[Infographic] - Hướng dẫn tổ chức bầu cử tại địa phương không có dịch COVID-19
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 13-5-2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn số 6329/UBND-VX hướng dẫn một số tình huống bầu cử do dịch COVID-19 có thể xảy ra trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó có hướng dẫn tổ chức bầu cử tại địa phương không có dịch COVID-19.
3b42x9b76x6253x62e5xbdfbx3c82x9437x7092xaaa7xX7xc8b5x8396xb104x5d98x869fxb266xX5x5d5fxXax61bbx6273xa0ffx939bx6aeax5b54xae72xa611xX6xXbxX1xXdxX4xa266xX3xb121xX3x8e51xbd6cx4222xX15xX18xX3x556dx5876xX15xX3xXex51d5xX3xX4xX1xb551xX4xX3x67f3x7e6bxb54bxX3xX4x3d29xX3xXexc530xXdxX3x9c85x8258xX6xX3xXbxX1xX24x429dxX15xX18xX3x5834xX1xad69xX15xX18xX3xX4x8369xX3xX29xX41xX4xX1xX3x3bd7xac01xb1b5xX14xc362xX21xX2x4343xX0x8096xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX10xX6xX29xXaxX12x43a0xX18x5802xbe2dxX3xX2x5c67xX21xc266xX21xaed0x9accxX81xX2x4c40xX3xX59xX1xbf95xX3xXexX41xX4xX1xX3x8135x788exX77xX5dxX3xXex7633xX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX23xX52xX6xX3xX35xX6xX15xX3xX1xX79xX15xX1xX3xX59xX4dxX15xX18xX3xbe58x5bc9xX15xX3xX7x7c15xX3x4311xX7dxX81xX60xX62xX90xX91xX77xX5dxX21xX5bxc076xX3xX1xX24xX25xX15xX18xX3xX29xX2axX15xX3x40d2x6482xXexX3xX7xXb7xX3xXex8de5xX15xX1xX3xX1xX37xXb7xX15xX18xX3xX35xX36xX37xX3xX4xX3axX3xX29xX17xX3xX29xX41xX4xX1xX3xX59xX5axX5bxX14xX5dxX21xX2xX60xX3xX4xX52xX3xXexX1x8ccbxX3x4d59x936cxX7axX3xX19xX6xX3xXexX19xX17xX15xX18xX3xX4xX37xXd1xX4xX3xX35xX36xX37xX3xX4xX3axX3x4547xX3dxXdxX3xX35xXdxXffxX37xX3x6802xX37xXb7xX4xX3xX1xXd1xXdxX3xX4bxX1xX52xX6xX3xXc4xX5bxX3xXb2xX79xX3xX35xX36xX37xX3xX4xX3axX3xX11axX3dxXdxX3xX35xXdxXffxX37xX3xX23xXd1xXdxX3xX40x4235xX15xX18xX3xX15xX1x6d7fxX15xX3xX29xX152xX15xX3xX4xaec6xX4xX3xX4x5fb1xXbxX3xX15xX1xXdxbfe1xXd0xX3xX4bx649fxX3xX81xX82xX81xX2xX3xX21xX3xX81xX82xX81xXb9x5bf2xX3xXcxX19xX17xX15xX18xX3xX40xX52xX3xX4xX52xX3xX1xX24xX25xX15xX18xX3xX29xX2axX15xX3xXexX2exX3xX4xX1xX32xX4xX3xX35xX36xX37xX3xX4xX3axX3xXexX3dxXdxX3xX40xX41xX6xX3xXbxX1xX24xX47xX15xX18xX3xX4bxX1xX4dxX15xX18xX3xX4xX52xX3xX29xX41xX4xX1xX3xX59xX5axX5bxX14xX5dxX21xX2xX60xX175xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX17xX29xX7axXaxX12xX0xXdxXd0xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX29xXexX1xX37xXd0xX35xX3xX29xX1xXdxX29xX10xX3xXdxX59xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXax3e01xXdxX29xXexX1x4720xX3xa363xX82xX82xXbxX101x3f7dxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX205xX3xX7fxXb9xb654xXbxX101xX20cxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX62xX62xXdxX175xX35xX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xX175xXb2xX15xX62xX15xX10xX200xX7xX62xX81xX2xX81xX82xX62xX2xX60xX60xX29xX81xX2xX218xX82xX7dxX2xX207xXexX7dxX207xX7dxX5xX2xX82xX21xX1xX37xX17xX15xX18xX21xX29xX6xX15xX21xXexX17xX21xX4xX1xX37xX4xX21xX35xX6xX175x72edxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX23xX24xX25xX15xX18xX3xX29xX2axX15xX3xXexX2exX3xX4xX1xX32xX4xX3xX35xX36xX37xX3xX4xX3axX3xXexX3dxXdxX3xX40xX41xX6xX3xXbxX1xX24xX47xX15xX18xX3xX4bxX1xX4dxX15xX18xX3xX4xX52xX3xX29xX41xX4xX1xX3xX59xX5axX5bxX14xX5dxX21xX2xX60xXaxX3xX200xXdxX29xXexX1xX9xXaxX207xX82xX82xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX7fxXb9xX218xXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX17xX29xX7axXaxX12xX0xXdxXd0xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX59xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxX200xXdxX29xXexX1xX205xX3xX207xX82xX82xXbxX101xX20cxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX205xX3xX7fxXb9xX81xX207xXbxX101xX20cxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX62xX62xXdxX175xX35xX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xX175xXb2xX15xX62xX15xX10xX200xX7xX62xX81xX2xX81xX82xX62xX2xX60xX60xX29xX81xX2xX218xX2xX7fx7d3exX358xXexX7dxX7dxX2xX207xX5xX358xX21xX1xX37xX17xX15xX18xX21xX29xX6xX15xX21xXexX17xX21xX4xX1xX37xX4xX21xX35xX6xX175xX268xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX23xX24xX25xX15xX18xX3xX29xX2axX15xX3xXexX2exX3xX4xX1xX32xX4xX3xX35xX36xX37xX3xX4xX3axX3xXexX3dxXdxX3xX40xX41xX6xX3xXbxX1xX24xX47xX15xX18xX3xX4bxX1xX4dxX15xX18xX3xX4xX52xX3xX29xX41xX4xX1xX3xX59xX5axX5bxX14xX5dxX21xX2xX60xXaxX3xX200xXdxX29xXexX1xX9xXaxX207xX82xX82xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX7fxXb9xX81xX207xXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX15xXexX10xX19xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX11axXb7xXdxX3xXb2xX25xXdxX3xX1x6225xXd0xX3xXbxX1xXdxa956xX37xX3xXbxX1xa10bxX205xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX17xX29xX7axXaxX12xX0xXdxXd0xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX59xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxX200xXdxX29xXexX1xX205xX3xX207xX82xX82xXbxX101xX20cxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX205xX3xX81xXb9xX7dxX81xXbxX101xX20cxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX62xX62xXdxX175xX35xX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xX175xXb2xX15xX62xX15xX10xX200xX7xX62xX81xX2xX81xX82xX62xX2xX82xX7fxX29xX7dxX82xX207xX7fxX2xX81xX207xXexX7dxX60xX207xXb9xX5xX7fxX21xX35xX7dxX6xXb9xX2xX82xX81xX82xX4xX218xX10xXb9xX7dxX81xX35xX207xXb9xX35xX16xX218xX175xX268xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX23xX24xX25xX15xX18xX3xX29xX2axX15xX3xXexX2exX3xX4xX1xX32xX4xX3xX35xX36xX37xX3xX4xX3axX3xXexX3dxXdxX3xX40xX41xX6xX3xXbxX1xX24xX47xX15xX18xX3xX4bxX1xX4dxX15xX18xX3xX4xX52xX3xX29xX41xX4xX1xX3xX59xX5axX5bxX14xX5dxX21xX2xX60xXaxX3xX200xXdxX29xXexX1xX9xXaxX207xX82xX82xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX81xXb9xX7dxX81xXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7288xX37xXexX1xX17xX19xXaxX12xc6aexX6xXdxX3xX23xX37xX7ax59fbxX15xX0xX62xXbxX12
Mai Huyền