Huyện ủy Thọ Xuân tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình trọng tậm, khâu đột phá nhiệm kỳ 2020-2025
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 3-12, Huyện ủy Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình trọng tậm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
e2a5xed7bx10b74xee68x133b7xf1d5x117e3x15be7x146b7xX7xe597x15f3dxf895xf46exf484x13b4cxX5x10e57xXaxf515xX0xX7xXexf11exfd7dx10f70x11025xX12x12f9bx1523ax1069dx1438dxX18xX3xe52dxX1dxX3xXcxX1x11b74xX3x152f1xX1cx12035xX18xX3xXex137f0xX3xX4xX1x10914xX4xX3xX1xX26xX4xX3xXex13360xXbx15b4cxX3x115acxX1cx12482xX18xX3xXexX16xXdxX1exXexX3cxX3xXexX16xXdx11156xX18xX3x11024xX1xX6xXdxX3xXexX1x13de9xX4xX3xX1xXdxX1exX18xX3xX4xX40xX4xX3xX4xX1x11ffex1174cxX18xX19xX3xXexX16x15e39xX18xX1xX3xXexX16xX26xX18xX19xX3xXexX3ax15439xX3cxX3xX50xX1xX2axX1cxX3xf048xeacbxXexX3xXbxX1xX40xX3xX18xX1xXdxX1exX78xX3xX50x15de4xX3xf661xf9e2xX91xX92xf8b2xX91xX92xX91x15d97xX0x11f43xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX9bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6x1285exXaxX12xe3c2xX40xX18xX19xX3x15ae6xX95xX2xX91xX3cxX3xX1bxX1cxX1dxX1exX18xX3xX21xX1dxX3xXcxX1xX26xX3xX28xX1cxX2axX18xX3xX80x15badxX3xXexX2exX3xX4xX1xX32xX4xX3xX1xX81xXdxX3xX18xX19xX1x12560xX3xXexX16xX57xX4xX3xXexX1cxX1dx1315dxX18xX3xX1xX26xX4xX3xXexX3axXbxX3cxX3xX3exX1cxX40xX18xX3xXexX16xXdxX1exXexX3cxX3xXexX16xXdxX4dxX18xX3xX50xX1xX6xXdxX3xXexX1xX57xX4xX3xX1xXdxX1exX18xX3xX4xX40xX4xX3xX4xX1xX65xX66xX18xX19xX3xXexX16xX6cxX18xX1xX3xXexX16xX26xX18xX19xX3xXexX3axX78xX3cxX3xX50xX1xX2axX1cxX3xX80xX81xXexX3xXbxX1xX40xX3xXexX1xX57xX4xX3xX1xXdxX1exX18xX3x15a83xX19xX1xXe8xX3xX3exX1cxX1dxXf2xXexX3xe3f4x121a9xXdxX3xX1xX81xXdxX3xX80xX15exXdxX3xf455xXdxX4dxX1cxX3xX15dx118d6xX18xX19xX3xX169xX81xX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX3xX5xf0abxX18xX3xXexX1xX32xX3xX28xX28x154bdx13deexX187xX3cxX3xX18xX1xXdxX1exX78xX3xX50xX8fxX3xX91xX92xX91xX92xX95xX91xX92xX91xX99x15a71xX0xX9bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15b2dxX17xXb6xX1dxXaxX12xX0xXdxX78xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXb6xXexX1xX1cxX78xX169xX3xXdx131a0xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXax12798xXdxXb6xXexX1x15013xX3xf647xX92xX92xXbx10707xfd86xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1dbxX3x159c4xX92xX1ddxXbxX1e1xX1e2xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX9bxX9bxXdxX19dxX169xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX19dx15c26xX18xX9bxX18xX10xX1d6xX7xX9bxX91xX2xX1ecxX1ddxX9bxX2xX99xX2xXb6xX99xX2xX92xX99xX2xX2x111d9xXexX2xX91xX1ddxXbex148cfxX5xX92xX19dx13a8bxXbxX19x100e5xX16xX9xX91xX2xX226xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX1exX18xX3xX21xX1dxX3xXcxX1xX26xX3xX28xX1cxX2axX18xX3xXexX2exX3xX4xX1xX32xX4xX3xX1xX26xX4xX3xXexX3axXbxX3cxX3xX3exX1cxX40xX18xX3xXexX16xXdxX1exXexX3cxX3xXexX16xXdxX4dxX18xX3xX50xX1xX6xXdxX3xXexX1xX57xX4xX3xX1xXdxX1exX18xX3xX4xX40xX4xX3xX4xX1xX65xX66xX18xX19xX3xXexX16xX6cxX18xX1xX3xXexX16xX26xX18xX19xX3xXexX3axX78xX3cxX3xX50xX1xX2axX1cxX3xX80xX81xXexX3xXbxX1xX40xX3xX18xX1xXdxX1exX78xX3xX50xX8fxX3xX91xX92xX91xX92xX95xX91xX92xX91xX99xXaxX3xX1d6xXdxXb6xXexX1xX9xXaxX1ddxX92xX92xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1ecxX92xX1ddxXaxX3xX9bxX12xX0xX9bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c7xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX17x12698xX18xX3xX4xX16fxX18xX1xX3xX1xX81xXdxX3xX18xX19xX1xXe8xX3xXexX16xX57xX4xX3xXexX1cxX1dxXf2xX18xX3xXexX15exXdxX3xX80xXdxX4dxX78xX3xX4xX17dxX1cxX3xX1bxX1cxX1dxX1exX18xX3xX21xX1dxX3xXcxX1xX26xX3xX28xX1cxX2axX18xX19dxX0xX9bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX17xXb6xX1dxXaxX12xXcxX1xX57xX4xX3xX1xXdxX1exX18xX3xX152xX19xX1xXe8xX3xX3exX1cxX1dxXf2xXexX3xX15dxX15exXdxX3xX1xX81xXdxX3xX80xX15exXdxX3xX169xXdxX4dxX1cxX3xX15dxX16fxX18xX19xX3xX169xX81xX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX3xX5xX17dxX18xX3xXexX1xX32xX3xX28xX28xX186xX187xX187xX3cxX3xX18xX1xXdxX1exX78xX3xX50xX8fxX3xX91xX92xX91xX92xX95xX91xX92xX91xX99xX3cxX3xX1adxX6xX18xX3xX1c7xX1x14b06xXbxX3xX1xX2f0xX18xX1xX3xX15dxX16fxX18xX19xX3xX169xX81xX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX3xXcxX1xX26xX3xX28xX1cxX2axX18xX3xX80xXd7xX3xX169xX6xX18xX3xX1xX2f0xX18xX1xX3xX1c7xX1xX65xX66xX18xX19xX3xXexX16xX6cxX18xX1xX3xX1xX2f0xX18xX1xX3xX80xX81xX18xX19xX3xXexX1xX57xX4xX3xX1xXdxX1exX18xX3xX152xX19xX1xXe8xX3xX3exX1cxX1dxXf2xXexX3xX209x11197xXdxX3xX18xX1x107c4xX18xX19xX3xX18xX81xXdxX3xXb6xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX21xX3xX1dxXf2xX1cxX3cxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX80x129edxX3xX80xXd7xX3xX80x118e3xX3xX16xX6xX3xX1ecxX3xX4xX1xX65xX66xX18xX19xX3xXexX16xX6cxX18xX1xX3xXexX16xX26xX18xX19xX3xXexX2axX78xX3cxX3xX19x14f83xX78xX1dbxX3x105adxX1xX40xXexX3xXexX16xXdxX4dxX18xX3xX80x15a06xX3xXexX1xXe8xX3xX19xXdxX6xXdxX3xX80xX17xX15exX18xX3xX91xX92xX91xX92xX3xX95xX3xX91xX92xX91xX99xX3cxX3xX80xXe8xX18xX1xX3xX1xX65xX3f5xX18xX19xX3xX80xXf2xX18xX3xX18xf002xX78xX3xX91xX92xXbexX92xX1e2xX3xXbxX1xX40xXexX3xXexX16xXdxX4dxX18xX3xX18xX44dxX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxX3xX32xX18xX19xX3xXb6x14413xX18xX19xX3xX4xX44dxX18xX19xX3xX18xX19xX1xX1exX3xX4xX6xX17xX3cxX3xX3exX1cxX1dxX3xX78xX44dxX3xX5xX3f5xX18xX3xX19x1343axX18xX3xX209xX3f5xXdxX3xX7xX16fxX18xX3xX1e1xX1cxX39dxXexX3xX1xX2f0xX18xX19xX3xX1xX417xX6xX3xX4xX417xX3xXexX1xX65xX66xX18xX19xX3xX1xXdxX1exX1cxX3xX209xX2f0xX3xX18xX2axX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX4xX1xX39dxXexX3xX5xX65xf74cxX18xX19xX3xX1e1xX2axX1dxX3xXb6xX57xX18xX19xX3xX18xX44dxX18xX19xX3xXexX1xX44dxX18xX3xX78xX3f5xXdxX1e2xX3xXbxX1xX40xXexX3xXexX16xXdxX4dxX18xX3xXb6xX1cxX3xX5xXe8xX4xX1xX1e2xX3xX18xX2axX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX18xX47axX18xX19xX3xX5xX57xX4xX3xX5xXd7xX18xX1xX3xX80xX15exX17xX3xX209xX2f0xX3xX7xX32xX4xX3xX4xX1xXdxXf2xX18xX3xX80xX39dxX1cxX3xX4xX21xX6xX3xX4xX40xX4xX3xXexX2exX3xX4xX1xX32xX4xX3xX4xX66xX3xX7xe3c8xX3xX80xX16fxX18xX19xX3cxX3xX80xX40xXbxX3xX32xX18xX19xX3xX1dx16287xX1cxX3xX4xX17dxX1cxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX6cxX18xX1xX3xX1xX6cxX18xX1xX3xX78xX3f5xXdxX19dxX3xXbexX3xX50xX1xX2axX1cxX3xX80xX81xXexX3xXbxX1xX40xX3xX19xX43dxX78xX1dbxX3xX441xX1xX40xXexX3xXexX16xXdxX4dxX18xX3cxX3xX1xX17xX2f0xX18xX3xXexX1xXdxX1exX18xX3xX50xXf2xXexX3xX4xX39dxX1cxX3xX1xX15exX3xXexX17dxX18xX19xX1e2xX3xXex15008xX4xX1xX3xXexX49fxX3cxX3xXexX3axXbxX3xXexX16xX1cxX18xX19xX3xX80xX39dxXexX3xX80xX6xXdxX3cxX3xX7xX16fxX18xX3xX1e1xX1cxX39dxXexX3xX1xX2f0xX18xX19xX3xX1xX417xX6xX3xX3exX1cxX1dxX3xX78xX44dxX3xX5xX3f5xX18xX3cxX3xX32xX18xX19xX3xXb6xX49fxX18xX19xX3xX4xX44dxX18xX19xX3xX18xX19xX1xX1exX3xX4xX6xX17xX3xX19xX4bexX18xX3xX209xX3f5xXdxX3xX1e1xX2axX1dxX3xXb6xX57xX18xX19xX3xXexX1xX65xX66xX18xX19xX3xX1xXdxX1exX1cxX3xX4xX1xX17xX3xX7xX16fxX18xX3xXbxX1x112ffxX78xX3xX18xX44dxX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxX3xX209xX2f0xX3xXbxX1xX40xXexX3xXexX16xXdxX4dxX18xX3xXb6xX1cxX3xX5xXe8xX4xX1xX3xX19xX4bexX18xX3xX209xX3f5xXdxX3xXbxX1xX40xXexX3xX1xX1cxX1dxX3xX19xXdxX40xX3xXexX16xXe8xX3xX4xX40xX4xX3xXb6xXdxX3xXexX5d3xX4xX1xX3cxX3xXb6xXdxX3xX7xX16fxX18xX3xX209xX47axX18xX3xX1xX417xX6xX3cxX3xX4xX40xX4xX3xX80xXdxX4dxX78xX3xXb6xX1cxX3xX5xXe8xX4xX1xX3cxX3xX80xX65xX6xX3xXcxX1xX26xX3xX28xX1cxX2axX18xX3xXexX16xX569xX3xXexX1xX2f0xX18xX1xX3xXexX16xX26xX18xX19xX3xX80xXdxX4dxX78xX3xXb6xX1cxX3xX5xXe8xX4xX1xX3xX4xX21xX6xX3xXexea31xX18xX1xX19dxX0xX9bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX17xXb6xX1dxXaxX12xX0xXdxX78xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1c7xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX1d6xXdxXb6xXexX1xX1dbxX3xX1ddxX92xX92xXbxX1e1xX1e2xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1dbxX3xX1ecxXbexX92xXbxX1e1xX1e2xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX9bxX9bxXdxX19dxX169xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX19dxX209xX18xX9bxX18xX10xX1d6xX7xX9bxX91xX2xX1ecxX1ddxX9bxX2xX99xX2xXb6xX99xX2xX92xX99xX91xX1ecxXbexXexX99xXbexX220xXbexX99xX5xX92xX19dxX22axXbxX19xX22dxX16xX9xX2xX99xX92xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX1exX18xX3xX21xX1dxX3xXcxX1xX26xX3xX28xX1cxX2axX18xX3xXexX2exX3xX4xX1xX32xX4xX3xX1xX26xX4xX3xXexX3axXbxX3cxX3xX3exX1cxX40xX18xX3xXexX16xXdxX1exXexX3cxX3xXexX16xXdxX4dxX18xX3xX50xX1xX6xXdxX3xXexX1xX57xX4xX3xX1xXdxX1exX18xX3xX4xX40xX4xX3xX4xX1xX65xX66xX18xX19xX3xXexX16xX6cxX18xX1xX3xXexX16xX26xX18xX19xX3xXexX3axX78xX3cxX3xX50xX1xX2axX1cxX3xX80xX81xXexX3xXbxX1xX40xX3xX18xX1xXdxX1exX78xX3xX50xX8fxX3xX91xX92xX91xX92xX95xX91xX92xX91xX99xXaxX3xX1d6xXdxXb6xXexX1xX9xXaxX1ddxX92xX92xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1ecxXbexX92xXaxX3xX9bxX12xX0xX9bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX17xXb6xX1dxXaxX12xX15dxX4dxX3xX4xX40xX4xX3xX4xX1xX65xX66xX18xX19xX3xXexX16xX6cxX18xX1xX3xXexX16xX26xX18xX19xX3xXexX2axX78xX3cxX3xX50xX1xX2axX1cxX3xX80xX81xXexX3xXbxX1xX40xX3xX80xX65xX4f9xX4xX3xXexX16xXdxX4dxX18xX3xX50xX1xX6xXdxX3xXexX1xX57xX4xX3xX1xXdxX1exX18xX3xX4xX417xX3xX1xXdxX1exX1cxX3xX3exX1cxX16fxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX57xX4xX3xXexXdx14562xX18xX3cxX3xX5xXd7xX18xX1xX3xX80xX15exX17xX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX3xXcxX1xX26xX3xX28xX1cxX2axX18xX3xX80xX41dxX3xX18xX19xX1xXe8xX3xX4xX40xX4xX3xX4xX39dxXbxX3xX21xX1dxX3xX15dxX16fxX18xX19xX3cxX3xX4xX1xX5d3xX18xX1xX3xX3exX1cxX1dxX41dxX18xX3cxX3xX4xX40xX4xX3xX169xX6xX18xX3cxX3xX18xX19xX2f0xX18xX1xX3cxX3x132d5xXcxXcx105d0xX3cxX3xX80xX17xX2f0xX18xX3xXexX1xX4dxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX17xX2f0xX18xX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX3xX4xX17dxX18xX3xX18xX19xX1xXdxX57axX78xX3xXex11bbaxX4xX3xX18xX19xX1xXdxX57axX18xX3xX4xX32xX1cxX3cxX3xX1xX26xX4xX3xXexX3axXbxX3cxX3xX18xX4bexX78xX3xX209xX3faxX18xX19xX3xX18xX1xX3faxX18xX19xX3xX18xX81xXdxX3xXb6xX1cxX18xX19xX3xX4x13d9axXexX3xX5x14a1cxXdxX3xX4xX21xX6xX3xX4xX40xX4xX3xX209xX47axX18xX3xX169xX16fxX18xX3cxX3xX18xX1xX39dxXexX3xX5xX2f0xX3xX18xX1xX3faxX18xX19xX3xX78xX49fxX4xX3xXexXdxX57axX1cxX3cxX3xX18xX1xXdxX1exX78xX3xX209xX49fxX3cxX3xX19xXdxX16fxXdxX3xXbxX1xX40xXbxX3cxX3xX80xX4dxX3xXexX3axXbxX3xXexX16xX1cxX18xX19xX3xX5xXd7xX18xX1xX3xX80xX15exX17xX3cxX3xX4xX1xX6e6xX3xX80xX15exX17xX3xXexX1xX57xX4xX3xX1xXdxX1exX18xX3xXexX15exXdxX3xX80xXe8xX6xX3xXbxX1xX65xX66xX18xX19xX3cxX3xX4xX66xX3xX3exX1cxX6xX18xX3cxX3xX80xX66xX18xX3xX209xXe8xX3xX78xX6cxX18xX1xX3cxX3xX19xX417xXbxX3xXbxX1xX17dxX18xX3xXexX1xX57xX4xX3xX1xXdxX1exX18xX3xXexX1xX4bexX18xX19xX3xX5xX4f9xXdxX3xX4xX40xX4xX3xX78xX49fxX4xX3xXexXdxX57axX1cxX3xX50xXdxX18xX1xX3xXexXf2xX3xX95xX3xX1e1xXd7xX3xX1xX81xXdxX3cxX3xX3exX1cxX93exX4xX3xXbxX1x114dbxX18xX19xX3xX95xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX209xX2f0xX3xX4xX44dxX18xX19xX3xXexX40xX4xX3xX1e1xX2axX1dxX3xXb6xX57xX18xX19xX3xX15dxX16fxX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xXdxX1exX78xX3xX50xX8fxX3xX91xX92xX91xX92xX95xX91xX92xX91xX99xX19dxX0xX9bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12004xX1cxXexX1xX17xX16xXaxX12x13976xX57axX3xX441xX1xX65xX4f9xX18xX19xX0xX9bxXbxX12
Lê Phượng