Trao sổ tiết kiệm tình nghĩa và quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân gia đình liệt sĩ
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15-12, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thanh Hóa đã trao sổ tiết kiệm tình nghĩa, quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng và đại diện thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
ec21xf6f7x114f0xf7e4x13d33xfb51x1215fx16563x15033xX7xef13x168b9x10211xfdeaxfe00x144c8xX5x117d3xXaxfe91xX0xX7xXexfa9ax106f9x118ecx119a1xX12xXcxX16xX6xX17xX3xX7x1416cxX3xXexXdx13ad9xXexX3x119a0xXdx14d09x15db5xX3xXex167b5xX18xX1xX3xX18xX19xX1x14de8xX6xX3x165a2x13014xX3x11f28x15bb6xX39xX3xX4xX1xX17xX3x13c51x1605exX3x15e39xXdxX2axXexX3x163ffxX6xX2bxX3x12980xX18xX1xX3xX1x130b0xX18xX19xX3xX38xX39xX3xXexX1x129b1xX18xX3xX18xX1xX5dxX18xX3xX19xXdxX6xX3xf9c4xX2exX18xX1xX3xX5xXdxX2axXexX3xX7xX35xX0x128bfxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX76xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13917xX10xX6x131daxXaxX12xed3ex12dfexX18xX19xX3xX2x16713x1022exX2xffddx164c8xX3xX8exf447xXdxX3xX1x11e62xX3xXexX16x100c8xX3xX19xXdxX6xX3xX69xX2exX18xX1xX3xX5xXdxX2axXexX3xX7xX35xX3xX46xXdxX2axXexX3xX4bxX6xX2bxX3xXbxX1x14716xXdxX3xX1xXa9xXbxX3xX38x11b13xXdxX3xX94xed44xX3x142f2xX6xX17xX3xX69xXa1xX18xX19xX9exX3xXcxX1x1297ax120c8xX18xX19xX3xfdd1xXdxX18xX1xX3xX38xX39xX3x15c6dx16529xX3xX1xXa1xXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX8ex13369xX6xX3xX69xXefxX3xXexX16xX6xX17xX3xX7xX21xX3xXexXdxX25xXexX3xX28xXdxX2axX2bxX3xXexX2exX18xX1xX3xX18xX19xX1xX35xX6xX9exX3xX3bxX3cxX39xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX95xX4xX3xX43xX44xX3xX46xXdxX2axXexX3xX4bxX6xX2bxX3xX4fxX18xX1xX3xX1xX54xX18xX19xX3xX38xX39xX3xX69x12b25xXdxX3xX91xXdxX2axX18xX3xXexX1xX5dxX18xX3xX18xX1xX5dxX18xX3xX4xX95xX4xX3xX19xXdxX6xX3xX69xX2exX18xX1xX3xX5xXdxX2axXexX3xX7xX35xX3xXexX16x16c03xX18xX3xX69x12edcxX6xX3xXe6xX39xX18xX3xXexf3adxX18xX1x163edxX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx164a9xX17xX91x11019xXaxX12xX0xXdxX2bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX91xXexX1xX3cxX2bxXe6xX3xXdx13b1cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX190xX5xX10xX9xXax13114xXdxX91xXexX1x1598fxX3xffc3xfa09x1035exXbx11083x10702xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1bbxX3xX1bex16340xX2xXbxX1c1xX1c2xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX76xX76xXdxX17dxXe6xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX17dxX38xX18xX76xX18xX10xX1b6xX7xX76xX9dxX2xX9axX1bfxX76xX2xX1bexX9axX91x16462xX2xX2xX1bfx11b55xX9dxX1bexXexX9dxX1bexX1fexX1fexX9axX5xX1bfxX17dx14407xXbxX19x10a61xX16xX9xX1bexX1bexX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX16xX6xX17xX3xX7xX21xX3xXexXdxX25xXexX3xX28xXdxX2axX2bxX3xXexX2exX18xX1xX3xX18xX19xX1xX35xX6xX3xX38xX39xX3xX3bxX3cxX39xX3xX4xX1xX17xX3xX43xX44xX3xX46xXdxX2axXexX3xX4bxX6xX2bxX3xX4fxX18xX1xX3xX1xX54xX18xX19xX3xX38xX39xX3xXexX1xX5dxX18xX3xX18xX1xX5dxX18xX3xX19xXdxX6xX3xX69xX2exX18xX1xX3xX5xXdxX2axXexX3xX7xX35xXaxX3xX1b6xXdxX91xXexX1xX9xXaxX1bdxX1bexX1bfxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1bexX1cdxX2xXaxX3xX76xX12xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a7xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xed70xX145xXdxX3xX91xXdxX2axX18xX3xX8exXa1xXdxX3xX1xXa5xX3xXexX16xXa9xX3xX19xXdxX6xX3xX69xX2exX18xX1xX3xX5xXdxX2axXexX3xX7xX35xX3xX46xXdxX2axXexX3xX4bxX6xX2bxX9exX3xX94xXd3xX3xXd5xX6xX17xX3xX69xXa1xX18xX19xX9exX3xXcxX1xXe1xXe2xX18xX19xX3xXe6xXdxX18xX1xX3xX38xX39xX3xXeexXefxX3xX1xXa1xXdxX3xXexX16xX6xX17xX3xX7xX21xX3xXexXdxX25xXexX3xX28xXdxX2axX2bxX9exX3xX3bxX3cxX39xX3xX4xX1xX17xX3xX43xX44xX3xX46xXdxX2axXexX3xX4bxX6xX2bxX3xX4fxX18xX1xX3xX1xX54xX18xX19xX3xX38xX39xX3xXexX1xX5dxX18xX3xX18xX1xX5dxX18xX3xX4xX95xX4xX3xX19xXdxX6xX3xX69xX2exX18xX1xX3xX5xXdxX2axXexX3xX7xX35xX17dxX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX17xX91xX190xXaxX12xXcxX145xXdxX3xXe6xX3cxX21xXdxX3xX19xecacxXbxX3xX2bxX36cxXexX9exX3xX8exXa1xXdxX3xX1xXa5xX3xXexX16xXa9xX3xX19xXdxX6xX3xX69xX2exX18xX1xX3xX5xXdxX2axXexX3xX7xX35xX3xX46xXdxX2axXexX3xX4bxX6xX2bxX3xX69xXefxX3xXexX16xX6xX17xX3xX1faxX1bfxX3xX7xX21xX3xXexXdxX25xXexX3xX28xXdxX2axX2bxX3x14e69xX2bxXa5xXdxX3xX7xX21xX3xXexX16xX172xX3xX19xXdxX95xX3xX9axX3xXexX16xXdxX2axX3cxX3xX69x158ffxX18xX19x13b97xX3xX38xX39xX3xX1cdxX1bfxX3xX7xX3cx15482xXexX3xX3bxX3cxX39xX3xX3b1xX2bxXa5xXdxX3xX7xX3cxX3d7xXexX3xX1faxX3xXexX16xXdxX2axX3cxX3xX69xX3caxX18xX19xX3cdxX3xXexX16xX172xX3xX19xXdxX95xX3xX9dxX1bdxX1cdxX3xXexX16xXdxX2axX3cxX3xX69xX3caxX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3x1524bxX1bfxX3xX43xX44xX3xX46xXdxX2axXexX3xX4bxX6xX2bxX3xX4fxX18xX1xX3xX1xX54xX18xX19xX3xX38xX39xX3xXexX1xX5dxX18xX3xX18xX1xX5dxX18xX3xX19xXdxX6xX3xX69xX2exX18xX1xX3xX5xXdxX2axXexX3xX7xX35xX17dxX3xX2a9xX5dxX190xX3xX5xX39xX3xXexX3d7xX2bxX3xX5x11e57xX18xX19xX3xXexX16xXdxX3xX5dxX18xX3xX4xeea9xX6xX3xX8exXa1xXdxX3xX1xXa5xX3xXexX16xXa9xX3xX19xXdxX6xX3xX69xX2exX18xX1xX3xX5xXdxX2axXexX3xX7xX35xX3xX46xXdxX2axXexX3xX4bxX6xX2bxX9exX3xX1a7x16382xX18xX19xX3xXexX190xX3xX1a7x10f29xX3xXcx13cdcxXbxX3xX69xX17xX39xX18xX3xXcxX1xX95xXdxX3xX18dxX2exX18xX1xX3x140dcxXe1xXe2xX18xX19xX3xX3b1xX18xX1xX39xX3xXexX39xXdxX3xXexX16xXa9xX3cdxX17dxX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX17xX91xX190xXaxX12xX0xXdxX2bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1a7xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX190xX5xX10xX9xXaxX1b6xXdxX91xXexX1xX1bbxX3xX1bdxX1bexX1bfxXbxX1c1xX1c2xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1bbxX3xX9axX1bfxX1bexXbxX1c1xX1c2xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX76xX76xXdxX17dxXe6xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX17dxX38xX18xX76xX18xX10xX1b6xX7xX76xX9dxX2xX9axX1bfxX76xX2xX1bexX9axX91xX1faxX2xX2xX2xX2xX9dxX9axXexX411xX1bfxX1cdxX1bfxX1fexX5xX1bfxX17dxX20axXbxX19xX20dxX16xX9xX9axX1bfxX1bexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX16xX6xX17xX3xX7xX21xX3xXexXdxX25xXexX3xX28xXdxX2axX2bxX3xXexX2exX18xX1xX3xX18xX19xX1xX35xX6xX3xX38xX39xX3xX3bxX3cxX39xX3xX4xX1xX17xX3xX43xX44xX3xX46xXdxX2axXexX3xX4bxX6xX2bxX3xX4fxX18xX1xX3xX1xX54xX18xX19xX3xX38xX39xX3xXexX1xX5dxX18xX3xX18xX1xX5dxX18xX3xX19xXdxX6xX3xX69xX2exX18xX1xX3xX5xXdxX2axXexX3xX7xX35xXaxX3xX1b6xXdxX91xXexX1xX9xXaxX1bdxX1bexX1bfxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX9axX1bfxX1bexXaxX3xX76xX12xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a7xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX8exX2exX18xX1xX3x12252xX18xX1xX3xXexX145xXdxX3xXe6xX3cxX21xXdxX3xX5x14edexX17dxX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX17xX91xX190xXaxX12xX2a9xXe1xXa9xX4xX3xXe6xXdxX25xXexX9exX3xX1xXe2xX18xX3xX2xX1bfxX3xX18xf97exX2bxX3xX3bxX3cxX6xX3xX38xXcfxXdxX3xXexX48axX18xX3xX4xX1xX17axX3xX2bx14d8fxX4xX3xX69x15984xX4xX1xX3x126aaxXcxX48axX18xX3xX38xXdxX18xX1xX3xX38xX39xX3xXexX16xXdxX3xX5dxX18xX3xX4xX95xX4xX3xX6xX18xX1xX3xX1xX54xX18xX19xX3xX5xXdxX2axXexX3xX7xX35xX9exX3xX19xXdxX6xX3xX69xX2exX18xX1xX3xX5xXdxX2axXexX3xX7xX35x1259bxX9exX3xX8exXa1xXdxX3xX1xXa5xX3xXexX16xXa9xX3xX19xXdxX6xX3xX69xX2exX18xX1xX3xX5xXdxX2axXexX3xX7xX35xX3xX46xXdxX2axXexX3xX4bxX6xX2bxX3xX69xXefxX3xXexX1xX6xX2bxX3xX19xXdxX6xX3xXexX2exX2bxX3xX28xXdxX25xX2bxX3xXexX1xX48axX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX5xXdxX2axXexX3xX7xX35xX3xX38xX39xX3xX1xXa5xX3xXexX16xXa9xX3xXexX2exX2bxX3xX28xXdxX25xX2bxX9exX3xX3bxX3cxX190xX3xXexX495xXbxX9exX3xX4xX3d7xXexX3xXe6xXc7xX4xX3xX1fexX9axX9axX3xX1xX39xXdxX3xX4xXc7xXexX3xX5xXdxX2axXexX3xX7xX35xX1c2xX3xXexX36cxX18xX19xX3xX9dxX17dxX2xX411xX2xX3xX7xX21xX3xXexXdxX25xXexX3xX28xXdxX2axX2bxX3xXexX2exX18xX1xX3xX18xX19xX1xX35xX6xX3xX3b1xX9axX3xXexX16xXdxX2axX3cxX3xX69xX3caxX18xX19xX76xX7xX21xX3cdxX9exX3xX1bdxX1bfxX1bfxX3xX18xX1xX39xX3xXexX2exX18xX1xX3xX18xX19xX1xX35xX6xX3xX3b1xX1cdxX1bfxX9bxX1bexX1bfxX3xXexX16xXdxX2axX3cxX3xX69xX3caxX18xX19xX76xX2xX3xX18xX1xX39xX3cdxX9exX3xX9axX1cdxX1fexX3xX7xX3cxX3d7xXexX3xX1x124f0xX4xX3xXe6xX21xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX95xX4xX3xX4xX17xX18xX9exX3xX4xX1xX95xX3cxX3xX5xXdxX2axXexX3xX7xX35xX3xX18xX19xX1x15c69xX17xX3xX38xXe1xXa9xXexX3xX28xX1xXfcxX3xX3b1xX9dxX3xXexX16xXdxX2axX3cxX3xX69xX3caxX18xX19xX76xX7xX3cxX3d7xXexX3cdxX9exX3xX1xX39xX18xX19xX3xX4xX1xX630xX4xX3xX18xX19xX39xX18xX3xX7xX3cxX3d7xXexX3xX3bxX3cxX39xX3xX4xX1xX17xX3xXexX1xX5dxX18xX3xX18xX1xX5dxX18xX3xX4xX95xX4xX3xX19xXdxX6xX3xX69xX2exX18xX1xX3xX5xXdxX2axXexX3xX7xX35xX9exX3xX43xX44xX3xX46xXdxX2axXexX3xX4bxX6xX2bxX3xX6xX18xX1xX3xX1xX54xX18xX19xX3xX4xXfcxX3xX1xX17xX39xX18xX3xX4xX5e4xX18xX1xX3xX28xX1xXfcxX3xX28xX1xX61cxX18xX9exX3xX3bxX3cxX6xX3xX69xXfcxX3xXex10d99xX18xX19xX3xXe6xXe1xXcfxX4xX3xX19xXdx12536xXbxX3xX4xX95xX4xX3xX69xXc7xXdxX3xXexXe1xXa9xX18xX19xX3xX4xX1xX634xX18xX1xX3xX7xX95xX4xX1xX3xX4xXfcxX3xXexX1xX16exX2bxX3xX69xXdx1225fxX3cxX3xX28xXdxX2axX18xX9exX3xX69xXa1xX18xX19xX3xX5x14765xX4xX3xX38xXe1xXe2xX18xX3xX5xX16exX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX3cxXa1xX4xX3xX7xXc7xX18xX19xX17dxX17dxX17dxX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX17xX91xX190xXaxX12xX0xXdxX2bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1a7xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX190xX5xX10xX9xXaxX1b6xXdxX91xXexX1xX1bbxX3xX1bdxX1bexX1bfxXbxX1c1xX1c2xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1bbxX3xX1bexX1bexX1bexXbxX1c1xX1c2xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX76xX76xXdxX17dxXe6xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX17dxX38xX18xX76xX18xX10xX1b6xX7xX76xX9dxX2xX9axX1bfxX76xX2xX1bexX9axX91xX1faxX2xX2xX2xX9dxX1faxX9dxXexX411xX411xX1faxX9axX9dxX5xX1bfxX17dxX20axXbxX19xX20dxX16xX9xX1fexX1bdxX1fexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX16xX6xX17xX3xX7xX21xX3xXexXdxX25xXexX3xX28xXdxX2axX2bxX3xXexX2exX18xX1xX3xX18xX19xX1xX35xX6xX3xX38xX39xX3xX3bxX3cxX39xX3xX4xX1xX17xX3xX43xX44xX3xX46xXdxX2axXexX3xX4bxX6xX2bxX3xX4fxX18xX1xX3xX1xX54xX18xX19xX3xX38xX39xX3xXexX1xX5dxX18xX3xX18xX1xX5dxX18xX3xX19xXdxX6xX3xX69xX2exX18xX1xX3xX5xXdxX2axXexX3xX7xX35xXaxX3xX1b6xXdxX91xXexX1xX9xXaxX1bdxX1bexX1bfxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1bexX1bexX1bexXaxX3xX76xX12xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a7xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX16xX3cxX18xX19xX3xXexXe1xXcfxX18xX19xX3xX8exX17xX39xX18xX19xX3x15ea4xX1xX95xX18xX1xX3xX8exXe1xX18xX19xX9exX3xX1a7xX1xX460xX3xXexX172xX4xX1xX3xX8exXa1xXdxX3xX8exXa5xX3xXexX16xXa9xX3xX19xXdxX6xX3xX69xX2exX18xX1xX3xX5xXdxX2axXexX3xX7xX35xX3xX46xXdxX2axXexX3xX4bxX6xX2bxX3xXbxX1xX95xXexX3xXe6xXdx11ad2xX3cxX3xXexX145xXdxX3xXe6xX3cxX21xXdxX3xX5xX5f2xX17dxX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX17xX91xX190xXaxX12xX2a9xX5dxX190xX3xX28xX1xX48axX18xX19xX3xX4xX1xX17axX3xX5xX39xX3xX7xX85exX3xX1xXa5xX3xXexX16xXa9xX3xXexX1xXdxX25xXexX3xXexX1xX85exX4xX3xX69xXc7xXdxX3xX38xXcfxXdxX3xX19xXdxX6xX3xX69xX2exX18xX1xX3xX5xXdxX2axXexX3xX7xX35xX9exX3xX43xX44xX3xX46xXdxX2axXexX3xX4bxX6xX2bxX3xX4fxX18xX1xX3xX1xX54xX18xX19xX3xX2bxX39xX3xX4xX454xX18xX3xX5xX39xX3xXexX2exX18xX1xX3xX4xX5e4xX2bxX9exX3xXexX16xX95xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX2axX2bxX9exX3x1574axX3xXexX1x11290xX4xX3xX38xX84fxX3xX69xX145xX17xX3xX5xXa8dxX3xX638xX3cxXc7xX18xX19xX3xX18xXe1xXcfxX4xX3xX18xX1xXcfxX3xX18xX19xX3cxX3caxX18xX672xX9exX3xXaxX69xX84fxX18xX3xXe2xX18xX3xX69xX95xXbxX3xX18xX19xX1xX35xX6xX672xX3xX4xX460xX6xX3xX8exXa1xXdxX3xX1xXa5xX3xXexX16xXa9xX3xX19xXdxX6xX3xX69xX2exX18xX1xX3xX5xXdxX2axXexX3xX7xX35xX3xX46xXdxX2axXexX3xX4bxX6xX2bxX3xX18xXfcxXdxX3xX16xXdxX16exX18xX19xX3xX38xX39xX3xX18xX19xXe1x11a60xXdxX3xX91xX5dxX18xX3xX46xXdxX2axXexX3xX4bxX6xX2bxX3xX18xXfcxXdxX3xX4xX1xX3cxX18xX19xX3xX38xXcfxXdxX3xX18xX1x11140xX18xX19xX3xX18xX19xXe1xXb01xXdxX3xX4xX17xX18xX3xXe1xX3cxX3xXexX829xX3xX4xX460xX6xX3xX91xX5dxX18xX3xXexXa1xX4xX3xX69xXefxX3xX91xX5dxX18xX19xX3xX1xXdxX25xX18xX3xXexX3cxX21xXdxX3xX1c1xX3cxX5dxX18xX3xX4xX460xX6xX3xX2bxX2exX18xX1xX3xX4xX1xX17xX3xXcxX21xX3xX3bxX3cxXc7xX4xX17dxX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX17xX91xX190xXaxX12xX0xXdxX2bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1a7xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX190xX5xX10xX9xXaxX1b6xXdxX91xXexX1xX1bbxX3xX1bdxX1bexX1bfxXbxX1c1xX1c2xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1bbxX3xX1bexX1bfxX1bexXbxX1c1xX1c2xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX76xX76xXdxX17dxXe6xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX17dxX38xX18xX76xX18xX10xX1b6xX7xX76xX9dxX2xX9axX1bfxX76xX2xX1bexX9axX91xX1faxX2xX2xX2xX9axX2xX9dxXexX1cdxX1bdxX1cdxX411xX1bexX5xX1bfxX17dxX20axXbxX19xX20dxX16xX9xX9dxX2xX1bdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX16xX6xX17xX3xX7xX21xX3xXexXdxX25xXexX3xX28xXdxX2axX2bxX3xXexX2exX18xX1xX3xX18xX19xX1xX35xX6xX3xX38xX39xX3xX3bxX3cxX39xX3xX4xX1xX17xX3xX43xX44xX3xX46xXdxX2axXexX3xX4bxX6xX2bxX3xX4fxX18xX1xX3xX1xX54xX18xX19xX3xX38xX39xX3xXexX1xX5dxX18xX3xX18xX1xX5dxX18xX3xX19xXdxX6xX3xX69xX2exX18xX1xX3xX5xXdxX2axXexX3xX7xX35xXaxX3xX1b6xXdxX91xXexX1xX9xXaxX1bdxX1bexX1bfxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1bexX1bfxX1bexXaxX3xX76xX12xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a7xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX16xX3cxX18xX19xX3xXexXe1xXcfxX18xX19xX3xX8exX17xX39xX18xX19xX3xX9b2xX1xX95xX18xX1xX3xX8exXe1xX18xX19xX9exX3xX1a7xX1xX460xX3xXexX172xX4xX1xX3xX1a7xX1xX460xX3xXexX172xX4xX1xX3xX8exXa1xXdxX3xX8exXa5xX3xXexX16xXa9xX3xX19xXdxX6xX3xX69xX2exX18xX1xX3xX5xXdxX2axXexX3xX7xX35xX3xX46xXdxX2axXexX3xX4bxX6xX2bxX3xXexX16xX6xX17xX3xXe6xXdxX9f3xX18xX3xXexXe1xXa9xX18xX19xX3xXexX16xXe1xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX69xX145xXdxX3xX91xXdxX2axX18xX3xX5xXefxX18xX1xX3xX69xX145xX17xX3xX94xXd3xX3xXd5xX6xX17xX3xX69xXa1xX18xX19xX9exX3xXcxX1xXe1xXe2xX18xX19xX3xXe6xXdxX18xX1xX3xX38xX39xX3xX1c1xXefxX3xX1xXa1xXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX8exXfcxX6xX17dxX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX17xX91xX190xXaxX12xX4a7xX17xX3xX69xXdxX84fxX3cxX3xX28xXdxX2axX18xX3xX91xX172xX4xX1xX3xXe6xX2axX18xX1xX3xX1a7x13a08xX46x1476axX4a7xX9bxX2xX1fexX3xX18xX16exX18xX3xX8exXa1xXdxX3xX4xX1xX17axX3xXexX16xX6xX17xX3xX69xX145xXdxX3xX91xXdxX2axX18xX3xX9axX3xX43xX44xX3xX46xXdxX2axXexX3xX4bxX6xX2bxX3xX4fxX18xX1xX3xX1xX54xX18xX19xX3xX38xX39xX3xXexX1xX5dxX18xX3xX18xX1xX5dxX18xX3xX4xX95xX4xX3xX19xXdxX6xX3xX69xX2exX18xX1xX3xX5xXdxX2axXexX3xX7xX35xX3xXexX145xXdxX3xX4xX95xX4xX3xX1xX3cxX190xX2axX18xX3xX2a9xX48axX18xX19xX3xX94xXe2xX18xX9exX3x10f4cxX3cxX5e4xX18xX19xX3xXeexXe1xXe2xX18xX19xX3xX38xX39xX3xXcxX492xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX8exXfcxX6xX17dxX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX3cxXexX1xX17xX16xXaxX12xXcxX16xfa27xX18xX3xX8ex16959xX18xX19xX0xX76xXbxX12
Trần Hằng