Đoàn thanh niên Báo Thanh Hóa trao quà cho bệnh nhi 4 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 26 – 2, Đoàn thanh niên Báo Thanh Hóa đã tổ chức đến thăm và trao quà cho gia đình bé Lê Phương Nhi (Tiểu khu Đông Hòa, huyện Nông Cống).
1806x9ef1xd190xb3ddxb95cxb68bxa25ax3abfxe24fxX7xd8d1x4fe0x7198xc699xc062x65dcxX5x6b25xXaxad5axX0xX7xXex33f1xc453xd75ex80d7xX12x6b32xX17x4d9exX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdx9853xX18xX3x7380x97b8xX17xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3x4c75xcaabxX6xX3xXexX16xX6xX17xX3x75c0x9fe4xX1dxX3xX4xX1xX17xX3xe08bxae8axX18xX1xX3xX18xX1xXdxX3x3b61xX3xXexX3fxc8dbxXdxX3x88fex42caxX4xX3xX46xX47xX18xX1xX3xX1xXdx33baxX56xX3xX18xX19xX1x4ba6xX17xX0x9581xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX10xX6xac58xXaxX12x4d1axX19xX1dx199axX3x4020xb29cxX3xaaa0xX3xX8dx93d6xX3xX1bxX17xX1dxX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX28xX18xX3xX2bxX2cxX17xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX35xX36xX6xX3xc960xd50bxX3xXexX53xX3xX4xX1x7d2fxX4xX3xXb3x8f28xX18xX3xXexX1x8f71xX56xX3x5784xX1dxX3xXexX16xX6xX17xX3xX3exX3fxX1dxX3xX4xX1xX17xX3xX19xXdxX6xX3xXb3xae57xX18xX1xX3xX46x5332xX3x3331xX28xX3x28afxX1x5cb9xc8efxX18xX19xX3xX88xX1xXdxX3xd258xXcxXdxX61xX3fxX3x8dccxX1xX3fxX3xX1bx7d3cxX18xX19xX3xX35xbb5exX6xX93xX3xX1xX3fxX8bxX47xX18xX3xX88xXfcxX18xX19xX3x5fe3xab2dxX18xX19x7fe2x4276xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX56xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX110xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXax8f78xXdxX85xXexX1x854dxX3xX8ex67e1xX151xXbx23a4xc394xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX14exX3xX4fx380exX151xXbxX154xX155xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14exX6axX6axXdxX115xX46xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX115xXc7xX18xX6axX18xX10xX149xX7xX6axX2x84f5xX151xe583xX6axX2xa981xX160xX85xX8dxX8dxX151xX160xcdb9xX196xX151xXexX8exX8dxX8exX2xX5xX196x7139xXdxX56xX19xX8dxX151xX2xX18axX151xX8dxX8dxX8exX2xX151xX160xX18axX8dxX196xX115xc75dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX17xX1dxX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX28xX18xX3xX2bxX2cxX17xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX35xX36xX6xX3xXexX16xX6xX17xX3xX3exX3fxX1dxX3xX4xX1xX17xX3xX46xX47xX18xX1xX3xX18xX1xXdxX3xX4fxX3xXexX3fxX53xXdxX3xX56xX57xX4xX3xX46xX47xX18xX1xX3xX1xXdxX61xX56xX3xX18xX19xX1xX67xX17xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1bx8573xXdxX3xX85xXdxX47xX18xX3xX2bxX2cxX17xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX35xX36xX6xX3xXexX16xX6xX17xX3xX3exX3fxX1dxX3xX4xX1xX17xX3xX19xXdxX6xX3xXb3xXdcxX18xX1xX3xX46xXe1xX3xXe3xX28xX3xXe6xX1xXe8xXe9xX18xX19xX3xX88xX1xXdxX115xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX17xX85xX8bxXaxX12xX2bxXe1xX3xXe3xX28xX3xXe6xX1xXe8xXe9xX18xX19xX3xX88xX1xXdxX3xX5xX1dxX3xX18xX1x6226xX18xX3xXc7xa3b8xXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX46xX1dxXdxX3xXc7xXdxXbfxXexX3xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXe8x8b7bxX4xX3xX56xXe9xX3xX4x97dexX6xX3xXe6xX1xXe8xXe9xX18xX19xX3xX88xX1xXdxXaxX3xX1xX16xX10x27a2xX9xXaxX1xXexXexXbxX14exX6axX6axX46xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX115xXc7xX18xX6axX85xX17xXdxX1a0xX7xX17xX18xX19xX1a0xX154xX6xX1a0xX1xX17xXdxX6axX3fxX17xX4xX1a0xX56xX17xX1a0xX4xX3fxX6xX1a0xXbxX1xX3fxX17xX18xX19xX1a0xX18xX1xXdxX6axX18axX8exX18axX18cxX151xX115xX1xXexX56xXaxX12x86f0xX2b1xX4xX3xX56xXe9xX3xX4xX2b8xX6xX3xXe6xX1xXe8xXe9xX18xX19xX3xX88xX1xXdxX0xX6axX6xX12xX93xX3xXb3xXc4xX18xX19xX3xXex1e34xXdxX3xXexX16xX28xX18xX3xX46xX2cxX17xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX35xX36xX6xX3xX7xX111xX3xX16xX6xX3xX18xX19xX1dxX8bxX3xX2xX18cxX3xX90xX3xX8dxX3xX90xX3xX8dxX151xX2xX18axX115xX3x923fxX2b1xXdxX3xX4xX1xba12xX3xX5xX28xX18xX3xX4fxX3xXexX3fxX53xXdxX93xX3xX46xXe1xX3xX88xX1xXdxX3xXb3xXb4xX3xXbxX1xX335xXdxX3xX4xX1xa90exX3fxX3xX56x32baxXdxX3xX7xc5d4xX3xXb3xX6xX3fxX3xXb3xX2b1xX18xX93xX3xX19xXdxX1dxX8bxX3xXc7xX101xX3xXc7xXdcxX3xX4xXc4xX18xX3xX46xX47xX18xX1xX3xX3fxX3xXexXbfxX3xX46xX1dxX17xX3xX56x5a02xX56xX3xX90xX3xX3fxX18xX19xX3xXc7x3b91xX18xX19xX3xXf7xX1xX3fxX18xX19xX3xX4xX1xX294xX3fxX115xX3xXcxX3fxX8bxX3xX18xX1xXdxX28xX18xX93xX3xXc7xXe8x9e55xXexX3xX5xX28xX18xX3xX7xX392xX3xX7xX3e2xX3xX1xXb4xXdxX3xXc7xX1dxX3xX18x5547xXdxX3xXb3xX6xX3fxX3xX46xX47xX18xX1xX3xXexX294xXexX93xX3xX46xXe1xX3xXc7xa525xX18xX3xX5xX3fxXfcxX18xX3xX7xX111xX18xX19xX3xX56xac74xXexX3xX4xX2cxX4xX1xX3xX5xX228xX4xX3xX3exX3fxX6xX18xX93xX3xX8bxX28xX3fxX3xXb3x7be2xXdxX3xXc7xX1dxX3xXf7xXdxX28xX18xX3xXb3xX38axX18xX1xX3xXc7xX2b1xXdxX3xXe8xX2b1xX4xX3xX56xXe9xX3xX4xX2b8xX6xX3xX56xXdcxX18xX1xX3xX90xX3xXe8xX2b1xX4xX3xX56xXe9xX3xXb3xXe8xX3e2xX4xX3xXexX16x24dcxX3xXexX1xX1dxX18xX1xX3xX46xX2cxX4xX3xX7xd392xX3xXb3xX61xX3xX4xX36xX3xXexX1xX61xX3xX4xX1x1967xX6xX3xX46xX47xX18xX1xX3xX4xX1xX17xX3xX56xXdcxX18xX1xX3xXc7xX1dxX3xX4xX1xX17xX3xXexcbcexXexX3xX4xX335xX3xX56xX38exXdxX3xX18xX19xXe8xX431xXdxX115xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX56xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX110xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxX149xXdxX85xXexX1xX14exX3xX8exX151xX151xXbxX154xX155xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX14exX3xX4fxX160xX151xXbxX154xX155xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14exX6axX6axXdxX115xX46xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX115xXc7xX18xX6axX18xX10xX149xX7xX6axX2xX18axX151xX18cxX6axX2xX18fxX160xX85xX8dxX8dxX151xX160xX8exX196xX18cxXexX4fxX18cxX18fxX2xX5xX151xX1a0xXdxX56xX19xX8dxX151xX2xX18axX151xX8dxX8dxX8exX2xX2xX151xX151xX196xX18axX115xX1b3xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX17xX1dxX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX28xX18xX3xX2bxX2cxX17xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX35xX36xX6xX3xXexX16xX6xX17xX3xX3exX3fxX1dxX3xX4xX1xX17xX3xX46xX47xX18xX1xX3xX18xX1xXdxX3xX4fxX3xXexX3fxX53xXdxX3xX56xX57xX4xX3xX46xX47xX18xX1xX3xX1xXdxX61xX56xX3xX18xX19xX1xX67xX17xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX154xXexX1a0xX6xX5xXdxX19xX18xX14exX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX155xXaxX12xXaxba3bxX18xX1xX3xX1xX3c5xX18xX19xX3xX18xX1x3cfbxXaxX3xXe6xX1xXe8xXe9xX18xX19xX3xX88xX1xXdxX115xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX154xXexX1a0xX6xX5xXdxX19xX18xX14exX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX155xXaxX12xX0xXdxX56xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX110xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxX149xXdxX85xXexX1xX14exX3xX8exX151xX151xXbxX154xX155xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX14exX3xX4fxX160xX151xXbxX154xX155xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14exX6axX6axXdxX115xX46xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX115xXc7xX18xX6axX18xX10xX149xX7xX6axX2xX18axX151xX18cxX6axX2xX18fxX160xX85xX8dxX8dxX2xX151xX151xX2xX8dxXexX160xX151xX160xX18axX5xX18cxX1a0xXdxX56xX19xX8dxX151xX2xX18axX151xX8dxX8dxX8exX2xX2xX151xX160xX151xX18axX115xX1b3xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX17xX1dxX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX28xX18xX3xX2bxX2cxX17xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX35xX36xX6xX3xXexX16xX6xX17xX3xX3exX3fxX1dxX3xX4xX1xX17xX3xX46xX47xX18xX1xX3xX18xX1xXdxX3xX4fxX3xXexX3fxX53xXdxX3xX56xX57xX4xX3xX46xX47xX18xX1xX3xX1xXdxX61xX56xX3xX18xX19xX1xX67xX17xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX154xXexX1a0xX6xX5xXdxX19xX18xX14exX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX155xXaxX12xX2bxXe1xX3xXe6xX1xXe8xXe9xX18xX19xX3xX88xX1xXdxX3xX1xX1dxX17xX3xX1xXbbxX18xX19xX3xXc7xX2b1xXdxX3xX56xX36xX18xX3xX3exX3fxX1dxX3xX56xX1dxX3xXb3xX17xX1dxX18xX3xXc7xXdxX28xX18xX93xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX28xX18xX3xX2bxX2cxX17xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX35xX36xX6xX3xXexX16xX6xX17xX3xXex9317xX18xX19xX115xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX17xX85xX8bxXaxX12xXcxX1xXe8xXe9xX18xX19xX3xX56xXbfxX18xX93xX3xX4xX335xX56xX3xXb3xX41axX18xX19xX3xXexX16xXe8xX2b1xX4xX3xX18xX19xX1xX38axX3xX5xX392xX4xX3xX7xX111xX18xX19xX3xX4xX2b8xX6xX3x918axX18xX19xXe8xX431xXdxX3xX6xX18xX1xX3xX1xX3c5xX18xX19xX3xX18xX1xX5e2x8e5dxX3xXe6xX1xXe8xXe9xX18xX19xX3xX88xX1xXdxX93xX3xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb3xX17xX1dxX18xX3xXc7xXdxX28xX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX28xX18xX3xX46xX2cxX17xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX1xX36xX6xXaxX3xX1xX16xX10xX2caxX9xXaxX1xXexXexXbxX14exX6axX6axX46xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX115xXc7xX18xX6axX18xX1xX3fxX18xX19xX1a0xX85xXdxX6xX1a0xX4xX1xXdxX1a0xXexX6xX56xX1a0xX5xX17xX18xX19xX6axX85xX17xX6xX18xX1a0xXexX1xX6xX18xX1xX1a0xX18xXdxX10xX18xX1a0xX46xX6xX17xX1a0xXexX1xX6xX18xX1xX1a0xX1xX17xX6xX1a0xXexX16xX6xX17xX1a0xX3exX3fxX6xX1a0xX4xX1xX17xX1a0xX1xX17xX4xX1a0xX7xXdxX18xX1xX1a0xXc7xX3fxX18xX19xX1a0xX5xX3fxX1a0xX1xX3fxX8bxX10xX18xX1a0xX4xX6xX56xX1a0xXexX1xX3fxX8bxX6axX18fxX18cxX18cxX160xX2xX115xX1xXexX56xXaxX12xXb3xX17xX1dxX18xX3xXc7xXdxX28xX18xX93xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX28xX18xX3xX2bxX2cxX17xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX35xX36xX6xX0xX6axX6xX12xX3xXb3xXb4xX3xX3exX3fxX8bxX28xX18xX3xX19xX36xXbxX3xX7xX111xX3xXexXdx4066xX18xX3xX56xX789xXexX3xX4fxX115xX151xX151xX151xX115xX151xX151xX151xX3xXb3xe518xX18xX19xX3xX4xX3c5xX18xX19xX3xX56xX41axXexX3xX7xX111xX3xX1xXdxX47xX18xX3xXc7xX294xXexX3xXb3xXbfxX18xX3xXexX1xXc4xX56xX3xX1x2982xXdxX93xX3xXb3xX41axX18xX19xX3xXc7xXdxX28xX18xX3xXc7xX1dxX3xX1xX3f7xX3xXexX16xX3e2xX3xX19xXdxX6xX3xXb3xXdcxX18xX1xX3xX46xXe1xX3xXe6xX1xXe8xXe9xX18xX19xX3xX88xX1xXdxX115xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX56xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX110xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxX149xXdxX85xXexX1xX14exX3xX8exX151xX151xXbxX154xX155xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX14exX3xX4fxX151xX151xXbxX154xX155xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14exX6axX6axXdxX115xX46xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX115xXc7xX18xX6axX18xX10xX149xX7xX6axX2xX18axX151xX18cxX6axX2xX4fxX8exX85xX4fxX2xX4fxX4fxX2xX160xX151xXexX18fxX8exX196xX196xX18axX5xX151xX115xX1b3xXbxX19x5eaexX16xX9xX8exX8exX160xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX17xX1dxX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX28xX18xX3xX2bxX2cxX17xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX35xX36xX6xX3xXexX16xX6xX17xX3xX3exX3fxX1dxX3xX4xX1xX17xX3xX46xX47xX18xX1xX3xX18xX1xXdxX3xX4fxX3xXexX3fxX53xXdxX3xX56xX57xX4xX3xX46xX47xX18xX1xX3xX1xXdxX61xX56xX3xX18xX19xX1xX67xX17xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1bxX17xX1dxX18xX3xXc7xXdxX28xX18xX93xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX28xX18xX3xX46xX2cxX17xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX35xX36xX6xX3xXb3xX41axX18xX19xX3xXc7xXdxX28xX18xX93xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x3a63xX3xXc7xX2b1xXdxX3xX1xX17xX1dxX18xX3xX4xX335xX18xX1xX3xX4xX2b8xX6xX3xX19xXdxX6xX3xXb3xXdcxX18xX1xX3xX46xXe1xX3xXe6xX1xXe8xXe9xX18xX19xX3xX88xX1xXdxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX17xX85xX8bxXaxX12xX1bxX290xX8bxX3xX5xX1dxX3xX1xX17xX228xXexX3xXb3xX41axX18xX19xX3xXexX1xXdxXbfxXexX3xXexX1xX392xX4xX93xX3x8a7exX3xX18xX19xX1xX472xX6xX93xX3xXexX1xX61xX3xX1xXdxX47xX18xX3xX7xX392xX3xX3exX3fxX6xX18xX3xXexX290xX56xX93xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXa80xX3xX4xX2b8xX6xX3xXb3xX17xX1dxX18xX3xXc7xXdxX28xX18xX93xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX28xX18xX3xX2bxX2cxX17xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX35xX36xX6xX3xXb3xX111xXdxX3xXc7xX2b1xXdxX3xX18xX1xX480xX18xX19xX3xX56xX335xX18xX1xX3xXb3xX431xXdxX3xX4xX36xX3xX1xX17xX1dxX18xX3xX4xX335xX18xX1xX3xXf7xX1xX36xX3xXf7xX1xXc4xX18xX93xX3xXe1xX17xX3xX5xX10xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX3fxX41axX4xX3xX7xX111xX18xX19xX155xX3xX19xX36xXbxX3xXbxX1xX3bbxX18xX3xX5xX6xX18xX3xXexX916xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX3bbxX18xX3xX7cfxXexXe8xXe9xX18xX19xX3xXexX1xX290xX18xX3xXexXe8xXe9xX18xX19xX3xX2cxXdxX7e2xX93xX3xX7cfxX5xX2cxX3xX5xX1dxX18xX1xX3xXb3xX3c5xX56xX3xX5xX2cxX3xX16xX2cxX4xX1xX7e2xX3xXc7xX1dxX3xXexX16xX2cxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX47xX56xX3xX4xX2b8xX6xX3xX56xX3f7xXdxX3xX4xX2cxX3xX18xX1xX290xX18xX93xX3xXexX294xXbxX3xXexX1xX61xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXc7xXdxX47xX4xX3xX4xX1xX3fxX18xX19xX3xXexX6xX8bxX3xX19xX36xXbxX3xX7xXbbxX4xX3xX154xX290xX8bxX3xX85xX392xX18xX19xX3xX154xXb4xX3xX1xX41axXdxX3xX18xX19xX1dxX8bxX3xX4xX1dxX18xX19xX3xXexX111xXexX3xXb3xb5eexXbxX3xX1xXe9xX18xX115xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5d7xX3fxXexX1xX17xX16xXaxX12xX1bxXcxX88xX0xX6axXbxX12
ĐTN