LĐLĐ tỉnh học tập chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 26-12, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 12-2019 để nghiên cứu, học tập chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020: "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
1597x492bx73f2x8163x978dx25f1x4c94x26aax7501xX7x95acx5353x88a7x9cf2x68a6x7127xX5x64caxXax3157xX0xX7xXex3e41x8fe3x3bfbx4c67xX12x4b3bx32d6xX1bxX1cxX3xXex6838xX18xX1xX3xX1xa10cxX4xX3xXex22cexXbxX3xX4xX1x2cb4x7741x37c4xX18xX3x92faxa1f9xX3x30cexX35xX3xX1xX26xX4xX3xXexX2axXbxX3xX37xa65exX3xX5xX43x76dfxX3xXexX1xX10xX17xX3xXex5c40xX3xXexX4fx2f2cxX18xX19x79dfxX3xX34x7f18xX17xX3xX34x19afxX4xX56xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4x51a2xX4xX1xX3x1af6x9c11xX3x8e7axX1x7756xX3x716bxXdxX18xX1xX3xX18x813exX47xX3x5052x441cxX7cxX7dxX0x5648xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX81xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX10xX6x3a23xXaxX12x9d27xX68xX18xX19xX3xX7cx774fx6cd4xX2xX7cxX56xX3x239cxX6xX18xX3xXcxX1xX4fx60f0xX18xX19xX3xX37x5384xX3xX1bxXdxX31xX18xX3xX34xX17xX43xX18xX3xX1bxX6xX17xX3xX34x7222xX18xX19xX3x41bexX1bxX1cxX1bxX1cx38d1xX3xXexX21xX18xX1xX3xXexa516xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX1xXc8xXdxX3xX18xX19xX1x9bd6xX3xa057xX68xX17xX3xX4xX68xX17xX3xX37xXdxX31xX18xX3xXexX1xX68xX18xX19xX3xX2xX7cxXa6xX7cxX7dxX2x6cf4xX3xX34x1cb4xX3xX18xX19xX1xXdxX31xX18xX3xX4xX5dxX2fxX56xX3xX1xX26xX4xX3xXexX2axXbxX3xX4xX1xX2fxX30xX31xX18xX3xX34xX35xX3xX37xX35xX3xX1xX26xX4xX3xXexX2axXbxX3xX37xX43xX3xX5xX43xX47xX3xXexX1xX10xX17xX3xXexX4fxX3xXexX4fxX53xX18xX19xX56xX3xX34xX59xX17xX3xX34xX5dxX4xX56xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xX68xX4xX1xX3xX6cxX6dxX3xX6fxX1xX71xX3xX73xXdxX18xX1xX3xX18xX79xX47xX3xX7cxX7dxX7cxX7dx7ef2xX3xXaxXcxX79xX18xX19xX3xX4xX4fxXb2xX18xX19xX3x4aa7xX1x6612xXdxX3xX34xX59xXdxX3xX34xX17xX43xX18xX3xX17cx6290xXexX3xXexX17xX43xX18xX3xX9cx51fdxX18xX3xXexXc8xX4xX56xX3x63e1xX194xX30xX3xX9cx84a5xX18xX19xX3xX1cx48dfxX18xX19xX3xX37xX43xX3xX1xa639xX3xXexX1xX17exX18xX19xX3xX4xX1xX71xX18xX1xX3xXexX16xXe7xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX7xX59xX4xX1xX56xX3xX37x88b4xX18xX19xX3xX47xX59xX18xX1xX3xXexX1xX10xX17xX3xXexX4fxX3xXexX4fxX53xX18xX19xX56xX3xX34xX59xX17xX3xX34xX5dxX4xX56xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xX68xX4xX1xX3xX6cxX6dxX3xX6fxX1xX71xX3xX73xXdxX18xX1xa376x7208xX0xX81xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX47xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6fxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXax513axXdxX9cxXexX1xX16exX3xXa5x1c21xX7dxXbxX19cx4696xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX16exX3x7d94x50bbxX250xXbxX19cxX245xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16exX81xX81xXdxX205xXe9xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX205xX37xX18xX81xX18xX10xX239xX7xX81xX2xX102xX241xX2xX81xX2xX241xX24fxX9cxX24fxX2xX7dxX2xX102xX250x3f57xXexX102xa22bxX241xX28bxX24fxX5xX7dxX205x8147xXbxX19x5758xX16xX9xX24fxX2xX288xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1bxX1cxX3xXexX21xX18xX1xX3xX1xX26xX4xX3xXexX2axXbxX3xX4xX1xX2fxX30xX31xX18xX3xX34xX35xX3xX37xX35xX3xX1xX26xX4xX3xXexX2axXbxX3xX37xX43xX3xX5xX43xX47xX3xXexX1xX10xX17xX3xXexX4fxX3xXexX4fxX53xX18xX19xX56xX3xX34xX59xX17xX3xX34xX5dxX4xX56xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xX68xX4xX1xX3xX6cxX6dxX3xX6fxX1xX71xX3xX73xXdxX18xX1xX3xX18xX79xX47xX3xX7cxX7dxX7cxX7dxXaxX3xX81xX12xX0xX81xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX6fxX68xX4xX3xX34xX59xXdxX3xXe9xXdxX105xX2fxX3xX9cxX1a1xX3xX1xXc8xXdxX3xX18xX19xX1xXe7xX205xX0xX81xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX17xX9cxX30xXaxX12xXcxX59xXdxX3xX1xXc8xXdxX3xX18xX19xX1xXe7xX56xX3xX34xX59xXdxX3xX9cxXdxX1aexX18xX3xX1bxX1cxX1bxX1cxX3xX4xX68xX4xX3xX1xX2fxX30xX1aexX18xX56xX3xXexX1xXe7xX3xX19cx93dcxX56xX3xXexX1xX43xX18xX1xX3xXbxX1xX17exX245xX3xX4x8691xX18xX19xX3xX34xX17xX43xX18xX3xX18xX19xX43xX18xX1xX3xX37xX43xX3xXexX4fx9966xX18xX19xX3xX34xX4fxX3a0xX18xX19xX245xX3xX4xX38cxX18xX19xX3xX34xX17xX43xX18xX3xX4xX3a0xX3xX7xX53xX3xXexX16xX1a1xX4xX3xXexX1xX2fxXc8xX4xX3xX4x17ccxX18xX19xX3xX34xXc8xXdxX3xX18xX19x613dxX3xXe9xX68xX17xX3xX4xX68xX17xX3xX37xXdxX31xX18xX3xX1bxX1cxX1bxX1cxX3xXexX21xX18xX1xX3xX34xX37dxX3xX34xX4fx7a90xX4xX3xX18xX19xX1xX10xX3xX34xX37dxX3xX34xX4fxX3efxX4xX3xX18xX19xX1xX10xX3xX5xX37dxX18xX1xX3xX34xX59xX17xX3xXabxX6xX18xX3xXcxX2fxX30xX31xX18xX3xX19xXdxX68xX17xX3xXcxX21xX18xX1xX3x2995xX30xX3xXexX16xX2fxX30xX35xX18xX3xX34xX59xXexX3xX4xX68xX4xX3xX18xXc8xXdxX3xX9cxX2fxX18xX19xX3xX4xX421xX6xX3xX4xX1xX2fxX30xX31xX18xX3xX34xX35xX3xX37xX35xX3x95f8xXcxX79xX18xX19xX3xX4xX4fxXb2xX18xX19xX3xX17cxX1xX17exXdxX3xX34xX59xXdxX3xX34xX17xX43xX18xX3xX17cxX18bxXexX3xXexX17xX43xX18xX3xX9cxX194xX18xX3xXexXc8xX4xX56xX3xX19cxX194xX30xX3xX9cxX1a1xX18xX19xX3xX1cxX1a6xX18xX19xX3xX37xX43xX3xX1xX1aexX3xXexX1xX17exX18xX19xX3xX4xX1xX71xX18xX1xX3xXexX16xXe7xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX7xX59xX4xX1xX56xX3xX37xX1cdxX18xX19xX3xX47xX59xX18xX1xX3xXexX1xX10xX17xX3xXexX4fxX3xXexX4fxX53xX18xX19xX56xX3xX34xX59xX17xX3xX34xX5dxX4xX56xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xX68xX4xX1xX3xX6cxX6dxX3xX6fxX1xX71xX3xX73xXdxX18xX1xX204xX205xX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX34x538fxX3xX18xXd9xXdxX3xXe9xX2axXexX3xX5xX43xX3xX7cxX3xX5xX2fxX2axX18xX3xX34xXdxX105xX47xX16exX3xXcxX4fxX3xXexX4fxX53xX18xX19xX56xX3xX34xX59xX17xX3xX34xX5dxX4xX56xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xX68xX4xX1xX3xX6cxX6dxX3xX6fxX1xX71xX3xX73xXdxX18xX1xX3xX37xX35xX3xXexX79xX18xX19xX3xX4xX4fxXb2xX18xX19xX3xX17cxX1xX17exXdxX3xX34xX59xXdxX3xX34xX17xX43xX18xX3xX17cxX18bxXexX3xXexX17xX43xX18xX3xX9cxX194xX18xX3xXexXc8xX4xX245xX3xX19cxX194xX30xX3xX9cxX1a1xX18xX19xX3xX1cxX1a6xX18xX19xX3xX37xX43xX3xX1xX1aexX3xXexX1xX17exX18xX19xX3xX4xX1xX71xX18xX1xX3xXexX16xXe7xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX7xX59xX4xX1xX56xX3xX37xX1cdxX18xX19xX3xX47xX59xX18xX1xX205xX3xX1cx2683xX30xX3xX47xX59xX18xX1xX3xX1xX26xX4xX3xXexX2axXbxX3xX37xX43xX3xX5xX43xX47xX3xXexX1xX10xX17xX3xXexX4fxX3xXexX4fxX53xX18xX19xX56xX3xX34xX59xX17xX3xX34xX5dxX4xX56xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xX68xX4xX1xX3xX6cxX6dxX3xX6fxX1xX71xX3xX73xXdxX18xX1xX3xX18xX1xa56fxX47xX3xXexX79xX18xX19xX3xX4xX4fxXb2xX18xX19xX3xX17cxX1xX17exXdxX3xX34xX59xXdxX3xX34xX17xX43xX18xX3xX17cxX18bxXexX3xXexX17xX43xX18xX3xX9cxX194xX18xX3xXexXc8xX4xX56xX3xX19cxX194xX30xX3xX9cxX1a1xX18xX19xX3xX1cxX1a6xX18xX19xX3xX37xX43xX3xX1xX1aexX3xXexX1xX17exX18xX19xX3xX4xX1xX71xX18xX1xX3xXexX16xXe7xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX7xX59xX4xX1xX56xX3xX37xX1cdxX18xX19xX3xX47xX59xX18xX1xX3xX34xX68xXbxX3xX5dxX18xX19xX3xX30xX31xX2fxX3xX4x363dxX2fxX3xX19xXdxX6xXdxX3xX34xX17xX59xX18xX3xX4xX68xX4xX1xX3xX47xX59xX18xX19xX3xX47x3d8dxXdxX205xX0xX81xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX17xX9cxX30xXaxX12xX6fxX3d1xX18xX19xX3xXexX59xXdxX3xX1xXc8xXdxX3xX18xX19xX1xXe7xX56xX3xX4xX68xX4xX3xX34xX59xXdxX3xXe9xXdxX105xX2fxX3xX34xX37dxX3xX34xX4fxX3efxX4xX3xX18xX19xX1xX10xX3xX5xX37dxX18xX1xX3xX34xX59xX17xX3xXabxX6xX18xX3xXcxX2fxX30xX31xX18xX3xX19xXdxX68xX17xX3xXcxX21xX18xX1xX3xX421xX30xX3xXexX1xX38cxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX37xX35xX3xXex2f63xX18xX1xX3xX1xX6e1xX18xX1xX3xX17cxXdxX18xX1xX3xXexX18bxX3xXa6xX3xX19cxX37dxX3xX1xXc8xXdxX56xX3x83fcxX2fxX17exX4xX3xXbxX1xa458xX18xX19xX3xXa6xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX21xX18xX1xX3xX37xX43xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX4fxX66exX4xX3xX18xX79xX47xX3xX7cxX7dxX2xX102xX205xX0xX81xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX47xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6fxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX239xXdxX9cxXexX1xX16exX3xXa5xX241xX7dxXbxX19cxX245xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX16exX3xX24fxX250xX250xXbxX19cxX245xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16exX81xX81xXdxX205xXe9xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX205xX37xX18xX81xX18xX10xX239xX7xX81xX2xX102xX241xX2xX81xX2xX241xX24fxX9cxX24fxX2xX7dxX7cxX7dxX7dxX24fxXexX28bxX7dxX2xX24fxX7cxX5xX7dxX205xX292xXbxX19xX295xX16xX9xX102xX241xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1bxX1cxX3xXexX21xX18xX1xX3xX1xX26xX4xX3xXexX2axXbxX3xX4xX1xX2fxX30xX31xX18xX3xX34xX35xX3xX37xX35xX3xX1xX26xX4xX3xXexX2axXbxX3xX37xX43xX3xX5xX43xX47xX3xXexX1xX10xX17xX3xXexX4fxX3xXexX4fxX53xX18xX19xX56xX3xX34xX59xX17xX3xX34xX5dxX4xX56xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xX68xX4xX1xX3xX6cxX6dxX3xX6fxX1xX71xX3xX73xXdxX18xX1xX3xX18xX79xX47xX3xX7cxX7dxX7cxX7dxXaxX3xX81xX12xX0xX81xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX17xX43xX18xX3xX4xX1a6xX18xX1xX3xX1xXc8xXdxX3xX18xX19xX1xXe7xX205xX0xX81xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX17xX9cxX30xXaxX12xa4c9xXdxX1aexX4xX3xXexX16xXdxX105xX18xX3xX17cxX1xX6xXdxX3xX1xX26xX4xX3xXexX2axXbxX3xX4xX1xX2fxX30xX31xX18xX3xX34xX35xX3xX37xX35xX3xX1xX26xX4xX3xXexX2axXbxX3xX37xX43xX3xX5xX43xX47xX3xXexX1xX10xX17xX3xXexX4fxX3xXexX4fxX53xX18xX19xX56xX3xX34xX59xX17xX3xX34xX5dxX4xX56xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xX68xX4xX1xX3xX6cxX6dxX3xX6fxX1xX71xX3xX73xXdxX18xX1xX3xX18xX79xX47xX3xX7cxX7dxX7cxX7dxX3xX18xX1xX5e1xX47xX3xX18xX194xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX18xX1xX2axX18xX3xXexX1xX5dxX4xX56xX3xX37xX6xXdxX3xXexX16xX703xX56xX3xXexX16xX68xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX1aexX47xX3xX4xX421xX6xX3xX4xX68xX4xX3xX4x86b3xXbxX3xX4xX38cxX18xX19xX3xX34xX17xX43xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX37xXdxX1aexX4xX3xX19cxX194xX30xX3xX9cxX1a1xX18xX19xX3xX17cxX18bxX3xX1xX17xX59xX4xX1xX3xX1xX26xX4xX3xXexX2axXbxX56xX3xX18xX19xX1xXdxX31xX18xX3xX4xX5dxX2fxX3xX37xX43xX3xXexX16xXdxX105xX18xX3xX17cxX1xX6xXdxX3xX4xX1xX2fxX30xX31xX18xX3xX34xX35xX3xX18xX79xX47xX3xX7cxX7dxX7cxX7dxX205xX3xXcx9c55xX3xX34xX4ebxX56xX3xX19xXdx630bxXbxX3xX4xX1xX17xX3xX4xX68xX18xX3xXe9xXc8xX3xX4xX38cxX18xX19xX3xX34xX17xX43xX18xX56xX3xX34xX17xX43xX18xX3xX37xXdxX31xX18xX56xX3xX4xX38cxX18xX19xX3xX18xX1xX194xX18xX56xX3xX37xXdxX31xX18xX3xX4xX1xX5dxX4xX56xX3xX5xX6xX17xX3xX34xXc8xX18xX19xX3xX18x53f7xX47xX3xX37xX1cdxX18xX19xX3xX37xX43xX3xX1xXdxX105xX2fxX3xX16x7a25xX3xX18xX1xX1cdxX18xX19xX3xX18xXc8xXdxX3xX9cxX2fxX18xX19xX3xX4xX1xX421xX3xX30xX18bxX2fxX3xX4xX421xX6xX3xX4xX1xX2fxX30xX31xX18xX3xX34xX35xX56xX3xX19xX4ebxXbxX3xXbxX1xX656xX18xX3xX18xX194xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX4xX1xX91bxXexX3xX5xX4fxX3efxX18xX19xX56xX3xX1xXdxX1aexX2fxX3xX6fcxX2fxX1a6xX3xX4xX421xX6xX3xX37xXdxX1aexX4xX3xX1xX26xX4xX3xX37xX43xX3xX5xX43xX47xX3xXexX1xX10xX17xX3xXabxX68xX4xX3xX53xX3xX4xX68xX4xX3xX4xX91bxXbxX3xX4xX38cxX18xX19xX3xX34xX17xX43xX18xX205xX0xX81xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4ee3xX2fxXexX1xX17xX16xXaxX12xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX6cxX2fxX31xX0xX81xXbxX12
Thanh Huê