdxX3xX4xX8dxX4xX3xX4xX31xX17xX1dxX3xX4xXb2xX6xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX3xX5xX28xX3xX3dxX115xX493xX4xX3xX1fxXdxX3xXexX1xXdxX21fxXexX3xX6dxX21fxX137xX3xX1fxX18cxX137xX3xXexXdxX191xX17xXbaxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX36xX37xX6dxXaxX12x105adxX17xX1dxX3xX4xbd4fxX17xX1dxX3xX4xX1xX36xX3xX85x11a60xX17xX1dxX3xX4xX8dxX4xX3xXbxX1xX10xX3xX1fxX2exXdxX3xX1fxX35fxX4xX1xX3xX90xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX3xX7xX453xX3xX1xX36xX6xX17xX3xX17xX1dxX1xX191xX17xX1xX3xX7xX8dxX17xX1dxX3xX135xXdxX21fxX17xX3xX17xX28xX6dxXbaxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX36xX37xX6dxXaxX12x117c0xX1daxX17xX1dxX3xX17xX1dxX28xX6dxX3xX2xX70xX55xX2xX73xX74xX3xX3c0xX6xX137xX37xXdxX3xX4a3xX85xX6xX3dxXdxX6xX74xX3xX17xX115xX493xX4xX3xX1fxX215xX17xX1dxX3xX1fxX18cxX137xX3xX5xXdxX191xX17xX3xX1b9xX137xX174xX17xX3xX4a3xX85xX6xX3dxX3xX1xX34cxX137xX3xXexX1xX137xX535xX17xX3xX5e3xX1xX123xX17xX1xX3xXbxX1xXb2xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX74xX3xX3dxX28xX6dxX3xXexX346xX3xX1fxX8dxX17xX1xX3xX1dxXdxX8dxX3xX4xX6xX36xX3xXexX1xX346xX6xX3xXexX1xX137xX34cxX17xX3xX1fxX23xXexX3xX1fxX115xX116xX4xX3xX1dxXdxX17cxX6xX3xX4xX8dxX4xX3xX3dxX191xX17xX3xX1fxX2exXdxX3xX1fxX35fxX4xX1xX3xX90xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX3xXexX23xXdxX3xXeaxX37bxX17xX1dxX3xX1xX37bxX6xX3xX1fxX28xX15xX3xX37xXdxX389xX17xX3xX85xX6xX3xX90xX3xXcxX1xX1bxX6dxX3xX1axXdxX195xX17xXbaxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX36xX37xX6dxXaxX12xXcxX85xX36xX17xX1dxX3xX15xX20xXexX3xXexX137xX6dxX191xX17xX3xX3dxX2exX74xX3xafd7xX137xX2exX4xX3xXeaxX115xX43exX17xX1dxX3xX3c0xX6xX5xX15xX6xX17xX3xX3dxXdxX17xX3xX4a3xX3dxX37xX137xX5xX6x1104bxXdxX6eaxX3xXeaxX28xX3xXcxX1xX8dxXdxX3xXex121ecxX3xX20axX36xX1xX6xX15xX15xX10xX37xX3xX3dxXdxX17xX3xX3c0xX6xX5xX15xX6xX17xX3xX4xXb2xX6xX3xX3c0xX6xX137xX37xXdxX3xX4a3xX85xX6xX3dxXdxX6xX3xX4xX58bxX17xX1dxX3xX4xX6xX15xX3xX135xX21fxXexX3xXb2xX17xX1dxX3xX1xX20xX3xX15xX20xXexX3xX1dxXdxX31xXdxX3xXbxX1xX8dxXbxX3xX4xX1xX123xX17xX1xX3xXexX85xX35fxX3xX4xX1xX36xX3xX4xX137xX20xX4xX3xX81xX137xX17xX1dxX3xX1fxX20xXexX3xXexX23xXdxX3xX13xX10xX15xX10xX17xXbaxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX36xX37xX6dxXaxX12xXcxX85xX36xX17xX1dxX3xX135xX1xXdxX3xX1fxX1cexX74xX3xX1axX23xXdxX3xX7xX215xX3xX6axX1dxX6xX3xXexX23xXdxX3xX110xXdxX191xX17xX3xX1xX116xXbxX3xX1b9xX137xX2exX4xX3xf469xX6xX7xX7xXdxX5xX6dxX3xX6axX10xX3dxX10xX17xX6eaxXdxX6xX3xXexX137xX6dxX191xX17xX3xX3dxX2exX3xXaxX6axX1dxX6xX3xX7xf2cbxX17xX3xX7xX28xX17xX1dxX3xX1xX116xXbxX3xXexX8dxX4xX3xX1dxXdxX31xXdxX3xX1b9xX137xX6dxX21fxXexX3xX4xX137xX20xX4xX3xX81xX137xX17xX1dxX3xX1fxX20xXexX3xXexX23xXdxX3xX13xX10xX15xX10xX17xX3xXeaxX28xX3xXexX1xX299xX4xX3xX1fxX45dxX6dxX3xX1xX37bxX6xX3xX3dxX273xX17xX1xX74xX3xX232xX17xX3xX1fxX35fxX17xX1xX3xXexX85xX191xX17xX3xXexX36xX28xX17xX3xX135xX1xX137xX3xXeaxX111xX4xX3xXcxX85xX137xX17xX1dxX3xX1axX98xX17xX1dxXbaxXaxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX36xX37xX6dxXaxX12xX486xX1xX8dxXexX3xX3dxXdxX195xX137xX3xXexX85xX115xX493xX4xX3xX35xX20xXdxX3xX1fxX49bxX17xX1dxX3xXcaxX31xX36xX3xX6xX17xX3xX110xXdxX191xX17xX3xX1xX116xXbxX3xX1b9xX137xX2exX4xX74xX3xX98xX17xX1dxX3xX6axX10xX3dxX10xX17xX6eaxXdxX6xX3xX4xX1xX36xX3xX3dxXdxX21fxXexX3xX6axX1dxX6xX3xX7xX453xX3xXexX1xX6xX15xX3xXeaxX3exX17xX3xXeaxX493xXdxX3xXexX3exXexX3xX4xX31xX3xX4xX8dxX4xX3xX3dxX191xX17xX3xX5xXdxX191xX17xX3xX1b9xX137xX6xX17xX3xX1fxX195xX3xXexX1xX299xX4xX3xX1fxX45dxX6dxX3xXeaxXdxX47xX4xX3xX17xX28xX6dxXbaxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX36xX37xX6dxXaxX12xX3c0xX6xX137xX3xX17xX1xXdxX228xX137xX3xX17xX1dxX28xX6dxX3xX1fxX28xX15xX3xXbxX1xX8dxX17xX74xX3xX4xX137xX20xX4xX3xX1xX37bxX6xX3xX1fxX28xX15xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX3xX37xX36xX3xX110xXdxX191xX17xX3xX1xX116xXbxX3xX1b9xX137xX2exX4xX3xX3dxX31xX36xX3xXexX85xX116xX3xX1fxX7fxX3xX135xX21fxXexX3xXexX1xX299xX4xX3xX17xX1dxX28xX6dxX3xX2xX70xX55xX2xX73xX3xXexX23xXdxX3xXexX1xXb2xX3xX1fxX98xX3xX3c0xXexX36xX4xX135xX1xX36xX15xX74xX3xXcxX1xX1bxX6dxX3xX1axXdxX195xX17xX74xX3xXeaxX493xXdxX3xXeaxXdxX47xX4xX3xX4xX8dxX4xX3xX3dxX191xX17xX3xXexX1xX6xX15xX3xX4xX1xXdxX21fxX17xX3xXexX23xXdxX3xX13xX10xX15xX10xX17xX3xX1fxX23xXexX3xX1fxX115xX116xX4xX3xX17xX1xXdxX228xX137xX3xXexX1xX346xX6xX3xXexX1xX137xX34cxX17xXbaxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX36xX37xX6dxXaxX12xX5e3xX1bxX3xXexX1xX195xX74xX3xX5e3xX1xX123xX17xX1xX3xXbxX1xXb2xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX3xXeaxX28xX3xXbxX1xXdxX21fxX17xX3xX1b9xX137xX174xX17xX3xX35xX36xX137xXexX1xXdxX3xX1fxX7fxX3xX17xX1xX3exXexX3xXexX85xX123xX3xXexX85xX6xX36xX3xX1fxX232xXdxX3xXexX1daxX3xX3dxXdxX17xX1xX74xX3xX17xX2exXdxX3xX5xX23xXdxX3xX1xX36xX23xXexX3xX1fxX20xX17xX1dxX3xX81xX137xX3exXexX3xX135xX1xX45dxX137xX3xX37xX18cxX137xX3xX15xX346xX3xXeaxX28xX3xX135xX1xX123xX3xX1fxX2exXexX74xX3xX15xX90xX3xX4xX6f7xX6xX3xX7xX174xX17xX3xX3dxX6xX6dxX3xX90xX3xXexX1xXb2xX3xX1fxX98xX3xX3c0xX6xX17xX6xX6xX74xX3xXeaxX28xX3xX1b9xX137xX6xX17xX3xXexX85xX42bxX17xX1dxX3xX17xX1xX3exXexX3xX5xX28xX3xX4xX8dxX4xX3xX3dxX191xX17xX3xX81xX137xX17xX1dxX3xX1fxX20xXexX3xXexX23xXdxX3xX13xX10xX15xX10xX17xX3xX1fxX23xXexX3xXexX1xX346xX6xX3xXexX1xX137xX34cxX17xX3xX17xX1dxX4dxX17xX1dxX3xX3dxX52xX17xX3xXexX23xXdxX3xX35xX36xX37xX10xXdxX37xX6xX1xX74xX3xXexX1xX28xX17xX1xX3xXbxX1xX2exX3xX4xX31xX17xX1dxX3xX4xX1cexX3xXeaxX35fxX3xXexX85xX123xX3xX4xX1xXdxX21fxX17xX3xX5xX115xX116xX4xX3xX1dxX18cxX17xX3xX3dxX264xX3xX3dxXdxX195xX17xX3xX1axX346xX3xX1xXdxX47xX17xX3xX37xX36xX3xX5xX111xX4xX3xX5xX115xX116xX17xX1dxX3xX35xX36xX137xXexX1xXdxX3xX135xXdxX195xX15xX3xX7xX36xX8dxXexXbaxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX36xX37xX6dxXaxX12xXcxX137xX6dxX3xX17xX1xXdxX191xX17xX74xX3xX1dxXdxX493xXdxX3xXbxX1xX174xX17xX3xXexX123xX4xX1xX3xX4xX1xX36xX3xX85xX594xX17xX1dxX3xXeaxX535xX17xX3xX4xX37bxX17xX3xX17xX1xXdxX228xX137xX3xXexX1xX8dxX4xX1xX3xXexX1xX215xX4xX3xXexX85xX36xX17xX1dxX3xXeaxXdxX47xX4xX3xXexX1xX111xX4xX3xXexX1xXdxX3xX17xX1xX17cxX17xX1dxX3xXexX1xX346xX6xX3xXexX1xX137xX34cxX17xX3xX17xX28xX6dxXbaxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX36xX37xX6dxXaxX12xX13xX10xX15xX10xX17xX3xX85xX43exXdxX3xXeaxX28xX36xX3xX1xX367xX17xX3xX5xX36xX23xX17xX3xX135xX195xX3xXexX4dxX3xX135xX1xXdxX3xX3dxX1daxX17xX1dxX3xXbxX1xX8dxXexX3xX81xX137xX17xX1dxX3xX1fxX20xXexX3xX1dxXdxX17cxX6xX3xX17xX1xX1cexX15xX3xXeaxX58bxX3xXexX85xX6xX17xX1dxX3xX35xX36xX137xXexX1xXdxX3xXeaxX28xX3xX4xX8dxX4xX3xX5xX111xX4xX3xX5xX115xX116xX17xX1dxX3xXexX85xX137xX17xX1dxX3xXexX1xX28xX17xX1xX3xXeaxX493xXdxX3xX4xX111xX137xX3xXcxX232xX17xX1dxX3xXexX1xX2exX17xX1dxX3xX4a3xX5xXdxX3xX4a3xX3dxX37xX137xX5xX5xX6xX1xX3xX3c0xX6xX5xX10xX1xX3xXeaxX493xXdxX3xX4xX8dxX4xX3xX5xX111xX4xX3xX5xX115xX116xX17xX1dxX3xXb2xX17xX1dxX3xX1xX20xX3xX4xX1xX123xX17xX1xX3xXbxX1xXb2xX3xX4xXb2xX6xX3xXcxX232xX17xX1dxX3xXexX1xX2exX17xX1dxX3xX20axX6xX17xX7xX36xX137xX85xX3xX35xX6xX37xXdxX3xX1fxX115xX116xX4xX3xX1b9xX137xX2exX4xX3xXexX21fxX3xX4xX98xX17xX1dxX3xX17xX1xX34cxX17xXbaxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX36xX37xX6dxXaxX12xXcxX1xX8dxX17xX1dxX3xXfcxX55xX73xXf5xX2xXf4xX74xX3xX5xXdxX191xX17xX3xX15xXdxX17xX1xX3xX1b9xX137xX174xX17xX3xX7xX111xX3xX4xX8dxX4xX3xX1b9xX137xX2exX4xX3xX1dxXdxX6xX3xX4a3xX85xX6xX3dxX3xX37xX36xX3xX3c0xX6xX137xX37xXdxX3xX4a3xX85xX6xX3dxXdxX6xX3xX1fxX215xX17xX1dxX3xX1fxX18cxX137xX3xX1fxX7fxX3xX4xX6xX17xX3xXexX1xXdxX47xXbxX3xXeaxX28xX36xX3xX4xX137xX20xX4xX3xX17xX20xXdxX3xX4xX1xXdxX21fxX17xX3xX90xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX3xX1fxX195xX3xX1xX367xX3xXexX85xX116xX3xX4xX1xX123xX17xX1xX3xX1b9xX137xX6dxX228xX17xX3xX4xXb2xX6xX3xXcxX232xX17xX1dxX3xXexX1xX2exX17xX1dxX3xX35xX6xX37xXdxXbaxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX36xX37xX6dxXaxX12xXcxX1xX10xX36xX3xX110xXdxX191xX17xX3xX1xX116xXbxX3xX1b9xX137xX2exX4xX74xX3xX1xX43exX17xX3xX2xXf5xXbaxXf5xXf5xXf5xX3xX17xX1dxX115xX264xXdxX3xX1fxX7fxX3xXexX1xXdxX47xXexX3xX15xX23xX17xX1dxX3xXexX23xXdxX3xX13xX10xX15xX10xX17xX3xX135xX195xX3xXexX4dxX3xX135xX1xXdxX3xX5xXdxX191xX17xX3xX15xXdxX17xX1xX3xX4a3xX85xX6xX3dxX3xX4xX6xX17xX3xXexX1xXdxX47xXbxX3xX1b9xX137xX174xX17xX3xX7xX111xXbaxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX36xX37xX6dxXaxX12xX5e3xX137xX20xX4xX3xX81xX137xX17xX1dxX3xX1fxX20xXexX3xX4xX58bxX17xX1dxX3xX1fxX45dxX6dxX3xX13xX10xX15xX10xX17xX3xXeaxX28xX36xX3xX4xX137xX20xX4xX3xX135xX1xXb2xX17xX1dxX3xX1xX36xX31xX17xX1dxX3xX17xX1xX174xX17xX3xX1fxX23xX36xX3xXexX49bxXdxX3xXexX47xX3xX17xX1xX3exXexX3xXexX85xX191xX17xX3xXexX1xX21fxX3xX1dxXdxX493xXdxX3xXeaxX493xXdxX3xX1dxX18cxX17xX3xX2xX70xX3xXexX85xXdxX47xX137xX3xX17xX1dxX115xX264xXdxX3xX1fxX215xX17xX1dxX3xXexX85xX115xX493xX4xX3xX17xX1dxX137xX6dxX3xX4xX43exX3xX3dxX35fxX3xX1fxX1cexXdxXbaxX0xX55xXbxX12
LP (Theo AFP)