Hơn 100 xe vận tải quân sự Mỹ di chuyển tới căn cứ ở Iraq
Theo THX, một nguồn tin an ninh ngày 6/9 cho biết, hàng chục xe vận tải quân sự Mỹ đã từ nước láng giềng Jordan đã di chuyển tới một căn cứ quân sự của Washington ở tỉnh Anbar, phía Tây Iraq.
77e6xf8e3xc14dxa72axde81xe023xa6bdxbdf0xc1c7xX7xe5f0x82ffxfbd7x821exad46xa4e6xX5x7adaxXaxc360xf9d3xe05axe00fxX3xX2x8d64xX18xX3xb679xX10xX3x8e75xa520xX15xX3xXex100bdxXdxX3xc772xc2d0xb163xX15xX3xX7x8243xX3xbe31xf121xX3xe6f2xXdxX3xX4xX1xX27x7feexa72cxX15xX3xXex8929xXdxX3xX4xd058xX15xX3xX4xd5a0xX3xdbfbxX3xf29dx8948xX6xX26xX0x8022xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX31xXaxX12xXcxX1xX10x9766xX3xXcxX13xddb8x7812xX3xb3eex8fc3xXexX3xX15x8aa0xX27xea96xX15xX3xXexXdxX15xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX15xX71xb8f0xX37xX3x8f1exX4dx9ef4xX3xX4xX1xX65xX3xced9xXdxcfeexXexX6axX3xX1xX84xX15xX71xX3xX4xX1xbd64xX4xX3xX1bxX10xX3xX1exX1fxX15xX3xXexX23xXdxX3xX26xX27xX28xX15xX3xX7xX2cxX3xX2exX2fxX3xfbb0x8c3dxX3xXexe886xX3xX15xb380xX3cxX4xX3xX5xfcb2xX15xX71xX3xX71xXdxbcb1xX15xX71xX3x8982xX65xX49xX31xX6xX15xX3xXb5xXb6xX3xX31xXdxX3xX4xX1xX27xX37xX38xX15xX3xXexX3cxXdxX3xX6cxX6dxXexX3xX4xX40xX15xX3xX4xX44xX3xX26xX27xX28xX15xX3xX7xX2cxX3xX4xc3c4xX6xX3xea2axX6xX7xX1xXdxX15xX71xXexX65xX15xX3xX46xX3xXexb7e7xX15xX1xX3xb704xX15xX8fxX6xX49xX6axX3xXbxX1xaa80xX6xX3xXcxX28xX37xX3xX48xX49xX6xX26xdf66xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxecb6xX6xXbxXexXdxX65xX15xXaxX12xX0xXdxX6cxX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6cxX7x986dxXbxX1xX65xXexX65xXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxX31xXdxX7xXbxX5xX6xX37xae09xX3xX8fxX5xX65xX4xa978xfaf6xX3xX6cxX6xX49xX71xXdxX15xX148xX5xX10x94eaxXexX15exX3xX6xX27xXexX65xX165xX3xX6cxX6xX49xX71xXdxX15xX148xX49xXdxX71xX1xXexX15exX3xX6xX27xXexX65xX165xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX18xX3xX1bxX10xX3xX1exX1fxX15xX3xXexX23xXdxX3xX26xX27xX28xX15xX3xX7xX2cxX3xX2exX2fxX3xX31xXdxX3xX4xX1xX27xX37xX38xX15xX3xXexX3cxXdxX3xX4xX40xX15xX3xX4xX44xX3xX46xX3xX48xX49xX6xX26xX3xX1xe458xX15xX1xX3xX23xX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX120xX8fxX6xX65xXexX1xX6xX15xX1xX1xX65xX6xX120xX1exX15xX4dxX15xX10x82a5xX7xX4dxX2xX89x8ae1x9f9dxX4dxX2xe477xfe31xX31xX87xX2xfa14xX204xX18x82e7xX2xXexX204xX1ffxX1fcxX18xX5xX2xX120xd7f2xXbxX71xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX18xX3xX1bxX10xX3xX1exX1fxX15xX3xXexX23xXdxX3xX26xX27xX28xX15xX3xX7xX2cxX3xX2exX2fxX3xX31xXdxX3xX4xX1xX27xX37xX38xX15xX3xXexX3cxXdxX3xX4xX40xX15xX3xX4xX44xX3xX46xX3xX48xX49xX6xX26xXaxX3xX31xX6xXexX6xX148xXbxX1xX65xXexX65xX148xX65xX49xXdxX71xXdxX15xX6xX5xX148xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX15exX4dxX4dxX4xX31xX15xXdxX6cxX71xX120xX1exXdxX10xXexX15xX6xX6cxXbxX5xX27xX7xX120xX1exX15xX4dxXexX87xX207xX18xX4dxX27xXbxX5xX65xX6xX31xX10xX31xX4dxX1xX65xXexX15xX15xf87bxX4dxX207xX18xX2xX89x8559xX18xX89xX2a6xX18xX1ffxX4dxX1bxX10xX2a6xX1exX6xX15xX2a6xXexX6xXdxX2a6xX6cxX37xX120xX211xXbxX71xXaxX3xX4dxX12xX69xX10xX3xX1exX1fxX15xX3xXexX23xXdxX3xX2exX2fxX120xX3x101c2xfe51xX71xX27xX73xX15xX15exX3xX6xX5xX6cxX6xX7xX31xX6xX49xX15xX10xX1f6xX7xX120xX4xX65xX6cx9011xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf3ecxX65xX31xX37xXaxX12xX2exX6dxXexX3xX7xX2fxX3xX26xX27xX6xX15xX3xX4xX23xX15xX1xX3xX7xXc1xXexX3xXexX108xX15xX1xX3xX10cxX15xX8fxX6xX49xX3xX37xbb40xX27xX3xX4xb511xX27xX3xX71xXdx7fa9xX27xX3xXexX320xX15xX3xX4xX1xX65xX3xX1xX6xX37xX3xX6cxX6dxXexX3xXb5xX65xX84xX15xX3xX1xX14xX15xX3xX2xX18xX18xX3xX1bxX10xX3xXexX23xXdxX3xX26xX27xX28xX15xX3xX7xX2cxX3xXb5xXb6xX3xXb5xX91xX15xX3xX4xX40xX15xX3xX4xX44xX3xX164xX1xd198xX15xX71xX3xX26xX27xX28xX15xX3xX10cxX37xX15xX3xX6xX5xX148xX10cxX7xX6xX31xX6axX3xX71xX324xX15xX3xXexX1xef03xX3xXexX49xX329xX15xX3xX6xX5xX148xX2f9xX6xX71xX1xX31xX6xX31xXdxX6axX3xX4xXc1xX4xX1xX3xXexX1xXf7xX3xXb5xX368xX3xX2f9xX6xX71xX1xX31xX6xX31xX3xX164xX1xX65xX23xX15xX71xX3xX2xX89xX18xX164xX6cxX3xX1exXc7xX3xXbxX1xX115xX6xX3xXcxX28xX37xX3xX2f9xb5b1xX4xX120xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f9xX65xX31xX37xXaxX12x10356xX2d2xX1x8fa2xX15xX71xX3xX4xX1xXdxX91xX4xX3xX1bxX10xX3xXexX23xXdxX3xX15xX84xX37xX3xX1bxX27xX329xXexX3xXbxX1xXc1xXexX3xXexXb9xX3xXcbxX65xX49xX31xX6xX15xX3xX26xX27xX6xX3xX4x9df0xX6xX3xX164xX1x842axX27xX3xXcxX49xX10xX8fxXdxX5xX6axX3xX15xX14xXdxX3xX4xXc1xX4xX3xX5xX2cxX4xX3xX5xXbcxe346xX15xX71xX3xX48xX49xX6xX26xX3xX1xX6dxX3xXex7d4cxX15xX71xX3xXb5xX65xX84xX15xX3xX1bxX10xX3xX4xXf7xX6xX3xX2exX2fxX3xXb5xX91xX15xX3xXexX1fxX15xX3xX4xX40xX15xX3xX4xX44xX3xX164xX1xX368xX15xX71xX3xX26xX27xX28xX15xX3xX10cxX37xX15xX3xX6xX5xX148xX10cxX7xX6xX31xX6axXaxX3xX7xX2fxX3xX26xX27xX6xX15xX3xX4xX23xX15xX1xX3xX7xXc1xXexX3xX71xXdxX329xX27xX3xXexX320xX15xX3xX4xX1xX65xX3xX8fxXdxX91xXexX120xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f9xX65xX31xX37xXaxX12xXcxX49xX65xX15xX71xX3xX164xX1xXdxX3xXb5xdd72xX6axX3xX6cxX6dxXexX3xX26xX27xX6xX15xX3xX4xX1xX44xX4xX3xXexX108xX15xX1xX3xX10cxX15xX8fxX6xX49xX3xX37xX320xX27xX3xX4xX324xX27xX3xX71xXdxX329xX27xX3xXexX320xX15xX3xX4xX1xX65xX3xX8fxXdxX91xXexX3xX3dexX1xX14xX15xX3xX2xX18xX18xX3xX1bxX10xX3xXexX23xXdxX3xX4xX1xX46xX3xXexX1xX10xX65xX3xX15xX1xXdxXc7xX27xX3xXbxX1xXbcxX14xX15xX71xX3xXexXdxa46cxX15xX6axX3xX164xX1xX115xX3xXexX84xXdxX3xX1exX84xX3xX1exda3fxX3xX164xX1xX115xX3xXb5xXb6xX3xXb5xX91xX15xX3xX4xX40xX15xX3xX4xX44xX3xX164xX1xX368xX15xX71xX3xX26xX27xX28xX15xX3xX10cxX37xX15xX3xX6xX5xX148xX10cxX7xX6xX31xX3xX120xXaxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxec41xX65xX27xX49xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX65xX3xXcxX13xX69xX0xX4dxXbxX12